หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ตัวอย่างผลงานฝึกอบรมหน้าที่   [ 1 ]

Analytical Thinking for understanding situation รุ่น 8

22.9.65 Analytical Thinking for understanding situation รุ่น 8วันนี้ยังคงบรรยายทางออนไลน์ต่อและยังเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ Thinking เช่นเดิมการพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียนมีความท้าทายหลายอย่าง เช่นผู้เรียนอาจจะมีกรอบความคิดเดิมที่ใช้อยู่ มีกระบวนการทางความคิดที่เขาคุ้นเคยและถนัดอยู่การอธิบายความหมายของการคิดอย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขามองเห็นภาพชัดเจนว่ามันแตกต่างจากที่เขาใช้อยู่อย่างไร ผมจึงมักจะใช้ตัวอย่างที่เป็นเคสของผู้เรียนในคลาสเอามาเชื่อมโยงกับหลักการที่สอนไปแล้วถอดแยกให้เห็นเป็นสเต็ปๆ เพื่อให้เห็นแต่ละองค์ประกอบที่มาเชื่อมโยงกันซึ่งก็ช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่ากระบวนการคิดของเขาแบบเดิมเป็นอย่างไร และจะต่อยอด ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมตรงจุดไหนได้บ้างในการคิดของเขาซึ่งก็ต้องอาศัยทักษะการฟัง เก็บข้อมูล การมองให้เห็นภาพรวม การคิดอย่างเป็นเหตุผล และการตั้งคำถามชวนคิด เพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าสิ่บที่เขาทำอยู่นั้นผิด แต่มองว่าเขายังขาดตรงจุดไหนในกระบวนการคิด เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปการใช้กิจกรรมหรือเกมก็ช่วยสร้างบรรยากาศความสนุก การระดมสมอง และหยุดจากตัวงานไปคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายแต่ยังได้ใช้ทักษะการคิดการเฉลยเกมส์หรือกิจกรรมก็ควรเชื่อมโยงกลับไปที่ตัวงานของเขาว่าเขาได้แง่คิดอะไร หรือสามารถนำมุมไหนไปประยุกต์ต่อยอดได้

  4 ต.ค. 2565    1

Root Cause Analysis and Problem Solving Tools

24.09.65 .... กลับมาบรรยายออนไซต์อีกครั้งในหลักสูตร Root Cause Analysis & Problem Solving Tools ครั้งที่ 4 ในรอบสัปดาห์กับลูกค้าที่แตกต่างกันโจทย์หลักข้อหนึ่งของคลาสวันนี้คือ "การแยกแยะระหว่างปัญหากับสาเหตุ" ครับหลายๆครั้งที่เราไม่ได้ฉุกคิดและมุ่งไปที่ตัวปัญหาโดยไม่ได้มองอย่างรอบด้านหรือครบถ้วนเพื่อประเมินก่อนว่าเรื่องนั้นมันคือปัญหาหรือเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหรือปัจจัยหนึ่ง(อุปสรรค)ที่กระทบต่อการทำงานของเรายกตัวอย่างเช่นเวลามีน้อยหรือมีจำกัด ถ้ามองว่าเรื่องนี้คือปัญหา เราก็ต้องไปแก้ที่ตัวเวลาคือ ขอเวลาเพิ่ม โดยเจาะไปที่สาเหตุของเวลาที่มีน้อย หากเกิดจากลูกค้าก็ต้องไปแก้ที่ลูกค้า เช่น ... ขอเวลาเพิ่มหากเกิดจากหัวหน้าก็ต้องไปแก้ที่หัวหน้า แต่ถ้ามองให้กว้างกว่านั้นหรือภาพใหญ่กว่านั้น การที่เวลามีจำกัดส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่อะไร เช่น- คุณภาพของงาน - การทำงานให้ได้ครบตามแผนดังนั้นปัจจัยเรื่องเวลาก็จะเป็นเพียงอุปสรรคที่เราต้องคิดหาแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมที่จะทำให้งานมีคุณภาพ หรือ ทำได้ครบตามแผน บนข้อจำกัดด้านเวลาที่มี เปรียบเสมือนต้องเดินทางมาทำงานให้ทันเวลาในช่วงที่การจราจรติดขัดและมีฝนตกหนักความท้าทายคือการชวนผู้เรียนคิดแล้วเชื่อมโยงกลับมาที่หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เขาเห็นกระบวนการที่เป็นสเต็ป ขั้นตอนมิเช่นนั้น ตัวอย่างที่เล่ามันจะเป็นเพียงแค่แรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจ แต่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร หรือมีเทคนิคเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมและเครื่องมือรออยู่ ดูว่าจะพาผู้เรียนไปถึง Result ที่เขาเป็นผู้คิดเองได้มากน้อยแค่ไหน

  4 ต.ค. 2565    1

Leadership within you

25.9.65 .... วันนี้มาอยู่กับกลุ่ม Leader ขององค์กรกันครับช่วงนี้เป็นช่วงเร่งงานจึงทำงานกันทั้งสัปดาห์ วันอาทิตย์เลยกลายเป็นวันทำงานที่ไม่ต้องติดต่อประสานงานเยอะ เลยจัดเวลาฝึกอบรมได้บรรยากาศครึ่งวันเช้ารันสไลด์ได้แค่ 30% ของที่เตรียมมาเพราะเวลาส่วนใหญ่อยู่กับการแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ Roleplay สถานการณ์ที่กลุ่ม Leader มีความสงสัยและอยากทราบแนวคิดจากอาจารย์บางคำถามก็ใช้ Roleplay ตอบ บางคำถามก็ใช้เรื่องเล่าเชิง metaphor บางคำถามก็ใช้รูปตอบ แต่โดยหลักพื้นฐานแล้วผมจะไม่ค่อยใช้ประสบการณ์ตัวเองไปตอบแบบตรงๆแต่ทุกครั้งที่มีคำถามขึ้นมา ผมมักจะชวน Leader ท่านอื่นๆที่เหลือลองฝึกการฟัง โดยแยกแยะส่วนที่เป็นเจตนาและตัวตนที่เป็นจุดเด่นออกจากกัน โดยผมก็จะฟังด้วยเหมือนกันนอกจากตอบคำถามแล้วเรายังได้เรียนรู้สิ่งที่แต่ละคนได้ยินที่แตกต่างกันโดยชวนถอดบทเรียนกันว่าเพราะอะไรเราถึงได้ยินแบบนั้น แบบนี้ และสิ่งที่ได้ยินมันส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกเราอย่างไรเจตนาการชวนทำกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟัง เพื่อเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำเรามองทีมงานว่าเขาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแปลความคำพูดเขาอย่างไร - เราได้ยินด้านไม่ดี เราหวังดี เราเลยแนะนำบ้าง ติเตือนบ้าง เจตนาคืออยากให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัว ลูกน้องบางคนก็ยินดีและขอบคุณ แต่บางคนอาจจะคิดว่าที่เขาทำก็ดีอยู่แล้ว หัวหน้าทำไมมองไม่เห็น- เราได้ยินด้านดีของเรา เราสะท้อนให้เขามองเห็น เขาจึงได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มี หรือไม่เคยมองเห็น เกิดความเชื่อมั่น เราสนับสนุนให้เขาดึงออกมาใช้มากขึ้นและพัฒนาต่อยอดไปด้านอื่นๆบรรยากาศการเรียนรู้แบบนี้จุดติดแล้ว ช่วงบ่ายนี้น่าจะลดความง่วงลงได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ

  4 ต.ค. 2565    4

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

บริษัท มิก อิเล็คโทรนิค คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ความขัดแย้ง” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายมากกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งแล้ว เราย่อมีวิธีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หลักการบริหารความขัดแย้ง การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ การสร้างทัศนคติเชิงบวก ที่นำไปสู่การสื่อสารสร้างส้มพันธ์ และการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบ Win-Win

