สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่ทางผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในแต่ละองค์กรต้องจัดทำขึ้น ก่อนการฝึกอบรมในแต่ละปี การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม ผู้จัดทำอาจจะคำนึงถึงคำถาม 3 ด้าน Why(Objective) : เหตุใดจึงต้องฝึกอบรม...การอบรมที่ได้ผลลัพธ์สามารถตอบโจทย์ทิศทางองค์กร หรือ กลยุทธ์ของผู้บริหารเรื่องใดบ้าง ?? How : การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม มีหลักการ เทคนิคอย่างไร และ มีแนวทางการติดตามวัดผลลัพธ์เพื่อไปตอบโจทย์How อย่างไร ?? What : ขั้นตอนกระบวนการ แผนงานระยะเวลาที่จะกำหนด งบประมาณที่เหมาะสม กลุ่มบุคลากรเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม และสถาบันหรือวิทยากร&โค้ชที่เหมาะสม ... ที่จะต้องทำมีอะไรบ้าง ? วันนี้ทาง สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง จึงจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม" ให้กับกลุ่มHR / ผู้ที่ต้องจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมภายใน เพื่อเป็นข้อมูล แนวคิด มุมมอง และเทคนิคที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

ธนาคารกรุงไทย
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
บมจ ธนูลักษณ์
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
บมจ ไทยโอพีพี
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
GFCA Co., Ltd.
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ธนาคารทหารไทย
บมจ เอ็มโอแค็ป
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

การให้คำปรึกษา

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน