ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ผลงานฝึกอบรมล่าสุด | ดูทั้งหมด

Business Matching ผู้จัดการยุคใหม่

โครงการ Business Matching ที่สภาอุตสาหกรรม จัดให้กับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ "ผู้จัดการยุคใหม่" เป็นครั้งแรกของผม ที่คลาสมีผู้เรียนไม่ได้อยู่ร่วมองค์กรเดียวกัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ความกังวลมีตั้งแต่รับโจทย์ ถึงแม้จะมี handout แต่แท้จริงเราไม่รู้เลยว่า ความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้าร่วมนั้นคืออะไรกันแน่ เราจะเตรียมอะไรเผื่อไว้อย่างไรดี และความคาดหวังที่อยากให้ผลลัพท์ออกมาดีก็ยังคงติดตัวมาอยู่ดี ถึงแม้จะเรียนเกี่ยวกับการวางใจในผลลัพธ์มามากแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ได้เรียนรู้คือเมื่อเราไม่มั่นคง เมื่อเรายังคงยึดอยู่ที่ความคาดหวังความกังวลของตัวเอง ไม่มีทางเลยที่เราจะ be there กับผู้เข้าร่วมได้อย่างเต็มที่ การจะอยู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมได้ คือการวางใจ เราเตรียมมาดีที่สุดแล้ว ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีที่สุดเสมอ หยิบสิ่งที่เกิดใน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมมากที่สุด และผลลัพธ์ก็จะตามมาเอง นอกจากได้สัมผัสความใหม่ (เหมือนการจัดกระบวนการครั้งแรกๆ) และความตื่นตัวของตัวเองครั้งนี้แล้ว ยังเป็นความโชคดีที่ได้สัมผัสพัฒนาการของกลุ่มตามที่ได้เรียนรู้มาอีกด้วย ครั้งนี้เป็น session ที่ผมได้ขนสรรพกำลังของผมมาใช้อย่างเต็มที่ และได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากครับ ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ร่วมกันสร้างอ่างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น และคงมีโอกาสได้พบกันอีกครับ

24 ก.พ. 2563    อ่าน 40

พัฒนาทักษะการสื่อสาร Communication Skill

คลาสวันนี้กับหลักสูตร "พัฒนาทักษะการสื่อสาร Communication Skill" ด้วย Training and Group Coaching version 2020 แก่นของหลักสูตรสื่อสาร เรียนรู้ด้วย Communication Model ที่ประกอบไปด้วยนัยยะสำคัญมากมาย 1.การให้ความสำคัญกับทั้งผู้พูด-ผู้ฟัง-ข้อความ-การตอบกลับ ทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นได้ทั้งใจและงาน 2. E+R=O เมื่อผู้อื่นเป็น Event ของเราและเราต้อง Response กับเราเป็น Event ของผู้อื่นและเขา Response ตอบกลับเรา ทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นได้ทั้งใจและงาน 3. จิตใต้สำนึกของคนแตกต่างกัน, Type ของคนแตกต่างกัน, หมวกหรือบทบาทที่กำลังสวมใส่แตกต่างกัน ทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นได้ทั้งใจและงาน สร้าง Growth Mindset ขยาย Comfort Zone 1.คนส่วนใหญ่มี Comfort Zone ที่กลายเป็นอุปสรรคของการสื่อสารให้คนเข้าใจและยินดีปฏิบัติตาม การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตได้ (Growth Mindset) โฟกัสเป้าหมาย เอาชนะความกังวล ข้อจำกัด มองผลลัพธ์เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของตัวเอง 2.กรอบความคิดของการฟังเพื่อ "จับถูก" มองผู้ฟังในเชิงบวก เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อจูงใจให้คนคล้อยตามความคิด แทนการบังคับด้วยแรงกระตุ้นเชิงลบ 3.รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ปรับการสื่อสารที่สอดคล้องกับแต่ละคุณลักษณะของบุคคล เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน สร้างแนวคิดผ่านกิจกรรมและเครื่องมือ Training and Group Coaching ที่เพิ่มความสนุกในการเรียนรู้แต่ยังคงไว้ซึ่งจุดเด่นของกระบวนการคือ ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง มีเรื่องที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย เทคนิค แนวทางที่ได้เรียนรู้ในคลาสผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching 1.การ์ดเรื่องเล่าเพื่อเข้าใจคุณลักษณะของคนเล่า (ผู้พูด) เพื่อใช้ความเป็นตัวตนผ่านเรื่องเล่าแล้วถอดบทเรียนตัวตนนั้นด้วยคีย์เวิร์ดที่เป็นคุณลักษณะเด่นของผู้เล่า 2.หมวกหกใบเพื่อตระหนักรู้ความสอดคล้องและความขัดแย้งระหว่างบทบาทกับตัวตนผ่านแต่ละโจทย์ของกิจกรรม รวมทั้งการสร้างรูปแบบการสื่อสารด้วยหลักการ "รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน" 3.การRole Playing ด้วยสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีมุมมองที่ต่างไปจากกรอบความคิดของการสื่อสารเดิมๆ รวมทั้งความสนุกจากการถอดบทเรียนร่วมกัน สิ่งสำคัญในวันนี้คือ หลักสูตรนี้คือหลักสูตรสุดท้ายของโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารแบบบูรณการด้วย 5 Competency หลัก ตลอด 1 ปีที่อยู่ร่วมกันมา ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงผ่านการ Sharing ในคลาส บางท่านมองเห็นตัวเองได้เร็วตั้งแต่หลักสูตรแรก บางท่านค่อยๆ สะสมความรู้และ mindset แล้วมาตกผลึกในคลาสหลังๆ รอพบกันใหม่กับ Advance Programe ที่เป็นเชิง Coach and Facilitation ในแผนการอบรมหน้าครับ

18 ก.พ. 2563    อ่าน 71

พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร

ได้มีโอกาสไปแบ่งปันในงานประชุมประจำปีให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวข้อ พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านบุคลิกภาพสู่การบริการที่ดี Key หลักๆ เห็นความสำคัญของบุคลิกภาพ และประโยชน์ต่อตนเอง บุคลิกภาพที่ดีเริ่มจากภายใน มุมมองของตน ทัศนคติที่มี ความเชื่อ ความมั่นใจ แล้วสะท้อนไปที่บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายในและภายนอก มารยาทของผู้ให้บริการที่ดี ผู้เรียนได้เป้าหมายบุคลิกภาพที่ดีแบบของตนเอง รู้จุดแข็ง จุดที่จะพัฒนาของตน สิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองในครั้งนี้ การเพิ่มการ connect กับผู้เรียนมากขึ้น การ connect = rapport ที่ดี ทำให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สนุกกับการทำสไลด์ การร้อยเรียงเนื้อหา และการเตรียม การเพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในคลาสเพิ่มขึ้น ให้ฝึกตั้งแต่ในห้อง จะได้นำไปใช้ต่อ ขอขอบคุณ ขอบคุณคุณเดือนที่ดูแลและจัดเตรียมสถานที่ให้ ขอบคุณผู้อบรมที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำกิจกรรมเต็มที่ค่ะ

12 ก.พ. 2563    อ่าน 84

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ได้ไปแบ่งปันเรื่องการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ ให้กับ บ.อะยิโนะโมะโต๊ะ Key ของหลักสูตร ในองค์ประกอบการสื่อสาร feedback สำคัญที่สุด เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ปรับตนเองให้เหมาะกับสไตล์คนที่คุยด้วย สร้างสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้สื่อสารและจูงใจได้ดี หลักการ, เทคนิค NLP และ การนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร สิ่งที่ผู้เรียนชอบและจะนำไปใช้ การฟัง การพูดให้ครบถ้วน ทั้งจุดประสงค์ รายละเอียด และทางเลือก การสร้างสัมพันธ์ด้วย NLP หลักพื้นฐานของ NLP เพื่อการเข้าใจผู้อื่น สิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองในครั้งนี้ เพิ่มการ connect กับผู้เรียน ตั้งแต่เล่าประวัติตนเองสั้นๆ และใช้คำถามให้ผู้เรียนได้ตอบ ได้ rapport ตั้งแต่ต้น และอีกมากมาย ช่วง contract บอกกติกาแบบเนียนๆ และค่อยๆ เสริมกติการะหว่างสอน ผู้เรียนให้เห็นประโยชน์ของหัวข้อนี้ตั้งแต่ต้น ตามการสื่อสาร ที่สื่อในสิ่งที่ผู้รับสารเห็นประโยชน์ จึงเริ่มจากให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ก่อน ตั้งแต่เกริ่นเข้าเนื้อหา มีการใช้ Story Telling จากประสบการณ์ของตนเองเพื่อจูงใจก่อนอธิบายเทคนิคต่างๆ และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้จากประสบการณ์ของตนเอง น่าจะได้ทั้งความน่าติดตามและเพิ่ม rapport กับผู้เรียนตลอดการสอน ฝึกที่จะฟังแบบตั้งใจแบบหน้าตาเป็นมิตร โดยใช้เรื่องของการรู้ตัวจากการฝึกสติ

23 ม.ค. 2563    อ่าน 138

Proactive working mindset

ขอบคุณของขวัญวันคริสมาสต์ปีนี้ คือ การได้ไปแบ่งปันพลังงานดีๆ ให้กับโรงงานเภสัชกรรมทหารในหัวข้อ Proactive working mindset ครั้งนี้เป็นการอัพเกรดตัวเอง ตั้งแต่กลุ่มผู้เข้าอบรมมีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน อายุงาน culture ขององค์กรที่เป็นแนวทหาร และจำนวนคน 120 คน และผู้เข้าอบรมเข้าเรียนเป็นวันที่ 2 (วันก่อนหน้าเรียนอีก 1 หลักสูตร) และต้องเลิกเร็ว ห้ามเกิน 3 โมง สิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากคลาสนี้ ความหลากหลายของผู้เรียนยิ่งมาก ยิ่งเตรียมตัวมาก ทั้งการใช้คำง่ายๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เขาเข้าใจ กิจกรรมก็ค่อยๆ พาเขาทำทีละขั้นทีละตอน พร้อมยกตัวอย่าง การพกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนไปเผื่อส่วนตัว ช่วยให้เราพร้อมทุกสถานการณ์ (การมีเผื่อเหลือ ดีกว่าขาด ใช้ไม่ใช้อีกเรื่อง) การมีกิจกรรมที่หลากหลายสำคัญมาก เช่น การใช้เกม/กิจกรรม (ให้มี movement) ก็ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ แล้วค่อยดึงกลับมาเข้าบทเรียน การให้ผู้เรียนวาดรูปแล้วอธิบาย ก็ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเขาเอง และกล้าที่จะพูดมากขึ้น (ใช้ทั้งฐานคิด ฐานกาย และฐานใจ) การมีสติอยู่กับปัจจุบันของผู้สอน อยู่กับผู้เรียน และรับผู้เรียนได้ในแบบของเขา เชื่อมั่นในศักยภาพว่าเขาสามารถ move ไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นได้ และเราสามารถช่วยให้เขา move ได้ และเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น การใจเย็น และมี EQ ดี ช่วยให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี การเรียนรู้จากการวางแผน เตรียมตัว ลงมือทำ หมั่นสังเกต และปรับให้ดีขึ้น ใจความสำคัญของ Proactive working mindset Proactive คือ ไม่ว่าคน/สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็จะสร้างพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ (ไม่โทษสิ่งแวดล้อม ปรับที่ตัวเอง) โฟกัสเป้าหมาย มากกว่าปัญหาอุปสรรค เอาชนะทัศนคติเชิงลบ ด้วยการหารูปแบบความสำเร็จในอดีต การให้ความหมายเชิงบวก การเรียนรู้เชิงบวก เป็นต้น ขยาย comfort zone ให้ใหญ่ขึ้น ค้นหา strength เพิ่มเติม และมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้ คน Proactive จะใช้เทคนิคมากมายเพื่อให้งานสำเร็จ เช่น การเข้าใจคนที่แตกต่าง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ท้ายที่สุดคลาสนี้ก็จบลงแบบสวยงาม พลังงานในห้องจากที่เบาๆ ก็ค่อยๆ ดีขึ้น จนเต็มที่และเป็นพลังของความรัก สามัคคี ในกิจกรรมสุดท้าย

26 ธ.ค. 2562    อ่าน 154

สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ทัศนคติที่ดีสร้างได้ สร้างจากการคิดด้านดีด้านบวกต่อเรื่องที่ต้องการ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วขยายไปยังคนและสิ่งรอบข้าง บ่อยๆ ทัศนคติที่ดี บอกการกระทำที่ผลการทำงาน จิตสำนึกรักองค์กร แสดงออกที่พฤติกรรม กรอบความคิดคุณภาพ มองเห็นจากการเติบโต ครั้งนี้ ท้าทายเรื่องการสื่อสาร กับผู้อบรมชาวพม่า 50% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด แต่มีผู้เข้าอบรมตัวอย่าง คุณปุ้มปุ้ย ที่มีทัศนคติดีเยี่ยม เป็นตัวอย่าง เป็นเพชรขององค์กรเลย เป็นผู้นำที่ดีของพนักงานพม่า กระตุ้นการเรียนรู้ และ สนุก ได้ความรู้ ได้สิ่งที่ต้องการเริ่มทำ ถูกใจคนสอน คนเรียน และ ผู้บริหาร ขอบคุณน้องตาล และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ที่ช่วยประสานเป็นอย่างดีงานนี้ น้องตาล ตามมาดูแลลูกค้าเองเลย ขอยคุณ บ. ต้าฟงอุตสากรรม ที่ไว้วางใจ สอนมา 3 รอบ

26 ธ.ค. 2562    อ่าน 146

VUCA WORLD

เมื่อวันก่อนมีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดกับผู้บริหารที่ได้รับโอกาสไปบรรยายในปีนี้ ประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในมุมของการพัฒนาบุคลากรในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 1.ทิศทางขององค์กรที่พนักงานควรรู้ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องดับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ยุคที่คำว่า "VUCA WORLD" ไม่ใช่แค่กระทบกับระดับองค์กร แต่ลงลึกไปถึงระดับบุคคล ดังนั้นเป้าหมายที่องค์กรจะก้าวไปให้ถึงตรงจุดนั้น ทำอย่างไรจึงจะเป็นเป้าหมายเดียวกับที่พนักงานอยากจะร่วมเดินทางไปด้วย 2.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การปฏิบัติตัว พฤติกรรมที่คนภายนอกสัมผัส รับรู้ ทำอย่างไรให้เขาสามารถรู้ได้ว่านี่คือคนขององค์กรนี้ โดยไม่ต้องแนะนำตัว !!! ไม่ว่าจะคุยกับ Level ไหน ไม่ว่าจะคุยกับฝ่ายหรือแผนกไหน ลูกค้าเกิดความรู้สึกได้ว่าที่เป็นวัฒนธรรมของคนองค์กรนี้จริงๆ 3.แนวทางการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ เมื่อข้อ1และข้อ2ชัดเจน ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลจะต้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาคนทั้ง สมรรถนะทางด้าน Functional, Soft Skill กรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คุณค่าของพนักงาน (Value) ที่สามารถนำไปปฏิบัติตัวให้เป็นอุปนิสัยใหม่ๆ 4.แผนและรูปแบบการอบรมที่ รูปแบบการอบรมที่ทำให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ข้อ3 รวมทั้งสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ (10:20:70) การให้ความสำคัญกับภาพใหญ่ (ทิศทางองค์กร) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในภาพย่อย (สมรรถนะของพนักงาน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งผลลัพธ์ เวลา ต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

26 ธ.ค. 2562    อ่าน 117

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง | ดูทั้งหมด

หลักสูตร Proactive Working Mindset

โดย ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
Update : 17 มกราคม 2563

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 30 เมษายน 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ รุ่น2

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 22 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 18 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 13 ธันวาคม 2561

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Leadership for Motivation

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Positive Thinking

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร การโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | เพิ่มเติม


บจก. ซองซอล ไฮเทค
บจก. อุลตราคอร์
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บจก. ไพรมัส
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก. ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. จรูญรัตน์
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยี | เพิ่มเติม


บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
บจก.วีเอสทีอีซีเอส(ประเทศไทย)
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บจก.ฮิตาชิทรานสปอร์ตซิสเต็มแวนเทค(ประเทศไทย)
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มบริการ | เพิ่มเติม


บจก.เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส/
บจก. เบเยอร์
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บมจ เอ็มโอแค็ป
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บมจ. พัฒน์กล
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพความงาม | เพิ่มเติม


บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
GFCA Co., Ltd.
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | เพิ่มเติม


บจก. สไตโรลูชั่น
โรงพยาบาลมหาสารคาม
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
บจก. กรุงไทยอาหาร
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
บจก มนต์ทรานสปอร์ต

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | เพิ่มเติม


บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก กะรัต ฟอเซท
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
VISTEON (THAILAND) LIMITED
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก พีเอสพัฒนกร

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ | เพิ่มเติม


บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
บมจ วายเคเค
Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.
บมจ บูติคนิวซิตี้
TEAM BUILT CO.,LTD
บจก. สไตโรลูชั่น
บมจ.พฤกษาโฮลดิ้ง/พฤกษาเรียลเอสเตท
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
โอสถสภา
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงิน-ประกัน | เพิ่มเติม


บจก กรีนไลน์ซินเนอร์จี้
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
สยามคอสมอสเซอร์วิส
บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
ธนาคารเกียรตินาคิน
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
บจก.รอซโซ่(สำนักงานใหญ่)
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มทรัพยากร | เพิ่มเติม


บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
ธนาคารออมสิน
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
ธนาคารกรุงไทย
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
บจก. มารีนโกลด์โปรดักส์
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสิ่งพิมพ์และสื่อ | เพิ่มเติม


เอเซียบุ๊คส
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
บจก วิริยะประกันภัย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. ไออาร์พีซี
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกร
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ | เพิ่มเติม


บจก.เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย)
ธนาคารทหารไทย
บจก อมรินทร์
ออฟฟิศเมท
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บมจ ธนูลักษณ์
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บจก ทรู ทัช
บจก นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
การไฟฟ้านครหลวง
บจก ประชาอาภรณ์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มอื่นๆ | เพิ่มเติม


กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์
บมจ สินมั่นคงประกันภัย
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
เอชซีสตาร์ค
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บจก. ลอยตี้