คอร์สอบรมออนไลน์ (Learning Online Course)

หน้าแรก / บริการ / คอร์สอบรมออนไลน์ (Learning Online Course)

กลุ่มหลักสูตร
Course Online

แนะนำ คอร์สใหม่

       ปัจจุบันสถานการณ์ในโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ องค์กรก็มีความตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาองค์กร (OD & HRD) ต้องมีแนวทางและเครื่องมือต่างๆให้พร้อม เพื่อสร้างเรียนรู้ให้กับบุคลากรนำไปพัฒนาตัวเอง แม้ในยามวิกฤติ ของสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ หรือ ทั่วโลก...

ดูหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมด

  คอร์สแบบ Platform Edumall

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 431 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1728 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 182 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2579 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 146 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  คอร์สแบบ Platform Upsquare

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 431 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1253 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1728 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 182 ครั้ง

฿ 999   ฿ 990

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 30-40 นาที

ดูคอร์สแบบ 30-40 นาที ทั้งหมด

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 431 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1253 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1728 ครั้ง

การบริหารจัดการเวลา

(ความยาว 30 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 182 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2579 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 146 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1330 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 112 ครั้ง

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย   ดู 285 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 724 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 218 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 175 ครั้ง

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 90-120 นาที

ดูคอร์สแบบ 90-120 นาที ทั้งหมด

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 431 ครั้ง

ทักษะการบริหารโครงการ

(ความยาว 90-120 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1253 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1728 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 182 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 2579 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 146 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1330 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 112 ครั้ง

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 6 ชั่วโมง

ดูคอร์สแบบ 6 ชม. ทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 431 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1253 ครั้ง

กิจกรรม HRD as Coach

(ความยาว 6 ชั่วโมง)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1728 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 182 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2579 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 146 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1330 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 112 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 285 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 724 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 218 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 175 ครั้ง

  คอร์สอบรม Customize

ถ่ายทำแบบ VDO ธรรมดา

ขอใบเสนอราคา

ถ่ายทำแบบ VDO Studio

ขอใบเสนอราคา