  26 ก.ย. 2565    21

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหน การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของเด็กยุคใหม่ นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากหัวหน้างานไม่พร้อมในการเป็นผู้นำก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การทำงานที่ไม่ได้เต็มศักยภาพ ความอึดอัดในการทำงาน การลาออกบ่อยๆ ของพนักงาน เป็นต้น หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับหัวหน้างาน เช่น ทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ การสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสอนงานรูปแบบต่าง ๆ - Teaching/ Training/ Consulting และ Coaching หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ รวมถึงการสร้างกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี นำไปต่อยอดเพื่อบริหารจัดการทีมงาน และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมงานได้ในสไตล์ของตนเอง

  26 ก.ย. 2565    23

เทคนิคการสอนแนะ

บริษัท มิตซูบิชิอิเล็คทริคกันยงวัฒนา จำกัด หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะกระบวนการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting มุ่งเน้นการทำให้กลุ่มผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) มาปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานที่องค์กรกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ได้หลักสูตรนี้ออกแบบให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการคิดเพื่อพิชิตเป้าหมาย ความแตกต่างของการสอนงานรูปแบบต่าง ๆ – Teaching/ Training/ Consulting และ Coaching สร้างกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเพิ่มขึ้น เลือกใช้รูปแบบการสอนงานได้อย่างเหมาะสม สร้างกระบวนการสอนงานตามสไตล์ของตัวเองได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด

  26 ก.ย. 2565    20

การสร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

บริษัท มาคิตะแมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร การสร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงานที่ชัดเจน และการปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตของตัวเองตามแผนงานที่กำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพเต็มที่หากมีการบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา รวมถึงการสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลาได้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างกรอบแนวคิดในการบริหารเวลา เข้าใจปัจจัยในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ กำหนดแผนงานและมีแนวทางในการดำเนินการตามแผนงานได้ตามสไตล์ของตนเอง

  26 ก.ย. 2565    27

ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัดหลักสูตร ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น มองเห็นความก้าวหน้าในการทำงานของตนเอง มีเป้าหมายและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาพนักงานคือ ผู้จัดการตามสายงาน (Line Manager) หรือหัวหน้างานสายตรงที่มีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนาให้ลูกน้องในสายงานของตนเอง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการตามสายงานหรือหัวหน้างานได้เข้าใจหลักการ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามหลักการ HRD การพัฒนาพนักงานตามหลักการสมรรถนะ (Competency) การจัดการผลการปฏิบัติงาน การวางแผนผู้สืบทอด บทบาทการสอนงานรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช รวมถึงการสร้างแนวความคิดให้ผู้จัดการมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาลูกน้องของตนเอง แสดงบทบาทผู้จัดการที่ช่วยวางแผนการพัฒนาลูกน้องอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะลูกน้องของตนเองได้ตามสไตล์ของตัวเอง

  26 ก.ย. 2565    21

การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ รุ่นที่ 1

วันนี้มาบรรยายแบบออนไซต์กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Makingช่วงเบรคแรกชวนผู้เรียนคุย&คิดในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อสะท้อนกรอบความคิดของการเป็นนักวิเคราะห์กัน#ประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์แปรผันตามความรู้สึกต่อปัญหา#อยากแก้ปัญหากับไม่อยากแก้ปัญหาวิธีการที่ใช้แตกต่างกัน#การแก้ปัญหาต้องอาศัยทั้งวิธีคิดและวิธีการระหว่างที่บรรยายหลักการและเทคนิคจึงต้องผสมผสานแนวคิดต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพราง ข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น เครียด กังวลกับงานเร่งงานด่วน กลัวทำผิดพลาด กลัวทำเสร็จไม่ทันแล้วจะถูกตำหนิ เวลาจำกัด ทรัพยากรก็ไม่ค่อยพร้อม ขอความช่วยเหลือไปแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร เพิ่งมาใหม่ ไม่มีใครสอนงาน แล้วจะทำเป็นได้อย่างไรความคิดเหล่านี้คือตัวอย่างของหลุมพรางเชิงลบที่พบบ่อยเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและส่งผลต่อการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างมุมมองเชิงบวกต่อปัญหา ให้ความสำคัญที่เป้าหมายแล้วค้นหาข้อจำกัดต่างๆเพื่นำไปสู่การคิดหาแนวทางที่เหมาะสมครับ

  14 ก.ย. 2565    48

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 7

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 7คลาสวันนี้ได้ใช้การทักษะการฟังและการตั้งคำถามชวนคิดเยอะเป็นพิเศษ เนื่องจากการทำให้คนคิดนอกกรอบโดยใช้กระบวนการแบบโค้ช ควรใช้การเป็นกระจกสะท้อนให้เขามองเห็นและยอมรับกรอบที่มีอยู่ของตัวเองแทนการบอกตรงๆ เพราะบางคนอาจมีความเชื่อว่าแนวทางของเขา ความคิดของเขาดีที่สุด หรืออาจมีความคิดว่าข้อจำกัดที่เขาเจออยู่ไม่มีทางแก้ไขหรือเอาชนะได้ผมจึงค่อนข้างระมัดระวังในการทักหรือเตือนว่าคนเรียนกำลังติดกรอบอยู่หากเขาไม่ได้ถามหรือร้องขอให้ช่วยแนะนำโดยตรง เพราะเท่ากับผมกำลังเอากรอบของตัวเองไปครอบงำหรือควบคุมกรอบของเขาโดยไม่ตั้งใจ คำถามที่สามารถเพื่อชวนสำรวจกรอบที่ใช้คิดอยู่เช่น- สาเหตุที่เลือกวิธีนี้เพราะอะไร ?- สาเหตุนี้มาจากความเชื่อหรือมุมมองอย่างไร ?- หากเลือกวิธีนี้คิดว่าจะให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมหรือแตกต่างจากเดิม?- ศัตรูหรืออุปสรรคของการคิดนอกกรอบนี้คือเรื่องอะไร ?- หากอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่ควรเปลี่ยนมุมมองอย่างไร ?- ความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามนี้คืออะไร ?- เพื่อให้วิธีนี้มีโอกาสสำเร็จ คุณอยากทำอะไรเพิ่มเติม ?ในคลาสที่มีคนเรียนจำนวนมากเราอาจจะใช้คำถามตามนี้ได้ไม่ครบ แต่หากเป็นสถานการณ์ที่สามารถทำ 1 on 1 หรือ Role play ได้ ... ชุดคำถามนี้จะ Powerful มากครับ

  14 ก.ย. 2565    42

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน Supervisory Skill

ทิ้งประแจมาจับปากกาพัฒนาตัวเองในวันหยุดกันกับหลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างาน Supervisory Skillผู้เข้าอบรมวันนี้มีทั้งหัวหน้างานใหม่และหัวหน้างานที่เป็นมานานพอสมควร แต่สิ่งที่คล้ายๆกันคือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งหัวหน้า !!ปัญหาส่วนมากที่ทำให้หัวหน้างานมักจะรู้สึกเป็นเชิงลบก็คือปัญหาเรื่องคนการแก้ปัญหาเรื่องคนมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างจากการแก้ปัญหาเรื่องรถ เช่นหากรถมีปัญหาเรื่องเบรค ... การจะแก้ปัญหาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเบรค และองค์ประกอบของระบบเบรคเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและเลือกใช้วิธีแก้ที่เหมาะสมหากใช้วิธีที่หนึ่งแล้วยังแก้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นวิธีที่สอง วิธีที่สองไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีที่สาม .... เปลี่ยนที่ #วิธีแก้ ไม่ใช่เปลี่ยน #ตัวปัญหาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนก็ใช้แนวคิดเดียวกันคือต้อง #เข้าใจเรื่องคน เข้าใจองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมหรือคำพูดของคน วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้คนแสดงพฤติกรรมนั้นๆแล้วจึงเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมใช้วิธีแรกไม่ได้ผลก็เปลี่ยนที่วิธีเช่น สอนแบบเดิมไม่ได้ผลก็เปลี่ยนวิธีสอน พูดแบบเดิมไม่ทำก็เปลี่ยนวิธีพูด ไม่ใช่เปลี่ยนที่ตัวคนจึงจะบริหารคนให้เกิดผลลัพธ์ได้ครับ

  14 ก.ย. 2565    43

การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อความสำเร็จของโครงการ

วันนี้บรรยายออนไลน์หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อความสำเร็จของโครงการ ครับปกติบรรยายแต่ภาพรวมของการบริหารโครงการ แต่ผู้เช้าอบรมกลุ่มนี้ทำงานแบบ Project base มาค่อนข้างเยอะ จึงมีความเข้าใจธรรมชาติของงานโครงการพอสมควรแต่โจทย์สำคัญของวันนี้คือ ทำอย่างไรจึงจะลดข้อจำกัดหรือปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนลงได้เพราะ คน คือ Resources ที่สำคัญมากในโครงการ และคนก็เป็นอุปสรรคขนาดใหญ่ของการทำโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายเช่นกันเนื่องจากโครงการคือรูปแบบการทำงานที่รวมเอาคนที่แตกต่างกันเข้ามาอยู่ร่วมกัน แตกต่างทางความเชี่ยวชาญ , แตกต่างทางความต้องการ , แตกต่างทางอุปนิสัยและกรอบความคิดกระบวนการทำงานที่มี คน เข้าไปเกี่ยวข้องจึงต้องเข้าใจธรรมชาติความต้องการของคนเพื่อใช้ #ทักษะเรื่องคน เข้ามาบริหารนอกเนื่องจากทักษะการจัดการงานเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง #ความคืบหน้างาน และ #ความเป็นทีมโครงการถือเป็นหลักสูตรที่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านงานโครงการผสมผสานกับทักษะเรื่องคนที่ผมชอบและสนใจเข้าด้วยกันอีกสองอาทิตย์เราจะได้กลับมา follow up และไปต่อเทคนิคการบริหารโครงการเพิ่มเติมกัน

  14 ก.ย. 2565    37

Conflict Management

การบริหารความขัดแย้ง คือ เรื่องของทักษะการสื่อสาร คนส่วนใหญ่มักมองความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งและเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะมักจะตัดจบ ยุติการสื่อสารแบบฉับไวทำให้ต้นตอของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขผู้เข้าอบรมเคยเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับผู้นำกับ อาจารย์ จึงมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารมาบ้างแล้ว ว่าจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ดี คือการสื่อสารที่ดีกับตนเองก่อน เช่นเมื่อเจอกับปัญหาความท้าทาย สามารถที่จะมองลึกลงไป เห็นคุณค่า ประโยชน์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในทุกๆปัญหา และ สื่อสารกับตนเองทุกครั้งที่ผ่านปัญหามาได้ว่า เป็นการสร้างความแข็งแกร่ง เชี่ยวชาญ มากกว่าที่จะ สื่อสารกับตนเองทุกครั้งในทางลบว่า ทำไมต้องเจอแบบนี้ แย่จัง เบื่อหน่ายดังนั้นครั้งนี้ จึงมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อื่นให้มากขึ้น ในมุมของบุคลิกภาพที่แตกต่าง และ ค่านิยม ผู้เข้าอบรมบางท่าน เนื่องจากยังไม่เคย วิเคราะห์เรื่อง ค่านิยม อย่างลึกซึ้งมาก่อน จึงรู้สึกว่าค่อนข้างจะท้าทายในการทำความเข้าใจอยู่พอสมควร แต่ก็รู้สึกว่าทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในที่ทำงานส่วนใหญ่ก็มาจากค่านิยมที่ไม่ตรงกันนี้ เช่น เรามีค่านิยม ในการพัฒนาเจริญเติบโตในการทำงาน แต่ทีมงานของเราอาจจะไม่เป็นแบบนั้น เป็นต้น และเมื่อผู้เข้าอบรม เข้าใจการสื่อสารทั้ง 2 ฝั่ง สื่อสารกับตนเอง และ สื่อสารกับผู้อื่น ก็จะทำให้เมื่อมีความขัดแย้งขึ้น ก็จะสามารถมองแบบ Empathy เห็นอกเห็นใจคนที่สื่อสารด้วย และ ไม่ไปรีบตัดสินและสรุปความไปเอง แต่จะฟังด้วยใจและเหตุผลมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการประนีประนอมและจบการขัดแย้งไปได้อย่างเข้าอกเข้าใจกัน

  14 ก.ย. 2565    38

การคิดเชิงวิพากษ์ และ การสื่อสารที่ดี

การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นความสามารถในการคิดให้ชัดเจน และ มีเหตุผล เพื่อเราจะได้ตัดสินใจ เชื่อ และ ลงมือทำบางอย่าง เพื่อให้ได้เป้าหมายที่เราต้องการ คนส่วนใหญ่ มองว่าไกลตัว และ ไม่สำคัญ จึงไม่ฝึกที่จะคิดให้ละเอียดถี่ถ้วน และ รอบด้าน จึงเจอกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆ เป็นวงจรที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้เข้าฝึกอบรม ตั้งใจ และ ทำกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ และ มีเข้ามาสอบถามพูดคุย ว่าการคิดแบบนี้ค่อนข้างที่จะท้าทาย แต่อย่างไรก็ตามจากการฟังการบรรยายก็เล็งเห็นความสำคัญของวิธีคิดแบบนี้ มาก และ จะนำไปฝึกฝนบ่อยๆให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมถูกฝึกให้ทำกิจกรรมวิธีคิดนี้หลายรอบ ซึ่งรอบๆแรก ก็ยังไม่ค่อยชำนาญ และ สังเกตเห็นว่า กิจกรรมท้ายๆ เริ่มแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและ ชำนาญมากขึ้น ในการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ และ การสื่อสารได้ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน

  14 ก.ย. 2565    43

Analytical Thinking for Understanding Situation

Analytical Thinking for Understanding Situation ...วันนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่ 7 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรนี้ในปีนี้แล้ว โดยเนื้อหาวันนี้เจาะลึกไปที่ 3 เรื่องหลักๆจากที่เก็บเบาะแสในคบาสตอนทำกิจกรรม1. การตั้งสมมติฐานก่อนด่วนสรุปสาเหตุหลายครั้งที่สมองส่วนความเคยชิน ประสบการณ์เดิมๆมักจะทำงานเร็วกว่าการค้นหาข้อเท็จจริงก่อนสรุปสาเหตุทำให้มองปัญหาไม่ครบถ้วน มองข้ามปัจจัยอื่นๆที่ซ่อนอยู่การเปลี่ยนข้อสรุปด้วยประสบการณ์เดิมๆให้เป็นเพียงหนึ่งในสมมติฐานเพื่อค้นหาความเป็นไปได้อื่นๆจะช่วยให้เราไม่รีบด่วนสรุปสาเหตุของปัญหาเร็วเกินไป2. Fix Mindset & Growth Mindset ของการวิเคราะห์กรอบความคิดที่มีต่อปัญหานำไปสู่ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และส่งผลถึงวิธีการที่เลือกใช้ กรอบความคิดแบบ FIX ในการมองปัญหาก็จะวิเคราะห์แบบหนึ่ง , กรอบความคิดแบบ GROWTH ก็จะวิเคราะห์อีกแบบหนึ่ง ... หากเราแก้ปัญหาแล้วไม่จบสักทีหรือไม่เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ บางทีอาจต้องกลับมาสำรวจกรอบความคิดที่ใช้ในการมองปัญหาก่อนที่จะรีบไปที่โซลูชั่นในการแก้ เพราะโซลูชั่นบน FIX mindset แตกต่างจากโซลูชั่นที่เกิดจาก GROWTH mindset ครับ3. การคาดการณ์สถานการณ์อย่างมี Scenarioหลายคนคิดว่าปัญหาหลายอย่างคงแก้ไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่นักวิเคราะห์ที่มี GROWTH Mindset จะประเมินปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ล่วงหน้าโดยมองความเป็นไปได้ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเพื่อหาทางรับมือหรือป้องกันล่วงหน้า ส่งผลให้คนกลุ่มนี้จะเจอปัญหาน้อยกว่าคนทั่วไป การฝึกฝนการคิดอย่างมี Scenario จึงเป็นทักษะประกอบที่สำคัญครับผ่านไป 7 รุ่นนอกจากผู้เรียนจะได้ประโยชน์แล้ว(คิดเอาเอง) ผู้สอนอย่างผมก็ได้ฝึกฝนความแม่นยำและรายละเอียดของเนื้อหาเช่นกันครับ

