ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ผลงานฝึกอบรมล่าสุด | ดูทั้งหมด

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

วันนี้ใช้ชุดคำสำคัญชวนคิด (Keyword Training & Coaching)ในกระบวนการสอนตลอดทั้งวันครับ PDCA มีคำสำคัญที่เป็นแก่นอยู่มากมาย ชุดคำสำคัญที่ใช้ในการชวนคิด สำรวจตัวเอง สร้างการตระหนักรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้ เช่น "เป้าหมาย - แผนงาน - อุปสรรค - ผลลัพธ์" "มองเห็น - ยอมรับ - อยากเปลี่ยนแปลง" "ปรับปรุง - ต่อเนื่อง - สร้างอุปนิสัยใหม่ - ประโยชน์" การทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกังวลที่ความหมายหรือทฤษฎี แต่โฟกัสเรื่องราวของตัวเองเพื่อเชื่อมโยง Mindset & Methodology ของเขาทันที ผู้เรียนหลายท่านเริ่มมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมเดิมๆที่ใช้อยู่ และเลือกเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพราะมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การนำเครื่องมือต่างๆ (Solution Tools) มาสร้างแนวคิดให้ประยุกต์เข้ากับสถานกานณ์ของตัวเองได้ทันที Active Learning by Solution Coaching การออกแบบWorkshop ให้ผู้เรียนมีอิสระในการใช้กรอบความคิดรวมถึงSolution Tools บนสิ่งที่เขาเข้าใจ ทำให้มองเห็นแนวทางที่จะนำไปต่อยอดงานของตัวเองเพิ่มเติมหลังจบการอบรมต่อได้

11 ก.ค. 2562    อ่าน 45

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้วยกรอบความคิดเชิงบวก สอนเรื่องที่เป็นการวิเคราะห์ (Analytical) ให้ได้ Solution สำหรับการตัดสินใจไปสู่เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการโค้ช ชวนคิดไปข้างหน้า ทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา V.S. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ มีความแตกต่างกับที่กรอบความคิด และ เรื่องที่จดจ่อในขณะคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบเดิมๆ กับ หลักการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที การได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่ม ด้วยหลักการที่ได้เรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

11 ก.ค. 2562    อ่าน 43

การบริหารงานและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

อาชีพวิทยากรอิสระ สะดวกตามวันที่ลูกค้าสะดวกครับ วันหยุดลูกค้าสะดวกมาเรียน วิทยากรก็พร้อมสอนเสมอครับ?แล้วค่อยไปหยุดวันทำงานปกติครับ แก่นของเนื้อหาในหลักสูตรนี้น่าสนใจครับ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ กำหนดกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณ์ของตัวแทนจำหน่าย การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ การสร้างทีมงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอนหลักการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายแบบ Offline ให้กับผู้เรียนที่ทำกิจกรรม Online ไปกันได้ดีทีเดียว สอนที่แก่นของการทำธรุกิจและหลักการพัฒนาบุคลากร เพราะผู้เรียนเชี่ยวชาญงานด้าน Online อยู่แล้วครับ คาดหวังผู้เรียนจะสนุกแล้วนำไปใช้ได้ครับ

8 ก.ค. 2562    อ่าน 44

Happy Money

Train The Trainer(หลักสูตร Happy Money) วันที่ 2 เตรียมให้ผู้เรียนได้ออกแบบกระบวนการสอนและเทคนิคการสอนเพิ่มเติม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การสอนหลายแบบ เช่น 1. การสอนใน Class ปกติ 2. การสอนแบบกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ 3. การสอนแบบให้คำปรึกษา 1:1 สรุปสิ่งที่ผู้เรียนในฐานะวิทยากร ต้องไปดำเนินการ คือ? การเขียน Course Outline ของตัวเอง การจัดทำสไลด์รายละเอียดของตัวเอง การออกแบบแนวการสอนด้วยกิจกรรมเพิ่มเติม การสร้างกระบวนการสอนในสไตล์ตัวเอง การผลิตเครื่องมือประกอบการสอน หลังจากเรียนวันนี้แล้ว ผู้เรียนจะได้นำไปดำเนินการด้วยตัวเอง แล้วจะคอยติดตามนะครับ

8 ก.ค. 2562    อ่าน 37

พัฒนาภาวะผู้นำ

ขอบคุณนักเรียนรุ่น 1 ผลงานดีเลยมีรุ่น 2ต่อ ขอบคุณทีมงานเอ็นเทรนนิ่งที่ไว้วางใจ เริ่มจากคำถามว่า อ.สุณิชชาเป็นใคร ตามมาด้วยส่งการบ้านครบทุกคนในวันนี้ ส่งผลให้รุ่น 2 มีคนสมัครมาเรียนเพิ่มอีก และมีรุ่น 1 หลายคนแวะมาทักทาย มีแอบนั่งเรียนร่วมเป็นช่วงๆ ขอบคุณนักเรียนรุ่น 2 สนุกสนาน ร่วมมือมากมาย ไม่มีใครยอมกัน กับการนำเสนอผลงานกลุ่ม คนเดินกระบวนการอย่างเราก็ยิ้มแก้มแตกไปอีก ความภูมิใจคือทุกคนสนุกกับการบ้าน รู้สึกสอบผ่านอีกครั้ง แล้วพบกันเดือนหน้ากับการติดตามผล ตามคำเรียกร้อง เราสนิทกันแล้ว นักเรียนกล่าว ทุกคนก้าวข้ามความกลัวด้วยการยกมือถือไมโครโฟนกันแบบไร้กังวลกับคำว่า ถูกหมด นักเรียนห้องคิงของครู ภาวะผู้นำ กับ ตำแหน่ง ผู้นำต่างกัน บทบาท กับ ทักษะ ควรสอดคล้องกัน สิ่งที่ต้องกลับไปทำ ประกาศวิสัยทัศน์ สร้างทีมงาน สร้างสัมพันธ์ ด้วยการสื่อสาร ทัศนคติเชิงบวก และแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์กลับไปนำตัวเองให้เปลี่ยนแปลงก่อนเลย เมื่อรู้สึกปลอดภัย ใจจึงเปิดรับ ยินดีปรับโหมดด้วยความเต็มใจ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและยืดหยุ่นในวิธีการ

5 ก.ค. 2562    อ่าน 42

การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลลัพธ์

เวลาเกิดปัญหา เรากำลัง Focus ที่อะไรครับ Event - Problem - Gap การที่ สมอง ของเราจดจ่ออยู่ที่จุดไหน วิธีการแก้ปัญหาของเราจะมีความแตกต่างกันตามนั้น 2 วันนี้ หายเงียบไปเพราะต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ระหว่างการขึ้นเวร - บรรยาย - นอน - บรรยาย - ขึ้นเวร เหมือนจะไม่ได้พัก แต่ส่วนตัวกลับรู้สึกพลังงานตัวเองดีมาก เพราะผู้เรียนของทางไปรษณีย์ไทยต่างพร้อมร่วมมือ อยู่บนกระบวนการร่วมคิดร่วมคุย เพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ในหลักสูตร การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Creative Problem Solving for Good Performance) หลักสูตรนี้มีส่วนประกอบของทั้ง หลักการ กระบวนการ และวิธีการ ที่สอดคล้องกัน โดยใช้หลักการของ Easy Brain Working เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเข้าใจกรอบความคิดในการคิดแก้ปัญหาของตนเอง รู้ทันความ ขี้เกียจ ของสมองเรารู้ทันว่าเรากำลังแก้ปัญหาด้วยความคิดหรือความรู้สึก ใช้กระบวนการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน คือ 1st มองเห็นตัวเรา เข้าใจปัญหา ทำไมปัญหานี้ถึงสำคัญสำหรับเรา เราอยากแก้ปัญหานี้แค่ไหน 2nd ค้นคว้าหาสาเหตุ ค้นหา Gap ที่แท้จริง 3rd สร้างสรรค์ทางเลือก สร้างแผนงานที่ชัดเจน ทุกปัญหามีทางออก และทางออกอาจมีมากกว่าหนึ่ง 4th กำหนดกรอบเวลา ติดตาม ปรับปรุง ไม่เดี๋ยว ไม่แต่ ไม่ถ้า 5Th แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างมาตรฐานใหม่ ทั้งจากความผิดพลาดและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน และเรียนรู้ วิธีการ ในการคิดแก้ปัญหาผ่านเครื่องมือการคิดต่างๆ เพื่อให้เห็นปัญหารอบด้าน เห็นต่างด้วย Brain Writing - Brainstorming เห็นกว้างด้วย Mindmap - Fishbone Diagram - Tree Diagram เห็นลึกด้วย Why-Why Analysis เห็นครบด้วย Powerful Keyword และเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่เราอาจไม่เคยคิดด้วย 4 Brain Thinking Style เนื่องจากเป็นหลักสูตร 2 วัน ผมจึงสนุกมากกับการเตรียมเครื่องมือและจัดเรียงองค์ประกอบทั้งหมดให้อยู่บนกระบวนการสอนสไตล์ Brain Based Training and Group Coaching เพราะไม่ใช่แค่ผู้เรียน ตัวผู้สอนเองก็ได้คิดและมองเห็นตัวเองไปด้วยตลอดการบรรยาย

