แนวทางการอบรม Powerful Game Coaching Process

หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน / แนวทางการอบรม Powerful Game Coaching Process

แนวทางการฝึกอบรม Powerful Game Coaching เป็นอย่างไร

ตัวอย่างการอบรมแนว Powerful Game Coaching [Part1]

ตัวอย่างการอบรมแนว Powerful Game Coaching [Part2]

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม (เกมย้ายภูเขา)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม (เกมเดาะลูกโป่ง)

   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม นอกจากได้รับความสนุกแล้ว ยังได้แฝงความรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง ผ่านการกิจกรรม โดยวิทยากรได้สอดคล้องเนื้อหาความรู้ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง

   กระบวนการเรียนรู้ด้วย Powerful Game Coaching มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการ โดยการลงมือปฏิบัติใหม่ ผ่านกระบวนการดังนี้
 กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อให้ละความเป็นตัวตนของตัวเองไปก่อน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนเปิดกว้างทางความคิดของตัวเอง


Fixed Mindset Growth Mindset

กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กลุ่ม (Group Dynamic) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดที่แตกต่างได้ ใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาช่วยทำให้ทีมประสบความสำเร็จ

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ (Activity Sharing) เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และตระหนักรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ในการพิชิตโจทย์ของกิจกรรมเกม ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ จากเพื่อนๆ ในกลุ่ม และตัวเองได้แบ่งเป็นความรู้ซึ่งกันและกัน


การสร้างคำยืนยันกับการนำไปใช้ (Commitment) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ กับเหตุการณ์เดิมๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันที โดยคำยืนยัน (Commitment) เป็นเรื่องที่ผู้เรียนตั้งใจไปปฏิบัติด้วยตัวเอง หลังจากได้เรียนรู้จากใน Class ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในการลงมือปฏิบัติใหม่ของตัวเอง

Powerful Game Coaching เป็นกระบวนการที่ผสมผสานการใช้จุดเด่นของ กิจกรรมเกม คือ การสร้างความสนุกให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ มาเชื่อมโยงกับกระบวนการการโค้ช (Coaching Process) เพื่อชวนผู้เรียนคิดถึงเป้าหมาย (Goal Setting) แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาออกแบบเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

สนุกกับการเรียนรู้ แล้วเกิดแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ด้วยตัวเอง

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352

ส่งข้อความหาเรา..คลิ๊กที่นี่