คอร์สอบรมออนไลน์ (Learning Online Course)

หน้าแรก / บริการ / คอร์สอบรมออนไลน์ (Learning Online Course)

กลุ่มหลักสูตร
Course Online

แนะนำ คอร์สใหม่

       ปัจจุบันสถานการณ์ในโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ องค์กรก็มีความตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาองค์กร (OD & HRD) ต้องมีแนวทางและเครื่องมือต่างๆให้พร้อม เพื่อสร้างเรียนรู้ให้กับบุคลากรนำไปพัฒนาตัวเอง แม้ในยามวิกฤติ ของสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ หรือ ทั่วโลก...

ดูหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมด

  คอร์สแบบ Platform Edumall

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 37 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 835 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1443 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1330 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  คอร์สแบบ Platform Upsquare

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 37 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 485 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 835 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 30-40 นาที

ดูคอร์สแบบ 30-40 นาที ทั้งหมด

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 37 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 485 ครั้ง

การบริหารจัดการเวลา

(ความยาว 30 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 835 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1443 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1330 ครั้ง

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย   ดู 2 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 724 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 32 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 21 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 3 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 934 ครั้ง

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 90-120 นาที

ดูคอร์สแบบ 90-120 นาที ทั้งหมด

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 37 ครั้ง

ทักษะการบริหารโครงการ

(ความยาว 90-120 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 485 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 835 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1443 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1330 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 2 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 724 ครั้ง

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 6 ชั่วโมง

ดูคอร์สแบบ 6 ชม. ทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 37 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 485 ครั้ง

กิจกรรม HRD as Coach

(ความยาว 6 ชั่วโมง)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 835 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1443 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1330 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 724 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 32 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 21 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 3 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 934 ครั้ง

  คอร์สอบรม Customize

ถ่ายทำแบบ VDO ธรรมดา

ขอใบเสนอราคา

ถ่ายทำแบบ VDO Studio

ขอใบเสนอราคา