คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรม Entraining
 
update 10 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
ช่วงเนื้อหา [1/5]
update 14 พ.ค. 58
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
ช่วงเนื้อหา [2/5]
update 14 พ.ค. 58
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
ช่วงเนื้อหา [3/5]
update 14 พ.ค. 58
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
ช่วงเนื้อหา [4/5]
update 14 พ.ค. 58
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
ช่วงเนื้อหา [5/5]
update 14 พ.ค. 58
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)
ช่วงเนื้อหา [1/3]
update 7 พ.ค. 58
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)
ช่วงเนื้อหา [2/3]
update 7 พ.ค. 58
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)
ช่วงเนื้อหา [3/3]
update 7 พ.ค. 58
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ
ช่วงเนื้อหา [1/4]
update 12 ก.ค. 58
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ
ช่วงเนื้อหา [2/4]
update 12 ก.ค. 58
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ
ช่วงเนื้อหา [3/4]
update 12 ก.ค. 58
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ
ช่วงเนื้อหา [4/4]
update 12 ก.ค. 58
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
ช่วง Roleplay
update 5 มิ.ย. 61
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
update 5 มิ.ย. 61
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ฯ
ช่วง Roleplay
update 5 มิ.ย. 61
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
Leadership for Motivation
ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
update 5 มิ.ย. 61
             
             
             
             
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|