×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 กันยายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 กันยายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 10 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 17 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
บจก. กรุงไทยอาหาร
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บจก.เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย)
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก ดิจิตอลคอม
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
บจก.วีเอสทีอีซีเอส(ประเทศไทย)
AEON
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

การให้คำปรึกษา