หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ตัวอย่างผลงานฝึกอบรมหน้าที่   [ 1 ]

การผลิตที่ไม่มีของเสียหรือ Zero Defect

การจะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีโดยให้มีของเสียของเป็นศูนย์ (Zero Defect) นั้นเป็นไปได้ยาก ยิ่งผลิตเป็นจำนวนมากก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีของเสียมากขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะใช้ฝีมือของคนที่ยอดเยี่ยมหรือเครื่องจักรสุดยอดในการผลิตก็ตาม ข้อสำคัญของการป้องกันไม่ให้ผลิตของเสียหรือไม่ให้ของเสียหลุดรอดไปย่อมเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในเส้นทางการผลิตตั้งแต่การคัดกรองวัตถุดิบไปจนถึงมือลูกค้า ซึ่งพนักงานทุกคนควรจะต้องมี Mindset ที่คำนึงถึงคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ต้องมี Toolset หรือเครื่องมือทางความคิดในการแก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งมี Skillset หรือทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านั้น

  31 ม.ค. 2566    29

Presentation and Pitching with dashboard

หลักสูตร Presentation and Pitching with dashboardบริษัท วันรัต(หน่ำเซียน)จำกัดออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้ลองนำข้อมูลจริง มาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดเป็นกลยุทธ์ (Data analysis for strategies plan)ผู้เรียนเค้นศักยภาพกันแบบจัดเต็มตั้งใจไม่ลุกไม่หนีไม่หายเลย ทีมงานผู้ประสานงาน ที่ปรึกษาhrd ของบริษัทประทับใจมาก ที่กระบวนการองคลาสนี้สามารถที่จะะทำให้พนักงานได้มากกว่าทักษะการนำเสนอ แต่เป็นการมองภาพรวมของฝ่าย/ของบริษัท รวมถึงลูกค้าขององค์กร ด้านผู้เรียนก็มีส่วนร่วม ส่งเสริมบรรยากาศคลาสได้เป็นอย่างดี ถามตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกระบวนการ Training Group Coaching and Sharing ถ้าเราเก็บข้อมูลเป็น วิเคราะห์ได้การสร้างกลยุทธ์ต่อจากนี้ทำได้แน่นอนขอบคุณบริษัท NSG ที่ให้ได้มีโอกาสรับใช้ในคลาสนี้และขอบพระคุณท่านอาจารย์ปกรณ์ Pakorn Wongrattanapiboon สถาบัน entraning ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนในคลาสตัวน้อยๆ เด็กสุดในคลาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันอาทิตย์ ได้เรียนรู้และซึมซับเจออาจารย์โค้ชระดับประเทศแต่ละศาสตร์แต่ละสาย ที่ได้มอบโอกาสการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ

  26 ม.ค. 2566    32

การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย

การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย19 มกราคม 2566บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด ผู้เรียนเป็นกลุ่มหัวหน้างานจากหลายส่วนงาน ทั้งฝ่ายผลิต วิศวกร บัญชี support ผู้เรียนมีความกังวลในหลากหลายแบบ เช่น น้องไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน, การสื่อสารระหว่างกันภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน, ต้องการผลลัพธ์จากสิ่งที่มอบหมายไป แต่ไม่ได้ติดตามผล, ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ เป็นต้นการเรียนรู้ร่วมกัน เริ่มจากกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับการคิดว่าสิ่งใดถือว่าเป็นระบบ เช่น การหยิบลูกอมออกจากโถ การกินอาหารเช้า 1 มื้อ เพื่อสร้างความคิดเชิงระบบ ต่อด้วยความหมายของการติดเชิงระบบ การสร้างแนวคิดเชิงระบบ องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ ในแต่ละเนื้อหาได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดว่าจะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างไร และหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราสามารถกำหนดวิธีการตามรูปแบบ หรือสไตล์ของเราเองได้อย่างไร ผู้เรียนค่อยๆเชื่อมโยงการคิดเชิงระบบ กับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของตัวเอง ที่จะส่งผลต่อส่วนงานอื่นๆ หน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นและองค์กร- ผู้เรียนยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงคนอื่นทำได้ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และจากความกังวล หรือ pain point ของตัวเองสามารถได้รับการแก้ไข ด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ เพราะหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลกระทบต่อส่วนงานอื่นๆ- ผู้เรียนตั้งใจที่จะนำเนื้อหาต่างๆไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน เช่น การทำงานเชิงรุก การคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างองค์กรการเรียนรู้ การเข้าใจความแตกต่างของบุคคล การใช้ทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหา เป็นต้น- ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียนรู้iร่วมกันเป็นอย่างดีตลอดการอบรมครับ

  26 ม.ค. 2566    31

Risk Identify Cause of Risk Internal

  16 ธ.ค. 2565    96

7 QC Tools Plus

  2 ธ.ค. 2565    113

Quality Awareness Mindset

25.11.65 ... ได้รับโอกาสมาบรรยายหลักสูตร Quality Mindset Awareness ให้กับบริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ ผู้ผลิตฟิลม์หน้าจอโทรศัพท์มือถือผู้เข้าอบรมวันนี้ส่วนมากเป็นกลุ่ม Gen Y ซึ่งรักการพัฒนาตัวเอง อยากแสดงความสามารถ ต้องการเติบโตและให้ความสนใจกับเรื่อง Mindset ค่อนข้างมาก ดังนั้นการกระตุ้นกรอบความคิดด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching ในวันนี้จึงค่อนข้างสนุก เพราะ Mindset ที่ค่อนข้างเปิดรับสิ่งใหม่ๆของคน Gen นี้กรอบความคิดการตระหนักรู้ด้านคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญ พนักงานส่วนใหญ่รู้ว่าคุณภาพคือเรื่องสำคัญ แต่เมื่อเจอสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด หรืออุปสรรค เช่น- ออเดอร์ด่วนและมีเวลาจำกัด- ความไม่พร้อมของทรัพยากร- สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย- ความเข้มงวดในการตรวจสอบงานสถานการณ์เช่นนี้มักจะทำให้ Quality มีความสำคัญลดลงไป เพราะต้องเอา Delivery มาก่อนบ้าง , ความรู้สึกของคนมาก่อนบ้าง จน #QualityNotFirstเทคนิคการสร้างกรอบความคิดการตระหนักรู้ด้านคุณภาพเพื่อให้ Quality นั้น First ก่อน เช่น- ถ้าข้ามขั้นตอนแล้วส่งผลต่อคุณภาพ ... หาวิธีใหม่ดีกว่า- ถ้าให้คนมาใหม่ทำแล้วคุณภาพไม่ได้ ... สอนเข้าให้พร้อมก่อนดีกว่า- ถ้าเปลี่ยนสเปควัสดุแล้วสีไม่เหมือนเดิม ... พยายามหาวัสดุแบบเดิมให้ได้ก่อนดีกว่าแนวคิดหรือคำพูดแบบนี้จะช่วยให้ #สมองคิดเชิงเหตุผล ทำงานแทนสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดหรืออุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้ป้องกันไม่ให้เกิดงานเสียหรือการแก้ไขได้#ทำให้ดีตั้งแต่ครั้งแรก เป็นอีกกรอบความคิดสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะเผลอลืม เพราะรอไปลุ้นกับQC บ้าง หรือคิดว่าคงไม่เป็นไรบ้าง หรือแก้ทีหลังก็คงไม่เป็นไรบ้างCost ของงานเสียไม่ได้มีเพียงแค่วัสดุใหม่ที่ต้องเอามาใช้ แต่ยังมี cost แฝงเช่น ค่าแรง เวลาที่เสียไป และอาจจะรวมถึงความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่บางครั้งอาจจะประเมินค่าไม่ได้การนึกถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะได้จากงานที่มีคุณภาพช่วยสร้างความรู้สึกดี และคสามใส่ใจที่จะทำให้สินค้าออกมาดีตั้งแต่แรก QC จะได้ไม่ต้องคอยเป็นตำรวจจับผู้ร้าย แต่จะไปพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มากขึ้นต่อไปขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ทำให้การสอนของผมคลาสนี้เกินความคาดหมายมากๆครับ

  30 พ.ย. 2565    115

Agile Working Mindset

24.11.65 ... Agile Working Mindset ทั้งเซอร์ไพรส์และดีใจตั้งแต่ที่น้องทีมงานสถาบันบอกว่ามีลูกค้าอยากให้มาสอนหลักสูตรนี้ เพราะถือเป็นหลักสูตรที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้สอนบ่อยนักจึงเสมือนได้ขยาย Comfort zone ของตัวเองไปด้วยในตัวและด้วยผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ได้มีพื้นฐานการทำงานลักษณะ Agile Project มาก่อนและโจทย์ที่ทางผบห.มุ่งเน้นอยากเริ่มต้นที่การสร้างกรอบความคิดแบบ Agile ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทของงานที่ยังมีความเป็น Waterfall อยู่ เพื่อสร้างผลลัพธ์โดยใช้วิธีการใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ- มุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้นและบ่อยๆขึ้นมากกว่าการยึดติดกับขั้นตอน- มีแผนแต่ไม่ยึดติดว่าต้องทำตามแผน เน้นปรับแผนให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อให้งานเดินหน้าได้- ทำให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างการทำงานมากกว่าจะรอให้งานเสร็จแล้วส่งทีเดียวตามขอบเขตหรือสัญญา- มุ่งเน้นทำให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าการให้ความสำคัญกับเอกสารเมื่อถ่ายทอดหลักการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ หลังจากนั้นก็ใช้กระบวนการโค้ชเพื่อตั้งคำถาม ฟังแนวคิด สร้างการตระหนักในเคสต่างๆที่ sharing กันเพื่อเชื่อมโยงมาที่หลักการตามที่สอน แล้วกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ๆผ่าน workshop ต่างๆ"Trust the Process " เชื่อในกระบวนการโค้ช แล้วผู้เรียนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง เป็นอีกคลาสที่การสอนด้วย Training and Group Coaching สร้างผลลัพธ์การสอนที่มีความสุขสำหรับผมกับโอกาสดีๆเช่นนี้ครับ

  30 พ.ย. 2565    112

เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหา

22.11.2565 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้มาร่วมพัฒนา ทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหา ให้กับกลุ่มผู้จัดการโครงการบริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย)ขึ้นชื่อว่าโครงการก่อสร้างก็มักจะควบคู่กับปัญหาซึ่งเราแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือ #ปัญหาด้านเทคนิค กับ #ปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาด้านเทคนิคมักจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ ไม่เป็นไปตามฟังก์ชั่นที่ออกแบบไว้ ปัญหาด้านการจัดการมักจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุม การติดตามการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาด้านการจัดการมักจะมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากกว่าปัญหาด้านเทคนิค แต่การจัดการปัญหาทั้งสองแบบต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจภาพรวมและบริบทของปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อนำมากำหนดแนวทางแก้ไขทั้ง Corrective และ Preventive ส่วนผู้บริหารองค์กรมักจะมองในระดับที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ( Improvement ) จึงสร้างเครื่องมือในการรายงานการจัดการปัญหา ( Report Problem ) เพื่อใช้ติดตามและนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่ๆ แต่การพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของ Report มีความสำคัญมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่มักจะสนใจแต่ How ซึ่งก็คือจะเขียนอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตาม Document Process แต่ยังขาดในส่วนของ Why คือวัตถุประสงค์ และความสำคัญของการทำ Report รวมถึง What ซึ่งก็คือหลักการของ Report ที่ถูกต้อง จากประสบการณ์ในการสอนเครื่องมือ Report รวมถึงตอนทำงานที่พยายามสร้างเครื่องมือ Report ต่างๆให้ทีมงานใช้ ช่วยให้เข้าใจวิธีคิดของทั้งผู้สร้าง Report และ ผู้เขียน Report ส่ง ดังนั้นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของ Report ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อ Report แต่มันคือสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาของผู้ควบคุมงาน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สาเหตุลงลึกไปถึงรากเหง้าที่แท้จริงซึ่งมักจะเกิดจาก Human Error และลงไปจนถึงระดับกรอบความคิด ( Mindset ) Ask Why ไปเรื่อยจนไม่สามารถถามต่อได้แล้ว รวมถึงการระบุวิธีการจัดการที่ครอบคลุมถึงการ Assure ให้ได้ว่าคนรับผิดชอบจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้จนสำเร็จ..ก่อนจบคลาสก็มีการบ้านให้ผู้เรียนเพื่อนำมาส่งกันวันเสาร์นี้ต่อครับ

  30 พ.ย. 2565    121

สร้างจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

วันที่ 15-17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาสจากบริษัทไทยรุ่งเรืองพลังงานให้ไปแบ่งปัน ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบและกรอบความคิดความเป็นเจ้าขององค์กรให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน3รุ่นหลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ผมชอบสอน(ไม่แพ้หมวดทักษะการคิด) เพราะด้วยความเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานแต่ผลกระทบของการมีหรือการขาดจิตสำนึกรับผิดชอบมักจะทำให้เกิดปัญหา ความผิดพลาด อุบัติเหตุ การแก้ไข หรือแม้กระทั่งความสูญเสียในเชิงของทรัพยากรทำให้สามารถหยิบทุกเรื่องที่เป็นงานของพวกเขามาเชื่อมโยงและชวนคิดให้เขาเห็นว่า ความสำเร็จของงานเกิดจากกรอบความคิดและจิตสำนึกของเขาอย่างไร ปัญหาในงานบางส่วนเกิดจากการขาดจิตสำนึกอย่างไรได้บ้าง"หลุมพรางความคิดที่สกัดกั้นจิตสำนึกรับผิดชอบ" คือสไลด์ที่ผู้เรียนในคลาสได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเชาผ่านกิจกรรมกลุ่มที่เขาได้เลือกหยิบเทคนิคสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ( Growth Mindset ) มาสร้างกระบวนการเอาชนะหลุมพรางที่เกิดขึ้นได้ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมเช่น วิเคราะห์กรณีศึกษา , การ Roleplay ด้วยบทสนทนาที่เกิดความขัดแย้งในการประสานงาน , กิจกรรมทดสอบทักษาะการคิด ... ที่ได้ร่วมระดมสมอง แชร์แนวคิดและฝึกทักษะการนำเสนอผู้เรียนแทบทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่ที่สำคัญคือ ทัศนคติของพวกเขาที่สะท้อนผ่านการนำเสนอ ทำให้ผมอดชื่นชมผู้บริหารองค์กรนี้ไม่ได้ที่ปลูกฝังค่านิยมท่ดีมากๆหลายๆอย่างทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเสียสละ และรักองค์กรของพวกเขามากๆ จนผมอดรู้สึกไม่ได้ว่า "เหตุใดจึงเลือกอบรมหลักสูตรนี้"แต่ด้วยความโชคดีที่ยังพอหามุมมากระตุ้นการเรียนรู้และการนำไปใช้ได้อยู่บ้าง โดยเฉพาะการกระตุ้นให้พวกเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาก็มีส่วนในความเป็นเจ้าขององค์กรนี้ผ่านความสำเร็จของงานที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้มากมาย

  30 พ.ย. 2565    109

Leaders Never Stop Learning

มื่อวานนี้ได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผจก.ระดับกลางและระดับต้นในหลักสูตร Leaders Never Stop Learningทางผบห.ขอให้ใช้ชื่อหลักสูตรนี้ซึ่งผมรู้สึกชื่นชอบและชื่นชมในค่านิยมที่ผบห.ต้องการปลูกฝังให้กับกลุ่มหัวหน้างานเหล่านี้ผมเลือกใช้โมเดล WHY - WHAT - HOW มาเดินกระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของพวกเขาที่ให้แต่ละกลุ่มเขียนตั้งแต่เริ่มคลาสผมให้พวกเขาเขียนถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่กำลังเผชิญอยู่ในฐานะหัวหน้าซึ่งหลายเรื่องก็เกี่ยวกับ WHY ( กรอบความคิดตามบทบาทของการเป็นหัวหน้าที่ดี )บางเรื่องก็เกี่ยวกับ WHAT ( คุณสมบัติของหัวหน้าที่ลูกน้องชื่นชอบ )และบางเรื่องก็ต้องใช้ HOW ( ทักษะและเทคนิคในการบริหารงาน บริหารคน )ผมใช้สามตัวนี้มาเชื่อมโยงกับเนื้อหาและเคสของพวกเขาผ่านการฟังแบบโค้ช การตั้งคำถามให้เกิดการตระหนักรู้ รวมถึงการให้มุมมองในฐานะ Mentorแต่โฟกัสกับบรรยากาศที่กำลังเกิดขึ้น ตอนไหนคุยเรื่อง Why ตอนไหนบรรยายเรื่อง What ตอนไหนเสริมเรื่อง How ... วนไปวนมาบนอีเวนต์ของเขาจนกระทั่งเขาเข้าใจตัวเองและมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึเนการการเปลี่ยนกรอบความคิดและใช้แนวทางปฏิบัติใหม่โดยเชื่อมเข้ากับ 4M (Mirror - Mindset - Methodology - Movement ) ที่ทางทีมวิทยากรสถาบันเรายึดถือเป็นแกนการสอน T&GC มาตลอดผมเริ่มค่อยๆตกผลึกการสอนเวอร์ชั่นปัจจุบันที่รู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น เนื้อหาตามสไลด์มีบทบาทลดลง แต่ยังคงต้องรันตามกรอบสไลด์ เพียงแต่มันไม่ได้มากำหนดกรอบหรือควบคุมการบรรยายมากเท่าเดิมรู้สึก flow ขึ้นและมีส่วนร่วมกับผู้เรียนร่วมกันในคลาสมากขึ้น รู้สึกสนุกกับเวอร์ชั่นนี้มากครับ และคงต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับรูปแบบนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นต่อไป

  30 พ.ย. 2565    74

การดึงศักยภาพด้วยจุดแข็ง

22.10.65 ... วันนี้เดินทางออกมาที่นิคมโรจนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพนักงานในหลักสูตรหนึ่งที่ชอบสอนมากคือ การดึงศักยภาพด้วยจุดแข็ง ... Unleash your Potential with Strengthsคุณค่า จุดแข็ง ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน และเรามักจะใช้มันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการยกตัวอย่างเช่น- การปรับตัว...ทำให้เราเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะไม่คุ้นเคยได้ดี- การสร้างความกลมเกลียว ... ทำให้เราบริหารสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งให้มีความสมานฉันท์ได้- ความมีวินัย ... ทำให้เรามุ่งมั่นและยึดมั่นจนสามารถทำมันได้อย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญที่ต้องมาเรียนรู้กันคือ บางครั้งเรามองไม่เห็นศักยภาพเหล่านั้นด้วยเพราะหลุมพรางที่ทำให้เกิด Fix Mindsetการสร้าง Growth Mindset เพื่อเปิดทางให้เราดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ผ่านกระบวนการ ค้นหา - ให้นิยาม - นึกถึงรูปแบบ - ถอดบทเรียน - กำหนดเป้าหมาย - เลือกใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์จะช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรค ข้อจำกัด ความกังวลด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพได้ครับ

  10 พ.ย. 2565    113

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้

19.10.65 ... อยู่กับกลุ่มผจก.แบบ face to face ในหลักสูตร การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นคลาสที่สนุกทีเดียวสำหรับตัวผมเองเนื่องด้วยเพราะมีเคสจากผู้เรียนขึ้นมาให้ Role Play & Story Coaching กันหลายรอบเลยแก่นสำคัญของการคิดกลยุทธ์คือการกำหนดวิธีการหรือวางแผนอย่างรอบคอบบนสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพิชิตเป้าหมายองค์ประกอบจึงมีอยู่ได้กันสามส่วนหลักๆคือ - เป้าหมาย - สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (อุปสรรค , ข้อจำกัด )- คิดอย่างรอบคอบ ( Scenario )คำถามผู้เรียนวันนี้นอกเหนือจากเชิงบริหารงานแล้วก็เป็นเรื่อง #บริหารคน ประมาณว่า ถ้าเจอหัวหน้าแบบนี้ ถ้าเจอลูกน้องแบบนี้ ถ้าเจอแผนกอื่นแบบนี้ หรือลูกค้าแบบนี้ ควรพูดอย่างไรหรือรับมืออย่างไรด้วยความที่สวมหมวกโค้ชตอน Roleplay ทำให้เราโฟกัสที่เบื้องหลังคำพูดมากกว่าสิ่งที่ได้ยิน ทำให้เราไม่มีอารมณ์เชิงลบไปกับคำพูดลบๆของคู่สนทนา เพื่อให้เราได้ยินทั้งด้านดีและความกังวลของเขาซึ่งจะนำไปสู่การตั้งคำถามชวนคิด(ไปข้างหน้า)ต่อได้หากถอดบทเรียนจากการ Roleplay ออกมาในเชิงของการคิดกลยุทธ์ก็คือ เมื่อเราต้องสื่อสารกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น หัวหน้า เพื่นร่วมงาน ลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือลูกน้อง เราต้องเตรียมตัวก่อนเสมอ ซึ่งก็คือการวิเคราะห์และวางแผนรับมือ และในการรับมือ เราก็ต้องคิดอย่างมี Scenario ทั้ง Best case & worst case เสมอBest case ก็คือ ..หากเขาเห็นด้วยกับไอเดียของเรา แนวทางของเรา ข้อเรียกร้องของเรา ... เราจะทำอย่างไรต่อไปWorst case ก็คือ .. หากเขาไม่เห็นด้วยกับไอเดียเรา ข้อเรียกร้องของเรา คำสั่งของเรา งานที่เรามอบหมาย ... เราจะรับมืออย่างไร คุยอย่างไร จูงใจอย่างไร หรือ เจรจาต่อรองอย่างไรต่อไปสิ่งสำคัญและเป็น Key การคิดเชิงกลยุทธ์ในเชิงการบริหารบุคคลที่ฉุกคิดขึ้นมาได้ระหว่างถอดบทเรียนการ Role play คือ ... การที่เราเกิดอารมณ์โมโห หงุดหงิด กังวล เครียด ตกใจ เพราะเราไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าอาจจะเจอคำตอบในมุม Worst case scenario เพราะเมื่อใดก็ตามทีเราต้องสื่อสารกับคนอื่น ส่วนใหญ่เรามักจะคาดหวังแต่มุม Best case scenario ก็คือ เขาน่าจะเห็นด้วย เขาน่าจะโอเค เขาน่าจะเต็มใจเสียเป็นส่วนมากเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง..อารมณ์เชิงลบจึงเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ระวัง ซึ่งจะนำไปสู่คำพูดหรือการสื่อสารในเชิงลบนั่นเองการคิดเชิงกลยุทธ์ในการสื่อสารก็คือการคาดเดาหรือเดาใจว่าคำตอบของผู้ที่เราสื่อสารด้วยจะออกมาเป็นอย่างไรได้บ้าง และหากออกมาแบบนี้เราจะคุยกับเขาอย่างไรต่อ เสนออะไรเพิ่มเติมบ้าง หรือเจรจาต่อรองอย่างไร ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่เขาจะยินดีปฏิบัติตามข้อเสนอ ร้องเรียกร้องของเราได้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันครับสอนหลักสูตรนี้ทีไรมักไม่พ้นไปเชื่อมโยงเรื่อง ภาวะผู้นำ และ การสื่อสาร 360 องศาทุกทีเลยครับ

  10 พ.ย. 2565    112

การทำงานอย่างมืออาชีพ

ขอบคุณผู้บริหาร บริษัท ChaCha Food ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานและจัดให้มีการอบรมนี้ค่ะการอบรมนี้ เริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงตัวเองผ่านการ์ดภาพ และการแชร์คุณสมบัติดีๆ ในตนเอง ที่ช่วยให้ทำงานสำเร็จ การสำรวจความเป็นมืออาชีพของผู้เข้าอบรม หลักการและองค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพ การพัฒนา Growth Mindset ซึ่งเป็น mindset ที่สำคัญในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้กล้าที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆ และโฟกัสเป้าหมายในการทำงาน ในช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สำคัญ 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การสื่อสาร การคิดบวก และการเข้าใจคนบุคลิกต่างๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ group coaching เพื่อเชื่อมโยงกับตนเอง และมีการ roleplay โดยวิทยากรช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำในการพัฒนาการสื่อสารรูปแบบการเรียนรู้ Activity-based learning 40% Training 40% Group Coaching 20%ตัวอย่าง Feedback จากคลาส สิ่งที่จะนำไปลงมือทำ การเห็นใจและเข้าใจคนอื่น การปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นให้ดีขึ้น เพื่อการทำงานที่มีความสุข นำทักษะการเข้าใจคน ไปปรับใช้ให้เข้ากับคนในแต่ละประเภท รวมถึงแนวคิดวิธีการพูด การสื่อสารกับบุคคล ปรับคำพูดที่จะพูดกับตัวเองในใจโดยใช้คำเชิงบวกมาแทนที่คำเชิงลบ การนำ Growth Mindset ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พยายามทำความเข้าใจกับหัวหน้างานเรียนรู้เขาให้มากขึ้นเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การนั่งสมาธิเพื่อให้มีสติ รู้อารมณ์ของตัวเองและควบคุมมัน ไม่โอนอ่อนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอบคุณ ผู้เข้าอบรม ที่กระตือรือร้นและสนุกในการเรียนรู้และทำกิจกรรมค่ะ

  2 พ.ย. 2565    128

ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

12.10.65 ... กลับมาบรรยายทางออนไลน์ต่อกับหลักสูตร Mind Map Thinking รุ่นที่ 2แก่นของการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติวันนี้มา 3 องค์ประกอบครับ1.สถานการณ์ที่ต้องใช้การคิด ( Event )สมองจะเริ่มคิดก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้า เหตุการณ์ สถานการณ์ (Event) ผ่านเข้ามาสู่การรับรู้ของสมอง เช่น เป้าหมาย ปัญหา KPI ซึ่งต้องการการโต้ตอบของสมอง ( Response )ผ่านกระบวนการคิด2.กระบวนการคิด ( Thinking Process )สมองจะเริ่มประมวลผลสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ข้อมูลภายในเช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ผสมผสานกับข้อมูลภายนอกคือ ข้อเท็จจริง ปัจจัยต่างๆ มาทำการคิดตามวัตถุประสงค์ต่างๆเช่น คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดกลยุทธ์ คิดเชิงระบบ เพื่อให้ได้คำตอบหรือแนวทางจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ3.เครื่องมือประกอบการคิด ( Thinking Tools )เครื่องมือประกอบการคิดที่จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการคิดที่อยู่ในสมองได้ชัดเจนมากขึ้น มองเห็นภาพรวม สิ่งที่อาจตกหล่น ความซ้ำซ้อนที่อาจมีอยู่ เพื่อ ตัด เพิ่ม เสริม เติม การคิดได้ รวมถึงนำไปสู่การลงมือปฏิบัติต่อไปทุกครั้งที่ยกตัวอย่างหรือเสริมจากสิ่งที่ผู้เรียนนำเสนอ ผมจะดึงกลับมาที่สามองค์ประกอบนี้ เพื่อให้เขาเข้าใจที่มาของการคิดรวมถึงเพิ่มเติมต่อยอดการคิดของเขาต่อไปได้

