หน้าแรก / บริการของเรา / หลักสูตร Public Course ปี 2566

หลักสูตร Public Course ปี 2566

Public Course เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ โดยวิทยากรจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ แก่ผู้เข้าอบรม ในรูปแบบ Group Coaching และ Adult Learning คือไม่ใช่เพียงการให้ความรู้พื้นฐาน แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ของผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากร คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการอบรม Public ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ปี 2566
1. รูปแบบ ทางสถาบันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าอบรม (โรงแรมในกรุงเทพมหานคร)
2. รูปแบบ Virtual Classroom เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ (รูปแบบนี้จะจัดคลาสที่ 5 ท่านขึ้นไป)
3. สถาบันมี VDO เกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัครมาความยาว 30-40 นาที ให้ชมก่อนเรียน 1 หลักสูตร (ฟรี)
4. หลังการอบรมจะมีทีมงานสถาบันส่ง VDO AAR (After Action Review) ให้อย่างต่อเนื่อง 3 เดือน โดยส่ง 1ครั้ง/เดือน (ฟรี)

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนกับทางสถาบัน
1. ใบเซอร์รับรองการเรียนหลักสูตร (Certificate)
2. Account สำหรับเข้าใช้งาน Learning Management Platform ฟรี!!
  - หลักสูตรออนไลน์มากกว่า 100 หลักสูตร พร้อมรับใบ Certificate เมื่อเรียนจบทุกหลักสูตร
  - VDO ให้ความรู้ต่างๆ เช่น กรณีศึกษา , Competency Conceptual , Human Resource Development อื่นๆ
  - บทความต่างๆเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 400 บทความ

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

3,500 บาท
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

3,500 บาท
   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

3,500 บาท

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน มีนาคม

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน เมษายน

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

   วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

3,500 บาท
   วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

3,500 บาท

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

   วันที่ 8 สิงหาคม 2566

3,500 บาท
   วันที่ 24 สิงหาคม 2566

3,500 บาท

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน กันยายน

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

รูปแบบการอบรม Public ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ปี 2566
1. รูปแบบ ทางสถาบันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าอบรม (โรงแรมในกรุงเทพมหานคร)
2. รูปแบบ Virtual Classroom เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ (รูปแบบนี้จะจัดคลาสที่ 5 ท่านขึ้นไป)

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)