หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร

ช่วง เนื้อหา
Update : 14 กันยายน 2561

ช่วง เนื้อหา

Update : 14 กันยายน 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร

ช่วง เนื้อหา
Update : 14 กันยายน 2561

ช่วง เนื้อหา

Update : 14 กันยายน 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร

ช่วง เนื้อหา
Update : 14 กันยายน 2561

ช่วง เนื้อหา

Update : 14 กันยายน 2561