ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ผลงานฝึกอบรมล่าสุด | ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Developmentหลักสูตร HR For-non HR @บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) หลักสูตร HR for – non HR ของ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กลุ่มผู้เรียนมีหลากหลายช่วงวัย ทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการอบรม มีหลายมุมมอง หลายรูปแบบความคิดเห็น ผู้เรียนยอมรับว่าได้รับประโยชน์จากการแชร์ทุกครั้งสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารงาน และบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี หลายคนบอกว่าชอบเรื่องผู้นำรอบทิศทาง หลายคนชอบและอยากไปพัฒนาทักษะการคิด หลายคนยอมรับว่าจากความคิดเดิมที่ไม่คิดว่าจะสื่อสารกับทีมงานอย่างไรเพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะกลับไปสื่อสารกับทีมงานให้มากขึ้น ทำความเข้าใจทีมงานเพื่อพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตัวเองในการบริหารทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายองค์กร

18 ต.ค. 2564    อ่าน 25

การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง

หลักสูตร การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง @บริษัท เบสท์โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด29 กันยายน 2564 เป็นหลักสูตร on site ที่ประทับใจมาก ทางผู้บริหารของ Best Express มากล่าวเปิด และบอกวัตถุประสงค์การจัดอบรมด้วยตัวเอง ผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารระดับกลาง ให้ความสนใจ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรม ตลอดทั้ง Class เป็นอย่างดี มีการแชร์สิ่งที่ได้รับไปตอนจบการอบรม หลากหลาย มีทั้งบอกว่าจะไปปรับกรอบความคิดตัวเองใหม่ เพื่อสื่อสารกับคู่ค้า บางคนบอกว่าจะนำชุดคำถามไปลองใช้กับทีมงานบางคนจะไปฝึกฝนทักษะการฟัง และเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น บางคนบอกว่าหากเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ก็จะทำให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น เพราะมีความขัดแย้งน้อยลง ประทับใจครับ

18 ต.ค. 2564    อ่าน 12

ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน @บริษัท มารีนโกลด์ จำกัด21 กันยายน 2564 เป็นการการสอนแบบ Virtual Class ที่ได้ผลดี เสมือนการสอนแบบ In House ต้องขอบคุณทางองค์กรผู้จัดอบรม และผู้ประสานงานทั้งทางองค์กรและทางสถาบัน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้าร่วมในการอบรมตลอดทั้ง Class. ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง ทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนบางคนตั้งใจที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยเฉพาะการจัดการ EQ ของตัวเอง บางคนให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญ ส่วนใหญ่ชอบการสอนงานแบบโค้ช บางคนบอกว่าสามารถนำหลักการสอนงาน การ Feedback ไปปรับใช้ในการบริหารทีมงานได้ดี

18 ต.ค. 2564    อ่าน 14

Logical and Lateral Thinking at Betagro

หลักสูตร การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบพิชิตทุกเป้าหมาย (Logical and Lateral Thinking) @Betagroสองวันนี้อยู่กับผู้เรียนรุ่นที่ 7 แล้ว.หลักสูตรนี้สอนกี่ครั้งก็สนุก แม้ชื่อหลักสูตรเหมือนจะเข้าใจยาก แต่ดีใจที่จบคลาสแล้วผู้เรียนกลับรู้สึกว่าไม่อยากอย่างที่คิด.ผมเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากเทคนิคหนึ่งที่ยึดถือเป็นกรอบในการสอนคือ "4 ช.".#ชอบเมื่อไรที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกชอบในเนื้อหา เขาจะให้ความสนใจกับการเรียนรู้นั้น ซึ่งความชอบเกิดจากเขารู้สึกว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวเขาผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์จริงในงาน ทำให้มองเห็นประโยชน์หากได้นำไปประยุกต์ใช้#เชื่อบางครั้งเทคนิคที่ยากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า"ไม่เหมาะ"กับเขา ดังนั้นการทำให้ผู้เรียนรู้ว่าเครื่องมือนั้นมีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงผ่านตัวอย่างและกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ(โดยไม่ concern เรื่องถูก-ผิด, ใช่-ไม่ใช่) จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นที่จะนำไปใช้หลังจากการอบรม#ใช่การสอนเทคนิคด้วยการยกตัวอย่างประกอบหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่ผู้เรียนกำลังเผชิญอยู่แล้วมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคนิค ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเทคนิคนั้นน่าจะเหมาะกับตัวเขาจริงๆ #ใช้การทำให้ผู้เรียนเกิด commitment ของตัวเองที่จะนำไปใช้ขณะอยู่ในคลาส เปรียบเสมือนAction plan เล็กๆของตัวเองไปในตัว..ใช้เทคนิคนี้มาจะเจ็ดปีจนกลายเป็นเนื้อเดียวกับการสอนไปโดยไม่รู้ตัว ????