5 ก.ค. 2562    อ่าน 39

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง | ดูทั้งหมด

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 30 เมษายน 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ รุ่น2

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 22 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 18 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 13 ธันวาคม 2561

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Leadership for Motivation

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Positive Thinking

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร การโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | เพิ่มเติม


บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก.ฮิตาชิทรานสปอร์ตซิสเต็มแวนเทค(ประเทศไทย)
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บจก. ไพรมัส
Pago Salee Printing Co., Ltd.
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยี | เพิ่มเติม


บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
บมจ. พัฒน์กล
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก กรีนไลน์ซินเนอร์จี้

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มบริการ | เพิ่มเติม


บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก. เอช ซี เอ็น (ฮอนด้านนทบุรี)
บจก.วีเอสทีอีซีเอส(ประเทศไทย)
บจก. เบเยอร์
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
บจก. ซองซอล ไฮเทค
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพความงาม | เพิ่มเติม


ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
บจก พีเอสพัฒนกร
โรงพยาบาลมหาสารคาม
บจก. ซองซอล ไฮเทค
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก. อุลตราคอร์
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | เพิ่มเติม


บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก. กรุงไทยอาหาร
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก ดิจิตอลคอม
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
บจก ทรู ทัช
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | เพิ่มเติม


VISTEON (THAILAND) LIMITED
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก. เบเยอร์
บจก.รอซโซ่(สำนักงานใหญ่)
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บมจ ไทยโอพีพี
บจก.บีควิก(สำนักงานใหญ่)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ | เพิ่มเติม


บมจ วายเคเค
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
โอสถสภา
VISTEON (THAILAND) LIMITED
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงิน-ประกัน | เพิ่มเติม


ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
TEAM BUILT CO.,LTD
ธนาคารกสิกร
เวลคราฟท์โปรดัคส์
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
บจก กะรัต ฟอเซท
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
Central Marketing Group
บมจ ธนูลักษณ์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มทรัพยากร | เพิ่มเติม


บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บจก. ลอยตี้
S&J International Enterprises Public Company Limited
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสิ่งพิมพ์และสื่อ | เพิ่มเติม


บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
Central Marketing Group
เอเซียบุ๊คส
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม
ทีวีบูรพา
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
บมจ วายเคเค
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ | เพิ่มเติม


บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บมจ เอ็มโอแค็ป
บมจ นวกิจประกันภัย
ออฟฟิศเมท
บจก.เงินติดล้อ(สำนักงานใหญ่)
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มอื่นๆ | เพิ่มเติม


ธนาคารทหารไทย
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ทีวีบูรพา
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
บจก วิริยะประกันภัย
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
บจก.คุมอง(ไทยแลนด์)