×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 6 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
ธนาคารกสิกร
VISTEON (THAILAND) LIMITED
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
บจก. สไตโรลูชั่น
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
บจก.บีควิก(สำนักงานใหญ่)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เวอรีน่า
บมจ เอ็มโอแค็ป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก. บางจากปิโตรเลียม
TEAM BUILT CO.,LTD
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

การให้คำปรึกษา

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน