ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

นักขายพิชิตยอดขาย

เมื่อวานได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน หลักสูตร "นักขายพิชิตยอดขาย" เป็นคลาสหนึ่งที่ค่อนข้างกันเองดีมาก ด้วย process Training and Group Coaching ในการสอน ทำให้ผู้เรียนจากเดิมนักฟัง ค่อยๆมี participate มากขึ้นจนจบคลาส แต่ละคนได้ personalise roadmap การขายที่เป็นระบบมากขึ้น นำไปพัฒนาตามสถานการณ์ของตัวเองต่อไป องค์ประกอบของนักขายที่พิชิตยอดขาย 1. กรอบความคิด เช่น-Mindset ที่นักขายมีต่องานมีผลต่อยอด, การสร้างแผนที่ เข็มทิศในการทำงานขาย, การบริหารระหว่างจุดแข็งกับสไตล์ของนักขาย 2. ทักษะ -เช่น ทักษะการฟังลูกค้าเมื่อใช้คู่กับคำถามที่ถามลูกค้า, การเข้าหาลูกค้าด้วยคุณค่าที่ตรงกับลูกค้า 3. ความรู้ -เช่น การบริหารการขายอย่างเป็นระบบ,การใช้กลยุทธ์เข้าหาลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยหลักการ CARES การเป็นนักขายที่จะประสบความสำเร็จในยอดขาย กรอบความคิดและวิธีจัดการกับหลุมพรางในจิตใจ (ที่วนเวียนมาได้เสมอ) เป็นต้นทางของความสำเร็จในอาชีพ สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นครั้งนี้ 1. ยิ่งเราตั้งคำถามกับหลักการหรือ Keyword บ่อยเท่าไร เรายิ่งเข้าใจความหมายในพื้นที่ๆกว้างขึ้น แยก layer ได้มากขึ้น และยังทำให้การอธิบายออกไป simplify ได้มากขึ้น 2. การมี class management ที่ดี ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการใช้เวลา connect กับผู้เรียนก่อนเข้าเนื้อหาได้มากพอ 3. เซลเป็นนักปฏิบัติ เป็นนักแก้ปัญหา การใช้ roleplay โดยให้ฝึกใช้หลักการที่สอน ช่วยสะท้อน ช่วยให้เห็นตัวเองและเกิดความอยากเปลี่ยนแปลงที่ดี และเห็นประโยชน์จริง 4. การจำชื่อได้ผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในเริ่มต้น connect ที่ทำได้ง่ายๆ 5. การมีตัวอย่างการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ ถ้าเรามีเก็บไว้หลากหลายจะทำให้มีความคล่องตัวในการเลือกหยิบมาใช้งาน ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงมากขึ้น

จิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ขอเขียนย้อนหลังหน่อยนะคะ บันทึกไว้ปีหน้าตัวเองจะได้กลับมาเห็นอีก เป็นลูกค้าของฮอนด้ามานาน เมื่อวันอังคารก็ได้มีโอกาสมาสอนหลักสูตรจิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ฮอนด้า อยุธยา ด้วย ดีจังที่ได้มีโอกาสเข้ามาในโรงงานและเห็นการทำงานที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยค่ะ หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมมีทั้งคนที่มีตำแหน่งหัวหน้า และคนที่ไม่ได้เป็นหัวหน้า โดยผู้จัดการฝ่ายเป็นคนส่งมาอบรม และจัดให้ถึง 2 รุ่น แสดงถึงการที่หัวหน้าเห็นความสำคัญของการพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้นำ ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งก็ตาม และที่สำคัญท่านมากล่าวเปิดให้กับลูกน้องด้วย และมานั่งฟังด้วยพอสมควรค่ะ หัวใจสำคัญของการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำ คือ คนที่ผู้อื่นเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้ การจูงใจผู้อื่นจะเกิดขึ้นเมื่อทำให้เขาเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้น ธรรมชาติมนุษย์ อยากให้คนอื่นชื่นชม เห็นคุณค่า และยอมรับ หากผู้นำสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ จะช่วยให้ผู้อื่นอยากพัฒนาตัวเอง เพราะจริงๆ แล้วทุกคนล้วนอยากเก่ง อยากพัฒนา อยากประสบความสำเร็จค่ะ วิธีหนึ่งของการยอมรับ คือ การฟังอย่างเข้าใจและการถาม แทนการสั่งอย่างเดียว เพื่อให้เขาได้แบ่งปันมุมมองแนวคิด เพราะคนทุกคนล้วนมีศักยภาพค่ะ ทุกคนอยากแบ่งปันมุมมองแนวคิด (ถ้าอีกฝ่ายรับฟัง) ทักษะที่ผู้นำควรมี ได้แก่ ทักษะโค้ช การฟัง การถาม ทัศนคติเชิงบวก การจับถูก มองมุมบวกของผู้อื่น สิ่งที่ตนเองเรียนรู้ครั้งนี้ การรับฟังอย่างตั้งใจและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้อง ช่วยให้ผู้เรียนกล้าที่จะแบ่งปันมุมมองแนวคิด การให้พลังกับผู้เรียน คือ การช่วยให้เขาเห็นว่าตนเองมีศักยภาพ และสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเริ่มต้นที่ตัวเอง.. ผู้นำ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง การ roleplay โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นลูกน้องแบบที่เขารู้สึกว่าท้าทาย และ อ.แสดงเป็นหัวหน้า ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำให้ลูกน้องเห็นประโยชน์และให้ลูกน้องได้คำตอบด้วยตัวของเขาเอง ขณะที่เราถ่ายทอด แบ่งปัน ก็ดู feedback ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แล้วปรับตามผู้เรียน ก็เป็นการทำให้เป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำเช่นกัน ผู้นำสื่อสารแล้วสนใจผู้ฟังมากกว่าสนใจความต้องการของตัวเอง

การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ

ดีใจมากค่ะที่ได้มาสอนที่นี่ บริษัท SE-ED หลักสูตร การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ (Building professional selling process) ตอนแรกเห็นรายชื่อ ตำแหน่ง แอบเกร็งเล็กน้อยค่ะ ระดับผู้บริหารทั้งนั้นเลย แต่ท่านๆ ตั้งใจ ร่วมกิจกรรม กันดีมาก สอนกับองค์กรรักการเรียนรู้ Role play ตีบทแตกกันมาก ให้รางวัลตุ๊กตาทองเลยดีเทียว ท่านๆ ได้แลกเปลี่ยน ทักษะ ประสบการณ์ ได้เรียนรู้อะไรมากมาย เช่นว่า แค่เป็นตัวเอง ก้อยอดเยี่ยมมาก สอนผู้บริหาร สนุกกว่าที่คิดไว้ มีความสุขกลับไปอีกวัน ว่างๆจะมาสรุปอีกรอบค่ะ ขอบคุณ คุณเตย Entraining ที่สอนประสานงานอย่างดี ขอบคุณ อจ สุณิชชา ที่มาสนับสนุนอยู่ข้างหลัง ขอบคุณทีมงาน SE-ED คุณนีโน่ นำสันทนาการได้ยอดเยี่ยมมาก ขอบคุณ SE-ED ที่ไว้วางใจ

Supervisor as a Coach

Coaching in Practice หลักสูตร Supervisor as a Coach 2 วันนี้อยู่กับผู้เรียน สังเกตการณ์การใช้กระบวนการโค้ชในการฝึกอบรม ในแบบ coach the coach ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ต้องปรับ mindset กับบทบาทหัวหน้า ให้มาฝึกการใช้บทบาท coach เป็นโค้ชนี่ต้องอึดเหมือนกันนะ เพราะการทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากบทบาทหนึ่งที่ปฏิบัติมานานแสนนาน ด้วยความคุ้นเคย มาใช้อีกบทบาทหนึ่ง ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้เรียนนำไปใช้จริง ต้องอยู่กับบทบาทโค้ช ตลอดเวลา เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียน เห็น ยอมรับ และ อยากนำไปใช้ด้วยความเต็มใจ มุมมองเกี่ยวกับโค้ช ที่เคยเชื่อมาก่อนหน้านี้ ถูกเปลี่ยนใหม่ มีหลายเรื่อง ที่จะลองกลับไปใช้ดู

Effective Teach Train Coach

เรามักถามคนเรียนว่า เขาคาดหวังอะไร เขาอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด? แล้วตัวเราเอง เวลาไปสอน เราคาดหวังอะไร เราอยากเปลี่ยนตัวเองในเรื่องใด? จากการได้มีโอกาศไปชวนคิด ในหลักสูตร Effective Teach Train Coach ให้กับทางบริษัท Asian Insulator ที่สิงห์บุรี การได้ไปชวนผู้เรียนคิดพัฒนาการสอนของเขา จึงเป็นโอกาสดีในการคิดเพื่อพัฒนาการสอนของเราไปด้วย เป้าหมายหนึ่งของผมในการสอนแต่ละครั้งคือ เราทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้ สมอง ของผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ง่ายในการพูดคุยแลกเปลี่ยน ง่ายในการคิดสร้างทางเลือกใหม่ๆ ง่ายในการวางแผนถึงสิ่งที่จะไปทำ และง่ายที่จะไปลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหลังจากอยู่ในกระบวนการไปพร้อมกับผู้เรียน เราก็คิดและได้ผลลัพธ์ดีๆ อีกหลายอย่าง ทั้งในแง่เนื้อหาและเครื่องมือ ที่จะต่อยอดให้การสอนในครั้งต่อไป ง่าย สำหรับผู้เรียนได้มากขึ้นอีก เมื่อเห็นผลลัพธ์กับตนเอง ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงยิ่งมั่นใจว่า ถ้าผู้เรียนซึ่งเป็นหัวหน้างาน นำกระบวนการ Brain Based Training and Group Coaching ไปใช้ในการสอนงาน ใช้ในการพัฒนาทีมงาน ตัวเขาเองก็ยิ่งจะพัฒนาไปด้วย เพราะเขาจะไม่ได้ทำให้ทีมงานคิดเท่านั้น แต่เขาเองก็จะคิดไปพร้อมๆ กับทีมงานด้วย

เทคนิคการเสนอขายเชิงกลยุทธ์

ปลายปีแล้ว... อีกเรื่องที่ธุรกิจให้ความสำคัญ เพื่อวางแผน และ ต่อ ยอด การทำงานในปีนี้ สำหรับปีต่อไปคือ การพัฒนาการทำงานขาย ของพนักงานขายเชิงที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักขายประเภทไหน จะต้องมี ความรู้ และทักษะในงานนั้น (Skill Set) ความคิดที่ดีเกี่ยวกับงานขาย (Mindset) มีเครื่องมือ (Tools set) อำนวยความสะดวก (ไม่ใช่ให้สบาย) ในการสร้างผลลัพธ์ การฝึกอบรมก็เช่นกัน วันนี้เครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนที่เป็นนักขาย เกิดการเรียนรู้และ "สร้างการตระหนักรู้" ด้วยตัวเองเกี่ยวกับการขายเชิงปฏิบัติการ การใช้ กระบวนการ Strategic Group Coach ชวนคิด ในการสร้าง Growth Mindset ให้มี Awareness เดินกระบวนการ ให้ ผู้เรียน "Workbook" สร้างคู่มือสำหรับงานขายของตัวเอง

กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ

เคยเกิด คำถามในใจ เกี่ยวกับคำว่า "คุณค่า" หลายเรื่อง เช่น คุณค่า ... เรามีคุณค่าอะไรบ้าง? ที่มีอยู่ เรียกว่า มีคุณค่าหรือเปล่า? คุณค่า ของเรา หรือของเขาใครดีกว่า? เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้เรื่องคุณค่า "ด้านการคิด" ในวันนี้ หมวก 6 ใบ (สี) การใช้คุณค่าด้านการคิด ด้วย หมวก 6 ใบ (สี) มีคำสำคัญสร้างการเรียนรู้ บทบาท/หน้าที่ กรอบความคิด หรือ mindset คุณค่า หรือ value ตัวตน หรือ being การใช้หมวก 6 ใบ พิสูจน์ลักษณะการใช้คุณค่าด้านการคิดของผู้เรียนนั้น วิทยากร/FA ให้ผู้เรียนได้รู้จักความหมายของหมวกแต่ละใบด้วยตนเอง โดยการพูดคุยกันตามสีของหมวก ฝึกการใช้คำถามและ ฝึกฟัง ตามหมวกสีต่างๆ ทุกคนมีแนวความคิดทั้ง 6 แบบ อยู่ในตัว เรามักใช้แบบเด่นๆอยู่ 1 แบบ การใช้ของเราอาจจะมีความเข้มข้นที่แตกต่างจากคนอื่น และในบางสถานการณ์เราก็จะเปลี่ยนแบบการใช้หมวกของเราได้ หากเราสามารถใช้หลักคิดของหมวกได้ทั้ง 6 แบบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะทำให้เราเห็นมองรอบด้านมากขึ้น ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมหมวก ในแต่ละเรื่อง ได้เรียนรู้ว่า เรามักเผลอใช้หมวกที่เป็นตัวตนของเรา ในการสื่อสาร ทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนที่ใช้หมวกที่ไม่เหมือนเรา เราสามารถเปลี่ยน กรอบความคิด โดยการเปลี่ยนหมวก หรือ ผสมการใช้หมวก ได้ การแก้ปัญหา บางครั้ง เพียงแค่เปลี่ยนหมวกก็ได้แนวคิดใหม่ๆได้ เราสามารถฟังคนอื่น ที่หมวกของเขาได้... ละความเป็นตัวตนของเราออก ลดความขัดแย้งได้ หมวกทุกสี... มีคุณค่าเท่ากัน หากใช้ร่วมกันอย่างตระหนักรู้ คุณค่า...หนึ่งในองค์ประกอบของ กรอบความคิด (Mindset) การเลือกใช้ คุณค่า อย่างตระหนักรู้ เปลี่ยนกรอบความคิดได้

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

วันนี้หลักสูตรการสอนงานครับ งานหรือเรื่องที่หัวหน้างานต้องสอนพนักงาน สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็น Hard Skill กับ ส่วนที่เป็น Soft Skill ส่วนที่เป็น Hard Skill มักจะเป็นสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้ มีกำหนดไว้เป็นส่วนรวม มีความชัดเจนตายตัว อาจจะวัดผลได้ว่า ผ่าน-ไม่ผ่าน , ได้-ไม่ได้ โดยใช้มาตรฐานที่อ้างอิง เช่น นิยาม ความหมาย รายละเอียด องค์ประกอบ สเปค หลักการเชิงทฤษฎี วิชาการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ มาตรฐาน การควบคุม กฏ ระเบียบ ระบบงาน ส่วนที่เป็น Soft Skill มีทั้งที่กำหนดชัดเจนตายตัว เช่นแนวทางปฏิบัติและไม่ชัดเจนตายตัว แต่ในการวัดผลอาจจะมาจากความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ เช่น การสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรอง โน้มน้าวจูงใจ การคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแนะนำ ให้คำปรึกษา ในฐานะผู้สอนงาน หากต้องใช้การวัดผลหลังการสอนงานแล้ว อาจจต้องให้ความสำคัญการวัดผล ทั้งส่วนที่วัดได้ (เชิงปริมาณ ตัวเลข)และวัดไม่ได้ (เชิงความรู้สึก พฤติกรรม) การสอนงานจึงควรมีวิธีการสอนที่สามารถครอบคลุมให้เกิดผลลัพธ์ทั้ง ผลปฏิบัติงาน และเชิงพฤติกรรมครับ

Problem solving and Decision Making

เสน่ห์ของการสอนแบบ Group Coach คือ หัวข้อซ้ำ เนื้อหาเดิม กับกลุ่มเดิมแต่ สอนแบบไม่ซ้ำได้ มันท้าทาย วิทยากร/Coach ในการคิดอะไรใหม่ๆ ในตอนนั้น (ปัจจุบัน) เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ หลักสูตรนี้สอนเป็นรุ่นที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีบทบาทหน้าที่หลักคล้ายกับกลุ่มที่แล้ว และลำดับการเรียนคือยังไม่ได้เรียนหลักสูตรการคิดมาก่อนวันนี้จึงสังเกตเห็นสิ่งที่มีความแตกต่างกัน Event + Response = Outcome เมื่อ event แตกต่าง แต่โฟกัสหลัก ของการสอนแบบ Coaching คือการชวนให้ผู้เรียนสร้าง New Action ใหม่ๆ จึงให้เขาได้สำรวจสิ่งต่างๆภายในตัวเอง ทั้งหลุมพรางทางความคิด และ ศักยภาพที่มีอยู่ แล้วสร้างหลักคิดของตัวเองขึ้นมาใหม่ เพื่อออกจากจุดที่เป็นอยู่ ไปสู่เป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการด้วยตัวผู้เรียนเอง Coach/วิทยากร จึงต้องเตรียมเครื่องมือ ที่หลากหลาย เรื่องเล่า ทั้งจาก หนังสือ และประสบการณ์ ชวนคิด กรณีศึกษาที่เตรียมไว้ หรือ หยิบจากใน class VDO สด (ที่แสดงเอง) กิจกรรมย่อย Role play ตามสถานการณ์ หรือหัวข้อที่ผู้เรียนอยากเห็น เพื่อกระตุ้น การเรียนรู้ โดย ความรู้เดิม + ความรู้ใหม่ นำมาเข้ากระบวนการ Coaching เกิดองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียน แล้ว นำไปใช้กับเหตุการณ์หรือเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ ศิลปะ ในการ ใช้คำถามชวนคิด ในแต่ละจังหวะ เทคนิคการฟัง (เสียงของทั้ง class) ในสิ่งที่ผู้เรียนไม่ได้บอกโดยตรง เทคนิคการหยิบประเด็นที่ ทำให้ผู้เรียนสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ โดยใช้ คำถาม ที่ให้ผู้เรียน อยากตอบ (ไม่ต้องมีของแจก) สนุกกับการเห็นผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ เพราะผู้เรียนกลุ่มนี้ มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ ที่จะแก้โจทย์ต่างๆ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการบริหารทีมเวิร์ค

การพัฒนาหัวหน้างาน หลักสูตรวันนี้ เหตุใดหัวหน้างานจึงควรได้รับการพัฒนา หัวหน้างานเป็นตัวกลางระหว่างระดับบริหารกับปฏิบัติการ หัวหน้างานมีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานจริง รับรู้ปัญหา ความรู้สึก ความเป็นอยู่ ความคาดหวัง หัวหน้างานที่สามารถพัฒนาคนได้ ก็จะช่วยให้องค์กรมีคนเก่งๆเพิ่มขึ้น จะพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรได้บ้าง พัฒนาให้มีภาวะผู้นำให้มากกว่าการเป็นผู้ตาม แต่บางครั้งก็อาจต้องเป็นผู้ตามที่ดีเมื่อต้องสนับสนุนผู้อื่น ทักษะต่างๆในเชิงบริหารเช่นการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การตัดสินใจ การสอนงานและโค้ชทีมงานเพื่อพัฒนาทีมงานใก้เป็นผู้นำ กรอบเนื้อหาที่เตรียมไว้สำหรับการสอนวันนี้ครับ

การสร้าง Customer Centric Mindset กับการทำงาน

หลักสูตรการสร้าง Customer Centric Mindset กับการทำงาน คำสำคัญสร้างการเรียนรู้ในวันนี้ บทบาท/หน้าที่ กรอบความคิด หรือ mindset คุณค่า หรือ value ตัวตน หรือ being บางเหตุการณ์ที่เราไม่ค่อยมีความสุข กับการทำหน้าที่ให้บริการบนบทบาทผู้ให้บริการ เพราะลูกค้ามีความ "คาดหวัง" กับบทบาทหน้าที่ "ผู้ให้บริการของเราในขณะนั้น" หากเหตุการณ์นั้นเราใช้ตัวตนของเราทำงานในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ จึงทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งภายในใจของเรา กระบวนการ 4M ของ Strategic Group Coach ให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดใหม่ โดย Mirror : สะท้อนให้ผู้เรียนเห็น Value ของตัวเองก่อนว่า "มี" แล้วชวนให้ต่อยอดการนำ Value องค์กร ไปใช้ในการให้บริการลูกค้า Mindset : ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Complain ของลูกค้าว่าไม่ใช่ "ปัญหา" แต่เป็น need ที่ลูกค้าบอกเราลูกค้าไม่ได้ต่อว่าหรือตำหนิเรา ลูกค้าแค่บอกความต้องการของเขา สร้าง Growth Mindset ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับสถานการณ์แบบนี้ Methodology : กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกิดจากการนำ value หรือ core value มาใช้ โดยการค้นหา customer needs ที่สอดคล้องกับ value proposition ขององค์กร Move : กำหนดเป้าหมายการนำกลยุทธ์ไปใช้ที่ Customer Centricกิจกรรมค้นหา value ของตนเองสร้างความเข้าใจถึงที่มาของ Value ส่วนบุคคลทำให้เห็น "ความแตกต่าง" ของการใช้ Value แม้ value จะเป็นสิ่งดีที่มีอยู่ในตัวบุคคล หากเลือกใช้ตัวที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ก็อาจจะไม่สร้างผลลัพธ์ตามความคาดหวังได้ หากตระหนักรู้ กับสถานการณ์ ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนหรือเลือกใช้ value ตัวอื่นที่เหมาะ สมขึ้นมาใช้มาทดแทนได้ สนุกกับการเรียน กระบวนการแปลง นามธรรม ให้เป็นพฤติกรรม

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จด้วยจิตบริการ

หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จด้วยจิตบริการ เข้าใจตัวเอง รู้จักอารมณ์ตัวเอง (Self Awareness) ควบคุมอารมณ์ตัวเอง (Self Regulation) ปรับอารมณ์ตัวเองให้มีชีวิตชีวา (Motivation) เข้าใจผู้อื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่น (Empathy) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น (Social Skill) ผสานกับธรรมชาติมนุษย์ ทุกคนต้องการความเข้าใจ ทุกคนต้องการประสบความสำเร็จ ทุกคนต้องการคำชื่นชม ทุกคนต้องการเป็นคนสำคัญ ทุกคนต้องการเป็นคนมีคุณค่า ทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน บุคลิกภาพที่ดีต้องมี AEP เพื่อความสำเร็จด้วยจิตบริการ อย่างยั่งยืนในยุค Disrupt Inside Out Outside In ขอบคุณทีมงานและลูกค้าที่ไว้วางใจผูกปิ่นโตกัน

การพัฒนาทักษะการนำเสนอ

หลังจากสอนจบไป ก็ถอดบทเรียนของตัวเองคร่า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนอ บ.ร่วมกิจรุ่งเรือง ส.26 ต.ค.62 สรุปเนื้อหาที่สำคัญ การนำเสนอ = สื่อสารสร้างสัมพันธ์เพื่อจูงใจคนฟังบนความต้องการของผู้ฟัง ย้ำบนความต้องการผู้ฟัง!! ก่อนนำเสนอ/สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ให้ดีก่อน คนฟังถึงอยากฟัง หัวใจการนำเสนอ คือ บนสิ่งที่ผู้ฟังต้องการ & เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เตรียมตัวเยอะ จะกังวลน้อย นอกจากเตรียมเนื้อหา เตรียมในส่วนของการเข้าใจผู้ฟังด้วย โดยเฉพาะเข้าใจบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อสื่อสารให้ตรงใจผู้ฟัง สื่อสารไปแล้ว สังเกต feedback จากผู้ฟัง แล้วปรับตัวเราเอง เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอนครั้งนี้ เนื้อหาสำคัญ & พลังงานที่เราส่งออกไป สื่อออกไปสำคัญยิ่งกว่า ครั้งนี้รู้สึกว่าบรรยายในห้องสบายๆ มากขึ้น ผู้เรียนช่วยกันเชียร์ให้เพื่อนตอบค่ะ จังหวะการพูด การปล่อยมุขดีขึ้น ตั้งใจทำในเหตุ และปล่อยวางในผลเพิ่มขึ้น ตั้งใจในการสอน โฟกัสผู้เรียน สังเกตและสบตาผู้เรียน พูดจากหน้าห้อง แต่ส่งพลัง&น้ำเสียงเหมือนคุยกับคนที่นั่งอยู่หลังห้องด้วย ให้เวลาเยอะกับ workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนในคลาส ในช่วงทำ workshop คอยเดินดูแบบเบาๆ ใส่ใจ ช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจทำด้วยตัวเอง บางกลุ่มยอมเบรคช้า เพื่อทำให้เสร็จ ขอชื่นชมผู้เรียนมากๆ ค่ะ เชื่อมั่นในกระบวนการสอน ว่าทำให้ผู้เรียนค่อยๆ up level ตัวเองในระหว่างที่เรียน & พูดคุยแลกเปลี่ยน ครั้งนี้รู้สึกว่าทำได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมามาก เข้าใจว่ามาจาก การเข้าใจเรื่องของพลังงานที่ส่งออกไป ประกอบกับความตั้งใจในการสอนโดยมีหวัง แต่ไม่ได้คาดหวัง การสร้างความสัมพันธ์ที่ทำได้ดีขึ้น น่าจะมาจากการฝึกฝนช่วง 3 วันก่อนหน้า ที่ได้ไปพูดคุยกับลูกค้าวันละหลายๆ คน Begin with the end in mind เห็นภาพว่าก่อนจบคลาสผู้เรียนจะเรียนอย่างสนุกสนาน มีความสุข และได้ประโยชน์จากเนื้อหาที่จะไปปรับใช้ มุมมองว่าเราไปช่วยเสริม ช่วยแบ่งปัน เพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ตอนจบของคลาส ให้ผู้เรียนมาแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ชอบ และสิ่งที่จะเอาไปใช้ คนที่มาพูดเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม อาวุโส มาพูดชื่นชมเรื่องบุคลิก เรื่องภาษาที่เข้าใจง่าย สไตล์การสอน แล้วค่อยพูดสิ่งที่ชอบและจะเอาไปใช้

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

วันนี้ ได้มีโอกาสเป็น FA Game Simulation หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ กระบวนการสอนด้วย Training and Group Coaching มีองค์ประกอบคือ การให้หลักการ/ศาสตร์/เนื้อหา ของหลักสูตรนั้นๆ การให้ผู้เรียนคิดถึงบทบาทที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ (Skill) สำคัญของหลักสูตรนั้นๆ การใช้กระบวนการ 4M (Mirror , Mindset, Methodology, Move) เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ และ "อยากนำไปใช้" "ด้วยตัวเอง" เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ (Tools) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สร้างการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง ทำให้หลักสูตรที่สอนด้วย Training and Group Coaching มีหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่ง คือ การใช้เกม Simulation เป็นการใช้เครื่องมือ (Tools) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับสถานการณ์เสมือนจริง กฎ กติกา และ การเล่น เป็นเพียงเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่จำลองขึ้นมา ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดแบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ ไม่ใช่การเล่นเกมเพื่อความสนุก บทบาทของวิทยากรในฐานะ Facilitator จึงมีความสำคัญมาก ในการใช้ทักษะในการชวนผู้เรียนคิดและประยุกต์ใช้เนื้อหาที่เรียนนั้นในเกม

Problem Solving and Decision Making

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making กับผู้เรียนกลุ่มที่ 2 เนื้อหาวันแรก D1 ครอบคลุมในเรื่องของ 1.สร้างกรอบความคิดที่ดีเกี่ยวกับปัญหา (Problem Solving Awareness) 2.การพัฒนาความฉลาดในด้านต่างๆ (5Q - Mindset) 3.การพัฒนาทักษะการคิดต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา (5 Thinking types - Skill set) 4.เครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการแก้ปัญหา (Problem solving toos - Tools set) ความแตกต่างจากกลุ่มแรก ตรงที่ กลุ่มแรก ได้เรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการคิดมาบ้างแล้ว ซึ่งง่ายต่อการเชื่อมโยง แต่กลุ่มนี้จะเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการคิด ในครั้งต่อไป เรียนรู้ เทคนิค การใช้ กระบวนการ Training and Group Coaching ในการเดิน class บนสภาพแวดล้อมของผู้เรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด

การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการจูงใจในการทำงาน

จบไปกับอีก 1 หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการจูงใจในการทำงานบ.ไพโอแลต 22 ต.ค. 62 ครั้งนี้ ขับไปไกลถึงระยองเป็นครั้งแรก ชีวิตออกจากขอบความคุ้นชินของตัวเองไปเรื่อยๆ สรุปเนื้อหา ทัศนคติเชิงบวก คือ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราก็ยังมองมุมบวกได้ หรือหาจุดดีในเหตุการณ์นั้นๆ ได้ เหตุการณ์ไม่ได้เปลี่ยน แค่เปลี่ยนมุมมอง ธรรมชาติเราเจอเหตุการณ์หรือสิ่งเร้า จะเผลอคิดลบการฝึกฝนการหามุมดีๆ มุมบวกบ่อยๆ จะทำให้เรา switch มาที่ความคิดบวก อารมณ์บวกเร็วขึ้น วันนี้เรา switch เร็วแค่ไหน EQ ช่วยให้เรารู้ทันอารมณ์ตัวเอง เพื่อให้เราบริหารอารมณ์ได้ดีขึ้น เมื่ออารมณ์ดี การกระทำและพฤติกรรมก็จะดีตาม การฝึกฝนการจับถูกและชื่นชมตัวเองและคนอื่น จะช่วยให้เราโฟกัสบวกสะสมไว้ พอเจอเหตุการณ์ไม่ดีจะช่วยให้เราดึงข้อดีของตัวเอง/คนอื่นออกมาได้ง่ายขึ้น เมื่อเจอปัญหาอุปสรรค หากเราโฟกัสเป้าหมายจะช่วยให้เราเจอทางออก หาเราโฟกัสปัญหาก็จะติดกับดักปัญหาแทน หมั่นรู้ตัวว่าตอนนี้เราโฟกัสอะไร สิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ stay focus ในศักยภาพของผู้เรียนที่คิดบวกอยู่แล้ว เราแค่ไปเสริมให้เขาทำได้ดีขึ้น ในสภาวะที่เขาติดซึ่งเป็นแค่ชั่วคราว ทำให้ผู้เรียนรู้ว่า เขามีประสบการณ์บวกๆ เก็บไว้อยู่แล้วในจิตใต้สำนึก แค่เสริมการหยิบมาใช้บ่อยๆ ชวนเค้าพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ทุกคนได้มีโอกาสแชร์ในห้อง ตามความเหมาะสม และความสมัครใจ (ความพร้อมของใจ) เห็นตัวเองมากขึ้นและเห็นบรรยากาศผู้เรียนมากขึ้นในระหว่างสอน ทำให้ปรับได้เพิ่มขึ้น จังหวะไหนควรขยาย จังหวะไหนควรไปต่อเลย จัดสรรเวลาได้ดีขึ้น ช่วงที่เป็นพลังบวก ให้เวลาผู้เรียนให้แชร์ในห้องเพื่อให้เขาได้เห็นมุมบวกกันและกันเยอะๆ จะได้สะสมไว้ในจิตใต้สำนึกผู้เรียน ช่วงที่ฝึกชื่นชม360องศา ก็ให้โอกาสเขาแชร์เยอะๆ เพื่อให้เขาเห็นข้อดีของเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้องร่วมกัน และถ้าคนชมเป็นลูกน้อง/เจ้านายกันก็ให้ชมซึ่งกันและกัน (ประมาณเปิดใจคุยกัน มองสิ่งดีๆ ที่อีกฝ่ายมี) ให้เวลากับการฝึกฝน แลกเปลี่ยนและแชร์ การมองมุมบวกในเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เจอตอนทำงาน เพื่อให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน แชร์&เติม resource ให้กันและกัน หูเราโฟกัสกับการจับถูกในผู้เรียน ได้ยินเฉพาะเรื่องดีๆ ส่วนสิ่งที่เขาติดอยู่ เชื่อมั่นในกระบวนการ Training and Group Coaching ว่าจบวันเขาจะก้าวข้ามสิ่งที่ติดอยู่ได้ เราเองก็ส่งพลังงานและ Being ตัวเราเอง (ข้างใน) ให้ผู้เรียนตลอดการสอน เราก็ต้องหมั่นเสริมพลังบวก ซึ่งการพักผ่อน การนั่งสมาธิ การออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมพลังบวกเรา โดยรวมชอบหัวข้อนี้ สนุกกับการสอน และจดจำได้ เห็นตัวเองเพื่อนำมาใช้ในชีวิตของตัวเองได้เพิ่มขึ้นค่ะ

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ คลาสวันนี้ องค์ประกอบหลักของหลักสูตรวันนี้ 1. ความรู้ การอบรมช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด มุมมอง เทคนิค ซึ่งยังเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในระดับ "Knowledge" 2. ทักษะ การปฏิบัติตัวที่เป็นความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหา เกิดจากการนำ Knowledge ต่างๆ มาลงมือปฏิบัติ 3. กรอบความคิด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก "จัดการ" หรือ "ไม่จัดการ" ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ดังนั้นการทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องให้เกิดความเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้งสามส่วนให้เป็นเรื่องเดียวกัน

Supervisory Skill

กว่าจะมาเป็นทักษะ เราต้องทำอะไรบ้างครับ ? มีโอกาสได้บรรยายหลักสูตร Supervisory Skill หลายรุ่น ให้กับทาง Betagro ทำให้เห็นรายละเอียดในแต่ละเรื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการฝึกฟัง ผลลัพธ์จากกระบวนการคิดของผู้เรียนเอง ทำให้ยิ่งสนุกกับการฝึกฟังของตนเอง สิ่งหนึ่งคือ เรารู้อยู่แล้วว่าทักษะ เกิดจากการได้ฝึกฝน แต่ก่อนจะไปฝึก เราต้องรู้อะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรไว้ ที่จะทำให้การฝึกฝนในช่วงเวลาจำกัด เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของทักษะ ที่สามารถนำไปใช้ต่อจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ สิ่งที่ผมใช้ตอนนี้คือการแยก Skill = Mindset + Tools + Techniques ทำให้แต่ละทักษะที่เราอยากฝึกฝน มีเรื่องที่ต้องเตรียมไว้ค่อนข้างชัดเจน เวลาเดินกระบวนการ จึงมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งของเราและผู้เรียน เพื่อสร้างจังหวะการเรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่ต้องมาจากเราเพียงอย่างเดียว ทำให้นอกจาก Training and Group Coaching แล้ว เราสามารถใส่ความเป็น Facilitator มากขึ้น ยังเแนหลักสูตรพื้นฐาน ที่มีอะไรให้ทำอีกเยอะมากครับ การสอนคือการพัฒนาทั้งผู้เรียนและตัวเราไปด้วยกันจริงๆ ครับ

เปลี่ยนวิธีคิด สร้างคุณค่าให้ชีวิตเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการงานขนย้าย และทีมรักษาความสะอาด ใน รร อินเตอร์ ในพัทยา ลูกค้าให้รายละเอียดโจทย์มาดีค่ะ ทำให้ทำการบ้านเตรียมการสอนปรับให้เหมาะกับกลุ่มผู้เข้าอบรมได้อย่างลงตัว พลังงานจากสถานที่ก็ดีเยี่ยม ผู้เข้าอบรม สนุกสนานมาก บอกเรียนถึงเที่ยงคืนก้อได้ งัดกิจกรรม VDO ตัวอย่าง ข้อคิดมาให้เข้าผู้เรียน เสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้ ลูกค้าบอกชอบทุกอย่าง ทั้งกิจกรรมสันทนาการแนวการสอน ข้อคิด เน้นสอนแบบผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ชองในกระเป๋าเยอะค่ะ ประยุกต์กิจกรรม workshop และ roleplay เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมได้ประโยชน์สูงสุด กับหลักสูตรนี้ทีด้วย ทัศนคติเชิงบวก mindset ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การทำงานเป็นทีม เพื่อองค์กรอย่างแท้จริง ลูกค้า ชอบใจมากที่พนักงาน get concept และ roleplay เหตุการณ์งานจริงออกมาให้หัวหน้าชื่นใจ ลูกค้าบอกคุ้มค่ามาก ได้ครบถ้วนตรงความต้องการทุกอย่างเลย

