หน้าแรก / People Development Partnership / การเรียนการสอนในรูปแบบ Online Merge Offline