ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ผลงานฝึกอบรมล่าสุด | ดูทั้งหมด

การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

วันนี้มีนัดพูดคุยกับลค เพื่อปรับสไลด์การอบรมให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนรวมถึงตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของผู้จัดครับ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องผมจะยึดกระบวนการ 4M ในแต่ละช่วงเป็นหลัก Mirror - ช่วงให้ผู้เรียนได้สำรวจกรอบความคิดตัวเอง Mindset - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ Methodology - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค How to ที่จะนำไปปรับใช้ Movement - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้สร้าง Action Plan ย่อยๆในการประยุกต์ใช้เทคนิคเข้ากับงานของตัวเอง คีย์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การฟัง Requirement ของลูกค้าแล้วปรับเข้าหาสิ่งที่เราถนัด ความต้องการของลูกค้าคือ การนำ Core Value ที่เป็นแกนขององค์กรมาสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมในงานและสามารถวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องผมจะยึดกระบวนการ 4M ในแต่ละช่วงเป็นหลักสิ่งที่ผมนำเสนอเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในคลาสตลอด6ชั่วโมงคือ 1.การออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับ Meaning & Objective ของ Core Value เพื่อให้ผู้เรียนได้ Mirror & Mindset 2.การออกแบบฟอร์มการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนได้นำ Methodology มากำหนด Movement ให้เกิดเป็น Action Plan ที่สอดคล้องกับ Core Value ตามที่ตั้งโจทย์ 3.การออกแบบชุด Assessment & Evaluated พฤติกรรมตาม Core Value ด้วย 360 degree Feedback ที่วัดการผลหลังนำAction Plan ไปประยุกต์ใช้แล้ว การยึดมั่นในกระบวนการสอนที่เป็นจุดแข็งของตัวเองแต่พร้อมประยุกต์ให้เข้ากับบริบทต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านที่จับต้องไม่ได้และจับต้องได้ ให้เกิดขึ้นได้ครับ

19 ก.ย. 2562    อ่าน 26

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน

หลักสูตร ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมคุ้มมาก ที่ได้หลายทักษะในหลักสูตรเดียวกัน หัวหน้างาน จำเป็นต้องมีศิลปะการสื่อสาร ในการทำงาน เพื่อให้การสั่งงาน มอบหมายงาน การควบคุม และติดตามงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สื่อสารให้พนักงานผลิตได้ตามเป้าหมาย และได้คุณภาพตามมาตราฐานที่บริษัทตั้งไว้ งานนี้ สนุกสนานกับกิจกรรม ทั้ง workshop และ role play มากมายในการสื่อสาร การมอบหมาย ในการนำไปใช้ใน case การทำงานจริง รวมถึง กิจกรรม โดมิโน กำหนดผู้เล่น ในบทบาทต่างๆกัน ได้ทักษะการคิด วางแผน สั่งการ การฟัง การสื่อสาร การเข้าใจ การนำเสนอ งานนี้สนุกสนานทั้งผู้สอนและผู้เข้าอบรม

19 ก.ย. 2562    อ่าน 22

Analytical Thinking for Problem Solving

ช่วงนี้ได้รับโอกาสมาชวนคิดชวนคุยกับคนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จนอาจารย์ต้องทักให้ดูแลสุขภาพบ้าง แต่เยอะของผม ก็ยังไม่เท่าพี่ๆ น้องๆ ของผมอีกหลายคน ดังนั้นอย่าลืมรักษาสุขภาพไปด้วยกันนะครับ เพราะสุขภาพร่างกายมีผลต่อ สมอง ของเราอย่างมาก ข้อดีของการได้บรรยายหลักสูตรใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระแสความคิดของเราไหลเวียน (Flow) ได้ดีมากๆ ข้อมูลจากการเก็บหลุมพรางของทั้งผู้เรียนและตัวเอง ทำให้มีสิ่งที่อยากกลับไปทำเพิ่มทุกครั้ง ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะคิด แต่เราไม่ได้พร้อมคิดได้ตลอด เมื่อขาดแรงจูงใจ เมื่อขาดความเชื่อมั่น เมื่อขาดเป้าหมาย เรามักจะหยุดคิด ถ้าอยากให้คิด เราอาจต้องสร้างสภาวะให้ สมอง อยากคิด เสียก่อน การมาชวนชาวการไปรษณีย์ไทย คิดบนหัวข้อหลักสูตร Analytical Thinking for Problem Solving จึงมีความท้าทายตั้งแต่แรก ไม่ใช่ในแง่การเรียนรู้เนื้อหาหรือเครื่องมือ แต่เป็นการพาทุกคนมองเห็น ยอมรับ และอยากข้าม Comfort Zone ในการคิดเดิมของตนเอง เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ จากการวิเคราะห์และมองเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในปัญหาที่เราเจออยู่จริง จาก Input + Process = Output เมื่อเพิ่มหรือเปลี่ยน Input ย่อมทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิม อยากมีเวลา Upgrade เครื่องมือ และ กระบวนการ อีกรอบเร็วๆ ครับ ผู้เรียนมีการบ้าน ผู้สอนก็มีการบ้านเช่นกันครับ

