ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ได้ไปแบ่งปันเรื่องการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ ให้กับ บ.อะยิโนะโมะโต๊ะ Key ของหลักสูตร ในองค์ประกอบการสื่อสาร feedback สำคัญที่สุด เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ปรับตนเองให้เหมาะกับสไตล์คนที่คุยด้วย สร้างสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้สื่อสารและจูงใจได้ดี หลักการ, เทคนิค NLP และ การนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร สิ่งที่ผู้เรียนชอบและจะนำไปใช้ การฟัง การพูดให้ครบถ้วน ทั้งจุดประสงค์ รายละเอียด และทางเลือก การสร้างสัมพันธ์ด้วย NLP หลักพื้นฐานของ NLP เพื่อการเข้าใจผู้อื่น สิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองในครั้งนี้ เพิ่มการ connect กับผู้เรียน ตั้งแต่เล่าประวัติตนเองสั้นๆ และใช้คำถามให้ผู้เรียนได้ตอบ ได้ rapport ตั้งแต่ต้น และอีกมากมาย ช่วง contract บอกกติกาแบบเนียนๆ และค่อยๆ เสริมกติการะหว่างสอน ชวนผู้เรียนให้เห็นประโยชน์ของหัวข้อนี้ตั้งแต่ต้น ตามการสื่อสาร ที่สื่อในสิ่งที่ผู้รับสารเห็นประโยชน์ จึงเริ่มจากให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ก่อน ตั้งแต่เกริ่นเข้าเนื้อหา มีการใช้ Story Telling จากประสบการณ์ของตนเองเพื่อจูงใจก่อนอธิบายเทคนิคต่างๆ และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้จากประสบการณ์ของตนเอง น่าจะได้ทั้งความน่าติดตามและเพิ่ม rapport กับผู้เรียนตลอดการสอน ฝึกที่จะฟังแบบตั้งใจแบบหน้าตาเป็นมิตร โดยใช้เรื่องของการรู้ตัวจากการฝึกสติ

Proactive working mindset

ขอบคุณของขวัญวันคริสมาสต์ปีนี้ คือ การได้ไปแบ่งปันพลังงานดีๆ ให้กับโรงงานเภสัชกรรมทหารในหัวข้อ Proactive working mindset ครั้งนี้เป็นการอัพเกรดตัวเอง ตั้งแต่กลุ่มผู้เข้าอบรมมีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน อายุงาน culture ขององค์กรที่เป็นแนวทหาร และจำนวนคน 120 คน และผู้เข้าอบรมเข้าเรียนเป็นวันที่ 2 (วันก่อนหน้าเรียนอีก 1 หลักสูตร) และต้องเลิกเร็ว ห้ามเกิน 3 โมง สิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากคลาสนี้ ความหลากหลายของผู้เรียนยิ่งมาก ยิ่งเตรียมตัวมาก ทั้งการใช้คำง่ายๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เขาเข้าใจ กิจกรรมก็ค่อยๆ พาเขาทำทีละขั้นทีละตอน พร้อมยกตัวอย่าง การพกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนไปเผื่อส่วนตัว ช่วยให้เราพร้อมทุกสถานการณ์ (การมีเผื่อเหลือ ดีกว่าขาด ใช้ไม่ใช้อีกเรื่อง) การมีกิจกรรมที่หลากหลายสำคัญมาก เช่น การใช้เกม/กิจกรรม (ให้มี movement) ก็ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ แล้วค่อยดึงกลับมาเข้าบทเรียน การให้ผู้เรียนวาดรูปแล้วอธิบาย ก็ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเขาเอง และกล้าที่จะพูดมากขึ้น (ใช้ทั้งฐานคิด ฐานกาย และฐานใจ) การมีสติอยู่กับปัจจุบันของผู้สอน อยู่กับผู้เรียน และรับผู้เรียนได้ในแบบของเขา เชื่อมั่นในศักยภาพว่าเขาสามารถ move ไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นได้ และเราสามารถช่วยให้เขา move ได้ และเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น การใจเย็น และมี EQ ดี ช่วยให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี การเรียนรู้จากการวางแผน เตรียมตัว ลงมือทำ หมั่นสังเกต และปรับให้ดีขึ้น ใจความสำคัญของ Proactive working mindset Proactive คือ ไม่ว่าคน/สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็จะสร้างพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ (ไม่โทษสิ่งแวดล้อม ปรับที่ตัวเอง) โฟกัสเป้าหมาย มากกว่าปัญหาอุปสรรค เอาชนะทัศนคติเชิงลบ ด้วยการหารูปแบบความสำเร็จในอดีต การให้ความหมายเชิงบวก การเรียนรู้เชิงบวก เป็นต้น ขยาย comfort zone ให้ใหญ่ขึ้น ค้นหา strength เพิ่มเติม และมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้ คน Proactive จะใช้เทคนิคมากมายเพื่อให้งานสำเร็จ เช่น การเข้าใจคนที่แตกต่าง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ท้ายที่สุดคลาสนี้ก็จบลงแบบสวยงาม พลังงานในห้องจากที่เบาๆ ก็ค่อยๆ ดีขึ้น จนเต็มที่และเป็นพลังของความรัก สามัคคี ในกิจกรรมสุดท้าย

สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ทัศนคติที่ดีสร้างได้ สร้างจากการคิดด้านดีด้านบวกต่อเรื่องที่ต้องการ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วขยายไปยังคนและสิ่งรอบข้าง บ่อยๆ ทัศนคติที่ดี บอกการกระทำที่ผลการทำงาน จิตสำนึกรักองค์กร แสดงออกที่พฤติกรรม กรอบความคิดคุณภาพ มองเห็นจากการเติบโต ครั้งนี้ ท้าทายเรื่องการสื่อสาร กับผู้อบรมชาวพม่า 50% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด แต่มีผู้เข้าอบรมตัวอย่าง คุณปุ้มปุ้ย ที่มีทัศนคติดีเยี่ยม เป็นตัวอย่าง เป็นเพชรขององค์กรเลย เป็นผู้นำที่ดีของพนักงานพม่า กระตุ้นการเรียนรู้ และ สนุก ได้ความรู้ ได้สิ่งที่ต้องการเริ่มทำ ถูกใจคนสอน คนเรียน และ ผู้บริหาร ขอบคุณน้องตาล และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ที่ช่วยประสานเป็นอย่างดีงานนี้ น้องตาล ตามมาดูแลลูกค้าเองเลย ขอยคุณ บ. ต้าฟงอุตสากรรม ที่ไว้วางใจ สอนมา 3 รอบ

VUCA WORLD

เมื่อวันก่อนมีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดกับผู้บริหารที่ได้รับโอกาสไปบรรยายในปีนี้ ประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในมุมของการพัฒนาบุคลากรในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 1.ทิศทางขององค์กรที่พนักงานควรรู้ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องดับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ยุคที่คำว่า "VUCA WORLD" ไม่ใช่แค่กระทบกับระดับองค์กร แต่ลงลึกไปถึงระดับบุคคล ดังนั้นเป้าหมายที่องค์กรจะก้าวไปให้ถึงตรงจุดนั้น ทำอย่างไรจึงจะเป็นเป้าหมายเดียวกับที่พนักงานอยากจะร่วมเดินทางไปด้วย 2.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การปฏิบัติตัว พฤติกรรมที่คนภายนอกสัมผัส รับรู้ ทำอย่างไรให้เขาสามารถรู้ได้ว่านี่คือคนขององค์กรนี้ โดยไม่ต้องแนะนำตัว !!! ไม่ว่าจะคุยกับ Level ไหน ไม่ว่าจะคุยกับฝ่ายหรือแผนกไหน ลูกค้าเกิดความรู้สึกได้ว่าที่เป็นวัฒนธรรมของคนองค์กรนี้จริงๆ 3.แนวทางการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ เมื่อข้อ1และข้อ2ชัดเจน ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลจะต้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาคนทั้ง สมรรถนะทางด้าน Functional, Soft Skill กรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คุณค่าของพนักงาน (Value) ที่สามารถนำไปปฏิบัติตัวให้เป็นอุปนิสัยใหม่ๆ 4.แผนและรูปแบบการอบรมที่ รูปแบบการอบรมที่ทำให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ข้อ3 รวมทั้งสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ (10:20:70) การให้ความสำคัญกับภาพใหญ่ (ทิศทางองค์กร) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในภาพย่อย (สมรรถนะของพนักงาน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งผลลัพธ์ เวลา ต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching

คลาสวันนี้สอน Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching สอนที่ Conceptual ของ Mindmap เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ทีหลักการ ให้พื้นที่อิสระในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนรู้ของตัวเอง เชื่อมโยงทฤษฎีกับหลักการเข้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เห็นแนวทางประยุกต์ใช้ ออกแบบWorkshop ให้ลองลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองระหว่างทำและหลังทำ ถอดบทเรียนความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่อยากทำเพิ่มเติม ด้วยกระบวนการ Group Coaching เสริมเติมด้วยเทคนิคจากประสบการณ์ผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเลือกหยิบบางมุมไปต่อยอดปีหน้าตั้งใจพัฒนากระบวนการสอนที่ Conceptual Training and Group Coaching ให้ลึกและละเอียด เพื่อต่อยอดไปถึงเครื่องมือและรูปแบบWorkbookครับ