  8 ก.ย. 2565    60

แนวคิดทางการเงินเพื่อผลกำไรสำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้จบบัญชี

หลักสูตร แนวคิดทางการเงินเพื่อผลกำไรสำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้จบบัญชี (Financial Concept for Profit Making for Non-Finance Manager)โดยปกติผู้จัดการที่ไม่ได้จบด้านบัญชี หรือไม่มีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนมักจะไม่เข้าใจว่าบริษัทที่ตนทำงานอยู่นั้นมีวิธีการบริหารด้านการเงินอย่างไร กำไร ขาดทุน ของบริษัทมาจากไหน ทำไมฝ่ายการเงินถึงต้องเร่งรัดให้ผู้จัดการฝ่ายขายตามเก็บหนี้คงค้างให้ได้ ภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาด การลดต้นทุน การกำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ รู้เขารู้เรา ฯลฯ เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของบริษัทอย่างไร สิ่งเหล่านี้หากต้องทำความเข้าใจด้วยการอ่านหรือการเรียนแบบเลคเชอร์ อาจจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจถึงการนำทฤษฎีที่เรียนรู้มาไปประยุกต์เข้ากับชีวิตการทำงานจริงได้อย่างไร การอบรมผ่านการเล่นบอร์ดเกมส์แบบง่าย ๆ โดยแบ่งออกเป็นทีม ทำธุรกิจจำลองแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดของบริษัทที่ร่วมกันตั้งขึ้น ร่วมกับการใช้ Spread Sheet เพื่อช่วยในการคำนวณ ทำให้เรื่องการเงิน และการดำเนินธุรกิจที่มองดูยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งยังทำให้ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจวิธีการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายการเงินได้มากยิ่งขึ้น ทำให้การบริหารงานภายในเป็นไปอย่างราบรื่นมากกว่าที่เคยเป็นมาอบรมคอร์สนี้ได้ทั้ง ความรู้ ความสนุก และการทำงานเป็นทีม ที่เกินกว่าความคาดหมายไปมากทีเดียวครับ

  5 ก.ย. 2565    61

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 6

วันนี้บรรยายหลักสูตร Creative Thinking for Innovation เป็นรุ่นที่ 6ความสนุกของการบรรยายหลักสูตรแบบหลายรุ่นคือเราไม่มีทางรู้ว่าวันนี้จะเจอเคสอะไรจากผู้เรียนบ้างและโดยเฉพาะหลักสูตรที่ combination หลาย Thinking skill อย่างวันนี้เช่น- คิดนอกกรอบ ( Lateral Thinking )- คิดรอบด้าน ( Critical Thinking )- คิดอย่างมีตรรกะ ( Logical Thinking )- คิดเชิงนวัตกรรม ( Innovation Thinking )ผมเลยได้ฝึกการเชื่อมโยงและประยุกต์ในแบบทันทีทันใดเพื่อตั้งคำถามชวนคิดและทำให้เห็นกระบวนการประยุกต์ใช้หลายครั้งที่ผู้สอนไม่ได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมของผู้เรียนในเชิงลึก การออกแบคำถามเพื่อเก็บข้อมูลจากหน้างานตอนที่ผู้เรียนแชร์จึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้สามารถดำเนินการสอนแนว Training & Group Coaching ได้อย่างต่อเนื่อง

  5 ก.ย. 2565    51

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

Creative Positive Working ... พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หลักสูตรบรรยายของผมวันนี้ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานคือสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราจะรับมือหรือจัดการอย่างไร .... ขึ้นอยู่กับมุมมองและกรอบความคิดของเราหลายครั้งที่การตัดสินสถานการณ์เกิดจากมุมมองที่อาจเป็นเชิงลบ ซึ่งนำไปสู่วิธีการแก้ไขแบบให้จบๆไป ให้ผ่านๆไป หรือแนวทางเดิมๆแต่การปรับเปลี่ยนมุมมองสร้างกรอบความคิดเชิงบวกจะช่วยให้เรารู้สึกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สมองคิดไอเดียใหม่ๆในการจัดการกับปัญหา/อุปสรรคเหล่านั้นได้วันนี้เลยใช้กิจกรรมกระตุ้นสมอง สะท้อนกรอบความคิดกันเยอะหน่อย เพื่อให้มองเห็นว่าจริงๆเราก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ จริงๆเราก็สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ครับ

  5 ก.ย. 2565    56

Creative Problem Solving

วันนี้บรรยายออนไลน์อีกหลักสูตรหนึ่งของลูกค้า Creative Problem Solvingโดยแก่นของหลักสูตรนี้อยู่เกิดจากประสบการณ์ที่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมักจะเกี่ยวกับคุณภาพของงานเช่น- งาน/สินค้าไม่ตรงมาตรฐาน- ของเสียเกินที่กำหนด- การส่งของผิดพลาด ไม่ครบ- เอกสารผิด ไม่ครบถ้วน- อัตราการลาออกพนักงานสูง- จำนวนชม.Breakdown เครื่องจักรดังนั้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพจึงควรแนวทางจัดการอย่างยั่งยืนมากกว่าการจัดการที่หวังผลระยะสั้น(เฉพาะหน้า) ที่สุดท้ายแล้วปัญหาก็มักจะวนมาเกิดซ้ำแนวทางจัดการปัญหาด้านคุณภาพอย่างยั่งยืนเริ่มจากการควบคุมคุณภาพ -?การปรับปรุงคุณภาพ -?การประกันคุณภาพโดยใช้เครื่องมือจัดการด้านคุณภาพอย่าง 7 QC Tools มาช่วยในการบ่งชี้และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ก่อนจะค้นหาแนวทางปรับปรุงด้วยหลัก PDCAวันนี้สอนเป็นรุ่นที่สองเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงสไลด์ได้ลื่นไหลมากขึ้นครับ

  5 ก.ย. 2565    48

หัวหน้างานจัดการปัญหาและพัฒนาทีมงาน

วันนี้มาบรรยายที่ชลบุรีให้กับกลุ่มหัวหน้างานในหลักสูตร หัวหน้างานจัดการปัญหาและพัฒนาทีมงานความชอบของผมกับการบรรยายหลักสูตรหัวหน้างานคือ การใบ้บทบาทเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้เรียนมองเห็นกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานของตัวเองกันครับหลากหลายเหตุผลที่ทำให้หัวหน้างานวันนี้รู้สึกกดดัน กังวล เครียดกับตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของการทำงานเมื่อได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมารับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นแต่กรอบความคิดภายในยังยึดติดกับแนวทางเดิม วิธีคิดเดิม ที่โฟกัสตัวงานจึงทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบกับตำแหน่งหัวหน้าโจทย์ใหญ่ของคลาสวันนี้ยังคงเป็นเรื่องการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี Growth Mindset กับการเป็นหัวหน้าควบคู่ไปกับทักษะต่างๆครับ