  19 ต.ค. 2565    161

เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน รุ่นที่ 2

11.10.65 ... วันนี้ได้ออกเดินทางมาร่วมพัฒนากลุ่มผู้สอนงานในหลักสูตร On the Job Training &? Guide book รุ่นที่ 2ความสามารถในการสอนงานเป็นหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน ซึ่งการสอนงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังต้องมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่1.สถานการณ์ที่ต้องสอนงาน เช่น สอนพนักงานใหม่ , มอบหมายงานยาก , มอบหมายงานด่วน , พนักงานขาดความมั่นใจ , พนักงานทำงานผิดพลาดบ่อยๆ ..แต่ละสถานการณ์มีความแตกต่างกันตามลักษณะของงานรวมถึงตัวผู้ปฏิบัติงาน 2.ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือที่คาดหวังเมื่อวิเคราะห์สถานการ?ณ์แล้วต้องมากำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการต่อว่าอยากให้ผลของการสอนงานออกมาเป็นอย่างไร เช่น อยากให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่น อยากให้เข้าใจหลักการพื้นฐาน อยากให้ลงมือปฏิบัติ?ิได้ อยากให้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ต่างกันจะเป็นตัวกำหนดบทบาทหรือแนวการสอนที่เลือกใช้3.แนวการสอนหรือวิธีการสอนการสอนงาน On the Job Training ไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกปฏิบัติเท่านั้น แต่บางครั้งต้องอธิบายความรู้พื้นฐานก่อน และบางครั้งก็ต้องให้กำลังใจ กระตุ้นให้เกิดความมั่นใจ จูงใจให้อยากลงมือปฏิบัติ ซึ่งก็มีทั้งการ Teaching - Training - Coaching - Consulting ดังนั้นวิธีที่เลือกใช้ก็ควรต้องสอดคล้องกับสถานการณ์(ตัวพนักงาน)และผลลัพธ์ที่คาดหวังด้วยเช่นกันเช่น มอบหมายงานยากให้พนักงานที่ไว้ใจได้ และอยากให้เขาเดิดความเชื่อมั่นต้องใช้การ Coaching แต่ถ้าเขาติดปัญหาอยากได้คำแนะนำก็ต้องใช้ Consulting เป็นต้นจากหลักการพื้นฐานนี้ทำให้กลุ่มผู้สอนงานมีแนวทางที่สามารถต่อยอดจากการสอนงานที่ใช้อยู่แล้วให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นได้เป็นคลาสที่สนุกอีกคลาสหนึ่งและได้ใช้บทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงบ่อยเป็นพิเศษครับ

  19 ต.ค. 2565    153

เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหา

7.10.65 ... วันนี้มาบรรยายแบบออนไซต์ในหัวข้อ Root Cause Analysis & Problem Solvingประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่เกิดในคลาสวันนี้คือ หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ ผ่านคีย์เวิร์ด 3 คำคือ1. แยกแยะ ... ความสามารถในการมองเห็นองค์ประกอบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่กำลังวิเคราะห์เพื่อแยกแยะออกมาให้เห็นภาพมากที่สุด - ปัญหาง่ายๆ ปัจจัยเกี่ยวข้องไม่เยอะ ทำให้วิเคราะห์ได้ครบถ้วน- ปัญหาที่ซับซ้อน ปัจจัยที่ซ่อนอยู่เยอะ มักจะทำให้มองไม่ครบ จึงแยกแยะได้ไม่หมดKey สำคัญของการแยกแยะจึงมักอยู่ที่เรามีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่วิเคราะห์เพียงพอที่จะทำให้มองเห็นองค์ประกอบได้ครบหรือไม่ รวมถึงการกำหนดกรอบในการแยกแยะว่าเราจะแยกแยะด้วยกรอบอะไรเช่น 4M , 5 gen เป็นต้น2. หาความเชื่อมโยง ระหว่างองค์ประกอบที่แยกแยะออกมาเพื่อมองเห็นความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบเหล่านั้นสำคัญอย่างไรหรือทำงานร่วมกันอย่างไร 3. ค้นหาข้อเท็จจริง ที่เป็น Root cause ของปัญหานี้ผ่านการตั้งสมมติฐานและ Proof สาเหตุที่แท้จริงด้วยข้อเท็จจริงตามหลัก 5 genเหลือเบรคสุดท้ายเป็นเรื่องเครื่องมือที่มาต่อยอดกรอบความคิดของการคิดวิเคราะห์ครับ

  19 ต.ค. 2565    137

Team Leader

Team Leader รุ่นที่ 113-14 กรกฎาคม 2565บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)สนุกและมีความสุขที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนคุณภาพขององค์กร ที่มาเรียนรู้แบบออนไลน์ร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งคลังสินค้า, ขนส่ง, ตรวจสอบคุณภาพ, ผลิต, ขาย, สนับสนุนการขา, IT, บัญชี, HR เป็นต้น และจากหลากหลายสาขาทั่วประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนโดยการให้ความรู้ ตามเนื้อหา หลักการ แนวความคิด แนวทาง ต่างๆ และผู้เรียนนำสิ่งที่ติดอยู่ในการทำงาน พร้อมการประยุกต์ใช้ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแบ่งปัน กับอาจารย์ และผู้เรียนคนอื่นในคลาสตลอดเวลา มีการทำ workshop เพื่อพิสูจน์หลักการ แนวความคิด แนวทาง ผ่านสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองและแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย มานำเสนอร่วมกันกับอาจารย์และกลุ่มย่อยอื่นๆ มีการทำ Role Play บทบาทสมมติ จากตัวแทนแต่ละกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการฝึกฝนการนำหลักการ แนวความคิด แนวทาง ไปประยุกต์ใช้จริงจากสถานการณ์สมมติที่กำหนดขึ้นมา เพื่อเกิดความเคยชิน สามารถปฏิบัติได้จริง หากเป็นการปฏิบัติจริงที่หน้างานในครั้งต่อไปผู้เรียนรู้สึกดีที่ได้เข้าคลาส และได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกันที่มีการปฏิบัติงานต่างสาขากัน ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น เข้าใจผู้อื่น สร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

  11 ต.ค. 2565    198

ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ (Effective Supervisory Skill) รุ่นที่ 18 กรกฎาคม 2565บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดหัวหน้างานคุณภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนภายในองค์กรให้ความสำคัญ เพราะเป็นแกนกลางที่ต้องรับนโยบายจากวิสัยทัศน์ผู้บริหาร/ผู้จัดการ เพื่อส่งมอบให้กับทีมงานนำไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หัวหน้างานที่มีหลักการทำงานเชิงรุก จะใช้สมองส่วนหน้า (คิด/เหตุผล) ในการตอบสนองสิ่งเร้าที่มากระทบ เพื่อค้นหาแนวทาง/วิธัการที่เหมาะสมในการเดินไปสู่เป้าหมาย โดยไม่กังวลกับปัญหา/อุปสรรคต่างๆที่เผชิญอยู่ กล้าทำในสิ่งที่ท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถของตัวเอง เพื่ออกจากพื้นที่คุ้นเคย (comfort zone) ไปทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมหัวหน้างานที่มีคุณภาพจะหมั่นฝึกฝนการใช้ทักษะการคิดในแบบต่างๆ ทั้ง Analytical Thinking, Logical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking และ Innovation Thinking เพื่อเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางที่แปลกใหม่ สร้างเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการทำงานหัวหน้างานคุณภาพหมั่นฝึกฝนทักษะสำคัญให้เกิดความชำนาญ เช่น การมอบหมายงาน ติดตามงานที่มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ และผสมผสานการสอนงานทีมงานได้ทั้งใจได้ทั้งงาน ใช้หลักการจูงใจ การให้ Positive Feedback กับทีมงาน เพื่อสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี

  11 ต.ค. 2565    165

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่7 กรกฎาคม 2565บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด เริ่มจากการที่ผู้เรียนสำรวจตัวเองว่าในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของตัวเอง มีสาเหตุอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้รับจากองค์กรผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเป็นหัวหน้างานในอุดมคติของน้องๆ ทั้งเรื่องวิสัยทัศน์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ร้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น การจูงใจให้น้องมองเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแทนการสั่งหรือการบังคับ การสั่งงานตามลักษณะงานของน้องแต่ละคน และการมอบหมายงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของน้อง การบริหารจัดการความฉลาดในด้านต่างๆ 6Q ของหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียนรู้การสอนงานในรูปแบบที่แตกต่าง ทั้งการเป็นผู้สอน Teaching / พี่เลี้ยง Mentoring / ผู้ฝึกอบรม Training / โค้ช Coaching / ที่ปรึกษา Consulting / ผู้ช่วยให้เกิดความคิดแก้ปัญหา Counsellingเรียนรู้ทักษะการโต้ช และฝึกฝนการเป็นโค้ชตามกระบวนการโค้ชแบบ GROW Model เพื่อไปทดลองใช้กับทีมงาน เพื่อประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่

  11 ต.ค. 2565    170

สร้างสมองนวัตกรรม พิชิตการทำงาน

สร้างสมองนวัตกรรม พิชิตการทำงาน6 กรกฎาคม 2565บริษัท วีเอเบิ้ลทู จำกัด (กนอ)สถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดโปรแกรมการอบรมให้กับกลุ่ม Talent ขององค์กร นำหลักการการสร้างสมองนวัตกรรม ได้แก่ un-learn -> re-learn -> learn มาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียน ทั้งการคิดเชิงนวัตกรรม, การคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานของสมอง. การใช้สมอง 4 ส่วน. กระบวนการสร้างความคิดสู่นวัตกรรมแก้ปัญหา เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกฝนการเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยการคิดนอกกรอบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานภายในองค์กรสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นหลุมพรางทางความคิดของการคิดนอกกรอบ และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดนั้น เพื่อสร้างขั้นตอนการสร้างไอเดียใหม่ๆด้วยสมองของตัวเอง เป็นการปรับพื้นฐานกรอบความคิดการสร้างสมองนวัตกรรมในการทำงาน

  11 ต.ค. 2565    145

สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น5 กรกฎาคม 2565บริษัท วิน เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส จำกัดเป็นผู้เรียนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย ทั้ง website, Line@. Twitter, TikTok เป็นอย่างดี และพบว่าตัวเองมีความกังวลในเรื่องการปิดการขาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน 3 ส่วน ได้แก่1.การออกแบบกระบวนการขาย - การเตรียมตัว 5 รู้ : รู้บริษัท รู้สินค้าบริการ รู้ลูกค้า รู้คู่แข่ง และรู้ตัวเอง - ผ่าน sale pipeline การปิดการขาย เป็นเกมตัวเลข ต้องการยอดปิดการขาย ต้องทำการเปิดการขายมากๆ - กระตุ้นสัญญาณซื้อ ตอบ pain point ให้ gain point ลดความเสี่ยง - ประเมินสถานการณ์ ด้วยข้อมูลในด้านต่างๆ - ใช้ เทคนิคการปิดการขาย ตามขั้นตอน2.การออกแบบการพัฒนาตัวเอง - การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้เป็นนักขายทรงพลัง - รับมือการคิดค้าน ทุกรูปแบบ - ใช้ เทคนิคการจูงใจ ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ3.สร้างคัมภีร์ปิดการขายของตัวเอง - เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ร่วมกันกับความรู้ เทคนิคการขาย ที่มีอยู่ของตนเอง