15 ต.ค. 2564    อ่าน 17

Project Management Skill and Proactive Working

เมื่อวานเดินทาง(ทิพย์)ไปสอนที่ประเทศLaosมาครับ @Nam Theun, Khammouan, Laosหลักสูตร "Project Management Skill & Proactive Working" ใช้เวลาสองวันซึ่งเมื่อวานเป็นวันที่สองของโปรแกรมด้วยจำนวนผู้เรียนเพียงหกท่านทำให้บรรยายการเรียนจะไปในทาง Group Coaching & Mentor เสียเป็นส่วนใหญ่โดยกระบวนการสอนใช้ในคลาสนี้มีประมาณนี้1. ใช้ Content อธิบายเป็น Concept และยกตัวอย่างประกอบให้มองเห็นภาพรวมและกระบวนการแต่ละ Step2. หลังจากนั้นใช้กิจกรรมต่างๆที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกคิด ฝึกเขียนโดยใช้สถานการณ์ในงานมาประยุกต์ใช้3. เมื่อเขียนเสร็จก็ผลัดกันนำเสนอโดยที่ผู้สอนก็ใช้บทบาทและทักษะของ Coach & Mentor ในการฟังเพื่อหยิบจับประเด็นสำคัญที่อยู่ใน Keyword มาชวนคิดกันต่อเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นประเด็นที่จะนำไปประยุกต์ต่อยอดได้อีก ความท้าทายของวิทยากรในฐานะโค้ชกับการฟังการนำเสนอผู้เรียนคือ ไม่ใช้กรอบประสบการณ์ของเราไป Judge วิธีคิดและวิธีการของเขา แม้ว่าเราจะฟังออกว่าความคิดของเขายังไม่เป็นไปตามหลักการหรือสิ่งที่สอนไป แต่หากเราคิดว่าสิ่งที่เขาแชร์นั้นผิดอาจะทำให้เผลอไป Comment สิ่งที่เขาเสนอ เพราะเขา"คิดต่างจากเรา"แต่เป็นการฟังที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกระดับคือ แยกสิ่งที่เขาทำได้ดีที่เป็น Value ด้านดีและ Belief ของเขา กับสิ่งที่เป็นหลักการของเราและสอดคล้องการเรื่องที่เขาแชร์เพื่อชวนเขาคิดต่อได้ผมและทีมวิทยากรสถาบันให้ความสำคัญกับฝึกฝนกระบวนการฟังรูปแบบนี้กันมาตั้งแต่Dayแรกที่ตัดสินใจสอนด้วยแนวนี้ จาก Feedback ตอนท้ายคลาสเมื่อวานสะท้อนให้ผมเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่า ... การฟังแบบแนะนำแบบไม่แนะนำก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเช่นกันครับ

11 ต.ค. 2564    อ่าน 28

Lean Mindset and Work Management

Lean Mindset & Work Managementช่วงนี้ต้องปรับ Mood & Tone ของการบรรยายบ่อยหน่อยเนื่องจากการสอนแบบ Virtual Online กับ Onsite มีรายละเอียดและปัจจัยแตกต่างกันสอนOnsite จะเก็บเบาะแสข้อมูลผู้เรียนได้สะดวกและลึกกว่าเนื่องจากความไวในการ Participationส่วนOnline ต้องใช้จินตนาการ (และมุมมองจากประสบการณ์ของผู้สอน) เข้ามาช่วยทดแทนความ Delay และ Participation ที่ไม่เข้มข้นเท่า Onsiteแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการสอน Online เท่าที่สัมผัสมาคือเราสามารถ Engaged กับผู้เรียนได้บ่อยและในจำนวนคนที่มากในเวลาอันสั้นผ่านทาง Featured ต่างๆเช่น การใช้ สติกเกอร์ การแชร์แนวคิดผ่านข้อความทาง Chat , การPresent ด้วย Powerpoint , Excel ที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น และสำคัญคือการเรียนรู้ร่วมกันผ่านแนวคิดของผู้อื่นที่พูดคุยหรือนำเสนอเพราะทุกคนจะได้ยินเสียง มองเห็นภาพชัดเจนพอๆกัน สำคัญอย่างที่สองที่ผมชอบในการสอนแบบ Online คือ การใช้ Virtual Whiteboard แบบนี้ทำให้ผู้เรียนมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแบบ Onsite เพราะหลักการบางอย่างหากใส่ไปในสไลด์ก็ทำหน้าสไลด์มากเกินไป และบางหลักการต้องหยิบมาเชื่อมโยงบ่อย หากอยู่ในสไลด์บางที่ต้องเปิดกลับไปกลับมา ซึ่งกรณีนี้เราสามารถเขียนลงสไลด์นั้นๆได้เลย และจะหยิบมาใช้บ่อยเท่าไรก็ได้สรุป....ชอบทั้งสองแบบ ขอให้ได้มีโอกาสสอนครับ