  5 ก.ย. 2565    47

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 5

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 5 ผลพวงจากการเตรียมตัวและการไปบรรยายหลักสูตร Digital Transformation เมื่อวันก่อนทำให้ได้มุมมองใหม่ๆจากเคสที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนในคลาสวันนั้น รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างสอนทำให้มีหลายๆเรื่องที่นำมาปรับเข้ากับการสอนหลักสูตรวันนี้หลายๆครั้งที่พูดเรื่องการ Reframe กรอบความคิดเดิมๆ แล้วรู้สึกเหมือนยังลอยๆ จับต้องไม่ค่อยได้ วันนี้เลยลองใช้ตารางกระบวนการกระบวนการคิด เพื่อแยกแยะให้ผู้เรียนมองเห็นที่มาของผลลัพธ์จากการคิดของเขาได้ชัดเจนขึ้นผมชอบที่จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจที่มา เบื้องหลัง องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ... ของทฤษฎีหรือหลักการในเรื่องต่างๆ โดยใช้สถานการณ์ที่ได้จากการเก็บเคสที่เขาแชร์มาถอดกระบวนการซึ่งก็ช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพองค์ประกอบได้ชัดเจนเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาประสบพบเจอจริงๆ สัมผัสกับผลลัพธ์นั้นจริงๆ นำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกของแต่ละคนการหยิบ Tools ใหม่ๆมาใช้กับการสอนทำให้ผมรู้สึกว่า แม้จะเป็นรุ่นที่5 แล้ว แต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังสอนรุ่นแรกอีกครั้งครับ

  15 ส.ค. 2565    119

Digital Transformation Mindset

ประสบการณ์ดีๆหนึ่งวันกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในหัวข้อ "Digital Transformation Mindset".อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Digital Transformationการสร้างกรอบความคิดด้านดิจิทัลและการใช้ข้อมูลจึงเป็นบันไดสเต็ปแรก ด้วยความที่คนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่มีความ Technology & Digital Adoption สูงอยู่แล้ว การสร้างการตระหนักรู้จึงเป็นการชวนคุยให้มองเห็นภาพใหญ่ทั้งกระบวนการแล้วเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของตัวเองรวมถึงทีมงานที่เขาจะต้องไป Coaching & Motivate เพื่อให้มองเห็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้มองเห็นความคิด ความสามารถของคนรุ่นนี้แล้วชื่นชมมากครับ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีน่าจะได้ประโยชน์จากองค์กรนี้มากๆครับปล. บรรยากาศรีสอร์ทสวยสมคำร่ำลือจริงๆ

  15 ส.ค. 2565    96

การเรียนรู้และทำความเข้าใจผู้บริโภค

โปรแกรมคิด-สร้าง-เทส 6 วัน.สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาดำเนินการพัฒนาและสร้างแนวคิดสู่นวัตกรรมให้กับกลุ่ม Talent โดยมีทีมวิทยากรจำนวน 5 ท่านสำหรับ 6 วัน โดยแต่ละท่านจะได้รับผิดชอบใน Process ที่ตรงกับจุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองส่วนตัวผมได้รับผิดชอบพาร์ทแรกของกระบวนการคือ #empathize การเรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภค(เชิงปฏิบัติการ) โดย Outcome ในส่วนของวันแรกที่จะส่งมอบต่อให้กับส่วนวันที่สองคือEmpathy Map ที่ได้จากการทำความเข้าใจ User , Partner , Customer อย่างลึกซึ่งผ่านเทคนิคต่างๆ เช่น Immerse , Observe , Engage เป็นต้นรอดูช่วงท้ายคลาสว่าจะได้ Insight มาแค่ไหนครับ

  15 ส.ค. 2565    102

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 4

วันนี้มีบรรยายทางออนไลน์หลักสูตร "Creative Thinking for Innovation" อีกครั้งโดยเนื้อหา กิจกรรมชวนคิด ตัวอย่าง ที่ใช้ไม่ได้แตกต่างจากคลาสอื่นๆเท่าไร แก่นของการคิดนอกกรอบ - คิดรอบด้าน - คิดเชิงตรรกะ ที่อธิบายก็ยังคงเหมือนทุกรุ่นแต่ความท้าทายของผมเมื่อสอนหลักสูตรนี้คือการใช้เคสปัญหาที่ผู้เรียนแชร์ตอนทำเวิร์คช็อปนำมาเชื่อมโยงกับแก่นและเทคนิคคิดต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นภาพมากขึ้นสลับกับการตั้งคำถามชวนคิดในจังหวะต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆผมใช้พลังในการฟังเพื่อเก็บคียเวิร์ด ใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อแยกสิ่งที่ได้ยินออกเป็นกลุ่มๆ ใช้การคิดเชิงตรรกะเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ยินให้เป็นกระบวนการ จากนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งที่สอน แล้วจบด้วยการตั้งคำถามให้เขาคิดต่อยอดในเรื่องของตัวเองต่อที่ต้องใช้คำถามเพราะผมไม่สามารถแนะนำวิธีการจัดการแบบนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ให้เขาได้ เพราะอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่ได้บอก รวมถึงกรอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความคิด ความรู้สึกต่อข้อจำกัดก็ไม่เหมือนกัน ผมจึงไม่สามารถ Reframe ผู้เรียนได้ ... แต่สิ่งที่ทำได้คือ ชวนคิดให้เขาได้ Reframe ตัวเอง เพื่อคิดหาวิธีการใหม่ๆของตัวเองต่อนี่คือบทบาทวิทยากรสอนการคิดนอกกรอบและนวัตกรรมในฐานะโค้ชของผม

  15 ส.ค. 2565    100

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

ได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับกลุ่มหัวหน้างานที่จังหวัดนครสวรรค์ ในหลักสูตร "ทักษะหัวหน้างาน"โดยการบรรยายเน้นเรื่องการสร้างกรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างานที่ดีผ่านการเอาชนะหลุมพรางความคิดส่วนใหญ่ที่หัวหน้างานมักเผชิญด้วยเทคนิค 6Qหลุมพรางที่หัวหน้างานมักเจอเช่น- ตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องสำคัญจนกลายเป็นความกดดัน- ต้องบริหารลูกน้องที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง- ต้องคอยเจรจาต่อรองกับแผนกอื่นในเรื่องความผิดพลาดของทีมงาน- สอนงานแล้วลูกน้องยังทำผิดพลาดอยู่โดยเทคนิค 6Q ที่สามารถนำมาจัดการหลุมพรางเช่นRQ (Resilience) : ฟื้นตัวจากความผิดพลาด ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นAQ (Adversity) : ความเพียรพยายามที่จะฟันฝ่าปัญหา อุปสรรคEQ (Emotional) :จัดการอารมณ์เชิงลบเพื่อใช้สมองส่วนคิดเชิงเหตุผลCQ (Creativity) : การคิดหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆในการสอนงานเมื่อเข้าใจหลักการ 6Q ก็ทำให้เกิดการตระหนักรู้ตัวเองและปรับเปลี่ยนกรอบความคิดได้เร็วขึ้นเช่นกันครับ

  15 ส.ค. 2565    97

การพัฒนาทักษะการคิด

สมองของเราคิดและตัดสินใจเป็นหมื่นๆครั้งต่อวันผ่านระบบคิดแบบเร็ว กับ แบบช้า#ระบบเร็ว มักใช้กับเรื่องชีวิตประจำวัน เรื่องที่ผลกระทบไม่สูง ปัญหาง่ายๆ #ระบบช้า ใช้กับเรื่องสำคัญ ปัญหาที่มีผลกระทบสูง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์วันนี้ตั้งใจชวนผู้เรียนที่ยอมรับว่าส่วนใหญ่ใช้ระบบเร็วตระหนักรู้การทำงานของสมองตัวเอง เพื่อ switch มาใช้ระบบช้าให้ทำงานได้เร็วขึ้นก่อนจะเรียนรู้ทักษะการคิดต่างๆซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของระบบช้าผ่านกิจกรรมและเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการงานต่างๆ"รู้เท่าทันสมองเพื่อใช้กระบวนการคิดสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ" Key Message วันนี้ครับ

  15 ส.ค. 2565    92

การทำงานเป็นทีมร่วมกัน

7/7/2022 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมร่วมกัน (8.00-12.00)ณ โรงแรมแห่งนึงในจังหวัดระยองออกจากบ้านตั้งแต่ 05.00 น เพื่อไปให้ทันงานปกติงานส่วนใหญ่จะเริ่ม 9 โมงแต่ลูกค้าบอก ช่วงบ่ายมีโปรแกรมไปเที่ยวพักผ่อนกันเลยจัดกันตั้งแต่8โมงเช้า - ถึง เที่ยง เอาให้หนำใจoutting แรกในรอบสามปี หลังจากเจอน้องโค เข้าไปลูกค้ามาถึงตั้งแต่เมื่อวาน แต่แอบกระซิบผมเมื่อคืนนี้ก็จัดกันไปบ้างแล้ว พอหอมปากหอมคอเช้ามา ผู้จัดก็ลุ้นนิดหน่อย แต่ถึงเวลาก็มากันครบงานนี้ต้องปรับแผนนิดหน่อย เพราะดูแววตาของผู้เรียนแล้ว กิจกรรมที่เตรียมมาช่วงแรก น่าจะเบาไปว่าแล้วก็ จัดละลายพฤติกรรมชุดเล็กๆ ให้ออกกำลังเรียกความสดใส กระตุ้นเลือดลมแค่พอให้หอบๆ บรรยากาศคึกคักขึ้นมาทันทีเห็นรอยยิ้มกับได้ยินเสียงหัวเราะ ของผู้เรียนทำให้การเริ่มต้นคลาส มีพลังขึ้นมาทันทีเกมหลักทั้งหมด 3 เกม ที่เตรียมมากับเวลาที่มีอยู่ มันช่างท้าทาย ทั้งผมและผู้เรียนเหลือเกินเพราะไม่ใช่แค่เล่นเกม แต่คือกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบมา ให้ตรงกับโจทย์ที่ทางผู้จัดต้องการ1.สนุกสนาน ผ่อนคลาย2.การทำงานเป้นทีม3.ทัศนคติเชิงบวกชวนผู้เรียนปรับ mindset ผ่านกระบวนการ "เกมโค้ชชิ่ง"เกมแรก "who is who"ชวนผู้เรียนทำความรู้จักกันมากขึ้น เรียนรู้กันในมุมมองอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องงานสร้างความสนิทสนม และความกล้าเปิดเผยตัวตนบางคนมีความสามารถบางอย่าง ที่เพื่อนๆนึกไม่ถึงแล้วต่อด้วยการชวนคิดเรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ ในที่ทำงานเกมที่สอง "ต่อหอคอย"เกมนี้ จะเริ่มให้ผู้เรียน เผชิญความกดดันทั้งจากตัวเอง เพื่อนร่วมทีม การแข่งกับทีมอื่นเรียกได้ว่า มีสั่นกันไปบ้าง หลายคนทีเดียวเกมนี้ลุ้นมาก ทั้งคนทำ กองเชียร์ กองแช่งได้ทั้งรอยยิ้ม และรอยแค้น พอประมาณ เพื่อสร้างการเรียนรู้สรุปสั้นๆ กับประโยคที่เหมาะกับเกมนี้ว่า"เราเปลี่ยนเหตุการณ์ไม่ได้ แต่เปลี่ยนทัศนคติต่อเหตุการณ์ได้"เกมที่สาม "ย้ายหอคอย"เกมนี้เน้นที่การทำงานเป็นทีมครับสามารถออกแบบ การแข่งขันได้หลากหลายที่ผมนำมาใช้ครั้งนี้ เรียกว่า"แข่งขันความเร็ว ประเภททีมสลับมือ"จำลองการแข่งขันแบบ กีฬาโอลิมปิกมาเลยวัดกันที่ความเร็ว เฉือนชนะกันเป็นเสี้ยววินทีกันเลยทีเดียวด้วยกระบวนการที่ออกแบบ ให้ผู้เรียนเลือกที่เรียนรู้ และเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองกับคำถามที่ชวนให้คิดนำไปปรับใช้กับ การทำงานจริงได้อย่างน้อย ผู้เรียนก็ได้ทางเลือกใหม่ๆ ในการนำไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง โดยทันทีจบกระบวนการที่ 12.00 พอดี แบบฉิวเฉียดดูจากตอนทำกิจกรรม ผู้เรียนพลังงานล้นเหลือช่วงบ่ายกับช่วงค่ำ ของวันที่เหลือ คงจะมีพลังงานดีๆ ที่จะช่วยสร้างพลังทีมเพื่อที่จะได้กลับไปสร้าง ความเข้มแข็งให้กับทีมงานและองค์กร ต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกการเปลี่ยนแปลงครับ

  18 ก.ค. 2565    175

Office No Syndrome

Office No Syndrome ออฟฟิศนี้ไม่มีโรค"ตอนแรกหนูก็ว่าปกติดี พอมาเรียนเลยรู้ว่ามันผิดปกติ"หลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ เพราะตอนให้ผู้เรียนทดลองตรวจร่างกายตนเอง และส่องกระจกสำรวจหลุมพราง ไม่มีใครรอดเลย ทั้งที่ความรู้เรื่อง Office Syndrome นี่มีเยอะมาก แค่ทุกคนตั้งใจทำงานและใช้ชีวิต จนไม่มีเวลาหันมาส่องกระจกสำรวจตัวเองและมองเห็นหลุมพรางที่ซ่อนอยู่เท่านั้นเองดังนั้นในกระบวนการ Training and Group Coaching เราจึงเริ่มจากการส่องกระจกให้ผู้เรียน มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยน ด้วยตนเองก่อนเสมอส่วนตัวไม่ได้สอนคนอื่นเสียนาน สอนแต่ลูกตัวเองเป็นหลัก ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนกันครับ

  18 ก.ค. 2565    136

Project Management skill Development

วันนี้ได้รับโอกาสบรรยายหลักสูตร "Project Management Skill" อีกครั้งแม้จะเป็นการบรรยายทางออนไลน์ แต่ยังรันกิจกรรมเวิร์คช็อปได้อยู่ครับคลาสวันนี้แบ่งกระบวนการสอนเป็นสองส่วนหลักๆ ช่วงเช้า : เน้นสร้างแนวคิดให้เกิด Awareness เกี่ยวกับภาพรวมและองค์ประกอบของการบริหารโครงการในแต่ละเฟส โดยเน้นไปที่การวางแผน Resources ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Time-Cost-Qualityช่วงบ่าย :เน้นไปที่เครื่องมือและเทคนิคการวางแผนและการรันโครงการและการติดตามความคืบหน้างาน ประเด็นสำคัญที่ได้เห็นตลอดทั้งสองช่วง มี Key Resources หลักที่จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพและสามารถทำเวิร์คช็อปได้คือ"การยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับลักษณะงานและการหยิบประเด็นที่เขาแชร์มาประยุกต์เข้ากับเครื่องมือที่กำลังสอนเพื่อให้เขาเห็นกระบวนการต่างๆแบบจับต้องได้ "เป็น Process การสอนที่ผมใช้เวลาตกผลึกและฝึกฝนค่อนข้างนานผ่านทักษะการฟังแบบจับประเด็นที่เป็น Insight ของเขาและการ Rapport เพื่อให้เขาเล่าเรื่องราวของเขามากขึ้นเมื่อได้ Insight มาแล้วที่เหลือก็คือการเชื่อมโยงด้วยการคิดเชิง Conceptual เพื่อยกตัวอย่างที่เขาฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นโครงการของเขา แผนงานของเขา (ไม่มากก็น้อย)ทั้งหมดคือมโนทัศน์ของตัวเองจากการฟังผู้เรียนนำเสนอเวิร์คช็อปและสรุปบทเรียนตอนช่วงท้ายครับ