13 ก.ย. 2562    อ่าน 24

พัฒนาทีมงานบริการให้เป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษาและโค้ชทีม

หลักสูตร : พัฒนาทีมงานบริการ ให้เป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษาและโค้ชทีม กลุ่มคนเรียนเป็นผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ ออกแบบเฉพาะที่นี่ประกอบด้วย หลักการสอน : Training and Group Coaching เนื้อหา : ยกระดับบริการ สานสัมพันธ์ให้เกิดยอดขาย รักษาฐาน และขยายกลุ่ม พัฒนาทักษะการขายในฐานะที่ปรึกษา เสริมทักษะการโค้ช (นิดนึง ไว้เจอกันฉบับเต็ม) กิจกรรม : เน้นแสดง&แสดง = ฝึกฝน เตรียมเกมไปนสำรองสอบถามผู้เรียน คำตอบคือคลาสหน้าดีกว่า อยากฝึกการขายมากกว่า ครูก็อม ยิ้มซิจ๊ะ สิ่งที่หลายคนแชร์ : วันนี้ทำให้รู้ว่า จริงๆ ต้องการอะไร และต้องทำอะไรเพิ่มให้ยอดขายได้พร้อมรักษาลูกค้าด้วยใจบริการ อืม! ใช่เลยงานขายก็ต้องมาคู่กับเป้าหมายและแผนงาน จะทำไปใช้จริงๆ การฝึกฝนจำลองสถานการณ์ช่วยให้ทักษะการขายดีขึ้น จริงๆ จะไปฝึกสัปดาห์ละครั้ง รู้วิธีแก้ไขและจัดการความคิดอย่างมีรูปแบบ เพราะเปลี่ยนคนอื่นยากกว่า เปลี่ยนตัวเองให้เป็นต้นแบบก่อน แล้วน้องในทีมน่าจะดีขึ้น ฯลฯ

12 ก.ย. 2562    อ่าน 39

Success DNA for Manager

Success DNA for Manager รุ่นสุดท้ายแล้ววันนี้ DNA คือสิ่งที่อยู่ภายในบุคคลและสะท้อนผ่านพฤติกรรมต่างๆ การปลูกฝัง DNA ด้านใดด้านหนึ่งให้แต่ละบุคคล มีทั้งแบบการเติมความรู้ แนวความคิดจากภายนอกเข้าไป และการดึงสิ่งที่เขามีอยู่ออกมา วิทยากร&โค้ชเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพและมีเรื่องที่เคยทำสำเร็จอยู่มากมาย การปลูกฝัง DNA แห่งความสำเร็จผ่านการสอน Training and Group Coaching คือการให้พนักงานเรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่ทำให้เกิดความสำเร็จ แล้วให้พนักงานได้ตระหนักรู้และมองเห็นคุณค่า จุดแข็งภายในที่มีอยู่และสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี นำออกมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องจนฝังกลายเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ DNA ขององค์กร

12 ก.ย. 2562    อ่าน 15

การสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าขององค์กร

เมื่อวานสอนรุ่นหนึ่งไปแล้ว วันนี้รุ่นที่สอง โปรแกรมเตรียมพร้อมบุคลากรระดับบริหารเพื่อพาทีมงานและองค์กรก้าวสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างกรอบความคิดแบบการทำงานเชิงรุก การตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนตัวเอง การจัดลำดับความสำคัญเรื่องที่รับผิดชอบ การสร้างทีมเวิร์คพร้อมก้าวสู้การเปลี่ยนแปลง การสร้างกรอบความคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคการโค้ช ออกแบบหลักสูตรเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง การใช้เรื่องเล่า (Story Telling & Coaching) สร้างแนวคิดและการตระหนักรู้ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงด้วยการ Role Playing ครบเครื่องครับ

11 ก.ย. 2562    อ่าน 38

Value and Strengths Coaching for Sales Manager

อยากเห็น อนาคตตัวเองล่วงหน้ามั๊ย...? ชอบสอนน้องๆ ทีมงาน ให้ทำแผนงานขายล่วงหน้า ตามที่สอนในหลักสูตรนี้เลย งานขายเป็นเกมส์ตัวเลข เปิด ไม่เท่ากับ ปิด กับแนวการสอนด้วย Training and Group Coaching สำหรับ Sales Manager ทำให้มีเครื่องมือในการพัฒนาทีมงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยการเลือกหยิบ "หมวก/บทบาท" ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้จัดการ เพื่อสร้างผลลัพธ์/ผลการปฏิบัติงาน ผู้นำ เพื่อสร้างการยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจจากทีมงาน โค้ช เพื่อดึงศักยภาพ (ไม่ใช่เค้นประสิทธิภาพ) แบะการพัฒนาทีมงาน ผู้จัดการทีมงานขาย พัฒนาให้ทีมงาน ไม่จิตตกง่าย ทำงานอย่างเป็นระบบ กำหนดเป้าหมาย เดินตามแผน และ ปรับปรุงแผนงานอย่างสม่ำเสมอ ฝึกฝนทักษะ เพิ่มเติมความรู้ที่จำเป็นเพื่อการ upgrade งานที่ท้าทายขึ้น ที่จริงคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานขายเท่านั้น ทุกการดำเนินชีวิต หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาว แล้วเดินตามนั้นไปอย่างสม่ำเสมอ คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่ไปแทรกแซงด้วยความตื่นตระหนก พัฒนากลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เราก็จะดำเนินงานไปอย่างมีความสุข แค่สนุกกับการทำรายงานขาย ส่งตัวเอง ก็สามารถรู้อนาคตตัวเอง(ด้านงานขาย) ได้ จริงๆ นะ

11 ก.ย. 2562    อ่าน 35

ทักษะหัวหน้างาน

ยังอบรมกับบุคลากรทาง Betagro อย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตร Supervisory Skill ทักษะหัวหน้างาน การเป็นหัวหน้างาน มีทักษะ 3 หมวดที่สำคัญ คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด แต่ก่อนที่จะเริ่มการต่อยอด เพื่อพัฒนาตนเอง อาจเริ่มต้นจากการที่เราเห็นตัวเราเองบนแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร ซึ่งมุมมองที่นำมาชวนคิดคือ Fact/Feel/Future Fact ข้อเท็จจริง อาจดูที่ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในแต่ละเรื่อง Feel อารมณ์ความรู้สึก ดูจากความสุขในการทำงาน อารมณ์ร่วมในการทำงานร่วมกัน ความกระตือรือร้น Future อนาคต ดูจากความก้าวหน้า ความเติบโต ความมั่นคงและเชื่อมั่น การสร้างการมองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยน คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการโค้ช ดังนั้น เราต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไร สิ่งที่เรามีเหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งที่เราอยากได้รับอย่างไร ทั้งในปัจจุบันที่เป็นเป้าหมายระยะใกล้ และเป้าหมายระยะไกลในอนาคต