Do Fast Fail Fast Learn Fast

ตลอด 5 ปีของเส้นทางวิทยากรและโค้ช ผมมักจะได้รับโจทย์จาก Mentor Coach อ.ปกรณ์ ให้ลองไปคิด ไปขยาย ไปลงรายละเอียด โจทย์ต่างๆ แล้วทำออกมาเป็นชิ้นงานอยู่เสมอ เช่น เขียนบทความประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการโค้ชจากการถอดบทเรียนการเรียนรู้ของตัวเอง สร้างโปรแกรมพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิดใหม่ๆ เปิดเซสชั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยๆ คิดเครื่องมือการสอนและการโค้ช สอนหลักสูตรเดิมด้วยเทคนิคใหม่ๆ และเทคนิคเดิมกับหลักสูตรใหม่ๆ พัฒนาความเชี่ยวชาญให้ออกมาเป็นเครื่องมือบริหารงาน สิ่งที่ได้หากประเมินผลลัพธ์ที่เป็นImpactภายนอก บางชิ้นงานก็สำเร็จและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน บางชิ้นงานก็คงอยู่ได้ระยะหนึ่ง (เฉยๆ) บางชิ้นงานก็เริ่มต้นและจบลงอย่างรวดเร็ว (ไม่เวิร์ค) แต่หากประเมินผลลัพธ์ที่ Impact ภายใน ผมกลับได้อะไรมากมายที่เป็นประสบการณ์สะสมมาจนเป็นตัวตน (ในบทบาทวิทยากรและโค้ช) จากการเรียนรู้ระหว่างคิดค้น วิจัย ค้นหาข้อมูล ลองผิดลองถูก แล้วหยิบผลที่ได้มา Develope and Practice อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้มีอะไรบ้าง ผ่านสามคีย์เวิร์ดหัวเรื่อง 1. Do Fast (ลงมือทำให้เร็ว) การไม่รอให้พร้อม ไม่รอให้สมบูรณ์แบบ ไม่รอให้ข้อมูลครบ แล้วค่อยลงมือทำ แต่ทำเท่าที่มี Resource ขณะนั้นกับการเสริมเติมอีกนิดหน่อย แล้วค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมระหว่างลงมือทำ กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผมไม่เสียเวลาไปกับความกลัว ความกังวล ความไม่มั่นใจ ที่สำคัญ...ทำให้ผมไม่ยึดติดกับ "ความสมบูรณ์แบบ" เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด 2.Fail Fast (ผิดพลาดให้เร็ว)การทำถูก การทำได้ นั้นดีเสมอและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังเมื่อจะลงมือทำอะไรสักอย่าง แต่การทำแล้วเกิดข้อผิดพลาด กลับช่วยสะท้อน Reaources ที่เรามีว่าควรเพิ่มเติม เสริมอะไรมากขึ้น สำหรับผม ผลลัพธ์คือตัวประเมิน ชี้วัดระดับความรู้ ทักษะ วิธีการ ประสบการณ์และ Mindset ที่ใช้ตัดสินใจลงมือทำ หากเข้าใจธรรมชาติของความผิดพลาด ก็จะทำให้เราอยู่กับเรื่องนั้นได้อย่างสนุกและมีความสุขกับมันจริงๆ 3.Learn Fast (เรียนรู้โดยเร็ว) เมื่อเรายอมรับและอยู่กับข้อผิดพลาดได้แล้ว ก็ต้องรีบถอดบทเรียนเพื่อคิดหาแนวทาง วิธีการใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อเริ่มต้นลงมือทำอีกครั้งให้เร็วเท่าที่จะเริ่มได้ สร้างวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะไม่หยุดลงมือ ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนา สิ่งที่เกิดขึ้นคือกรอบของศักยภาพที่ค่อยๆขยายใหญ่โตขึ้น เพิ่มขึ้น ปี 2563 ยังมีอีกหลายโจทย์ หลายชิ้นงานรอให้ DO FAST FAIL FAST LEARN FAST และน่าจะเป็นปีที่ท้าท้ายบทบาทวิทยากรและโค้ชมากกว่าปีที่ผ่านมามากๆ ครับ

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

เมื่อวันก่อนทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ได้จัดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมา เป็นโปรแกรมสมนาคุณให้กับกลุ่มบุคลากร HR ที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม Core Program นี้อยู่ที่รูปแบบ แนวทางการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายขององค์กร ผมนึกถึงคำๆ นึงคือ "Demand Chain & Demand Side" แนวทางการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมโดยที่ใช้ Customer Centric เป็นแก่นของการคิดรูปแบบ "Demand Side" คือ ที่มาของการทำ Training Roadmap หรือ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี มีจุดเริ่มจากอะไรได้บ้าง ต้องการให้สอดคล้องกับ Vision, Mission, Core Value ใช้ Training Need Survey จากพนักงานหรือผู้จัดการ ประเมิน Competency Gap เพื่อพัฒนาตามระดับพนักงานและ Functional โปรแกรมพัฒนาอื่นๆเช่น Talent - Succession Plan, Internal Trainer เป็นต้น Demand Chain คือ กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดของโปรแกรมจนกระทั่งอบรมแล้วเสร็จ "HR" .. เริ่มออกแบบและจัดทำTraining Roadmap ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร "ผู้บริหาร"... พิจารณาและอนุมัติแผนอบรมกับงบประมาณ "วิทยากร&สถาบันจัดฝึกอบรม" ซึ่งHRและผู้บริหารคัดเลือก โดยสามารถตอบโจทย์ทั้งเนื้อหา กระบวนการสอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง...และงบประมาณที่ตั้งไว้ "พนักงาน,สถานที่" ... จัดเตรียม วางแผน กำหนดนัดหมายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมตามแผน "HR , ผู้บังคับบัญชา" ... ดำเนินติดตาม ประเมินและวัดผลลัพธ์หลังจบโปรแกรม จาก Demand Side & Demand Chain มองภาพรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย กลายเป็นที่มาของสิ่งที่ทางสถาบัน น้องๆ ทีมงาน รวมถึงวิทยากร ที่ช่วยจัดเครื่องมือต่างๆตามกลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อคอยสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรต่างๆอย่างเต็มความสามารถ

ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

จบอย่างเฮฮามีสาระครบรส ในหลักสูตร ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน เป็นผู้นำ นอกจากต้องเก่งเรื่องบริหารงานแล้ว ยังต้องเก่งเรื่องบริหารคน และที่สำคัญต้องสามารถ โค้ชทีมงานให้สร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ด้วย ผู้เข้าอบรมชอบ กิจกรรม รู้จักตนเองด้วย disc การทำ workshop สื่อสารกับทีมงานแบบ ต่างๆ และ role play ในบทบาทผู้นำ ตามกรณีศึกษาได้ดีเยั่ยม งานนี้ ผู้นำทุกคนสามารถทำได้ เพียงรู้เทคนิค การรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนแต่ละแบบและบริหารทีมงานแบบ 360 องศาได้ เสียงสะท้อนจากผู้อบรม ต่างบอกว่า เรียนสนุก ชอบกิจกรรม และพึ่งเคยเจอ อจ.แบบนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส ตัวเอง รวมศาสตร์ที่มีมา รู้จักผู้เข้าอบรมจากกิจกรรมแนะนำตน workshop ต่างๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับแต่ละหลักสูตร แต่ละองค์กรอย่างเหมาะสม และ กลมกล่อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณ บ. ไดเกียว คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ขอบคุณ น้องตาล ผู้ประสานงาน และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ขอบคุณน้องน้ำ สาธุกับความดีงาม จิตเบิกบานเพราะปล่อยเป็น ผู้ช่วยและการทำ vdo

