คอร์สอบรมออนไลน์ (Learning Online Course)

หน้าแรก / บริการ / คอร์สอบรมออนไลน์ (Learning Online Course)

กลุ่มหลักสูตร
Course Online

แนะนำ คอร์สใหม่

       ปัจจุบันสถานการณ์ในโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ องค์กรก็มีความตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาองค์กร (OD & HRD) ต้องมีแนวทางและเครื่องมือต่างๆให้พร้อม เพื่อสร้างเรียนรู้ให้กับบุคลากรนำไปพัฒนาตัวเอง แม้ในยามวิกฤติ ของสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ หรือ ทั่วโลก...

ดูหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมด

  คอร์สแบบ Platform Edumall

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 14 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 785 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 806 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  คอร์สแบบ Platform Upsquare

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 14 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 106 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 785 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 806 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 30-40 นาที

ดูคอร์สแบบ 30-40 นาที ทั้งหมด

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 14 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 106 ครั้ง

การบริหารจัดการเวลา

(ความยาว 30 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 785 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 806 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 478 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 475 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 580 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 239 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 211 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 968 ครั้ง

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 90-120 นาที

ดูคอร์สแบบ 90-120 นาที ทั้งหมด

ทักษะการบริหารโครงการ

(ความยาว 90-120 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 14 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 106 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 785 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 806 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 478 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 475 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 580 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 239 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 211 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 968 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 292 ครั้ง

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 6 ชั่วโมง

ดูคอร์สแบบ 6 ชม. ทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 14 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 106 ครั้ง

กิจกรรม HRD as Coach

(ความยาว 6 ชั่วโมง)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 785 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 806 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 478 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 475 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 580 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 239 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 211 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 968 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 292 ครั้ง

  คอร์สอบรม Customize

ถ่ายทำแบบ VDO ธรรมดา

ขอใบเสนอราคา

ถ่ายทำแบบ VDO Studio

ขอใบเสนอราคา