ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ผลงานฝึกอบรมล่าสุด | ดูทั้งหมด

เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

พัฒนาทีมช่างในฐานะ ผู้บริหารสาขาตัวแทนจำหน่าย ระดับ YTA-Goal #รุ่น 1/2562 ให้สามารถเพิ่มยอดขาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และพาทีมงานประสบความสำเร็จ ในการขาย การให้บริการอย่างยั่งยืน ด้วยเทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในงาน นำเสนอโดนใจ ให้ความสำคัญการมอบหมายติดตามงาน สอนงานและให้คำปรึกษาได้ จูงใจให้คล้อยตามแนวคิด พิชิตใจทีมด้วยการป้อนกลับข้อมูลเชิงบวก ฟังและจับประเด็นอย่างสร้างสรรค์ สนุกกับการบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย Mindset การเป็นเจ้าของงาน ทักษะที่พัฒนากันอย่างจริงจัง ฟังเชิงลึก คำถามรูปแบบต่างๆ สะท้อน ป้อนกลับ การ Rapport การจูงใจ ฯลฯ ตระหนักรู้ได้ในคลาส ทุกคนมีและใช้แผนที่ในแบบตัวเอง ทุกคนมีความรู้ความสามารถ ทุกคนมักต่อต้านการไม่มีส่วนร่วม ใครสื่อสารแบบยืดหยุ่นมากก็จะควบคุมสถานการณ์ได้มาก เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือประสบการณ์แห่งการสร้างนิสัยใหม่ ด้วยการมีวินัยเตรียมตัวฝึกซัอม และกล้าเผชิญการสื่อสารให้เกิด conection ด้วยหัวใจการเอาใจใส่แผนที่ของคู่สนนทนา มุ่งสร้างสรรค์พลังงานเชิงบวก ผลลัพธ์ที่ใช่คือ ประสบการณ์ร่วมกัน [ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการถูกบังคับ หรือสม้ครใจ เราก็สามารถสร้างสัญญาณเชื่อมให้ทุกคนมุ่งที่เป้าหมายตัวเอง บรรเลงการสื่อสารในแบบตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงจนเห็นสิ่งที่ใช่ ชอบ และนำไปใช้ได้จากความเชื่อใหม่ได้อย่างมั่นใจ] ตอนจบน้ำตาแห่งความสุขมาแบบไม่ได้เตรียมตัว #ตื้นตันกับการสื่อสารที่แสนประทับใจ ของนักเรียนชายล้วนกับคำกล่าวก่อนแยกย้าย สิ่งที่จะนำไปทำจริงจังของนายช่าง #รู้สึกขอบคุณทุกพลังงาน ขอบคุณประสบการณ์ร่วมกันวันนี cr.ภาพจากทีมงานYamaha หลายปีมานี้น้องๆที่เคยอบรมไป มีผลงาน ชีวิตดีขึ้น แอบชื่นชม

21 พ.ค. 2562    อ่าน 26

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

จบไปกับหลักสูตรสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ ตามแนวการสอน Training and Group Coaching สื่อสารอย่างไร? จึงจะโดนใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มพลังให้ผู้อื่นและช่วยให้งานสำเร็จได้ เทคนิคที่สำคัญมากชุดหนึ่งที่จะช่วยคุณได้มาก คือ รู้เขา รู้ว่าเขาใช้วิธีรับรู้การสื่อสารแบบไหน รู้เรา เราควรเลือกใช้วิธีการสื่อสารในแบบเดียวกับที่เขารับรู้ได้ง่าย และสื่อสารให้ครบองค์ประกอบ ทั้งความรู้ ความรู้สึก และการลงมือกระทำ รู้จุดเหมาะสมของแต่เรื่องที่จะช่วยงานสำเร็จ ไปพร้อมการมีสัมพันธ์ที่ดี ประเภทการสื่อสารของคน มี 4 แบบ (VAKD) 1.การสื่อสารด้วยภาพ (Visual) มักพูดว่า คุณเห็นอะไรไหม 2.การสื่อสารด้วยเสียง คำพูด ข้อความ (Audio) มักพูดว่า คุณได้ยิน.... 3)การสื่อสารด้วยความรู้สึก การสัมพันธ์ (Kinesthetic) มักพูดว่า คุณรู้สึกถึง.... 4.การสื่อสารด้วยความคิด เหตุผล (Auditory Digital) เพราะอะไร อะไรเป็นสาเหตุของ.... ลองสังเกตดูนะคะว่าคุณเป็นคนแบบไหน แต่ทั้งนี้ เราต้องมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบ และคุมอารมณ์ให้อยู่ในทางดี พูดอย่างมีสตินะคะ ผู้เข้าอบรมรุ่น รอบวันที่ 8/5/62 ชอบมากที่ทราบว่าตนเองมีการสื่อสารแบบไหนและวิธีสังเกตุคู่สนทนาว่า เป็น type ไหนในการสื่อสารและจะนำกลับไปใช้และพัฒนาตนเองและสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มพลัง งานสำเร็จต่อไป ขอบคุณ บ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด TFG บ. ไทยฟู้ดส์ (ท่ามะกา กาญจนบุรี)

