×

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 17 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ธันวาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 13 ธันวาคม 2562


3,500 บาท

การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 17 ธันวาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

การครองใจลูกค้าด้วย CRM

CS CRM CEM CE เป็นความสำคัญที่องค์กรส่งเสริมให้ นักขาย นักการตลาด และนักบริการ ทำงานกับลูกค้าด้วยหัวใจบริการ นักเรียนสนุก ผู้บริหารนั่งยิ้มตลอดเวลาและสำคัญกว่านั้น คือ ทุกคนบอกว่าโชคดีที่ได้มีวันนี้ ทำให้รู้ว่าควรกำหนดระบบงานอย่างไรและยกระดับมาตรฐานงานบริการ ให้เป็นที่หนึ่งแบบสง่างามเหนือมาตรฐาน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไร? เพราะยอดขายไร้กังวล รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดลูกค้า VIP สำคัญมากกว่าสร้างลูกค้าใหม่ CRM คือคำตอบจริงๆ ผยห.กล่าวว่า : ขออนุญาตปรึกษาต่อค่ะ อาจารย์ เราจัดอบรมเลือกวิทยากรมาเยอะ วันนี้ทำให้เห็นว่าคุ้มมากกับวิทยากรสายปฏิบัติจริงแบบนี้ แล้ววันนี้ก็ได้คำตอบ รู้สึกขอบคุณ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก.คุมอง(ไทยแลนด์)
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก ทรู ทัช
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก. เบเยอร์
บจก.ดีสโตนคอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)
เอเซียบุ๊คส
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
AEON
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
บมจ ไทยโอพีพี
ออฟฟิศเมท
อารียา พรอพเพอร์ตี้
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี

คุณสมบัติของความสำเร็จ

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