  18 ก.ค. 2565    137

Analytical Thinking for Understand Situation

อีกหนึ่งหลักสูตรการคิดวันนี้.เมื่อต้องสอนหลักสูตรการคิด ผมมักจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของสมองเมื่อต้องตัดสินใจกับสถานการณ์ต่างๆ"ระบบเร็ว" กับ "ระบบช้า" คือหลักพื้นฐานที่จะชวนให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ระบบคิดของตัวเองอย่างง่ายระบบเร็วเป็นระบบที่สมองตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยอาศัยความเคยชิน ประสบการณ์ หรืออารมณ์ ณ ตอนนั้นส่วนระบบช้าเป็นระบบที่สมองต้องอาศัยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มาวิเคราะห์และประเมินทางเลือกก่อนตัดสินใจทั้งสองระบบเหมาะกับสถานการณ์ต่างกันและด้วยกรอบความคิดของการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน คลุมเครือ ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันบางคนไม่ชอบคิดอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยาก บางคนรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่มั่นใจ ก็มักจะใช้ระบบเร็วตัดสินใจ (โดยไม่สนใจข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง)บางคนมองสถานการณ์ที่ซับซ้อนเป็นความท้าทาย โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา หรืออยากจะก้าวข้ามให้ได้ ก็มักจะสำรวจ ค้นหา ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เพื่อทำความเข้าใจให้มากที่สุด ก่อนตัดสินใจ (โดยอาจมีประสบการณ์ในอดีตมาประกอบการพิจารณาด้วย)..โดยรวมแล้ว กรอบความคิดของการคิดวิเคราะห์ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตัดสินใจ ส่วนเครื่องมือประกอบการคิดวิเคราะห์เปรียบเสมือนเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้การคิดวิเคราะห์สถานการณ์มีความละเอียดและเข้าใจภาพรวม ภาพกว้างของสถานการณ์มากยิ่งขึ้นครับ

  18 ก.ค. 2565    142

ทักษะการบริหารโครงการ

วันนี้มีสอนผ่านทางออนไลน์ในหลักสูตร "ทักษะการบริหารโครงการ"ผมมักจะเริ่มบรรยายหลักสูตรที่ที่สองเรื่องหลักๆ เพื่อให้ผู้เรียนมองภาพรวมก่อน คือ1. โครงการเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? (ปัญหาในงาน,องค์กร & โอกาสทางธุรกิจ)2. วงจรชีวิตของโครงการ ( กำหนด - วางแผน - ปฏิบัติ - ปิด )หลังจากปูพื้นสองเรื่องนี้เพื่อให้เขาเกิด Awareness บางอย่างเกี่ยวกับโครงการที่เขารับผิดชอบอยู่ ก็จะไปที่การให้เขาสำรวจ Resources ตัวเองเกี่ยวกับการบริหารโครงการช่วงนี้คือช่วงสำคัญที่สุดของผมที่จะเก็บข้อมูลงานโครงการของผู้เรียน ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารของเขา เตรียมเข้าสู่การเชื่อมโยงและต่อยอดด้วยเนื้อหาที่เตรียมไว้เป็นความท้าทายของผมทุกครั้งเมื่อต้องสอนหลักสูตร Project Management ให้กับผู้เรียนที่มาจากธุรกิจที่ไม่ใช่ก่อสร้างหลักการบริหารเดียวกัน แต่บริบทต่างกัน ผมจึงต้อง Aware ตัวเองค่อนข้างมาก ที่จะไม่ให้ resources ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของเขาครับ

  18 ก.ค. 2565    129

Creative Thinking for Innovation

วันนี้ยังคงออนไลน์ต่อกับหลักสูตร "Creative Thinking for Innovation"รุ่นแรกของกับองค์กรในปีนี้และเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้โดย Key Result สำคัญของหลักสูตรนี้คือ ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเดิมๆ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า ระบบงาน บริการ หรือ รูปแบบใหม่ๆ ในเชิงโครงการได้-----------------------" 1 บวก 1 เท่ากับเท่าไร " .... เป็นคำถามเริ่มต้นสำหรับหลักสูตรนี้ทุกครั้งของผมประเด็นชวนคิดคือ คำตอบของแต่ละคนจะสะท้อนกรอบที่เขาใช้คนส่วนมากจะตอบว่า "2" ซึ่งเป็นไปตามกรอบของคณิตศาสตร์ที่มีถูก-ผิด และโดยการไม่บอกว่าจะต้องตอบด้วยความคิดแบบไหน ... กรอบความคิดที่เราคุ้นเคยที่สุดกับเรื่องของตัวเลขก็คือ คณิตศาสตร์ต่อเมื่อเราชวนผู้เรียนลองคิดนอกกรอบว่าหากไม่เท่ากับ2 หรือไม่ใช้กรอบของคณิตศาสตร์ ... 1 + 1 จะเป็นอะไรได้อีกบ้าง ???เท่านั้นเอง คำตอบที่หลากหลายก็ผุดออกมาตรมจินตนาการและกรอบที่แต่ละคนเลือกใช้ เช่น- บ้างก็ตอบว่า "3" โดยจินตนาการว่า 1คือ"พ่อ" อีก 1คือ"แม่"รวมกันก็ได้ลูกเพิ่มมาอีกคน- บ้างก็ตอบว่า "1" โดยจินตนาการว่า น้ำ"1แก้ว" รวมกับน้ำ"อีก1แก้ว" จะได้ น้ำ"1แก้ว ที่มากขึ้น"..จะเห็นได้ว่า คำตอบของ 1+1 หากเราคิด"เชิงคณิตศาสตร์" คำตอบจะมีเพียงหนึ่งเดียวแต่หากเราคิด"เชิงสร้างสรรค์" ... คำตอบก็จะเริ่มมีหลายคำตอบ------------------คำว่า"กรอบ"ที่กำหนดคำตอบหรือวิธีการ เพียงหนึ่งเดียวหรือPatternเดียว... อาจไม่ได้มีเพียงแค่เชิงคณิตศาสตร์ แต่ยังรวมถึง ความเชื่อ ตัวตน ประสบการณ์ กฏ ระเบียบ มาตรฐาน ขั้นตอน ประเพณี ความปลอดภัย และอื่นๆที่เราไม่สามารถทำนอกเหนือจากที่กำหนดได้เพียงแต่โลกธุรกิจ หรือการทำงานทุกวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน คาดเดาได้ยาก สับสน คลุมเครือ และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกรอบต่างๆที่เคยสร้างผลลัพธ์ได้ดีในอดีต ก็อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างผลลัพธ์ได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันประเด็นสำคัญคือ เรารู้ตัวหรือไม่ว่ามี"กรอบ"บางอย่างที่ควบคุมและกำหนดความคิดเราอยู่ และเรารู้หรือไม่ว่า "กรอบ"นั้นคืออะไร ?หากมองเห็นและรู้ว่ากรอบนั้นคืออะไร เราก็สามารถเอากรอบนั้นออกไปได้ ทำให้เกิดมุมมอง แนวความคิดใหม่ๆ--------------------การคิดอย่างรอบด้าน (คิดเชิงวิพากษ์, Critical Thinking ) เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เราตระหนักรู้การมีอยู่ของกรอบแล้ว และใช้ความสงสัยใคร่รู้ที่จะท้าทายกรอบที่เป็นความเชื่อ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์เดิมๆนั้น การคิดรอบด้านจะช่วยนำไปสู่การหาคำตอบบนมุมมองที่กว้างขึ้น รอบด้านมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นคำตอบหรือทางออกบนสมมติฐานใหม่ๆ ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ได้ (ฟุ้งกระจาย)..การคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก (Logical Thinking) คือกระบวนการคิดที่จะช่วย scope ความฟุ้งกระจายนั้นให้จับต้องได้ เป็นไปได้ มีตรรกะรองรับ บน Scenario ต่างๆที่ประเมิน และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกแนวทางหรือคำตอบที่เหมาะสม และคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดก่อนจะนำไปทดลองปฏิบัติ-------------?------Data Literacy .... เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้การคิดรอบด้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ในระดับต่างๆ ทำให้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้น คาดเดาความเป็นไปได้มากขึ้น และสุดท้านคือ ตัดสินได้แม่นยำขึ้น ในการเลือกวิธีการหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบอยู่--------------------เป็นหลักสูตรที่ Combination หลายๆ Competency ด้วยกัน ... ท้าทายการสอนแบบเชื่อมโยงและร้อยเรียงให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามัน ความคิดที่แตกต่างกันแต่เกี่ยงข้องกัน และต้อง connect กันได้อย่างไร้รอยต่อรุ่นต่อๆไปน่าจะโฟลว์ขึ้นเพราะมี Resources และ Evedence จากรุ่นนี้ที่จะไป aware ในคลาสแล้วมุ่งเข้าประเด็นของเขาได้เร็วขึ้น

