ร่วมงานกับเรา En-Training

หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

Entraining ต้องการรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ถ้าคุณมีคุณสมบัติแบบนี้ สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่งต้องการคุณ !

1. พนักงาน เทเลมาร์เก็ตติ้ง ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนา สมัคร online ตำแหน่งนี้  
 • คุณสมบัติเบื้องต้น
     - วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
     - มีความรู้ด้านงานขาย/การตลาด หรือ งานบริหารบุคคล
     - มีความรู้ในการใช้ program สำนักงาน เช่น word processing,spreadsheet,presentation ได้ค่อนข้างดี
     - รักในการให้บริการ
     - มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน ขยันหมั่นเพียร
     - มีการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
     - บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
     - ชอบงานติดต่อ การอธิบาย การให้ข้อมูล

 • คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ (รายได้ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ)
     - มีความกระตือรือร้น
     - ชอบเรียนรู้ และรักในการพัฒนาตัวเอง

 • ขอบเขตความรับผิดชอบ
     - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้า
     - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริการลูกค้า
     - ติดตามผลการอบรม และ จัดทำเอกสารสรุปรายงาน
     - ดำเนินกิจกรรม กับลูกค้าหลังการฝึกอบรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริการ

 • สนใจส่ง ประวัติ / ติดต่อได้ที่
       ฝ่ายรับสมัครพนักงาน คุณ พลอย / คุณโบว์
       บจก. เอ็นมาร์กโซลูชั่น 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
       โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638
       email : crmenmarks@gmail.com / https://www.entraining.net/job.php
 • 2. TeleSale Manager งานบริการฝึกอบรม สมัคร online ตำแหน่งนี้  
 • คุณสมบัติเบื้องต้น
     - อายุ 30 ปี ขึ้นไป
     - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ
     - มีความรู้ด้านงานขาย/การตลาด หรือ งานบริหารบุคคล
     - มีความรู้ในการใช้ program สำนักงาน เช่น word processing,spreadsheet,presentation ได้ค่อนข้างดี
     - รักในการให้บริการ
     - มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน ขยันหมั่นเพียร
     - มีการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
     - บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
     - ชอบงานติดต่อ การอธิบาย การให้ข้อมูล

 • คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ (รายได้ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ)
     - มีความกระตือรือร้น
     - ชอบเรียนรู้ และรักในการพัฒนาตัวเอง

 • ขอบเขตความรับผิดชอบ
     - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้า
     - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริการลูกค้า
     - ติดตามผลการอบรม และ จัดทำเอกสารสรุปรายงาน
     - ดำเนินกิจกรรม กับลูกค้าหลังการฝึกอบรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริการ

 • อื่นๆ
     - รายได้ เพิ่มเติม ตามความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะ ความสามารถในการ บริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

 • สนใจส่ง ประวัติ / ติดต่อได้ที่
       ฝ่ายรับสมัครพนักงาน คุณ พลอย / คุณโบว์
       บจก. เอ็นมาร์กโซลูชั่น 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
       โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638
       email : crmenmarks@gmail.com / https://www.entraining.net/job.php


 • ติดต่อเรา

  บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด (สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง)
  112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352
  แฟกซ์ : 0-2375-2347
  Website : www.entraining.net
  E-mail : mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com