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

วันนี้ กับการชวนคิดชวนคุย กับ HRD ขององค์กรในการแปลงโจทย์ จากผู้บริหาร เป็นโปรแกรมพัฒนาบุคคลากร เป็นกลุ่มที่ 2 ในปีนี้ สนุกกับโจทย์ที่หลากหลาย สำหรับทีมงานของเอ็นเทรนนิ่งแล้ว หากช่วย HRD ให้สามารถอธิบาย ที่มาของการออกแบบโปรแกรม ที่ตอบความคาดหวังขององค์กร และสามารถวัด/ติดตามผลลัพธ์การอบรมได้ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริหาร และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงแม้จะได้ออกแบบโปรแกรมให้กับหลายๆ องค์กรมาแล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องที่พัฒนาได้อีก เมื่อได้พูดคุยกับผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้ ขอบคุณคุณลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน และมีสิ่งที่จะนำไปทำ และ ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

คำตอบที่ไม่คาดคิด !!!กับคลาสวันนี้ ผมเริ่มต้นคลาสด้วยคำถามประจำหลักสูตรคือ ใครชอบปัญหาบ้างครับ ??? และคำตอบของคำถามก็แทบไม่ต่างจากทุกคลาสของหลักสูตรนี้ก่อนหน้านี้คือ ไม่มีใครชอบ!!! เป็นสัญญานเล็กๆว่าวันนี้กระบวนการสอนควรให้สัดส่วนในเรื่องวิธีคิด (Mindset) ต่อปัญหา ไม่แพ้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหา (Methodology) เพื่อให้การสอนหลังจบคลาสแล้วช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองแล้วสร้างมุมมองเชิง Positve กับปัญหามากขึ้นกว่าตอนเริ่มคลาส สิ่งที่ผู้เรียนท่านหนึ่งแชร์หลังจบคลาส ทำให้ผมเซอร์ไพรซ์ (ระดับหนึ่ง) "ถ้าให้อาจารย์ถามอีกครั้งตอนนี้ว่า ใครชอบปัญหาบ้าง ผมคิดว่าคำตอบก็คงเหมือนเดิม คือ ไม่มีใครยกมือ!!!!""แต่ความรู้สึกของผมตอนนี้และคิดว่าเพื่อนๆน่าจะคล้ายกันคือ เราไม่กลัวเมื่อต้องเจอปัญหา เพราะเรารู้ว่าจะ Handle กับปัญหาอย่างไร " ผมยังเชื่อลึกๆว่า คำตอบที่เกิดขึ้นมาจาก "กระบวนการสอน" มากกว่า "ผู้สอน"กระบวนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเดินผ่านเส้นทางของความละเอียดในสมการ E+R=O มองเห็นกรอบความคิดทั้งเชิงบวก (Growth) และเชิงลบ (Fix) ที่ใช้ Response กับ Event ยอมรับกรอบความคิดที่นำไปสู่ Outcome ที่ยังไม่ Ok (Self Awareness) อยากเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดใหม่ (สร้างResponseใหม่ๆด้วยการมองคุณค่าของปัญหาหรือ Event ที่เผชิญ) เทคนิค เครื่องมือ ที่เขาเป็นชอบ เชื่อ ใช่ และเป็นผู้เลือกอยากนำไปใช้...จัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญ (ขยาย Comfort Zone) เทคนิคการสอนที่ทำให้ กรอบความคิดกับวิธีการ..เป็นเรื่องเดียวกัน ผู้เรียนรู้ว่าเขาติดอยู่ตรงจุดไหนของกระบวนการจัดการปัญหา เขารู้สึกว่าปัญหาที่เคยใหญ่...เล็กลงกว่าเดิม "แสงสว่างปลายอุโมงค์" คำนี้ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าแสงสว่างนั้นจะเป็น มุมมองใหม่ ตัวตนใหม่ กรอบความคิดใหม่ วิธีการจัดการใหม่ ที่จะนำไปสู่ Action ใหม่ๆที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ขอบคุณ Training and Group Coaching ที่ทำให้มีความสุขทุกครั้งหลังคลาสสอน

Creative Positive Brain at Work

มองภาพแล้ว เห็นคำคู่ไหนบ้างครับ ? Rapport for Creative Positive Thinking วันนี้เดินทางไกล มาชวนคิดถึงราชบุรี ให้กับทางบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) แต่ก็ได้แนวคิดในการ Upgrade การสอนในหลายจุดคุ้มค่ากับที่มา โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมตัวเรา เข้ากับผู้เรียน เพื่อเชื่อมผู้เรียน เข้ากับหลักสูตร โดยปกติในกระบวนการ Training and Group Coaching จะมีเทคนิคหนึ่งคือการใช้คำคู่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในช่วงเริ่มต้น วันนี้ได้ทดลองอีกเทคนิคคือการใช้คำคู่ คู่กับการอธิบาย Conceptual Model ในแต่ละส่วน เพราะผมมองว่า Conceptual Model หนึ่งภาพ มีหลายจุดที่สร้างชุดคำให้ผู้เรียนตะหนักรู้ได้ บนภาพๆ นี้ เรากำลังใช้ "ความคิด" หรือ "อารมณ์" ในการแก้ปัญหา (Thinking and Feeling Brain) เรากำลังใช้ "ข้อมูล" หรือ "ประสบการณ์" ในการวิเคราะห์สถานการณ์ (Perception) เรากำลัง "รักตัวเอง" หรือ "ตามใจตัวเอง" กับสถานการณ์ที่เจอ (Lazy Brain) เรากำลัง "ใช้ศักยภาพ" หรือ "สร้างหลุมพราง" บนคุณค่าของตัวเอง (Brain CARES)และเรากำลัง "สร้างสรรค์" หรือ "สร้างนิสัย" ให้ตนเอง ครั้งนี้เป็นการทดลองครั้งแรกในการใช้ Rapport ร่วมกับการสร้างภาพ Conceptual ในสมองของผู้เรียน และคิดว่า น่าจะลงลึกในรายละเอียดได้อีก ในครั้งต่อๆ ไป อยากได้ไปใช้อีดเร็วๆ เลยครับ

ทักษะการนำเสนอ Presentation Skill

วันนี้สอนหลักสูตร ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) กลุ่มหัวหน้างานระดับต้น ให้เขาสร้างกรอบความคิดในการนำเสนอที่ดี ผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching โดย ให้เขาอยู่ในสภาวะที่ดี มีการกำหนดเป้าหมาย/ตั้ง ความคาดหวัง focus กับการเรียน ให้สำรวจ ความคิด ความรู้สึก เมื่อจะนำเสนอ ซึ่งส่วนใหญ่ มี "ความกลัว" ในการนำเสนอ - กลัวคนฟังไม่รู้เรื่อง - กลัวคนฟังถามในสิ่งที่เราไม่รู้ - ไม่มีเทคนิคนำเสนอ ให้เทคนิคในการเตรียมตัว และ ขั้นตอนการนำเสนอ แล้วให้ทดลองปฏิบัติจริง สิ่งที่ให้ผู้เรียนฝึกฝน ใน class ผ่าน workshop ต่างๆ เตรียมตัวทุกครั้ง ที่จะนำเสนอ สร้างความมั่นใจ เตรียมข้อมูล และ ออกแบบนำเสนอ ให้สอดคล้องคุณลักษณะ และ ความคาดหวังของผู้ฟัง สร้างความเชื่อถือให้ผู้ฟัง สื่อสารสร้างสัมพันธ์ ไม่จินตนาการเชิงลบกับผู้ฟัง สร้างการเขื่อมโยง รับฟังอย่างตั้งใจ ในสิ่งที่ผู้ฟังสอบถาม สร้างการยอมรับ ใช้คำถามสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างความเชื่อมั่น สนุกกับการนำเรื่องงานที่ตัวเองดูแล มาสร้างสรรค์ เป็นการนำเสนอแล้ว Role play เพื่อซ้อมก่อนขึ้นนำเสนอจริง

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ หลักสูตรสองวันนี้ สอนด้วยคีย์เวิร์ดคำคู่เพื่อสร้างกรอบความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking Mindset) กับการพิชิตเป้าหมาย เมื่อเจอ "อุปสรรค" เราโฟกัสที่ "อุปสรรค" หรือ "เป้าหมาย" ?? เราแก้ปัญหา "เฉพาะหน้า" หรือคิดเพื่อหาแนวทาง "ปรับปรุงในระยะยาว" ไปพร้อมกัน ?? สถานการณ์ไหนเราใช้ "ข้อมูล" มาประกอบการคิด สถานการณ์ไหนเราใช้ "ประสบการณ์" ?? เราคิดแนวทางที่ "หลากหลาย" หรือ "ยึดมั่นในแนวทาง" ที่เชื่อมั่นแล้วตัดสินใจ ?? "คิด" กับ "รู้สึก" เราจะเลือกใช้อย่างไร ?? การสร้างกรอบความคิดที่สอดคล้องกับแนวทางของแต่ละทักษะ ช่วยให้มองเห็นกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพครับ

Entrepreneur Mindset

เปลี่ยน Fix Mindset เป็น Growth Mindset คลาสวันนี้รู้สึกละเอียดมากขึ้น มีเครื่องมือใหม่มากขึ้น ฟังผู้เรียนเชิงลึกมากขึ้น เพื่อหยิบมุมต่างๆ ที่เป็นเบาะแสของ Fix Mindset เพื่อมาชวนให้ผู้เรียน มองเห็น Mindset ที่เป็นที่มาของพฤติกรรม ยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก Mindset ที่เลือกใช้ อยากปรับเปลี่ยน Mindset ใหม่เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ Mindset อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกชอบได้ แต่อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนพร้อมขยาย Comfort Zone ด้วยMindsetใหม่ๆได้ หากผู้เรียนมีศัตรูของ Growth Mindset เช่น คงได้แค่นี้ เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก คิดเองก็ไม่เกิดประโยชน์ อื่นๆ อีกหลายความเชื่อ (ที่เป็นข้อจำกัด) การทำให้ผู้เรียนมองเห็น-ยอมรับ-อยากเปลี่ยนด้วยเทคนิคการสอน เรื่องเล่า ตัวอย่างสมมติ เพื่อชวนคิด Roleplaying ด้วยสถานการณ์จริงแล้วถอดบทเรียนเทคนิคที่ใช้ การใช้หลักการสร้างการตระหนักรู้ กรณีศึกษาด้วยสถานการณ์คล้ายจริงเพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์คือ ผู้เรียนมีมุมที่รู้สึกชอบ เชื่อว่าเป็นไปได้ ใช่กับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ นำไปใช้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ของตัวเอง ขอบคุณบรรยากาศคลาสวันนี้ เป็นอีกหนึ่งคลาสที่เหมือนทุกคลาสที่ช่วยให้ผู้สอนมี Powerful ในกระบวนการ Training and Group Coaching ตลอด 6 ชั่วโมง

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่น 2 กลุ่มผู้เรียน manager, leader, talent staff บ.ฮอนด้า (อยุธยา) ใจความสำคัญ ธรรมชาติมนุษย์ชอบได้รับการยอมรับ ชอบให้คนมองเค้ามุมดีๆ (จับถูก) ชอบให้คนเห็นคุณค่า หากมีครบ คนๆ นั้นจะอยากพัฒนา อยากเก่งด้วยตัวของเขาเอง ปฏิบัติกับลูกน้องแบบคนๆ นึง ไม่ใช่พนักงาน เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์กับลูกน้อง การรับฟังแบบเปิดใจ และการโค้ช รับรู้ความต้องการของลูกน้องและทำให้เขาเห็นประโยชน์ในสิ่งที่จะมอบหมาย/จูงใจให้ทำ เห็นความคิดเชิงลบของตนเองในการเป็นผู้นำ ตระหนัก และก้าวข้ามความคิดเชิงลบด้วยเทคนิคต่างๆ เข้าใจความแตกต่างของบทบาทต่างๆ ของผู้นำ เช่น manager coach trainer teacher consult จังหวะไหนใช้อะไร รูปแบบการเรียนรู้ คุยไปเรียนไป เน้นให้ตอบโจทย์ผู้เรียน โดยชวนคิดในสถานการณ์จริง ให้เห็นอุปสรรค เชื่อมโยงเทคนิคที่จะนำไปใช้ในเหตุการณ์จริง และกรณีศึกษา ถอดบทเรียนจากการสอน ก่อนสอนตั้งใจจะเตรียมการสอนและปรับเนื้อหาที่พูด ปรับเอกสาร แต่ได้มุมมองจาก อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ทำให้ตัดสินใจไม่แก้เอกสาร หรือแก้กระบวนการสอนใหญ่ๆ พอตอนเตรียมจริง ก็คิดจะแก้สคริป แต่เริ่มเห็นความคิดภายในตัวเอง ว่าจะปรับแล้วรวน แล้วนึกถึงคำพูด อ.วีรพันธ์ เกษสังข์ ที่ถามว่าเราปรับได้จริงเหรอ จึงตัดสินใจใช้สคริปเดิม ไม่เขียนใหม่ และเตรียมสอนให้เต็มที่แทน เริ่มเรียนรู้จากคลาสออกกำลังกาย ว่าคลาสที่เราอยากเข้าคือคลาสที่ อ สร้างบรรยากาศสบายๆ ไม่กดดัน และให้กำลังใจ มี อ ท่านนั้นเป็น role model และตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศให้สบายๆ มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนกล้าเปิดและพร้อมที่จะเรียนรู้และทำกิจกรรม เห็นว่าครั้งนี้บรรยากาศในคลาสก็ดีเพิ่มขึ้น ระหว่างสอนเห็นความยืดหยุ่นของตัวเองที่มากขึ้น ทำให้โฟกัสที่ผู้เรียนมากกว่าเนื้อหามากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา เชื่อมั่นในศักยภาพผู้เรียนมากขึ้น เชื่อมั่นในกระบวนการสอน และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ตั้งใจที่จะเป็นพลังงานดีๆ ที่สนับสนุนผู้เรียน

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

ความกลัว..ทำให้เตรียมตัว ความใส่ใจ..ทำให้ละเอียดต่อกระบวนการ ความกล้า..ทำให้ลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ความวางใจ..ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ความมั่นคง..ทำให้เห็นทั้งหมดเกิดขึ้น การมาเป็นวิทยากร แบบ Facilitative Coach ในหลักสูตร "วิทยากร มืออาชีพ" ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นเหล่าวิทยากร ในหน่วยงานรัฐบาล ในระยะเวลา 3 วัน เป็นความท้าทายอย่างที่สุด ที่ผมตัดสินใจกระโดดลงน้ำครั้งนี้ ทั้งๆที่ไม่แน่ใจว่าการว่ายน้ำของเราแข็งพอรึยัง สิ่งที่ได้รียนรู้คือ เมื่อเราเชื่อมั่น กระบวนการ วางใจ ทำเหตุให้ดี จะได้ผลอันซึ่งเกิดจากเหตุ ซึ่งไม่ใช่การได้วิทยากรที่ดูดีขึ้น แต่เป็นวิทยากรที่ฟังผู้เรียนมากขึ้น กล้ามากขึ้น และมั้นคงมากขึ้น อันซึ่งความมั่นคงไม่ได้มาจากการบอกตัวเองว่าต้องดี หากแต่เป็นการยอมรับว่ามีความเปราะบาง ความกระเพื่อมเกิดขึ้น ขณะที่เราก็ทำงานของเราต่อไป และการสร้างพื้นที่ให้เกิดการยอมรับมุมมองที่แตกต่างนั้นมีพลังมากกว่าสิ่งใด เพราะเสมือนการติดดาบการเรียนรู้ในชีวิตจริงให้แก่ผู้เข้าร่วม ขอบคุณคำชื่นชม ของขวัญ และคำแนะนำดีๆที่ผู้เข้าร่วมได้มอบให้ เพื่อให้ผมได้พัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นบนเส้นทาง Facilitative Coach และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการบ่มเพาะผมให้เติบโตจนได้มาแบ่งปันกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อประเทศในครั้งนี้ ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ข้าราชการรุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์และความตั้งใจที่จะทำงานของตนเองอย่างเต็มที่ ทำให้ผมได้รับแรงบันดาลใจกลับบ้าน และมีแรงที่จะทำงานในเส้นทางนี้ต่อไป

ทักษะการนำเสนอ Presentation

สอนหลักสูตร Presentation ให้น้องๆ ว่าที่วิศวกร สอนหลักการของ การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ เรียนรู้ผู้ฟัง การออกแบบการนำเสนอที่โดนใจ การนำเสนอ ด้วยการฟัง การถาม และ การตอบคำถามอย่างมั่นใจ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ประจำภาควิชา และสอบถามถึง การนำไปประยุกต์ใช้ในงาน ของภาควิชานี้ ทำให้ทึ่งกับเทคโนโลยียุคใหม่ มีอะไรอีกมากมายในโลก ที่ก้าวล้ำเกินกว่าในยุคของเราได้ศึกษา น่าสนุกดี น้องๆ ที่น่ารักช่างซักช่างถาม ช่างสงสัย สมกับเป็นวิศวกรที่มีความพร้อมในการเข้าสู่วัยทำงาน ชวนให้รู้สึกอยากกลับไปเรียนวิชาฟิสิกส์อีกครั้ง ขอให้น้องๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในเป้าหมาย ที่ประกาศไว้ก่อนเข้า class และ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างที่น้องตั้งใจ ต่อไป นะคะ

สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

จบไปอย่างสนุกสนาน กับการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทัศนคติที่ดีสร้างได้ สร้างจากการคิดด้านดีด้านบวกต่อเรื่องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดี ด้วยการฝึกรับรู้ข้อดีบ่อยๆ วันละ 3 เวลา จนเป็นนิสัย ค่ะ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วขยายไปยังคนและสิ่งรอบข้าง บ่อยๆ ทัศนคติที่ดี บอกการกระทำที่ผลการทำงาน จิตสำนึกรักองค์กร แสดงออกที่พฤติกรรม กรอบความคิดคุณภาพ มองเห็นจากการเติบโต งานนี้สนุกมาก โดยเฉพาะเกมส์ใหม่ ที่มากระตุ้นการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมพยายามช่วยกันตอบคำถาม เพื่อให้คะแนนกลุ่มเยอะที่สุด เมื่อเป็นสอนรอบรอบ2 กับบริษัทเดิม แน่นอนกิจกรรมเราต้องไม่ซ้ำเดิมกับรอบแรก สนุก ได้ความรู้ ได้สิ่งที่ต้องการเริ่มทำ ถูกใจคนสอน คนเรียน และ ผู้บริหาร ขอขอบคุณ บ. ต้าฟงอุตสาหกรรม จำกัด ที่ไว้วางใจ และเจอกัน สอนรอบ3 ในเดือนธันวาคม

การพัฒนา 6Q สู่ความสำเร็จ

เมื่อวานได้ไปแลกเปลี่ยนในเรื่อง "การพัฒนา 6Q สู่ความสำเร็จ" ในปัจจุบันงานมีแรงกดดันเข้ามามากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงและความเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข การบริหารคนภายในองค์กรให้มีความสุขกับงานเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น 6Q มีทั้ง IQ EQ CQ OQ AQ SQ (ซึ่งปัจจุบันมีนอกเหนือจากนี้ไปอีกเยอะ) การเลือกใช้แต่ละตัวขึ้นอยู่กับจังหวะและการพัฒนา การจะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วอยู่ที่การหยิบมาใช้บ่อยๆ และทันสถานการณ์ IQ คนเราไม่ได้มีระดับที่เท่ากันเสมอในแต่ละวัน,การพัฒนาไอคิวในปัจจุบัน สามารถทำได้ผ่าน process dual N back EQ/EI การรับรู้ ควบคุมและบริหารอามรณ์ตนเองและกับคนรอบข้างเพื่อให้ชีวิตการการลื่นไหล มีประสิทธิภาพ AQ กับ Grit มีความใกล้เคียงกัน มีบางส่วนที่ซ้อนทับกัน AQ จะไม่ได้พูดถึง passion เหมือน Grit แต่จะเน้นเติบโตจากความยากลำบากที่เข้ามา ยืดหยุ่นและล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ CQ ใช้เพื่อต่อความคิด พลิกวิธีคิดไปในทางสร้างสรรค์ หาชิ้นส่วนจากสภาพแวดล้อมที่มีมาสร้างแนวทางใหม่ๆ OQ ความมีส่วนร่วมในงานของเรากับตัวเรา กับทีมเรา กับองค์กรเราเพิ่มเติบโตด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียว SQ รู้ตน รู้เป้าหมายชีวิต มีธรรมจริยาที่ดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อ เข้ากับเหตุการณ์รอบๆตัวที่เข้ามาได้ Learning เพิ่มเติม การเก็บเบาะแสไปแชร์รวมได้ ช่วยดึง attention และตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจได้ดี ช่วงเบรคมีคนที่สนใจมาถามเรื่องคุณค่าจากภูเขาน้ำแข็งเพิ่ม เป็นอีกโจทย์ที่จะพัฒนาต่อให้เชื่อมกันกับ 6Q ในรอบหน้า และโจทย์หา workshop ที่ใช้ฝึกที่หลากหลายมากขึ้น ในแต่ละจุดถ้าตกตะกอนเนื้อหาแล้วปรับให้กระชับ เข้าใจง่ายได้จะเป็นบทพูดสรุปแต่ละจุดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้แก่นนำไปเชื่อมได้ดีขึ้น

นักขายพิชิตยอดขาย

เมื่อวานได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน หลักสูตร "นักขายพิชิตยอดขาย" เป็นคลาสหนึ่งที่ค่อนข้างกันเองดีมาก ด้วย process Training and Group Coaching ในการสอน ทำให้ผู้เรียนจากเดิมนักฟัง ค่อยๆมี participate มากขึ้นจนจบคลาส แต่ละคนได้ personalise roadmap การขายที่เป็นระบบมากขึ้น นำไปพัฒนาตามสถานการณ์ของตัวเองต่อไป องค์ประกอบของนักขายที่พิชิตยอดขาย 1. กรอบความคิด เช่น-Mindset ที่นักขายมีต่องานมีผลต่อยอด, การสร้างแผนที่ เข็มทิศในการทำงานขาย, การบริหารระหว่างจุดแข็งกับสไตล์ของนักขาย 2. ทักษะ -เช่น ทักษะการฟังลูกค้าเมื่อใช้คู่กับคำถามที่ถามลูกค้า, การเข้าหาลูกค้าด้วยคุณค่าที่ตรงกับลูกค้า 3. ความรู้ -เช่น การบริหารการขายอย่างเป็นระบบ,การใช้กลยุทธ์เข้าหาลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยหลักการ CARES การเป็นนักขายที่จะประสบความสำเร็จในยอดขาย กรอบความคิดและวิธีจัดการกับหลุมพรางในจิตใจ (ที่วนเวียนมาได้เสมอ) เป็นต้นทางของความสำเร็จในอาชีพ สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นครั้งนี้ 1. ยิ่งเราตั้งคำถามกับหลักการหรือ Keyword บ่อยเท่าไร เรายิ่งเข้าใจความหมายในพื้นที่ๆกว้างขึ้น แยก layer ได้มากขึ้น และยังทำให้การอธิบายออกไป simplify ได้มากขึ้น 2. การมี class management ที่ดี ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการใช้เวลา connect กับผู้เรียนก่อนเข้าเนื้อหาได้มากพอ 3. เซลเป็นนักปฏิบัติ เป็นนักแก้ปัญหา การใช้ roleplay โดยให้ฝึกใช้หลักการที่สอน ช่วยสะท้อน ช่วยให้เห็นตัวเองและเกิดความอยากเปลี่ยนแปลงที่ดี และเห็นประโยชน์จริง 4. การจำชื่อได้ผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในเริ่มต้น connect ที่ทำได้ง่ายๆ 5. การมีตัวอย่างการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ ถ้าเรามีเก็บไว้หลากหลายจะทำให้มีความคล่องตัวในการเลือกหยิบมาใช้งาน ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงมากขึ้น

จิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ขอเขียนย้อนหลังหน่อยนะคะ บันทึกไว้ปีหน้าตัวเองจะได้กลับมาเห็นอีก เป็นลูกค้าของฮอนด้ามานาน เมื่อวันอังคารก็ได้มีโอกาสมาสอนหลักสูตรจิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ฮอนด้า อยุธยา ด้วย ดีจังที่ได้มีโอกาสเข้ามาในโรงงานและเห็นการทำงานที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยค่ะ หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมมีทั้งคนที่มีตำแหน่งหัวหน้า และคนที่ไม่ได้เป็นหัวหน้า โดยผู้จัดการฝ่ายเป็นคนส่งมาอบรม และจัดให้ถึง 2 รุ่น แสดงถึงการที่หัวหน้าเห็นความสำคัญของการพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้นำ ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งก็ตาม และที่สำคัญท่านมากล่าวเปิดให้กับลูกน้องด้วย และมานั่งฟังด้วยพอสมควรค่ะ หัวใจสำคัญของการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำ คือ คนที่ผู้อื่นเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้ การจูงใจผู้อื่นจะเกิดขึ้นเมื่อทำให้เขาเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้น ธรรมชาติมนุษย์ อยากให้คนอื่นชื่นชม เห็นคุณค่า และยอมรับ หากผู้นำสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ จะช่วยให้ผู้อื่นอยากพัฒนาตัวเอง เพราะจริงๆ แล้วทุกคนล้วนอยากเก่ง อยากพัฒนา อยากประสบความสำเร็จค่ะ วิธีหนึ่งของการยอมรับ คือ การฟังอย่างเข้าใจและการถาม แทนการสั่งอย่างเดียว เพื่อให้เขาได้แบ่งปันมุมมองแนวคิด เพราะคนทุกคนล้วนมีศักยภาพค่ะ ทุกคนอยากแบ่งปันมุมมองแนวคิด (ถ้าอีกฝ่ายรับฟัง) ทักษะที่ผู้นำควรมี ได้แก่ ทักษะโค้ช การฟัง การถาม ทัศนคติเชิงบวก การจับถูก มองมุมบวกของผู้อื่น สิ่งที่ตนเองเรียนรู้ครั้งนี้ การรับฟังอย่างตั้งใจและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้อง ช่วยให้ผู้เรียนกล้าที่จะแบ่งปันมุมมองแนวคิด การให้พลังกับผู้เรียน คือ การช่วยให้เขาเห็นว่าตนเองมีศักยภาพ และสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเริ่มต้นที่ตัวเอง.. ผู้นำ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง การ roleplay โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นลูกน้องแบบที่เขารู้สึกว่าท้าทาย และ อ.แสดงเป็นหัวหน้า ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำให้ลูกน้องเห็นประโยชน์และให้ลูกน้องได้คำตอบด้วยตัวของเขาเอง ขณะที่เราถ่ายทอด แบ่งปัน ก็ดู feedback ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แล้วปรับตามผู้เรียน ก็เป็นการทำให้เป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำเช่นกัน ผู้นำสื่อสารแล้วสนใจผู้ฟังมากกว่าสนใจความต้องการของตัวเอง

หลักสูตรใหม่

แนะนำวิทยากร

อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา
ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