คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

VDO ตัวอย่างการอบรม

VDO Preview Micro Learning

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย   ดู 577 ครั้ง

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย   ดู 974 ครั้ง

การผลิตในวิถีแห่งโตโยต้า

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย   ดู 809 ครั้ง

การปรับปรุงคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย   ดู 1001 ครั้ง

การนำการผลิตแบบลีนไปลงมือปฏิบัติ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย   ดู 527 ครั้ง

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย   ดู 1750 ครั้ง