×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 กันยายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 กันยายน 2562


3,500 บาท

การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 24 กันยายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

หัวหน้างานในบทบาทโค้ช

เรียนการโค้ชเชิงปฏิบัติการกันครับ หัวหน้างาน สอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานกันอยู่แล้ว หัวหน้างาน ดูแลน้องๆ ในฐานะพี่เลี้ยงเป็นปกติ หัวหน้างาน สอนงานที่เป็นประสบการณ์ให้ทีมงาน หัวหน้างานในบทบาทโค้ช ทำอะไรบ้าง? การโค้ช เป็น กระบวนการเพิ่มเติมที่หัวหน้างานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้การสอนงานปกติมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บทบาทหัวหน้างานปกติ V.S. บทบาทหัวหน้างานที่เป็นโค้ช "เรื่องท้าทายกรอบความคิดเดิมของหัวหน้างานครับ" หากเข้าใจแล้ว ก็สามารถใช้ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ได้ดียิ่งขึ้นครับ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก กะรัต ฟอเซท
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
บมจ เอ็มโอแค็ป
บจก ดิจิตอลคอม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
บจก ประชาอาภรณ์
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
ทีวีบูรพา
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
เวอรีน่า
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี