ความสามารถที่หัวหน้าควรมี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     2,875     0

     เป็นคำถามยอดฮิต สำหรับพนักงานที่เก่ง แล้วได้รับรางวัล เป็นการตอบแทน ความเก่ง ความขยัน จากผู้บริหารหรือองค์กร ด้วยการ เลื่อนตำแหน่ง หลังประกาศแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วองค์กรจะพบกับภาพลักษณ์ หรือพฤติกรรมของ พนักงานกลุ่มนี้ด้วยอาการดังนี้
     1. งงๆ ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรบ้าง?
     2. ไม่รู้จะพูด หรือปฏิบัติตัวกับเพื่อนๆ น้องๆ ในทีมอย่างไร
     3. งานเก่าที่เคยทำจะส่งมอบให้ใครดี
     4. เครียดกับงานใหม่ ที่ไม่เคยทำมาก่อน
     5. เขินอายกับการแซวของบุคคลรอบข้าง
     6. กล้าๆ กลัวๆ กับการสั่งงานทีมงาน
     7. แก้ไขปัญหาอย่างไรกับงานที่ไม่ได้เป้าหมาย ฯลฯ

     ด้วยอาการดังกล่าวข้างต้น หากเป็นพนักงานที่มีพลังภายใจสูงมาก กับการเป็นหัวหน้ามือใหม่ก็สามารถหาทางออกได้ เช่น ปรึกษารุ่นพี่ ศึกษาเพิ่มจากตำรา หรือขอหลักสูตรอบรม แต่น่าสนใจที่ว่าหลายๆท่านไม่มีทางออก แต่ก็ยังทำไปด้วยความตั้งใจ ได้บ้าง ดีบ้าง เสียบ้างตามสถานการณ์ วันนี้จึงอยากรวบรวมให้เห็นว่า ความสามารถที่สำคัญ 7 ประการที่พึงมีนั้นมีดังนี้

     1. ความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ (เก่งการงาน)
     2. ความสามารถในการเป็นผู้นำด้วยทัศนคติที่ดี (เก่งการนำ)
     3. ความสามารถในการสื่อสารที่ดี (เก่งการสื่อสาร)
     4. ความสามารถในการสอนงานที่มีคุณภาพ (เก่งการสอน)
     5. ความสามารถในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (เก่งการมอบหมาย)
     6. ความสามารถในการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (เก่งการจูงใจทีม)
     7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เก่งการพัฒนา)
               ฯลฯ

     ทั้ง 7 เก่งนี้เป็น Competency สำคัญของการพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพ จากการศึกษา จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน (Coach) และของผู้เข้าอบรม (Coachee) ที่ได้แลกเปลี่ยนกันนั้น จึงอยากเป็นคู่มือฉบับหนึ่งให้กับหัวหน้างานรุ่นใหม่ที่หนักอกหนักใจกับการเลื่อนตำแหน่งน่าดีใจกับโอกาสการพัฒนาตนเอง มากกว่าการรู้สึกว่าเป็นการถูกลงโทษ ด้วยประโยชน์ ที่หลากหลายทั้ง 3 ด้าน คือ
     1. ประโยชน์สำหรับตนเอง
     2. ประโยชน์สำหรับทีมงาน
     3. ประโยชน์สำหรับองค์กร

     สำหรับฉบับนี้น่าจะพอเห็นภาพของหัวหน้างานชัดเจนขึ้นสำหรับหัวหน้างานรุ่นใหม่ เมื่อมีกรอบชัดเจน หลังจากนี้ก็สามารถหาสิ่งต่างๆมาลงกรอบให้ภาพสมบูรณ์ขึ้นได้ไม่ยาก

ประโยชน์โดยละเอียด รอติดตามฉบับหน้านะค่ะ จะได้เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น ว่าการพัฒนาตัวเองให้เห็นหัวหน้างานนั้น มีประโยชน์เช่นไรกันบ้าง

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้างานCompetencyการแก้ไขปัญหา

แสดงความคิดเห็น