ร่วมงานกับเรา En-Training

หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

Entraining ต้องการรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ถ้าคุณมีคุณสมบัติแบบนี้ สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่งต้องการคุณ !

 
1. พนักงาน Customer Service Executive สมัครออนไลน์ ตำแหน่งนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น
      วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
      มีความรู้ด้านงานบริการ หรือ มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้า
      รักในการให้บริการ
      มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน ขยันหมั่นเพียร
      มีการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
      บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
      ชอบงานติดต่อ สื่อสาร นำเสนอ การอธิบาย การให้ข้อมูล
      มีความรู้ในการใช้ program สำนักงาน เช่น word, spreadsheet, presentation ได้ค่อนข้างดี


คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ (รายได้ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ)
      มีความกระตือรือร้น
      มีทักษะในการสื่อสาร เพื่อนำเสนอ
      ชอบเรียนรู้ และรักในการพัฒนาตัวเอง


ขอบเขตความรับผิดชอบ
      ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้า
      ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริการลูกค้า
      ดำเนินกิจกรรม กับลูกค้าหลังการฝึกอบรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริการ


สนใจส่ง ประวัติ / ติดต่อได้ที่
ฝ่ายรับสมัครพนักงาน คุณ พลอย / คุณโบว์
บจก. เอ็นมาร์กโซลูชั่น 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 | email : crmenmarks@gmail.com

 
2. พนักงาน Customer Service Manager สมัครออนไลน์ ตำแหน่งนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น
      อายุ 30 ปี ขึ้นไป
      วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ
      มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริการ หรือ งานบริหารบุคคล
      มีความเป็นผู้นำ
      มีทัศนคติที่ดี และ รักในการให้บริการ
      มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน ขยันหมั่นเพียร
      มีการทำงานเป็นระบบ
      บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
      มีความรู้ในการใช้ program สำนักงาน เช่น word , spreadsheet, presentation ได้ค่อนข้างดี


คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ (รายได้ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ)
      มีความกระตือรือร้น
      ชอบเรียนรู้ และรักในการพัฒนาตัวเอง


ขอบเขตความรับผิดชอบ
      ดูแล บริหาร และพัฒนาทีมงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร       ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้า และ ทีมงาน
      ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริการลูกค้า และทีมงาน
      ดำเนินกิจกรรม กับลูกค้าหลังการฝึกอบรม กับหน่วยงาน CRM เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริกา


สนใจส่ง ประวัติ / ติดต่อได้ที่
ฝ่ายรับสมัครพนักงาน คุณ พลอย / คุณโบว์
บจก. เอ็นมาร์กโซลูชั่น 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 | email : crmenmarks@gmail.com

 
3. พนักงาน ธุรการ-ทั่วไป เงินเดือน 10,000-12,000 บาท สมัครออนไลน์ ตำแหน่งนี้

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ดำเนินธุรกิจด้านการ รับจัดอบรม และ พัฒนาบุคลากร ต้องการ ธุรการ-ทั่วไป ร่วมงานเงินเดือน 10,000-12,000 บาท ขอประสบการณ์ 0-1 ปี หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ ก็ขอพิจารณาจากการเข้ามาสัมภาษณ์

คุณสมบัติเบื้องต้น
      วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
      ใช้โปรแกรม Power point, Word และ Excel อยู่ในระดับดี
      รักการเรียนรู้ และ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
      รับฟัง และเปิดใจในการทำงานร่วมกัน
      มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
      มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน มีความเป็นเจ้าของงาน
      มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อย
      หากติดต่อประสานงานกับบุคลภายนอกได้ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ (รายได้ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ)
      มีประกันสังคม
      เงินพิเศษ จากผลประกอบการในเดือนนั้นๆ เมื่อผ่านโปร 4 เดือน
      วันหยุด ตามกฎหมายแรงงาน โบนัสตามผลประกอบการและ Performance รายบุคคล
      อื่นๆ หากมีการรับงานเพิ่มขึ้นอยากพัฒนาตัวเองก็จะมีเงินพิเศษให้เพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ
      ดูแลและจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เอกสารนำเสนอต่างๆ รวมถึงเครื่องมือของสถาบันที่ใช้เกี่ยวกับการฝึกอบรม
      ดูแลงานแอดมิน-ธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สนใจส่ง ประวัติ / ติดต่อได้ที่
ฝ่ายรับสมัครพนักงาน คุณ พลอย / คุณโบว์
บจก. เอ็นมาร์กโซลูชั่น 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 | email : crmenmarks@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

 
 


ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด (สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง)
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352
แฟกซ์ : 0-2375-2347
Website : www.entraining.net
E-mail : mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com