11 ก.ย. 2562    อ่าน 38

Value Coaching for High Performance

สอนอย่างที่ทำ ทำอย่างที่สอน สอนแล้ว ให้ลองทำ ทำแล้วให้ฝึกถอดบทเรียน จากที่สอน ช่วงนี้ได้มีโอกาส ไปร่วมเดินกระบวนการในคลาสกับ Master Coach ในหลายๆหลักสูตร ได้เรียนรู้และร่วมฝึกฝนไปพร้อมๆ กับผู้เรียน ระหว่างการเดินคลาสเก็บประเด็นของผู้เรียน และการใช้เครื่องมือสร้างการเรียนรู้เพื่อนำมาชวนคิดชวนคุย อย่างเป็น ระบบ ผู้เรียน สามารถเข้าใจเนื้อหา Soft Skill ที่เป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก สามารถเห็น เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ เห็นความสนใจในการนำสิ่งที่ได้ใน class กลับไปใช้ด้วยความเต็มใจ รู้สึกว่า คุ้มต่าที่ได้พัฒนา กระบวนการสอนด้วย Training and Group Coaching นี้มาอย่างต่อเนื่อง การสอนด้วยกระบวนการ Training and Group Coaching ในทุกหมวดหลักสูตร โดยเฉพาะในหมวดหลักสูตร Coach ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 5 เรื่องสำคัญ คือ Mindset : หลักการ ต่างๆ ที่เป็นศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองเช่น หลักด้าน การทำงานของสมอง หลักด้านจิตวิทยาเชิงบวก หลักทางด้าน nlp เป็นต้น แยกแยะบทบาทที่ใช้ในการทำงาน เช่นบทบาทหัวหน้างานผู้จัดการ ผู้นำ Coach พี่เลี้ยง Skill Set ทักษะ ต่างๆ ที่จำเป็นในการนำความรู้ในหลักสูตรนั้นไปใช้ กระบวนการ การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ ตามที่เรียน ในหลักสูตรนั้น Tools Set การสร้าง และ ใช้เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น แม้จะคิดเยอะ แต่ผู้เรียนก็สนุกกับการคิด เปลี่ยนความเชื่อตัวเองได้เองว่า คน "คิด" ไม่เป็นได้สนุกไปกับผู้เรียนมากเลยค่ะ

11 ก.ย. 2562    อ่าน 31

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง | ดูทั้งหมด

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 30 เมษายน 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ รุ่น2

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 22 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 18 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 13 ธันวาคม 2561

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Leadership for Motivation

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Positive Thinking

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร การโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | เพิ่มเติม


บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
บจก.ทีโอเอเพ้นท์ติ้ง
สยามกลการ
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยี | เพิ่มเติม


Thai Steel Service Center Ltd.
บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
บจก. เหล็กแผ่นรีดเย็น
บจก.ดีสโตนคอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)
บจก. อุลตราคอร์
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก.วีเอสทีอีซีเอส(ประเทศไทย)
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บจก. เบเยอร์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มบริการ | เพิ่มเติม


บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
Pago Salee Printing Co., Ltd.
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพความงาม | เพิ่มเติม


บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก.ฮิตาชิทรานสปอร์ตซิสเต็มแวนเทค(ประเทศไทย)
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บจก. ซองซอล ไฮเทค
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | เพิ่มเติม


บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
Inter Express Logistic Co.,Ltd
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
บมจ เอ็มโอแค็ป
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | เพิ่มเติม


บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
VISTEON (THAILAND) LIMITED
เวอรีน่า
บจก กะรัต ฟอเซท
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์
เวลคราฟท์โปรดัคส์
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
Central Marketing Group

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ | เพิ่มเติม


มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
บกจ.เนอวานาไดอิ
บจก. กรุงไทยอาหาร
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บมจ ธนูลักษณ์
Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก ประชาอาภรณ์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงิน-ประกัน | เพิ่มเติม


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต์
บมจ นวกิจประกันภัย
Central Marketing Group
บจก.เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย)
บมจ ไทยโอพีพี
โอสถสภา
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
ธนาคารทหารไทย
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มทรัพยากร | เพิ่มเติม


ธนาคารกรุงไทย
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บจก. โออิชิ
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารกสิกร
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ธนาคารออมสิน
บจก เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล อินดัสตรี้
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสิ่งพิมพ์และสื่อ | เพิ่มเติม


สยามคอสมอสเซอร์วิส
AEON
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
S&J International Enterprises Public Company Limited
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
ธนาคารทหารไทย
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
เอเซียบุ๊คส
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ | เพิ่มเติม


อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
ทีวีบูรพา
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
ออฟฟิศเมท
บจก อมรินทร์
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บจก.เงินติดล้อ(สำนักงานใหญ่)
แปลน ฟอร์ คิดส์
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บมจ.พฤกษาโฮลดิ้ง/พฤกษาเรียลเอสเตท

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มอื่นๆ | เพิ่มเติม


โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บจก สยามสเตนเลสสตีล
เอชซีสตาร์ค
บมจ สินมั่นคงประกันภัย
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
การไฟฟ้านครหลวง
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค