สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่ | ดูหลักสูตรเพิ่มเติม


แนะนำวิทยากร | ดูวิทยากรทั้งหมด


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


อ. เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด


หมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เพิ่มเติม

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด


สร้างจิตสำนึกรักองค์กร

มีโอกาสได้เข้าสังเกตุการสอนแบบ Training & Group Coaching ของพี่ชายสุดเลิฟ พี่กังฟู ในหัวข้อจิตสำนึกรักองค์กร เปิดกระบวนการด้วยการ rapport เบาๆ ในภาษาที่เข้าใจประเด็นของคนโรงงานอย่างเป็นธรรมชาติ บอกเล่าหลักการที่ตนเองจะใช้ สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเจอระหว่างวันเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพการสอนของโค้ชกังฟูชัดเจนขึ้น การสอนในช่วงแรกที่สัมผัสได้ว่าพี่เราก็มีเกร็งๆกับ Training & Group Coaching ในช่วงแรกๆ แต่แค่แปร๊บบบบเดียว บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคิดของผู้เรียนก็ปรากฏตามธรรมชาติของ T&GC ผ่านไปไม่นาน เมื่อเข้าสู่ช่วงกิจกรรม เหมือนมีพลังงานบางอย่าง ที่สร้างความแตกต่างในตัวพี่กังฟู ความเป็นผู้นำเกมอย่างเป็นเนื้อเป็นตัว ได้ทำให้ห้องเกิด dynamic อย่างเห็นได้ชัด จากที่คิดแบบเกร็งๆ เก้ๆกังๆ เมื่อเข้าสู่ช่วงกิจกรรม ความสนุกนั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อีกแบบ เสมือนเป็นแบบที่ผู้เรียนเฝ้ารอ ไม่ใช่แค่กิจกรรม แต่มี process การโค้ชที่สอดแทรกเข้าไปด้วยตบอด ทำให้ห้องนั้นเปลี่ยนเป็นความสนุกที่ได้การเรียนรู้ไปด้วย และโค้ชกังฟูที่ยืนกรานว่า ตนเองจะเทรนนิ่ง ก็ไม่ลืมที่จะให้ knowledge และหลักการที่เพิ่มให้แก่ผู้เรียน ปิดท้ายผู้เรียน commit มีสิ่งที่ได้ และสิ่งที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นอย่งแรกหลังจากจบคลาส เพียงเท่านี้ก็ถือว่า Training & Group Coaching ของโค้ชกังฟูครั้งนี้ ผ่านไปได้อย่างสบาย ช่องว่างในการพัฒนายังมีอีกมาก และภาพความสำเร็จหลังจากที่เติมช่องว่างนั้น มีศักยภาพ มีคุณค่ามากๆ เฝ้ารอและเป็นกำลังใจครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม


ธนาคารกรุงไทย
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
TEAM BUILT CO.,LTD
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
ธนาคารเกียรตินาคิน
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
บมจ บูติคนิวซิตี้
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บจก. ไออาร์พีซี
ธนาคารกสิกร
บจก ดิจิตอลคอม
บจก. โออิชิ
บจก. ลอยตี้
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
การไฟฟ้านครหลวง
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล