ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

สร้างกรอบความคิดที่ดีและเครื่องมือบริหารโครงการที่ดี

ดีใจที่วันนี้ผู้เรียนสนุกกับการสร้างโครงการของตัวเองครับ วันนี้วาง Sequence ของการสอนเครื่องมือต่างๆ ควบคู่กับการสร้าง Mindset ของแต่ละ Tools ไปพร้อมกัน วัตถประสงค์คือ ตั้งใจให้ผู้เรียนได้ทั้งกรอบความคิดที่ดีและเครื่องมือบริหารโครงการที่ใช้ได้จริง ถอดบทเรียนการสอนในวันนี้ 1.Brainstorming การทำให้ผู้เรียนไม่กังวลกับกรอบของรูปแบบและผลลัพธ์ สมองจึงมีอิสระในการคิดไอเดียเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในการคิดของตัวเองมากขึ้น ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนกล้านำเสนอแนวทางที่แตกต่างจากเดิมและเป็นแนวทางที่สร้างประโยชน์ได้ 2.Comfort Zone ไอเดียบางอย่างที่ผู้เรียนนำเสนอ ยังเป็นไอเดียที่อยู่บนComfort zoneของตัวเอง มีความกังวลแอบแฝงภายใต้การนำเสนอ การฟังด้วยบทบาทของ Coach & Consult หยิบคำสำคัญ (Keyword) ที่สะท้อน Fix Mindset เช่น "ตั้งแค่นี้พอ เผื่อฝ่ายอื่นไม่ยอม" , "แบบนี้นายน่าจะไม่อนุมัติ" การใช้คำถามโค้ชสะท้อนให้ผู้เรียนมองข้อจำกัดเป็นเพียงหลุมพรางความคิด แล้วสร้าง Growth Mindset เพื่อเอาชนะหลุมพรางและขยาย comfort zone ของตัวเอง 3.ภาพใหญ่สู่ภาพเล็ก แล้วภาพเล็กสู่ภาพใหญ่ การแยกองค์ประกอบของ Project Framework เป็นTools ย่อยๆ ผ่านตัวเนื้อหาและWorkshop เพื่อให้ผู้เรียนสะสมresources จนครบFramework แล้วนำมารวบรวมผ่าน1 page summary (A3) ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงได้เอง และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ทันที 4.ผู้เรียนมองเห็นศักยภาพ ความท้าทายของผู้สอนด้วยกระบวนการนี้คือ การฟังการนำเสนอของผู้เรียนแล้ว มองเห็นข้อจำกัดหรือเรื่องที่ควรแก้ไขผสมกับสิ่งที่เขาทำได้ดีด้วนเช่นกัน การแยกสิ่งที่ได้ยินออกเป็น 2 เรื่องแล้ว Positive Feedback สิ่งที่ทำได้ดีเพื่อให้เขามองเห็น เกิดความเชื่อมั่น ไม่รีบแนะนำแนวทางแก้ไข แต่หยิบหลักการมาเชื่อมโยงเพื่อให้เขามองเห็นหลุมพรางตัวเอง พร้อมให้ทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดได้ ทั้งสนุก ทั้งละเอียด ทั้งดีใจกับผลลัพธ์ที่ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในวันนี้มากครับ

Problem Solving and Decision Making

วันนี้ กับหลักสูตร Problem Solving and Decision Making ตั้งใจพูดคุย และอยู่กับผู้เรียน ด้วย กรอบของหลักสูตร นี้ เดินกระบวนการด้วย Training and Group Coaching ให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง คาดหวังว่า วงสนทนานี้ จะรู้สึกดีกับ การแก้ปัญหา และ สนุกกับการตัดสินใจ มากขึ้น

เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

พัฒนาทีมช่างในฐานะ ผู้บริหารสาขาตัวแทนจำหน่าย ระดับ YTA-Goal #รุ่น 1/2562 ให้สามารถเพิ่มยอดขาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และพาทีมงานประสบความสำเร็จ ในการขาย การให้บริการอย่างยั่งยืน ด้วยเทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในงาน นำเสนอโดนใจ ให้ความสำคัญการมอบหมายติดตามงาน สอนงานและให้คำปรึกษาได้ จูงใจให้คล้อยตามแนวคิด พิชิตใจทีมด้วยการป้อนกลับข้อมูลเชิงบวก ฟังและจับประเด็นอย่างสร้างสรรค์ สนุกกับการบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย Mindset การเป็นเจ้าของงาน ทักษะที่พัฒนากันอย่างจริงจัง ฟังเชิงลึก คำถามรูปแบบต่างๆ สะท้อน ป้อนกลับ การ Rapport การจูงใจ ฯลฯ ตระหนักรู้ได้ในคลาส ทุกคนมีและใช้แผนที่ในแบบตัวเอง ทุกคนมีความรู้ความสามารถ ทุกคนมักต่อต้านการไม่มีส่วนร่วม ใครสื่อสารแบบยืดหยุ่นมากก็จะควบคุมสถานการณ์ได้มาก เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือประสบการณ์แห่งการสร้างนิสัยใหม่ ด้วยการมีวินัยเตรียมตัวฝึกซัอม และกล้าเผชิญการสื่อสารให้เกิด conection ด้วยหัวใจการเอาใจใส่แผนที่ของคู่สนนทนา มุ่งสร้างสรรค์พลังงานเชิงบวก ผลลัพธ์ที่ใช่คือ ประสบการณ์ร่วมกัน [ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการถูกบังคับ หรือสม้ครใจ เราก็สามารถสร้างสัญญาณเชื่อมให้ทุกคนมุ่งที่เป้าหมายตัวเอง บรรเลงการสื่อสารในแบบตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงจนเห็นสิ่งที่ใช่ ชอบ และนำไปใช้ได้จากความเชื่อใหม่ได้อย่างมั่นใจ] ตอนจบน้ำตาแห่งความสุขมาแบบไม่ได้เตรียมตัว #ตื้นตันกับการสื่อสารที่แสนประทับใจ ของนักเรียนชายล้วนกับคำกล่าวก่อนแยกย้าย สิ่งที่จะนำไปทำจริงจังของนายช่าง #รู้สึกขอบคุณทุกพลังงาน ขอบคุณประสบการณ์ร่วมกันวันนี cr.ภาพจากทีมงานYamaha หลายปีมานี้น้องๆที่เคยอบรมไป มีผลงาน ชีวิตดีขึ้น แอบชื่นชม

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

จบไปกับหลักสูตรสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ ตามแนวการสอน Training and Group Coaching สื่อสารอย่างไร? จึงจะโดนใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มพลังให้ผู้อื่นและช่วยให้งานสำเร็จได้ เทคนิคที่สำคัญมากชุดหนึ่งที่จะช่วยคุณได้มาก คือ รู้เขา รู้ว่าเขาใช้วิธีรับรู้การสื่อสารแบบไหน รู้เรา เราควรเลือกใช้วิธีการสื่อสารในแบบเดียวกับที่เขารับรู้ได้ง่าย และสื่อสารให้ครบองค์ประกอบ ทั้งความรู้ ความรู้สึก และการลงมือกระทำ รู้จุดเหมาะสมของแต่เรื่องที่จะช่วยงานสำเร็จ ไปพร้อมการมีสัมพันธ์ที่ดี ประเภทการสื่อสารของคน มี 4 แบบ (VAKD) 1.การสื่อสารด้วยภาพ (Visual) มักพูดว่า คุณเห็นอะไรไหม 2.การสื่อสารด้วยเสียง คำพูด ข้อความ (Audio) มักพูดว่า คุณได้ยิน.... 3)การสื่อสารด้วยความรู้สึก การสัมพันธ์ (Kinesthetic) มักพูดว่า คุณรู้สึกถึง.... 4.การสื่อสารด้วยความคิด เหตุผล (Auditory Digital) เพราะอะไร อะไรเป็นสาเหตุของ.... ลองสังเกตดูนะคะว่าคุณเป็นคนแบบไหน แต่ทั้งนี้ เราต้องมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบ และคุมอารมณ์ให้อยู่ในทางดี พูดอย่างมีสตินะคะ ผู้เข้าอบรมรุ่น รอบวันที่ 8/5/62 ชอบมากที่ทราบว่าตนเองมีการสื่อสารแบบไหนและวิธีสังเกตุคู่สนทนาว่า เป็น type ไหนในการสื่อสารและจะนำกลับไปใช้และพัฒนาตนเองและสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มพลัง งานสำเร็จต่อไป ขอบคุณ บ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด TFG บ. ไทยฟู้ดส์ (ท่ามะกา กาญจนบุรี)

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

ทำอย่างไร เราจะสามารถสื่อสาร ไปพร้อมๆ กับสร้างความสัมพันธ์ เพราะคนไม่ใช่หุ่นยนตร์ คนจึงไม่ได้ต้องการแค่ข้อมูลแต่ต้องการความ เอาใจใส่เข้าใจความรู้สึก รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการสื่อสารนั้นๆด้วย ผมชวนผู้เรียนเข้าหลักการ มองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าในบณะที่สื่อสาร หลายครั้งเราไม่ค่อยสังเกตตัวเอง แต่เรามักจะปล่อยตัวเองไป กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ โดยหลงลืม สังเกตุความรู้สึก ความคิด การแสดงออกของตัวเอง ด้วยกระบวนการ Powerful Game Coaching Process เกมกิจกรรม "รู้จักฉันรู้จักเธอ เพื่อจำลอง รูปแบบการสื่อสาร ที่ผู้เรียนต้องใช้ ทั้งความคิดและความรู้สึก เชื่อมโยงกับการสื่อสารที่ตนเองใช้ อยู่เป็นประจำ ให้รู้จักสังเกตุตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นของวันครับ เกมที่สอง "รู้จริงป่าววว" เกมนี้เน้นสังเกตุตนเอง ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร การให้ข้อมูลป้อนกลับ หลายคนพึ่งรู้ว่า ตนเองมีการสื่อสารแบบนี้ เกมที่สาม "ล้มโดมิโน่" เกมนี้เน้นเรื่องผลลัพธ์ เพราะต้องลงมือทำร่วมกัน สังเกตุความรู้สึก วิธีการรับมือกับความรู้สึกนั้นๆ แต่ละทีมทำได้ดีมากครับ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ ให้กับทุกๆความเปลี่ยนแปลงครับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) สถาบันฝึกอบรมเอนเทรนนิ่ง

ปรับปรุงกระบวนงานและเครื่องมือบริหารจัดการงาน

เมื่อวานเห็นกลุ่มผู้เข้าอบรมเริ่มคิดค้นโครงการปรับปรุงกระบวนการผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ มองเห็นศักยภาพในงานที่ทำทั้งการมองประเด็นปัญหา ความเข้าใจภาพรวมของงาน การจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกต่อองค์กรที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนในเชิงบวก (ทิศทางที่ดีขึ้น) แต่ยังมี Fix Mindset ต่อความคาดหวังทางด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การสอน Training and Group Coaching ให้มี Growth Mindset มองข้อจำกัด อุปสรรค เป็นเพียงหลุมพรางเชิงลบ (Mindset) และสถานการณ์ที่ต้องจัดการก้าวข้าม (Management) การนำเครื่องมือของไคเซ็นต่างๆ (Solution Tools) มาประกอบการคิดอย่างมีลำดับขั้นตอน กำหนดเป้าหมาย Strategic Goal มองภาพรวมของของงานเพื่อระบุประเด็นความสูญเปล่า Problem Thinking การวิเคราะห์องค์ประกอบแยกย่อย Analytical Tool การค้นหาแนวทางจัดการใหม่ๆ ECRS การกำหนดแผนดำเนินการ Action Plan สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนเริ่มมองเห็นโครงการที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ใช้เครื่องมือมาประกอบการคิดได้อย่างเข้าใจมากขึ้น การสอนที่แก่นของแต่ละเครื่องมือแล้วหยิบมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงผ่านการชวนคิด (Conceptual Coaching) ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการต่างและหยิบไปประยุกต์ใช้ตามแนวทางของเครื่องมือ แต่เป็นสไตล์ที่ตนเองถนัดได้ครับ

สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

ครั้งนี้ผมมาอยู่ที่ ปราจีนบุรีครับ สมาชิกที่ร่วมเรียนรู้วันนี้ น่ารักและเป็นกันเองมากครับ หลักสูตรนี้ผมเน้น การปรับ mindset ที่ทำให้ผู้เรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสาร ที่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ เพราะเราสื่อสารกันในบริบทของความเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ผมชวนผู้เรียน ผ่านหลักการ มองเห็น ยอมรับ และ อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ด้วยกระบวนการ Powerful Game Coaching Process เน้นการเรียนรู้ด้วยเกมกิจกรรมครับ วันนี้ให้ความสำคัญกับ การอธิบายหลักการเยอะ เลยจัดกิจกรรมหนักๆให้ หนึ่งกิจกรรม ชื่อว่า เกม "รู้จริงป่าววววว" ในกระบวนการที่ให้ผู้เรียน ลองขยายจุดปลอดภัย ทำสิ่งที่ไม่ถนัด และเรียนรู้ความรู้สึก ทั้งการเป็นผู้ส่งสาร หรือผู้รับสาร และมุมมองของคนนอก ที่มองเข้ามา และปิดท้ายด้วยการพาไปให้เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสื่อสารของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยตัวของผู้เรียนเอง สนุกมากๆครับ ขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมเรียนรู้ทุกท่าน

Train the Trainer

เมื่อวาน ได้ดูน้องๆ ?วิทยากรภายในองค์กร? สอบสอน มองเห็นศักยภาพและความสามารถของหัวหน้างานที่ต้องมาเป็นวิทยากรภายใน รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากครับ น้องๆ มีความรู้ในเรื่องที่สอนและประสบการณ์เรื่องนั้นๆมามากมาย มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างครบถ้วน?เมื่อนำมาสร้างเป็น หลักสูตร ออกแบบสไลด์ เพิ่มกิจกรรมประกอบ และใช้เทคนิคการสอนที่เป็นสไตล์ตัวเอง?ก็เกิดความมั่นใจในการสอนของตัวเองทันที การสอน Train the Trainer ให้มี Growth Mindset และให้เทคนิคต่างๆ เป็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนออกแบบกระบวนการสอนได้ทันที กิจกรรมประกอบการสอนเนื้อหาที่เป็น Hard Skill มีความแตกต่างจาก Solf Skill เมื่อเข้าใจแก่นของกิจกรรมแล้ว ก็จะประยุกต์ใช้ได้ตามเนื้อหาของตัวเอง เตรียมสสร้างโปรแกรมการอบรม Train the Trainer สำหรับ วิทยากรภายในที่สอนเนื้อหา Hard Skill โดยเฉพาะต่อไปครับ เพราะหัวหน้างาน ใช้ Tacit Knowledge ของตัวเองมาสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Hard Skill ครับ

การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

ชอบทำงานแบบทีมเพราะมันสนุกดี วันนี้กับ หลักสูตรการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ พลังจากการได้ "นั่งครุ่นคิด" แทน พลังจากการใช้ "อารมณ์" เป็นหลักสูตรที่รู้สึกท้าทายมาก เพราะปกติการสอนเรื่องทีมเวิร์คเท่าที่ถามผู้จัด ส่วนใหญ่มักจะใช้กิจกรรม/เกม เพื่อสร้าง "ความรู้สึก" ให้ผู้เรียนเกิดความกลมเกลียวกัน สำหรับวันนี้ดำเนินกิจกรรม (ที่ให้ผู้เรียนใช้ตัวเอง เป็นอุปกรณ์พิเศษ) เชื่อมโยงความรู้กับ ฟลิปชาร์ทให้ผู้เรียนได้ครุ่นคิด สร้างกรอบความคิดในการทำงานแบบทีมด้วยตัวเอง แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เรียนว่า ก่อนทีมจะเวิร์คบุคคลต้อง work ก่อน คิดอย่างไร? บุคคลจะเวิร์คเมื่อรักตัวเองและอยากพัฒนาตัวเอง มองเห็นข้อดีของตัวเองและอยากทำให้ตัวเองดีขึ้น ไม่ใช่ คนอื่น ทีมอื่น หรือ องค์กร มาทำ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบ ให้ผู้เรียนมองเห็นลักษณะการทำงานเป็นทีม 3 รูปแบบ และชวนคิดถึงเหตุการณ์ ที่มีการทำงาน ในรูปแบบต่างกันไป คือ แบบต่างคนต่างทำ (Silo) : ทำให้ตัวเองสร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเองให้ดีขึ้น แบบเชื่อมต่อ อย่างมีขั้นตอน : พิจารณาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งต่อข้อมูลกัน แบบช่วยเหลือกัน (Intersec) เมื่องานมีปัญหา องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม และ ปัจจัยสำคัญของการทำงานเป็นทีมที่สำเร็จ ชวนให้พัฒนา Growth mindset พัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ที่สนับสนุนให้การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพขึ้น การเข้าใจรูปแบบการทำงานเป็นทีมในแต่ละแบบช่วยให้วิเคราะห์ สิ่งที่จะทำให้ไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนในวันนี้มีความตั้งใจสูงและมีมุมมองที่ดีกับทีม และองค์กร เป็นพื้นฐาน จึงสามารถปรับมุมมองในการรับความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมด้วยความรู้สึกที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง สิ่งที่ผู้เรียนได้รับในวันนี้ : รู้สึก มีแรงผลักดันว่า จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ไปเพื่ออะไร ต้องไปปรับมุมมองในการทำงานของตัวเองให้มากขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ทำส่วนของตัวเองให้ดีขึ้น แม้คนอื่นจะไม่เปลี่ยนแปลง ขอบคุณลูกค้า และผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ ที่ชอบมากๆ เลยก็คือ การทำงานเป็นทีมไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพียงแค่เรื่องการชนะ ประโยชน์ในเรื่องรายได้ แต่ยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆอีกมากมาย เช่น ความสนุกสนาน ความรู้จักและเข้าใจกัน ความร่วมมือร่วมใจ และการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

โปรแกรมพัฒนาทักษะการโค้ชมืออาชีพ

โปรแกรมพัฒนาโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ 6 การเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินการโค้ชแบบ 1:1 Executive Coach ทุกครั้งของการเดิน class Master Coach จะได้ทำการ Coach ให้ดูตามสิ่งที่สอน แล้ว ให้ผู้เรียน ฝึกถอดบทเรียน โดย ครั้งแรกๆของการเรียน ให้ผู้เรียน บอกสิ่งที่เห็นจากตัวอย่าง ซึ่งโดยมากจะเห็นเป็น Content และได้ตระหนักถึง mindset ของโค้ชที่ต่างจากกระบวนการพัฒนาอื่นๆ ครั้งต่อๆมา ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ทักษะ และกระบวนการโค้ช การ Role play แล้วให้ถอดบทเรียน ทำได้ดีขึ้น เพราะฝึกทักษะการฟัง และการใช้คำถามกันมากขึ้น ทำให้ได้ยินที่ context ของโค้ชชี่มากขึ้น จับประเด็นการใช้คำถามของโค้ชได้มากขึ้น และ ครั้งที่ 6 นี้เห็นพัฒนาการของว่าที่โค้ชมืออาชีพ ว่า มีความละเอียดในการฟังมากขึ้น จับ Model และ ประเด็นการ coach ได้ละเอียดขึ้น วันนี้ ส่วนตัวรู้สึกสนุก และมีความสุขมาก เดิมจะอยากช่วยให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากการฝึกฝนใน class แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเหมือนผู้เรียนก็จะได้อะไรกลับไปทุกครั้ง เพียงแต่ว่า มาครั้งใหม่ก็จะได้อะไรเพิ่มเติมกลับไปกันเองทุกครั้ง ทำให้ครั้งนี้ได้เรียนรู้ว่า Trust the Process ทุกการฝึกฝน โค้ชจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ บนเนื้อหาเดิมไม่มากก็น้อย อยู่ที่ resource ของแต่ละคน เป็น mindset, experience และ skill ของการโค้ชที่ถูกต้อง ขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นโค้ช-โค้ชชี่ และ Observer ให้กันและกัน สร้างการเรียนรูู้ร่วมกันในวันนี้

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น

เป็นหลักสูตรแรกในชีวิตการเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ สถาบันเอ็นเทรนิ่ง เปิดโอกาสดีๆให้แสดงศักยภาพในอีกด้านที่ซ่อนอยู่ สำคัญคือ รักอาชีพนี้และยังพัฒนาตัวเองทุกวัน จึงมั่นใจเกินร้อยว่า คุณเกินคุ้มหากเรียนหลักสูตรนี้ สอนด้วยหัวใจ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสุขมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน ยิ่งเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงประสบการณ์ กับพนักงาน Gen Y (วัยใกล้เคียง555) หัวหน้า Gen X ,B ก็จะอินมากมาก จึงสัมผัสได้ถึงความประทับใจได้ตราตรึง ร่วมกัน ทุกครั้ง ด้วยบทบาทที่ใช่ ด้วยความรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้อง ด้วยทักษะที่ใช้ได้จริง และพัฒนาต่อได้จริง ด้วยทัศนคติการทำงานขายด้วยใจรัก ด้วยเครื่องมือการนำเสนอและบริหารที่ครบเครื่อง ด้วยเทคนิคที่ WoW เจาะใจ ได้ยอดขาย ด้วยน้ำเสียงที่ชวนฟัง สร้างการซื้อซ้ำ ด้วยคำพูดที่กรองและดีไซน์มาจาก5 รู้ ด้วยจิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจคนด้วยความเข้าใจในธรรมชาติลูกค้า เพิ่มยอดขายด้วยต้นทุนเล็กน้อย หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการขายด้วยโทรศัพท์เพิ่มขึ้น ขอบคุณการเรียนรู้ดีๆที่มีในครั้งนี้

การสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าขององค์กร

อีกหนึ่งหลักสูตร ที่ผมได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน เมื่อปลายเดือนเมษา ที่ผ่านมาครับ ด้วนความที่ผู้เรียน เป็นชายล้วน แถมเป็นสายช่างทั้งหมด การเรียนรู้ครั้งนี้ ผมพยายามทำให้ผู้เรียน ขยายเซฟตี้โซน ของตนเองออกไป เพื่อให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง ไม่น่ากลัวและทำได้เสมอ มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนอยากทำงานได้100% เพียงแต่มีสถานการณ์ เหตุการ ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มาทำให้ 100% ลดลงอยู่เรื่อยๆ ผมใช้ Powerful Game Coaching Process ด้วยความตั้งใจ อยากให้ผู้เรียน เรียนรู้และภาคภูมิใจในงานที่ทำ ให้ผู้เรียนสัมผัสและมีมุมมอง ต่อ process การทำงานของตนเอง ในเชิงบวก เพื่อสร้างมุมมอง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นของตนเอง เกมแรกที่ผมใช้ หลังจากปรับวิธีคิดไปสักพัก ชื่อ "ย้ายหอคอย" เกมนี้ผมเน้นให้ผู้เรียน มองเห็น process ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ด้วยตนเอง เชื่อมโยงกับการทำงานที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบได้ฝึกฝนและพยายามทั้งที่ทำได้อย่างดีและในส่วนที่ไม่ถนัดผู้เรียนตั้งใจทำอย่างน่าชมเชยครับ อีกหนึ่งเกม ที่ผมใช้ คือ"ล้มโดมิโน่"เกมนี้ผมเน้นให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบร่วมกันทั้งการวางแผนลงมือทำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จแล้วเรียนรู้จากการที่ตัวผู้เรียนมองเห็น รู้สึก คิด ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลง ด้วยตัวของผู้เรียนเองได้ สนุกและได้เรียนรู้มากครับ

การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยจิตบริการ

โครงการปฐมนิเทศ #1 กับหลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยจิตบริการ สิ่งที่คาดหวัง เชื่อมั่นในตัวเอง PA+EQ จากภายในสู่ภายนอก 10% ภาษากาย+ภาษาพูด เคลื่อนตาม Mindset ที่ใช่ และสอดคล้องกับ DNA ถอดแบบความสำเร็จจากต้นแบบ ปรับตัวเองให้เป็นคนที่ใช่ ในองค์กรในฝัน ที่สร้างได้จาก Team มีเทคนิคบริหาร Boss มากมายกับคำว่า จิดบริการ สานสู่บุคลิกภาพ ความประทับใจจากการมีช่วงยินดีที่รู้จักให้มีการแนะนำตัวของผู้เรียน เกียรตินิยมและนักเรียนทุนเกือบทั้งห้อง นักเรียนห้องคิงจริงๆ วิทยากรสนุกและได้ประสบการณ์มากมาย เมื่อเราอิ่ม (full fill) จิตบริการแบบผู้ให้จะเกิด เมื่อเราเชื่อมั่น มั่นใจ บุคลิกภาพจะน่าเชื่อถือและเป็นที่น่าไว้วางใจจากผู้คน ขอบคุณทุกคนค่ะ Note: วิชานี้ต้องแปลงร่างเปลี่ยนชุดระหว่างวันเพื่อความสมจริง ทุ่มเทมาก

สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

เดือนนี้มีโอกาสได้สอนเรื่อง การสื่อสาร หลายหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่ผมชอบมาก เพราะกระบวนการ Powerful Game Coaching Process สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับ เกม ที่ผมเลือกใช้ เน้นการสื่อสารเป็นหลักครับ แน่นอนว่า กระบวนการนี้ เน้นให้ผู้เรียนมองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง ด้วยตัวเองครับ เกมแรก "เกมรู้จริงป่าวววว" ผมเน้นให้เห็นตัวเอง ในเรื่องของการ ถ่ายทอด บอกเล่า การฟัง และให้ข้อมูลป้อนกลับ ได้เห็นมุมมองการสื่อสารที่คาดไม่ถึงหลายๆอย่างจากผู้เรียน สนุกมากครับ เกมที่สอง "ล้มโดมิโน่" เกมนี้ผมเน้น การประสานงาน พูดคุย ยอมรับ การเรียนรู้คุณค่าความรู้สึก เกมนี้จะได้เรื่องการมีส่วนร่วมมากครับ ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ความสำเร็จ และไม่สำเร็จ ส่วนตัวแล้วชอบเกมนี้ที่ คำว่า สร้างความสัมพันธ์ ครับ ขอบคุณผู้เรียนทุกท่าน ที่ร่วมสนุก เรียนรู้ร่วมกัน ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านกลับไป สร้างความเปลี่ยนแปลง ในแบบของตัวเองได้สำเร็จนะครับ

ทักษะการขายโดยบทสนทนาเชิงปฏิบัติการ

ความสำเร็จในอดีตอาจให้กำลังใจเรา ในขณะเดียวกับทำให้เรายึดติดกับวิธีการเดิมๆไม่สร้างการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรทักษะการขายโดยบทสนทนาเชิงปฏิบัติการ วันนี้ตั้งใจเดินกระบวนการสอนโดยใช้ flip chart Sales conceptual เป็นหลัก เริ่มต้นด้วยการให้ผู้เรียนทบทวน 5 รู้ ของเขาก่อนเพื่อให้มีข้อมูลในการทำกิจกรรมด้านการขายนี้ ชวนผู้เรียนคิดโดยใช้คำสำคัญ ให้เขาเห็น fix mindset ซึ่งเป็นความสำเร็จเดิมของเขา ที่จะส่งผลให้เขาไม่ทำอะไรเพิ่มหรือทำอะไรใหม่ๆ เมื่อเจอโจทย์ที่ยากขึ้น ค่อยๆใส่ resource ที่เกี่ยวกับทักษะสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้ Character ของบุคคลด้วย สมอง 4 ด้าน ธรรมชาติของมนุษย์และความต้องการของลูกค้า การใช้คำถามและการฟังอย่างตั้งใจ นำ skill การถามและการฟังนั้นมาใช้ใน ช่วงการขายในจังหวะต่างๆ การนำเสนอ, การเจรจาต่อรอง และปิดการขาย ให้ผู้เรียนฝึก role play ตามทักษะในแต่ละช่วง สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน class การให้ผู้เรียนลองทำโดยไม่สนใจผลลัพธ์ ในการให้ role play โดยใช้คำถามตามสคริปต์ คู่สนทนาที่เป็นลูกค้าที่กำลังโฟกัสปัญหา การใช้คำถามทำให้เปลี่ยนโฟกัสของลูกค้าไปในเรื่องอื่นได้ กิจกรรมสมอง 4 สีทำให้เเข้าใจ และเห็นบุคคลิกลักษณะพฤติกรรมของคน(ลูกค้า)แต่ละสีได้ค่อนข้างชัดเจน ผู้เรียนตระหนักรู้ด้วยตัวเองว่า สิ่งที่ตัวเองจะต้องไปพัฒนาเพิ่ม คือเรื่องอะไรบ้าง 5 รู้ที่ยังไม่แม่นยำ Skill ในจังหวะต่างๆ ที่ไม่ได้ฝึกฝนเมิ่อเจอ case ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เตรียมตัว ทัศนคติเกี่ยวกับลูกค้า ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาย ขอบคุณผู้เรียนที่ร่วม Role play ฝึกฝนตลอดทั้งวัน

พัฒนานักขายเชิงกลยุทธ์

เป็นหลักสูตรที่ใช้เพิ่มยอดขายให้ยั่งยืน ด้วยหลักการโฟกัสเป้าหมาย ยืดหยุ่นในแผนงานและวิธีการจาก Knowledge Skills Attitude ใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างสอดคล้อง วิเคราะห์ตลาด SWOT New-Old Market BCG Other กลยุทธ์ที่นักขายสามารถกำหนด ทดลอง สร้างมาตรฐาน สร้างสรรค์ เมื่อทุกคนใช้กลยุทธ์ในการเรียน ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีวิํการต่างกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน กับแบบฟอร์มที่มีอิสระในการกรอกคำ สร้างสรรค์การนำเสนอให้เพื่อนๆ เชื่อมั่น และจูงใจในการนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานจริงๆ ความท้าทายคือขายฝันให้นายซื้อ คุณคือนักเรียนห้องคิง แผนการขายชัด = หน้าตายิ้มแย้ม = มีความสุขในการทำงานทุกวัน ยอดขายไม่ต้องลุ้น ขอขอบคุณโอกาสเรียนรู้วันนี้