×

การสร้างแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร Training Program Roadmap

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาและเรียนหลักสูตร Online ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
(People Development Outsourcing)

ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง เครื่องวงจร

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่

ดูทั้งหมด


หลักสูตร Public 2563

ดูทั้งหมด

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 15 ธันวาคม 2563

3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2563

3,500 บาท


หลักสูตรออนไลน์

ดูทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 262 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 293 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 364 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 242 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 251 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 219 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 174 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 269 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 329 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 283 ครั้ง


คู่มือทำแผนฝึกอบรม ปี 2563

ดูทั้งหมด


แพคเกจหลักสูตร

ดูทั้งหมด


หลักสูตรแบบบูรณาการ

ดูทั้งหมด


หลักสูตรชุดเครื่องมือ

ดูทั้งหมด


แนะนำวิทยากร

ดูทั้งหมด

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อาจารย์ วินัย ดวงใจ

กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา


ตัวอย่างการสอน

ดูทั้งหมด


ผลงานการฝึกอบรม

ดูทั้งหมด

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ไทยฟู้ด กรุ๊ป รุ่น 2 @กาญจนบุรี เนื้อหาสำคัญ กรอบแนวคิดต่อการนำเสนอ ความคิดเชิงลบต่อการนำเสนอและการเอาชนะความคิดนั้น การเข้าใจคนที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และปรับตนเองให้เหมาะกับคนฟัง การเชื่อมโยงกับเคสที่ผู้เรียนในไปใช้ในการนำเสนอ และให้เขาได้ฝึกการนำเสนอ สิ่งที่ได้เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศในห้องสบายๆ ให้กล้าพูด กล้าแบ่งปัน การคำนึงถึงผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่หลากหลาย แล้วปรับตัวเอง balance ให้ไม่เป็นแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไป การใช้เทคนิค visualization ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพที่เขาอยากเป็น แล้วมีความมั่นใจมากขึ้น และพร้อมที่จะกลับไปนำเสนอ (ผู้เรียนสะท้อนมาว่าช่วยได้เยอะเลย) การใช้เทคนิคการโค้ช การฟัง สะท้อน ชื่นชม และเสริมบางจุดให้เขาเพิ่มเติมเพื่อให้ดียิ่งขึ้นไปG R A T I T U D E ขอบคุณผู้เข้าอบรมที่เป็นครูให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน และขอบคุณ คุณอ้อและคุณตั้น HR ที่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณ Pakorn Wongrattanapiboon และ Nuttha Wongrattanapiboon ที่ให้โอกาส คอยชี้แนะ และให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณ Weeraphan Maneewong พี่เลี้ยงที่แสนดีคร่า ไว้ก้อยจะขอเกาะไปเรียนรู้ด้วยอีกนะคะ ขอบคุณ Nuii Entraining ที่นึกถึงและให้โอกาสไปแบ่งปันจ้า ขอบคุณ Patcharin Roongsuk ที่ติวให้เป็นอย่างดี ทำให้สอนได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณ Tida Jarupaisarn น้องสาวที่น่ารักที่มาเป็นเพื่อน มาช่วย และคอยเตือนพี่สาวให้กลับมาที่ลมหายใจ เตือนให้ออกจากความคิดอย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณตัวเองที่ลงมือทำ ถอดบทเรียนตัวเอง และปรับในทุกๆ ครั้งที่สอน และใส่ใจผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    ดู 19 ครั้ง

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

บันทึกการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ TFG รุ่น 1/4 @ปราจีนบุรี เนื้อหา - เข้าใจกรอบแนวคิดของการนำเสนอ- สำรวจความคิดเชิงลบที่มีต่อการนำเสนอ และก้าวข้ามความคิดเชิงลบนั้นๆ- จุดประสงค์การนำเสนอ และกระบวนการนำเสนอ- เทคนิคการนำเสนอและกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ออกแบบการนำเสนอของตนเอง- ฝึกการนำเสนอผ่านกรณีศึกษา สิ่งที่ได้เรียนรู้ - การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนกล้าที่จะแบ่งปัน กล้าที่จะนำเสนอ และการสร้าง rapport ที่ดีตั้งแต่ก่อนเริ่มคลาส- การตั้งใจทำตามกระบวนการ training and group coaching ทำให้ผู้เรียนปรับ mindset ของตนเอง และกล้าที่จะนำเสนอมากขึ้น- การปรับตัวเองให้เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นครู เป็นโค้ชได้อย่างเหมาะสม เป็นคนที่คอยเกื้อหนุนผู้เรียน- การให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนต่อยอดในการนำเสนอครั้งถัดๆ ไป G R A T I T U D E ขอบคุณ ผู้เข้าอบรม ที่กระตือรือร้นในการเรียนและการทำกิจกรรมมากๆ ค่ะ ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมที่สะท้อนให้ฟังว่า ตอนก่อนเรียน เขายังมีความกลัวตอนนำเสนอ ไม่กล้าจับไมค์ แต่พอเรียนวันนี้ ระหว่างวันเค้ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และได้จับไมค์พูดถึง 2 ครั้ง ฟังแล้วมีกำลังใจในการสอนมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณ คุณตอง HR ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณ Pakorn Wongrattanapiboon / Nuttha Wongrattanapiboon ที่ให้โอกาส และคอยชี้แนะแนวทาง อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี ในการทำให้ดูค่ะ ขอบคุณ น้องนุ้ย สถาบัน Entraining ที่นึกถึงและให้โอกาสจ้า ขอบคุณ Weeraphan Gessang พี่เลี้ยงที่น่ารัก คอยตอบคำถามก้อยตลอดค่ะ ขอบคุณ Patcharin Roongsuk ที่มาเป็นเพื่อน ช่วยขับรถให้ เป็นพี่ เป็นโค้ชให้น้องปรึกษา และให้คำแนะนำน้องเรื่อยๆ ช่วยให้น้องมีพัฒนาการที่รวดเร็วค่ะ

