×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 10 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 17 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บจก. ลอยตี้
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
โอสถสภา
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
ธนาคารกสิกร
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก. เบเยอร์
บจก อมรินทร์
บจก. อุลตราคอร์
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บมจ.พฤกษาโฮลดิ้ง/พฤกษาเรียลเอสเตท
บจก. มารีนโกลด์โปรดักส์
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

คุณสมบัติของความสำเร็จ

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้