  11 ต.ค. 2565    151

การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล

การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล (Conflict Management with Balance Negotiation)4 กรกฎาคม 2565บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัดเป็นหลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยอมรับว่าตัวเองมักพบบ่อยๆ โดยบางครั้งเกิดจากการสื่อสารของตัวเอง ที่ผู้รับสารเกิดความคิดเชิงลบอยู่ และอาจไปตีความในความคิดของตัวเองที่ไม่ตรงกับสารที่เราต้องการสื่อ บางท่านก็พบว่าเกิดจากความคิดเชิงลบของตัวเองที่มีต่อคนอื่น โดยตั้งเป้าหมายไว้ก่อนล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้เมื่อเริ่มการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในเรื่องหลักการทำงานของสมอง ทำให้ผู้เรียนมองเห็นว่าการที่เราหงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธ น้องที่เราไปพูดด้วย และน้องแสดงสีหน้า กิริยาท่าทางไม่พอใจเรากลับมา เกิดจากการที่เราใช้สมองส่วนหลังที่เป็นสมองส่วนอารมณ์ (ท้ายทอย) และเราสามารถใช้สมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนคิด/เหตุผล (หน้าผาก) มาช่วยลดการใช้อารมณ์ลงได้ ทำให้เรามองน้องในความคิดอื่นแทน ได้เรียนรู้ว่ายอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมานั้นเล็กมาก เป็นส่วนของพฤติกรรม (คำพูด/การกระทำ) ของน้องที่แสดงออกมานั้น มาจากจิตใต้สำนึก ในเรื่องคุณค่าของน้องที่ต้องการ Focus การทำงานของตนเอง และเมื่อเราไปพูดคุยทำให้น้องที่อาจจะยังบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญในงานได้ไม่ดี แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา จากการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆของตนเองเพื่อลดความขัดแย้งผู้เรียนได้ทำการเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการ/เทคนิค/วิธีการอื่นๆเพิ่มขึ้น ทั้งคุณลักษณะของคน 4 แบบ / การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ / ประเด็นสำคัญของความขัดแย้ง / การวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง / การเจรจาต่อรอง / กระบวนการสื่อสาร (Build Rapport, Powerful Question, Deep Listening, Body Language) ผ่านกิจกรรมในคลาส ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง และพร้อมที่จะไปสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงาน

  11 ต.ค. 2565    124

เทคนิคการนำเสนอการขายเป็นระบบและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการนำเสนอการขายเป็นระบบและปิดการขายอย่างมืออาชีพ2 กรกฎาคม 2565บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้และให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมนำหลักการ เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ และต่อยอดกับสถานการณ์จริงที่พบในการปฏิบัติงาน ผ่านการพูดคุยกันกับอาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผ่านการทำกิจกรรม / Workshop ในคลาสตลอดเวลาเรื่องที่ผู้เรียนชอบ และจะนำไปพัฒนาตัวเองมีหลากหลาย ทั้งการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ / Sale Pipeline / การวางแผนการเข้าพบลูกค้า / เทคนิคการปิดการขาย / เทคนิคการใช้ Pitching กับการขาย / การให้ความสำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ เป็นต้น รู้สึกเชื่อมั่นในตัวผู้เรียนทุกท่านในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองครับ

  11 ต.ค. 2565    113

หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์

หลักสูตร หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์29 มิถุนายน 2565บริษัท การเคหะแห่งชาติ จำกัดเป็นกลุ่มผู้เรียน ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้บริหาร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันใน workshop ต่างๆเป็นอย่างดี มีการนำหลักการ ทั้งการกำหนดกลุ่มลูกค้า segmentation / ค้นหา pain point, gain point / การใข้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น website, Platform ไปประยุกต์ใช้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน ผู้บริหารได้รับรู้ถึงไอเดียดีดีที่หลากหลายจากพนักงาน ทางพนักงานได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มุมมองจากประสบการณ์ต่างๆของผู้บริหาร ได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นในองค์กร สามารถสร้างความสำเร็จร่วมกันได้ผู้เรียนบอกว่าสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ ทั้ง การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้า / กลยุทธ์การตลาดต่างๆ เช่น กลยุทธ์เครือข่าย, กลยุทธ์เพื่อสังคม / การวิเคราะห์และการใช้ Big Data / การใช้ Marketing Tools แบบผสมผสาน ทั้ง Online และ Offline / การสร้างนวัตกรรมในการทำงานภายในองค์กร ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

  10 ต.ค. 2565    124

Coach The Coaches

Coach The Coaches24 มิถุนายน 2565บริษัท มูเบียสมบูรณ์ออโตโมทีฟ จำกัดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้จัดการ ที่มีการบริหารจัดการงาน และทีมงานภายในองค์กรจากหลายหน่วยงาน เนื้อหาจะสอดคล้องต่อเนื่องกัน ตามองค์ประกอบการโค้ชที่สำคัญ เช่น หลักการ บทบาท ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือ เป็นการทำให้ผู้เรียนมองเห็น หลักการการโค้ช แบบง่ายๆ ผ่าน one page coaching conceptual ผู้เรียนเริ่มมองเห็นประโยชน์ของการโค้ชชิ่ง เพราะสามารถพัฒนาทีมงานให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองผ่านการตั้งเป้าหมาย ค้นหาแนวทาง/วิธีการ ที่เหมาะสมด้วยตัวเขาเอง ได้ จากนั้นมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของ บทบาทการเป็นผู้จัดการ และบทบาทการเป็นโค้ช ที่เน้นการพัฒนาคน ดึงศักยภาพที่มีอยู่ของทีมงาน และใช้การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนการบังคับ โดยการใช้คำถามชวนคิด เพื่อสำรวจศักยภาพของทีมงาน ให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง เน้นการ Focus ที่ Solution มากกว่าการค้นหาปัญหา Problem Focus สร้างการเรียนรู้และเข้าใจ Empathy ตัวตนของทีมงาน แทนการเห็นใจ สงสาร Sympathy เอาตัวเข้าไปอยู่กับสถานการณ์ของปัญหาที่ทีมงานพบอยู่ต่อเนื่องด้วย การพัฒนาทักษะการโค้ช ในเรื่องต่างๆ ทั้งการตั้งเป้าหมาย การใช้คำถาม การรับฟัง การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และการถอดบทเรียนการโค้ช เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ และระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการโค้ช แบบง่ายๆ ตาม Be-Do-Have Model และ กระบวนการโค้ชตาม Grow Model พร้อมฝึกฝนร่วมกันผู้เรียนบอกว่าได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารงานและการบริหารทีมงาน

  10 ต.ค. 2565    117

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)