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

มีเป้าหมายในชีวิต ย่อยลงที่เป้าหมายงาน รู้เป้าหมายองค์กร นำมาแปลงเป็นของตน ผสาน ความรู้ ทักษะ ความปรารถนา ให้สมดุล และต่อยอดการพัฒนาตัวเอง รู้ทันสิ่งที่ อยากทำ ควรทำ ต้องทำ แล้วตัดสินใจ พร้อมรับผิดชอบ 100% ขยายขอบเขตความมั่นใจได้อย่างทรงพลัง ด้วยหลักการ เป้าหมาย ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจแลกเปลี่ยนกัน สำคัญคือ 37 คนกล้าถือไมค์และพูดหน้าห้องได้อย่างยอดเยี่ยม สมชื่อสร้างแรงจูงใจได้ด้วยตัวเองทุกคน วิ่งมารอกันทีเดียว นักเรียนบอกอาจารย์ใช้ไมค์เปลืองมากไม่เคยอบรบครั้งไหนต้องยืนต่อคิวชิงไมค์แบบนี้

Logical Thinking

Day 2 กับการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน Learning Simulation หลังจากคลาสเมื่อวานได้เรียนรู้หลักการ กรอบความคิด เทคนิคของการเป็นนักคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ไปแล้ว วันนี้จะได้หยิบสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้กับสถานการณ์จำลอง แล้วถอดบทเรียนการเรียนรู้ของตัวเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ Keyword ที่เป็นหลักการคิดเชิงตรรกะพื้นฐาน 1.ภาพรวม มองภาพรวมสถานการณ์และเป้าหมายให้เห็นรายละเอียดต่างๆ (Bird eye view) 2.ข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำมากำหนดแนวทาง 3.Scenario Thinking คิดหาทางเลือกที่เป็นไปได้ มองสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกอย่างมีลำดับขั้นตอน 4.Making Decision ประเมินเปรียบเทียบทางเลือกเพื่อตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะกับเงื่อนไขปัจจุบันมากที่สุด รอดูผลลัพธ์ช่วงเย็นครับ

สร้างแรงจูงใจการทำงานด้วยทัศนคติบวก

ปกติ สอนทั้งวัน ครั้งนี้ โจทย์พูดแค่ ชั่วโมงเศษ งานนี้เหมือนต้องตัดคลิป vdo ทั้งวัน ให้เหลือเนื้อๆ สั้น และให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ได้และให้ได้ผล หลักสูตร สร้างแรงจูงใจการทำงานด้วยทัศนคติบวก สนุกสนานไปกับผู้เข้าอบรม 110 ท่าน รุ่นนี้อนาคตของการไฟฟ้าเลย กับห้องอบรม ที่อลังการมาก แต่อจ ยุ้ย เอาอยู่ค่ะ ผู้เข้าอบรมได้ทราบ mindset การทำงาน มีกิจกรรม workshop ตอนท้ายที่น่าประทับใจ ในการชื่นชมและให้กำลังใจ พลังความสุขพร้อมกลับไปทำงานอย่างมีพลัง ขอขอบคุณ รูมกัปตัน คนสวย ที่อาสามาช่วย คุณไก่มะลิ สว่างวงษ์ นักเรียนห้อง 21 days และคุณจิ๋ม น้องที่ทำงานเก่า ที่มาให้กำลังใจ และ มีความสุขกลับไปรับพลังงานบวก ขอยคุณการไฟฟ้านครหลวงที่ไว้วางใจ

โปรแกรมพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ

จบโปรแกรมพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ Training and Group Coaching รุ่นที่ 4 แล้วครับ ขอชื่นชมทุกท่านตลอด 6 เดือนที่อยู่ร่วมกันมา ทั้งความมุ่งมั่น ตั้งใจ Co-Coach สอบถามในช่องทางต่างๆ ถึงความสงสัยใคร่รู้ เพื่อพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนี้ ในฐานะพี่เลี้ยง Training and Group Coaching ที่อยู่บนเส้นทางนี้ จึงมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์และสิ่งที่ผมได้ทำมาตลอด5ปี 1.เขียนหลักสูตร Outline นี่คือสินค้าที่เป็นของเรา ทำให้ลูกค้าได้รู้จักความเชี่ยวชาญของเรา รวมถึงสร้างโอกาสในงานสอน ยิ่งเขียนมาก ยิ่งเพิ่มโอกาสมาก จนถึงปัจจุบันผมมีหลักสูตรที่เขียนมาแล้วมากกว่า 60 หลักสูตร 2.ติว-คุยพี่เลี้ยง-ดูVDOการสอน ในช่วงแรกที่วันสอนยังไม่มาก นี่คือช่วงเวลาสำคัญในการอัพเกรด เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น ผมเข้าติวทุกครั้งที่มีคนอยากสอน ดูวีดีโอแทบทุกวันเพื่อศึกษาการสอนของวิทยากรท่านอื่นๆ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอัพ Resources การสอน 3.เข้า Co-Coach พื้นที่การเรียนรู้ที่สำคัญที่สถาบันเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกับวิทยากรบนเวทีจริง เห็นสถานการณ์จริง และยังมีโอกาสขึ้นเวทีจริง (ช่วงสั้นๆ) ช่วงที่ไม่มีวันสอนคือวันที่ผมต้องหาโอกาสเข้า Co-Coach ให้มาก ซึ่งช่วยให้เกิดแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการอยากมีวันสอนของตัวเองอีกด้วย รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สอบถาม พูดคุยในประเด็นที่มองเห็นในคลาส ให้ผู้สอน Unpack ให้เห็นที่มาได้ทันที 4.พูดคุยกับทีมงานสถาบัน ทีมงานขายของสถาบันคือตัวกลางระหว่างวิทยากรกับลูกค้า เขาจะรู้ความต้องการของลูกค้าผ่านการพูดคุยนำเสนอในแต่ละวัน เป็นเสมือนการสำรวจตลาดโดยเพื่อมีข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรอีกทาง อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ทีมขายรู้จัก เข้าใจสินค้า (วิทยากร+หลักสูตร) เชิงลึกเพื่อให้นำเสนอลูกค้าได้อย่างมั่นใจ 5.พูดคุยนำเสนอลูกค้า การพูดคุยกับลูกค้าทำให้ลูกค้าได้รู้จักวิทยากร ได้อธิบายภาพรวมของหลักสูตรที่เราเชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสงานสอนด้วยเช่นกัน รวมถึงได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง เพื่อนำมาปรับเนื้อหา หลักสูตร ทุกครั้งที่ผมเข้าสถาบัน ผมจะต้องขอให้น้องๆส่งรายชื่อลูกค้าที่มีความต้องการอบรมให้ผมพูดคุยเสมอ 6.เวทีสอน Class ตัวเอง นี่คือบทสรุปจากการทำข้อ1-5 ในปีแรกๆ วันสอนผมยังไม่มาก แต่จากความตั้งใจ การโฟกัสในสิ่งที่ทำอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ผมเติบโตอย่างมั่นคงในเส้นทางสายนี้ ทุกชม. การสอนคือสนามจริงให้เรียนรู้ สอนดี พอสอนได้ ทุกอย่างคือประสบการณ์ คือบันไดที่ทำให้เข้าใจตัวเอง และมีเรื่องที่จะพัฒนาต่อยอดได้ทุกครั้ง 7.ถอดบทเรียน-ส่งการบ้าน หากข้อ 1-5 คือพาร์ทของ Plan ข้อ 6 คือ Do ในส่วนของวงจร P-D-C-A ข้อนี้คือส่วน Check & Action เป็นการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งในทุกๆวันบนเส้นทางอาชีพวิทยากร Training and Group Coaching รวมทั้งเป็นเหมือนคัมภีร์ให้เราย้อนกลับมาอ่านเส้นทางเติบโต และยังสามารถแบ่งปันให้กับทีมวิทยากรที่กำลังเดินบนเส้นทางนี้อยู่ด้วยเช่นกัน จำได้ว่าช่วงแรกเหมือนจะต้องบังคับให้ตัวเองเขียนบทความให้ได้ทุกวัน แต่มันกลับส่งผลถึงการพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วจากการเขียนอย่างสม่ำเสมอนี่เอง เส้นทางสู่ความสำเร็จของวิทยากร Training and Group Coaching มีปูทางไว้แล้ว ผมเองก็ได้เดินตามเส้นทางนี้ตลอด5ปีที่ผ่านมา และให้ผลลัพธ์ในเส้นทางอาชีพแบบเดียวกัน แต่เป็นเส้นทางที่ผมยังได้อยู่บนความเป็นตัวเอง วิถีชีวิตของตัวเอง เป็นกำลังใจให้ทีมวิทยากรที่สนใจแนวการสอน Training and Group Coaching ทุกท่านและที่สำคัญ เรายังดูแลกันไปยาวๆครับ

Easy Brain Easy Work

หัวข้อนี้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักสำหรับผม บนเส้นทางของการเป็นวิทยากร ที่จะสร้างสมดุลบนความง่าย แต่ยังชวนคิด และจูงใจให้นำไปใช้จริง เมื่ออาทิตย์ก่อน ได้กลับไปชวนชาวไปรษณีย์ไทยคิดและคุยบนหัวข้อ Analytical Thinking for Problem Solving อีกครั้ง ซึ่งต้องขอบคุณทั้งน้องเอส และน้องนุ้ย ที่ช่วยให้ผมได้มีพื้นที่ ได้ศึกษา ออกแบบ นำมาใช้ และปรับปรุงพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง ผมยังเชื่อว่า เราสามารถเข้าใจตัวเราเอง ผ่านการเข้าใจธรรมชาติของสมองของเรา การเรียนรู้สมองไม่ใช่แค่พัฒนาการคิด แต่เราสามารถเรียนรู้สมองเพื่อเข้าใจความรู้สึก ตั้งใจให้เรื่องสมองเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคนที่สุดครับ

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ผมชอบเป็นการส่วนตัว เนื่องจากเติบโตมาจากสายนักโต้วาที การนำเสนอจึงเป็นเทคนิคที่จำเป็น และด้วความที่ชอบถอดบทเรียน ผมเลยตกผลึกเกี่ยวกับการพูดและนำเสนอ ในแนวทางของตัวเองอยู่เสมอครับ ประกอบกับการได้เป็นผู้ช่วยสอน วิทยากรนักพูดหลายๆ ท่าน ทำให้ได้เห็นมุมมอง และเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอมากมายครับ หลัการนำเสนอง่ายๆ คำนำ (เกริ่นนำให้รู้ว่ากำลังจะพูดเรื่องอะไร) เนื้อเรื่อง (ประเด็นเรื่องราวที่อยากเสนอ) สรุปจบ (อยากให้ผู้ฟังกลับไปทำอะไรต่อ) คิดอะไรไม่ออก ก็พูดตามหลักการนี้ รับประกัน ฝ่านทุกเวทีครับ และกระบวนการที่ใช้ ยังเป็น Training and Group Coaching มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ครั้งนี้ประยุกต์เพิ่มเติม กับบทฝึกและคำแนะนำที่เพิ่มให้ ตามความเหมาะสมของแต่ละคนครับ ที่สำคัญที่สุดสำหรับนักนำเสนอมืออาชีพ นั่นก็คือ เตรียมตัวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ซ้อมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แล้วลุยให้เต็มที่ครับ

หลักสูตรใหม่

แนะนำวิทยากร

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง
ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ
อาจารย์ หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม
อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง