JOB
ร่วมงานกับเรา EnTraining
   
  Entraining ต้องการรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง ดังนี้    
       
  1. พนักงาน ลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร online ตำแหน่งนี้  
 
 • คุณสมบัติเบื้องต้น
     - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
     - มีความรู้ด้านงานขาย/การตลาด หรือ งานบริหารบุคคล
     - มีความรู้ในการใช้ program สำนักงาน เช่น word processing, spreadsheet, presentation ได้ค่อนข้างดี
     - รักในการให้บริการ
     - มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน ขยันหมั่นเพียร
     - มีการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
     - บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
     - ชอบงานติดต่อ การอธิบาย การให้ข้อมูล

 • ขอบเขตความรับผิดชอบ
     - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้า
     - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริการลูกค้า
     - ติดตามผลการอบรม และ จัดทำเอกสารสรุปรายงาน
     - ดำเนินกิจกรรม กับลูกค้าหลังการฝึกอบรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริการ
 •        
    2. พนักงาน เทเลมาร์เก็ตติ้ง ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนา สมัคร online ตำแหน่งนี้  
   
 • คุณสมบัติเบื้องต้น
     - วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
     - มีความรู้ในการใช้ program สำนักงาน เช่น word processing,
        spreadsheet, presentation ได้ค่อนข้างดี
     - ชอบงานติดต่อ การอธิบาย การให้ข้อมูล
     - มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน ขยันหมั่นเพียร
     - มีใจรักในการบริการ

 • ขอบเขตความรับผิดชอบ
     - เปิดการขายทางโทรศัพท์โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ การอบรมสัมนาของบริษัทแก่ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ
     - จัดส่งเอกสารเพื่อเสนอ ให้แก่ผู้สนใจและติดตามผล
 •        
    3. พนักงาน ธุรการ-บัญชี สมัคร online ตำแหน่งนี้  
   
 • คุณสมบัติเบื้องต้น
     - เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่ระบุ - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือ การเงินและการธนาคาร
     - มีความรู้ด้านการทำบัญชี/ธุรการ/การเงิน หากมีประสบการณ์ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีความรู้ในการใช้ program สำนักงาน เช่น word, Excel, presentation ได้ค่อนข้างดี
     - มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน ขยันหมั่นเพียร
     - มีการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
     - มีความคิดสร้างสรรค์
     - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
     - ชอบงานติดต่อ การอธิบาย การให้ข้อมูล

 • ขอบเขตความรับผิดชอบ

      งานด้านบัญชี
      - ดูบัญชีรายรับและรายจ่าย
      - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและรายการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับบัญชี
      - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชีเพื่อจัดทำภาษีประจำเดือน
      - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ก่อนการจัดอบรม

      งานธุรการ
      - งานพิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย
      - จัดส่งพิมพ์เอกสารให้โรงพิมพ์พร้อมทั้งดูแลขั้นตอนการจัดทำจนเสร็จเป็นรูปเล่ม
      - ติดต่อประสานงานและรับสมัครผู้เข้าอบรมในกรณี Public ดูแลจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
      - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 •        
    4. เจ้าหน้าที่ IT - webmaster (1 ตำแหน่ง) สมัคร online ตำแหน่งนี้  
   
 • คุณสมบัติเบื้องต้น
      - มีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งพอสมควร เช่น PHP
      - มีความรู้ในการใช้ program เครื่องมือทางสายอาชีพ webmaster เช่น
          - Dreamweaver
          - Photoshop
          - illustrator
      - มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน มีความเป็นเจ้าของงาน
      - มีการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ
      - มีความคิดสร้างสรรค์
      - บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
      - ต้องเป็นคนที่สามารถหาความรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ขวนขวายทักษะใหม่ๆ จากสิ่งรอบตัวได้ดี ไม่รอให้ใครต้องมาสอน ข้อนี้สำคัญมาก *

 • ขอบเขตความรับผิดชอบ  
      - ดูแลทางด้าน Marketing Online ประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
      - social media / E-Mail List / SEO (ทั้งหมดเริ่มและทำไว้แล้วในระดับนึง ขอคนมาต่อยอดสิ่งเหล่านี้ด้วยแนวคิดใหม่ๆครับ)
      - หาช่องทางใหม่ๆในการเพิ่มทราฟฟิกให้กับเว็บไซต์
      - แก้ไขโปรแกรมบนเว็บ และพัฒนาโปรแกรมเดิมหรือทำใหม่ให้ใช้สะะดวกขึ้นโดยเน้นที่ PHP เป็นหลักครับ
      - ดูแลและอัพเดทข้อมูล website ของบริษัท และ วิทยากรของบริษัท
      - Support ส่วนงานอื่นๆ ตามสมควร

 •    
     
     
     MEMBER ENTRAINING
  อบรม สัมมนา
  สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
  รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

  สมัครฟรี !
  ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
  รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
  รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
  และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
     CULTURE ARTICLES
  เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
  การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
  วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
     COACHING ARTICLES
  การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
  การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
  บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
     BRAIN ARTICLES
  สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
  กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
     COMPASS ARTICLES
  เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
  ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
     SERVICE ARTICLES
  ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
  |