21 พ.ค. 2562    อ่าน 29

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

ทำอย่างไร เราจะสามารถสื่อสาร ไปพร้อมๆ กับสร้างความสัมพันธ์ เพราะคนไม่ใช่หุ่นยนตร์ คนจึงไม่ได้ต้องการแค่ข้อมูลแต่ต้องการความ เอาใจใส่เข้าใจความรู้สึก รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการสื่อสารนั้นๆด้วย ผมชวนผู้เรียนเข้าหลักการ มองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าในบณะที่สื่อสาร หลายครั้งเราไม่ค่อยสังเกตตัวเอง แต่เรามักจะปล่อยตัวเองไป กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ โดยหลงลืม สังเกตุความรู้สึก ความคิด การแสดงออกของตัวเอง ด้วยกระบวนการ Powerful Game Coaching Process เกมกิจกรรม "รู้จักฉันรู้จักเธอ เพื่อจำลอง รูปแบบการสื่อสาร ที่ผู้เรียนต้องใช้ ทั้งความคิดและความรู้สึก เชื่อมโยงกับการสื่อสารที่ตนเองใช้ อยู่เป็นประจำ ให้รู้จักสังเกตุตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นของวันครับ เกมที่สอง "รู้จริงป่าววว" เกมนี้เน้นสังเกตุตนเอง ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร การให้ข้อมูลป้อนกลับ หลายคนพึ่งรู้ว่า ตนเองมีการสื่อสารแบบนี้ เกมที่สาม "ล้มโดมิโน่" เกมนี้เน้นเรื่องผลลัพธ์ เพราะต้องลงมือทำร่วมกัน สังเกตุความรู้สึก วิธีการรับมือกับความรู้สึกนั้นๆ แต่ละทีมทำได้ดีมากครับ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ ให้กับทุกๆความเปลี่ยนแปลงครับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) สถาบันฝึกอบรมเอนเทรนนิ่ง

16 พ.ค. 2562    อ่าน 28

ปรับปรุงกระบวนงานและเครื่องมือบริหารจัดการงาน

เมื่อวานเห็นกลุ่มผู้เข้าอบรมเริ่มคิดค้นโครงการปรับปรุงกระบวนการผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ มองเห็นศักยภาพในงานที่ทำทั้งการมองประเด็นปัญหา ความเข้าใจภาพรวมของงาน การจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกต่อองค์กรที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนในเชิงบวก (ทิศทางที่ดีขึ้น) แต่ยังมี Fix Mindset ต่อความคาดหวังทางด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การสอน Training and Group Coaching ให้มี Growth Mindset มองข้อจำกัด อุปสรรค เป็นเพียงหลุมพรางเชิงลบ (Mindset) และสถานการณ์ที่ต้องจัดการก้าวข้าม (Management) การนำเครื่องมือของไคเซ็นต่างๆ (Solution Tools) มาประกอบการคิดอย่างมีลำดับขั้นตอน กำหนดเป้าหมาย Strategic Goal มองภาพรวมของของงานเพื่อระบุประเด็นความสูญเปล่า Problem Thinking การวิเคราะห์องค์ประกอบแยกย่อย Analytical Tool การค้นหาแนวทางจัดการใหม่ๆ ECRS การกำหนดแผนดำเนินการ Action Plan สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนเริ่มมองเห็นโครงการที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ใช้เครื่องมือมาประกอบการคิดได้อย่างเข้าใจมากขึ้น การสอนที่แก่นของแต่ละเครื่องมือแล้วหยิบมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงผ่านการชวนคิด (Conceptual Coaching) ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการต่างและหยิบไปประยุกต์ใช้ตามแนวทางของเครื่องมือ แต่เป็นสไตล์ที่ตนเองถนัดได้ครับ

16 พ.ค. 2562    อ่าน 31

สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

ครั้งนี้ผมมาอยู่ที่ ปราจีนบุรีครับ สมาชิกที่ร่วมเรียนรู้วันนี้ น่ารักและเป็นกันเองมากครับ หลักสูตรนี้ผมเน้น การปรับ mindset ที่ทำให้ผู้เรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสาร ที่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ เพราะเราสื่อสารกันในบริบทของความเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ผมชวนผู้เรียน ผ่านหลักการ มองเห็น ยอมรับ และ อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ด้วยกระบวนการ Powerful Game Coaching Process เน้นการเรียนรู้ด้วยเกมกิจกรรมครับ วันนี้ให้ความสำคัญกับ การอธิบายหลักการเยอะ เลยจัดกิจกรรมหนักๆให้ หนึ่งกิจกรรม ชื่อว่า เกม "รู้จริงป่าววววว" ในกระบวนการที่ให้ผู้เรียน ลองขยายจุดปลอดภัย ทำสิ่งที่ไม่ถนัด และเรียนรู้ความรู้สึก ทั้งการเป็นผู้ส่งสาร หรือผู้รับสาร และมุมมองของคนนอก ที่มองเข้ามา และปิดท้ายด้วยการพาไปให้เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสื่อสารของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยตัวของผู้เรียนเอง สนุกมากๆครับ ขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมเรียนรู้ทุกท่าน

16 พ.ค. 2562    อ่าน 16

Train the Trainer

เมื่อวาน ได้ดูน้องๆ ?วิทยากรภายในองค์กร? สอบสอน มองเห็นศักยภาพและความสามารถของหัวหน้างานที่ต้องมาเป็นวิทยากรภายใน รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากครับ น้องๆ มีความรู้ในเรื่องที่สอนและประสบการณ์เรื่องนั้นๆมามากมาย มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างครบถ้วน?เมื่อนำมาสร้างเป็น หลักสูตร ออกแบบสไลด์ เพิ่มกิจกรรมประกอบ และใช้เทคนิคการสอนที่เป็นสไตล์ตัวเอง?ก็เกิดความมั่นใจในการสอนของตัวเองทันที การสอน Train the Trainer ให้มี Growth Mindset และให้เทคนิคต่างๆ เป็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนออกแบบกระบวนการสอนได้ทันที กิจกรรมประกอบการสอนเนื้อหาที่เป็น Hard Skill มีความแตกต่างจาก Solf Skill เมื่อเข้าใจแก่นของกิจกรรมแล้ว ก็จะประยุกต์ใช้ได้ตามเนื้อหาของตัวเอง เตรียมสสร้างโปรแกรมการอบรม Train the Trainer สำหรับ วิทยากรภายในที่สอนเนื้อหา Hard Skill โดยเฉพาะต่อไปครับ เพราะหัวหน้างาน ใช้ Tacit Knowledge ของตัวเองมาสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Hard Skill ครับ

16 พ.ค. 2562    อ่าน 29

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง | ดูทั้งหมด

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 30 เมษายน 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ รุ่น2

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 22 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 18 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 13 ธันวาคม 2561

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Leadership for Motivation

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Positive Thinking

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร การโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | เพิ่มเติม


บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก.ทีโอเอเพ้นท์ติ้ง
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บจก. ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
Pago Salee Printing Co., Ltd.

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยี | เพิ่มเติม


บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก.ดีสโตนคอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก กรีนไลน์ซินเนอร์จี้
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก. ซองซอล ไฮเทค
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มบริการ | เพิ่มเติม


บจก พีเอสพัฒนกร
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต์
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพความงาม | เพิ่มเติม


บจก พีเอสพัฒนกร
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บจก.บีควิก(สำนักงานใหญ่)
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | เพิ่มเติม


บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
Inter Express Logistic Co.,Ltd
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
เวอรีน่า

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | เพิ่มเติม


บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บจก. โอเชี่ยนกลาส
S&J International Enterprises Public Company Limited
บจก กะรัต ฟอเซท
บจก นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์
บจก. จรูญรัตน์
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
Central Marketing Group
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บจก ทรู ทัช

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ | เพิ่มเติม


บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
อารียา พรอพเพอร์ตี้
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก ทรู ทัช
บกจ.เนอวานาไดอิ
เวลคราฟท์โปรดัคส์
บจก. มารีนโกลด์โปรดักส์
บมจ เอ็มโอแค็ป
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงิน-ประกัน | เพิ่มเติม


อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
ธนาคารกรุงไทย
บจก.เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย)
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
ธนาคารเกียรตินาคิน

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มทรัพยากร | เพิ่มเติม


อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บจก วิริยะประกันภัย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
บมจ ไทยโอพีพี
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก.รอซโซ่(สำนักงานใหญ่)
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสิ่งพิมพ์และสื่อ | เพิ่มเติม


ธนาคารออมสิน
บมจ ไทยโอพีพี
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บจก พีเอสพัฒนกร
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
บจก. ลอยตี้
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
ธนาคารเกียรตินาคิน
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ | เพิ่มเติม


บจก. เบเยอร์
ธนาคารกสิกร
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
การไฟฟ้านครหลวง
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก. โออิชิ
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
สยามกลการ
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ วายเคเค
บมจ ธนูลักษณ์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มอื่นๆ | เพิ่มเติม


บจก. บางจากปิโตรเลียม
บจก. ไออาร์พีซี
บมจ สินมั่นคงประกันภัย
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
ธนาคารออมสิน
บจก.รอซโซ่(สำนักงานใหญ่)
บจก. เบเยอร์
บมจ ธนูลักษณ์
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)