11 ต.ค. 2564    อ่าน 42

Logical Thinking and Lateral Thinking Betagro

Day 1Program Y 2564 startLogical Thinking & Lateral Thinking ...G.1D.1ปีนี้มาพบกันในรูปแบบ Virtual Classroom กันอีกเป็นปีที่สองแล้ว (คิดถึงBoard game เวอร์ชั่นclassroom)ปรับเนื้อหา ปรับกิจกรรม เครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบมากขึ้นจากประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วและหลักสูตรอื่นที่ได้เห็นทั้งจุดดีและจุดที่น่าจะเพิ่มได้มั่นใจกับผลลัพธ์ที่จะ Sharing & Deliver ไปพร้อมกับผู้เรียน ------------------------------------- Day 2หลังจากเมื่อวานใช้ความคิดเชิงตรรกะกันไปแล้ววันนี้จะลดดีกรีความคิดลงนิดนึงโดยจะพาไปที่ การคิดนอกกรอบ และให้เห็นความเชื่อมโยงกับความแตกต่างของการคิดทั้งสองแบบเพื่อนำไปสู่การคิด Scenario ที่หลากหลายแต่มีที่มาที่ไป

26 ก.ค. 2564    อ่าน 291

International Customer Behavior

วันนี้มา Observe Virtual Class ในฐานะ- ผู้เรียน : เรียนรู้เนื้อหา และ ร่วมกิจกรรมกับผู้เรียนท่านอื่นๆ- ผู้ช่วยวิทยากร : เรียนรู้เทคนิคการ เดิน class ของวิทยากร เพื่อสร้างประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยง ผู้คุม virtual class- พี่เลี้ยงผู้คุม virtual class : เทคนิคการเป็นผู้ข่วยวิทยากรไปพร้อมไปกับ การเป็นผู้ข่วยวิทยากร อำนวยความสะดวกในจุดต่างๆ เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย virtual class อย่างมีประสิทธิผล... เราคงหลีกเลี่ยง New/Next Normal ไม่ได้ และ ไม่รู้ว่า จะเจอ ผู้เรียน และ วิทยากร ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้ในระดับไหน เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในเกือบจะทุกด้าน ยุค VUCA World การเตรียมความพร้อมให้ทีมงาน เพื่อส่งมอบ "บริการ" ให้เกินความคาดหวัง...เขียนโดย อ.ณัฎฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

21 พ.ค. 2564    อ่าน 274

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง | ดูทั้งหมด

หลักสูตร Proactive Working Mindset

โดย ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
Update : 17 มกราคม 2563

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 30 เมษายน 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ รุ่น2

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 22 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 18 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 13 ธันวาคม 2561

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Leadership for Motivation

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Positive Thinking

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร การโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | เพิ่มเติม


Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
สยามกลการ
บจก. ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยี | เพิ่มเติม


บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บจก. จรูญรัตน์
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต์
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มบริการ | เพิ่มเติม


บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บจก เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล อินดัสตรี้
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บจก.วีเอสทีอีซีเอส(ประเทศไทย)
บจก.ทีโอเอเพ้นท์ติ้ง
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก. ไพรมัส
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก.ดีสโตนคอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพความงาม | เพิ่มเติม


บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บจก. เบเยอร์
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
บจก พีเอสพัฒนกร
บจก ดิจิตอลคอม
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | เพิ่มเติม


บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
บจก. มารีนโกลด์โปรดักส์
บจก. โออิชิ
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
GFCA Co., Ltd.
บจก.เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส/
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
Inter Express Logistic Co.,Ltd
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | เพิ่มเติม


มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
บจก.รอซโซ่(สำนักงานใหญ่)
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
บจก ทรู ทัช
คาราบาวตะวันแดง
S&J International Enterprises Public Company Limited
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ | เพิ่มเติม


บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
บจก ประชาอาภรณ์
บมจ ไทยโอพีพี
เวลคราฟท์โปรดัคส์
Central Marketing Group
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
TEAM BUILT CO.,LTD

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงิน-ประกัน | เพิ่มเติม


บมจ นวกิจประกันภัย
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก.เงินติดล้อ(สำนักงานใหญ่)
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
VISTEON (THAILAND) LIMITED
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารธนชาต
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มทรัพยากร | เพิ่มเติม


บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
บจก.บีควิก(สำนักงานใหญ่)
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก กรีนไลน์ซินเนอร์จี้
AEON
บจก.เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย)
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
ธนาคารกสิกร
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มสิ่งพิมพ์และสื่อ | เพิ่มเติม


แปลน ฟอร์ คิดส์
บจก อมรินทร์
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
ธนาคารทหารไทย
อารียา พรอพเพอร์ตี้
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
ทีวีบูรพา
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ | เพิ่มเติม


บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
บจก วิริยะประกันภัย
บกจ.เนอวานาไดอิ
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บจก. ไออาร์พีซี
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มอื่นๆ | เพิ่มเติม


บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
ธนาคารธนชาต
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บจก.คุมอง(ไทยแลนด์)