หน้าแรก / People Development Outsourcing

บริการของเรา (People Development Outsourcing)

ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง เครื่องวงจร

Entraining มีแนวทางการรับการ Outsourcing งานพัฒนาบุคลากร แบ่งเป็น 3 Area ดังนี้

Program Development Consultant

บริการปรึกษาออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร

Learning Management System

บริการระบบสื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรครบวงจร

Value Competency Solution Provider

บริการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา

บริการทั้งหมดของทางสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

service-avater-image

Consultant Program

บริการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน

Training Program Roadmap

บริการออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากรทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล

Blended Learning

กระบวนการพัฒนาบุคลากรผสมผสาน Online / Classroom และมีการทำ Group Coaching , Clinic , One on One Executive Coaching , Project Assignment

Cascade Program

การฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน

Specific Group Program

การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

Course by Tooling Program

การฝึกอบรมโดยการผสมผสานเทคนิค , เครื่องมือในการฝึกอบรม

Program by Competency

โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง

People Development by Internal Manager Program

โปรแกรมที่ต้องการให้องค์กรใช้ศักยภาพของ หัวหน้างาน,ผู้จัดการ,ผู้บริหารขององค์กร สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมาด้วยทีมของตัวเอง (Internal Trainer)

In-house Training

เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก

Public Training

เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล

Virtual Class Room

คือลักษณะการจัดอบรมผ่านระบบ VDO Conference System

Online Merge Offline

คือลักษณะการจัดอบรมผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อนำการบ้าน/Workshop มาต่อยอดภายใน Class เรียน

Online Course

เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์สำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

Package In-house

ชุดแพ็คเกจหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นกลุ่ม/ทีม

Integrated Training Program

โปรแกรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

Training Plan

บริการทำแผนฝึกอบรมประจำปี

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)