×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 26 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 6 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
บจก ประชาอาภรณ์
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บจก.เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย)
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
บจก นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
Pago Salee Printing Co., Ltd.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
บจก พีเอสพัฒนกร
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

การให้คำปรึกษา

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย