คอร์สอบรมออนไลน์ (Learning Online Course)

หน้าแรก / บริการ / คอร์สอบรมออนไลน์ (Learning Online Course)

 คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ (มีค่าใช้จ่าย)

คอร์สออนไลน์ การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช 1-1

(One on One Coaching)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

฿ 6,500   ฿ 5,000

คอร์สออนไลน์ การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็ง

(Value and Strength Coaching)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

฿ 6,500   ฿ 5,000

คอร์สออนไลน์ การโค้ชตามกระบวนการและรูปแบบ

(Pattern Coaching Process)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

฿ 6,500   ฿ 5,000


 คอร์สเรียนฟรี

คอร์สออนไลน์ HRD เป็นโค้ชในองค์กร

(HRD you are the Coach)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์