บทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / บทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    HRD (Human Resource Development) เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงดังนั้นกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในความรับผิด ชอบของทีม HRD มีค่อนข้างมากถึงมากที่สุด จนบางองค์กรนั้น HRD ต้องทำเกือบทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเล็กหรือ เรื่องใหญ่ บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะทำให้กิจกรรมต่างๆนั้นออกมาดีหรือเป็นที่น่าสนใจได้อย่างไรเพราะกลายเป็นงาน ประจำจึงไม่ค่อยได้พัฒนาตนเอง เพราะงานยุ่งมากๆๆ สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En Training) ได้รวบรวมเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานของ HRD โดยตรงและโดยอ้อมเอาไว้ เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมที่สะดวกสำหรับให้ HRD เลือกหยิบไปใช้ได้ โดยเทคนิคต่างๆก็เป็นเพียงแนว ความคิดหนึ่งๆของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อาจจะเหมาะสมกับบางสถานการณ์ และ บางองค์กรเท่านั้นมิใช่สูตรสำเร็จใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น การเลือกนำไปใช้จึงขึ้นอยู่กับ HRD พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเอง

การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ

แบบฟอร์มประเมินการอบรม
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
ฟอร์มออกแบบพัฒนาบุคลากร รายหลักสูตร-โปรแกรม
เทคนิคการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม
แบบสำรวจ Training Need
เทคนิคการใช้คำถามที่ดี
ออกแบบโปรแกรมสอนงานด้วยตัวเอง
ตัวอย่างคำปรึกษา
ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
คู่มือการเริ่มต้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร
คู่มือวางแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรยุคใหม่
สุดยอดหลักสูตร สุดมหัศจรรย์ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
คู่มือการวางแผนและคัดเลือกหลักสูตร
เครื่องมือพัฒนาบุคลากรยุค 4.0
Corporate Academy Program
โปรแกรมการสำรวจสมรรถนะด้านคุณค่าของบุคลากร

บทความใหม่

การเป็นวิทยากรภายใน

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ HR

  แบบฟอร์มประเมินการอบรม
  ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
  แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
  ฟอร์มออกแบบพัฒนาบุคลากร รายหลักสูตร-โปรแกรม
  เทคนิคการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม
  แบบสำรวจ Training Need
  เทคนิคการใช้คำถามที่ดี
  ออกแบบโปรแกรมสอนงานด้วยตัวเอง
  ตัวอย่างคำปรึกษา
  ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
  คู่มือการเริ่มต้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร
   คู่มือวางแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรยุคใหม่
   สุดยอดหลักสูตร สุดมหัศจรรย์ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
   คู่มือการวางแผนและคัดเลือกหลักสูตร
   เครื่องมือพัฒนาบุคลากรยุค 4.0
   Corporate Academy Program
   โปรแกรมการสำรวจสมรรถนะด้านคุณค่าของบุคลากร

 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

TAG  ผู้นำสร้างทีมงานคุณภาพGrowth Mindsetเทคนิคทีมงาน

แสดงความคิดเห็น