หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

MBA. (Industrial Management)
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

VDO อธิบาย Course Outline

VDO ตัวอย่างการอบรม

Lean

ช่วง ดำเนินการกิจกรรม
Update : 10 มกราคม 2562

ช่วง ดำเนินการกิจกรรม

Update : 10 มกราคม 2562

Lean

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 10 มกราคม 2562

ช่วง ตัวอย่างการสอน

Update : 10 มกราคม 2562

Lean

ช่วง เกมส์ช่วยกันคิด
Update : 10 มกราคม 2562

ช่วง เกมส์ช่วยกันคิด

Update : 10 มกราคม 2562