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    ดู 52 ครั้ง

Conflict Management รุ่น 4

ขอบคุณ ผู้เรียนที่ทำให้คลาส Conflict Management มีสีสันค่ะ บันทึกการเรียนรู้ หลักสูตร Conflict Management รุ่น 4 หลักการ - เข้าใจธรรมชาติความขัดแย้ง และสาเหตุต่างๆ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกัน- เข้าใจความคิดเชิงลบของตนเองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และการปรับมุมมอง เพื่อเอาชนะความคิดเชิงลบนี้- เทคนิคการบริหารความขัดแย้งด้วย NLP (การโปรแกรมสมองด้วยภาษา/การสื่อสารเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ)- เทคนิคการสื่อสาร การเข้าใจคนที่มีคุณลักษณะที่ต่างกันและการปรับตัว เพื่อบริหารความขัดแย้ง- เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และให้ผู้เรียนเชื่อมโยงและนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่เขาเจอ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ - การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และแบ่งปันแบบ Virtual class ในผู้เรียนที่มี background ที่หลากหลาย และความพร้อมของเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน- การสร้างสมดุลระหว่างเนื้อหาที่เราแบ่งปัน กับการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยวิธีการต่างๆ - การยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับเคสของผู้เรียน- การสร้าง rapport และการสลับระหว่างหมวกผู้สอน โค้ช เพื่อน G R A T I T U D E ขอบคุณผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีค่ะ ทั้งแลกเปลี่ยนแบ่งปัน และกลับมาเฝ้าหน้าจอ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ประทับใจในผู้เรียนสุดๆ ขอบคุณ อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ / อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ ที่ไว้ใจ ให้คำแนะนำ และให้โอกาสได้ทำโปรเจคยาวด้วยกันค่ะ ขอบคุณ คุณเอ๋ HR Betagro และทีมงานสถาบัน Entraining และ Patcharin Roongsuk ที่ช่วย support ให้คลาสดำเนินไปอย่างราบรื่น ขอบคุณ อ. วีรพันธ์ เกษสังข์ รุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ 24/7 ชื่นชมในความเมตตาของพี่มากๆ ค่ะ ขอบคุณตัวเองที่เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และคอยถอดบทเรียนการสอน ทุกครั้งที่นั่งพิมพ์ถอดบทเรียน จะมีการตระหนักรู้บางอย่างเพิ่มเติม บางอย่างเป็นรายละเอียดมากๆ ไม่ได้พิมพ์ แต่ได้ตระหนักถึงเพิ่มเติม และมีความสุขทุกครั้งที่ทำ ได้นึกถึงบรรยากาศคลาสนั้นๆ และได้เห็นพัฒนาการของตนเอง

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    ดู 30 ครั้ง

สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน

คลาสวันนี้มา Follow up & Workshop Training หลังจากผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Conceptual ต่างๆผ่าน VDO Online ไปแล้วO-M-O (Online merge Offline) เป็นรูปแบบการสอนใหม่ที่ทางสถาบันสร้างขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เช่น ลดเวลาการอธิบายเนื้อหา (Training)ในคลาสลง เพิ่มเวลาให้กับการทำ Workshop อย่างเต็มที่ วิทยากรใช้บทบาทของCoach&Mentor มากขึ้นลดบทบาทTrainer เพื่อมุ่งเน้นการต่อยอดและการประยุกต์ใช้เหตุการณ์จริง จบจากคลาสแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถกลับไป ทบทวนใน VDO Online อีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกและถอดบทเรียนตัวเองได้ด้วยกระแสเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับโจทย์ความคาดหวังขององค์กรทั้งเชิงพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคน ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้คนเข้าใจตัวเอง สร้างแนวคิดด้วยตัวเอง โดยใช้กรอบความคิดแบบใหม่ เพื่อจัดการสถานการณ์ต่างๆที่ไม่แน่นอน คลุมเครือ ซับซ้อน โดยใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาต่อยอดกับทรัพยากรที่มี เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นVDO Preview หลักสูตรนี้

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 49 ครั้ง


คำตอบรับจากลูกค้า

ดูทั้งหมด

หลักสูตร Proactive Working Mindset

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    17 ม.ค. 2563

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    30 เม.ย. 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    1 ส.ค. 2561


ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ดูทั้งหมด

ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก กรีนไลน์ซินเนอร์จี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บจก.เงินติดล้อ(สำนักงานใหญ่)
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
สยามกลการ
เวลคราฟท์โปรดัคส์
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
ธนาคารเกียรตินาคิน
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บจก ดิจิตอลคอม
บมจ. พัฒน์กล
S&J International Enterprises Public Company Limited
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
แปลน ฟอร์ คิดส์
ธนาคารกรุงไทย
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม
ทีวีบูรพา

ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง

ไปห้องสมุด


กรณีศึกษา

เพิ่มเติม

กรณีศึกษา

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด 117 ครั้ง

กรณีศึกษา

Presentation Skill Development

ดาวน์โหลด 111 ครั้งแบบทดสอบออนไลน์

เพิ่มเติม

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brainbase Working Assessment)

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base Assessment)

แบบประเมินนี้ใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ (Adversity Quotient Test)

บุุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แบบทดสอบนี้ก็เพียงเพื่อให้คุณเข้าใจความเป็น "ตัวคุณ" เพื่อช่วยประเมิณตัวคุณในบางมิติซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนอาชีพของคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึก และ พฤติกรรมที่ทำให้คุณเหมาะกับอาชีพหนึ่ง มากกว่าอีกอาชีพหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน (Aptitude,Personality & Motivation Tests)

ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