  18 ก.ค. 2565    97

TWI Coaching for On-the-Job Training Skills

เมื่อวันที่ 8 และ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมาได้รับโอกาสให้ไปบรรยายและเวิร์คช็อปในภารกิจปั้นหัวหน้างานให้เป็นผู้สอนงานบรรยากาศตบอดสองวันกับสองรุ่นเต็มไปด้วยความสนุกจากการเรียนรู้ ลงมือทำ และถอดบทเรียนร่วมกันหลายๆประเด็นที่ชวนให้เกิดการตระหนักรู้กับการเป็นผู้สอนงานเช่น- เราสอนเพราะ "อยากสอน" หรือ "ต้องสอน"- เราเน้นให้เขา "จำวิธีการ" หรือ "เข้าใจที่มา"- สอนแล้วเขายังทำไม่ได้ ปรับที่ "ตัวเขา" หรือ "วิธีการสอนของเรา"- เขาทำแล้วผิดเพราะเขา "ไม่เข้าใจ" หรือ "ยังไม่เต็มใจ"- เรากำลัง "กดดัน" หรือ "จูงใจ" เขากันแน่หลายๆประโยค หลายๆพฤติกรรมดูเหมือนไม่น่ามีอะไรมาก แต่ที่มาของประโยคและพฤติกรรมเหล่านั้นกำลังสะท้อนเบื้องหลังบางอย่างที่เป็น ความเชื่อ คุณค่า ตัวตน กรอบความคิดของผู้แสดงนั้นTraining within Industry (TWI) by OJT เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของหัวหน้างานเพราะเขากำลังจะฝึกฝน พัฒนา พนักงานหนึ่งคนให้ปฏิบัติหน้าที่ที่หน้างานได้(ตามความคาดหวังขององค์กร)คำว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ได้หมายถึงแค่ทำให้เสร็จๆไป แต่ยังรวมถึง เวลา คุณภาพ ความใส่ใจในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาตัวเองการสอนงานที่หน้างาน (OJT) จึงต้องใช้หลายๆบทบาทตามสถานการณ์หรือคุณลักษณะของพนักงานแต่ละคน เช่น- พนักงานมาใหม่...ยังไม่เข้าใจงาน - พนักงานทำงานมาสักระยะหนึ่งแต่ยังผิดพลาดอยู่ - เคยทำงานแผนกหนึ่งมา...แล้วถูกย้ายมาทำอีกแผนกหนึ่ง- พนักงานทำงานผิดพลาดทั้งที่สอนไปแล้ว- พนักงานทำงานช้า เสร็จไม่ทันตามแผน- พนักงานมีข้ออ้าง ปฏิเสธไม่รับงานเพิ่ม- งานเร่ง แต่พนักงานไม่อยากลงโอที- พนักงานทำงานดีและตั้งใจ- พนักงานขยันแต่ขี้กังวลเวลาได้งานใหม่ๆสถาการณ์เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายหัวหน้างานที่จะต้องทั้งเข้าใจตัวพนักงานและเลือกใช้บทบาทและเทคนิคที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานและตัวบุคคล ... ภายในระยะเวลาสั้นๆที่ต้องสอนหน้างาน !!!------------?--ความท้าทายหนึ่งที่ชวนผู้เรียนตั้งเป็นโจทย์(ของการพัฒนา)คือ ในเวลา 10-15 นาทีที่ต้องสอนงาน ทำอย่างไรให้พนักงานเกิดความ "เข้าใจและเต็มใจ" นี่คือเป้าหมายของการฝึกฝนครับ

  13 มิ.ย. 2565    171

การคิดเชิงมโนทัศน์ Conceptual Thinking

วันนี้มีบรรยายหลักสูตร "การคิดเชิงมโนทัศน์ Conceptual Thinking" ทางออนไลน์เมื่อสองปีที่แล้วตอนสอนหลักสูตร Thinking ผ่านทางออนไลน์ ยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูก ไม่รู้จะrun workshop แบบไหน จะพรีเซ้นกันอย่างไร เพื่อเก็บเบาะแสผู้เรียนและใช้กระบวนการ Coach & Consult สำหรับการต่อยอดแนวคิดจากสิ่งที่เขาได้ลงมือปฏิบัติ ยังไม่รวมถึงความน่าเบื่อของหลักสูตรการคิด โดยเฉพาะเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่ชอบการคิด !!!แต่หลังจากค่อยๆปรับไป-มาจนกระทั่งค้นพบส่วนผสมที่ลงตัวและสอดคล้องกับสไตล์การสอนและความเป็นตัวเองที่สุด จนทุกวันถ้าได้สอนหลักสูตร Thinking ที่เป็นออนไลน์จะตื่นเต้นมากองค์ประกอบของการบรรยายหลักสูตร Conceptual Thinking วันนี้ออกแบบไว้ประมาณนี้ครับ1. เนื้อหา ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดต่างๆ ( คิดแก้ปัญหา / คิดเชิงวิเคราะห์ / คิดเชิงสร้างสรรค์ / คิดเชิงกลยุทธ์ / คิดเชิงระบบ / คิดเชิงมโนทัศน์) 2. กิจกรรม(เกม) ชวนคิดเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของแต่ละทักษะการคิด ( ความจริงมีอยู่ที่เดียว / จะตัดสินใจอย่างไร / ขายหมด / เวลาเท่าไร / จุดเก้าจุด )3. เวิร์คช็อปสรุปแนวคิดและการนำไปประยุกต์ใช้ 4. เครื่องมือพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ ( Mind Map / Logic Tree / แผนภาพเวย์น / ผังลำดับขั้นตอน / Matrix / Framework )ทั้งหมดสอนด้วยบทบาท • Trainer (ให้ความรู้ เทคนิค และพาลงมือปฏิบัติ)• Coach (กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของเทคนิค เครื่องมือเพื่อนำไปสร้างผลลัพธ์อย่างมั่นใจ)• Consult (ใช้ประสบการณ์มาต่อยอดไอเดียและแนวทางที่คิดไว้)การคิดเชิงมโนทัศน์ ( Conceptual Thinking) เป็นทักษะการคิดที่ผมค่อนข้างชอบแต่ก็ท้าทายในการถ่ายทอด เพราะเป็นทักษะการคิดที่ต้องอาศัยพื้นฐานการคิดอื่นๆมาเชื่อมโยงและมีลำดับขั้นตอนการคิด ไม่ว่าจะเป็น• คิดแก้ปัญหา : ค้นหาประเด็น หรือ ความไม่สมดุล ความผิดปกติในงานที่ทำอยู่ หรือ เป้าหมายที่ได้รับ• คิดเชิงวิเคราะห์ : แยกแยะ องค์ประกอบต่างๆ เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นโดยอาศัยข้อมูลต่างๆมาประกอบ• คิดเชิงสร้างสรรค์ : การคิดแบบต่อยอดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเพื่อนำไปสู่ไอเดียใหม่ๆ • คิดเชิงกลยุทธ์ : การประเมินสถาการณ์โดยรวมเพื่อกำหนดวิธีการ แผนการที่เหมาะสมที่สุดจากไอเดียที่สร้างสรรค์ขึ้นมา• คิดเชิงระบบ : การมองภาพรวมอย่างเป็นลำดับขั้นตอน คาดการณ์ คาดคะเนถึงผลกระทบที่ตามมาจากกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อปรับแต่งให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด----------------------?----วันนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนเพียง 8 ท่านจึงแทบจะได้พูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างความคุ้นเคยระหว่างกันค่อนข้างทั่วถึง และทุกท่านให้ความเป็นกันเองในการพูดคุย แชร์ และนำเสนอกันทุกครั้งที่เปิดโอกาสครับ

  13 มิ.ย. 2565    293

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)