ผลงานเอ็นเทรนนิ่ง

หน้าแรก / ผลงานเอ็นเทรนนิ่ง

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักขาย

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักขาย บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ บทบาท Mindset Being เริ่มต้นด้วย 3 คำนี้ ทำให้ผู้เรียนได้ฉุกคิดว่า ในเหตุการณ์นั้น เราใช้บทบาท หรือ กรอบความคิดอะไร หรือแสดงความเป็นตัวตนในด้านใด ในการตอบสนอง ซึ่งผู้เรียนจะมองเห็นตัวเองทันทีว่า การให้บริการลูกค้าในทุกๆฝ่าย หากทุกคนเข้าใจในเรื่องบทบาท ทั้งบทบาทของผู้ให้บริการในฐานะตัวแทนขององค์กร และเข้าใจบทบาทของลูกค้าที่มีต่อการรับบริการ จะช่วยให้ลดข้อโต้แย้งในระหว่างการให้บริการในเรื่องนั่นๆได้ Fix Mindset / Growth Mindset กระบวนการที่จะนำพาตัวเองขยายออกจากพื้นที่ปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา การโฟกัสที่เป้าหมายหรือปัญหา การโฟกัสที่ตนเองหรือสิ่งเร้า Being การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ระหว่างลูกค้ากับเรา เกิดจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน (ความเป็นตัวตนของแต่ละคนต่างกัน) การเรียนการสอน 2 วัน T&GC ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสภาวะของตนเองต่องานในปัจจุบัน และใช้การ Roleplay ตลอดทุกช่วง เนื่องจากผู้เรียนมีความสนใจและมีคำถามเกี่ยวกับงานของเขา ซึ่งการ Roleplay ทำให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการโดยยึดหลักการตามเนื้อหา ซึ่งวิธีการจะกลายเป็นของผู้เรียนเองค่ะ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

กระบวนการ Powerful Game Coaching บริษัท ไทยรุ่งเรืองฮีโน่สระบุรี จำกัด ตัวผมเองชอบการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมมากๆ ดังนั้นกระบวนการสอนส่วนใหญ่จึงเป็นรูปแบบของการใช้ เกมกิจกรรมค่อนข้างเยอะ ในปัจจุบันผมได้ประยุกต์เกมกิจกรรมเข้ากับกระบวนการโค้ชชิ่ง ซึ่งผมมองว่าสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงครับ ครั้งนี้มีเรื่องราวให้เรียนรู้ที่แตกต่าง เพราะกิจกรรมที่ปกติคือการเรียนรู้จากความสำเร็จ และตกผลึกนำไปต่อยอด กลับกลายเป็นเกิดเหตุให้กิจกรรมที่ทำไม่ประสบความสำเร็จซะงั้น ทำให้ต้องสร้างมุมมองใหม่ ด้วยการเรียนรู้จากความไม่สำเร็จ ที่น่าสนใจคือมุมมองของผู้เรียนที่สามารถปรับการเรียนรู้ของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยจัวของเค้าเอง บนแนวทางของตัวเอง นั่นคือกระบวนการของผมในครั้งนี้ครับ

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

การสร้างการตระหนักรู้สภาวะและศักยภาพตัวเองกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา หลังจากจบการสอนหลักสูตรการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making) แต่ละครั้ง ผมมักตั้งโจทย์ให้กับตัวเองอยู่เสมอเพื่อการสอนครั้งถัดไป มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ตระหนักรู้ถึงสภาวะที่กำลัง(State)ที่กำลังเป็นอยู่กับเหตุการณ์ได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ถอดบทเรียนวิธีการจัดการที่เขาเคยใช้จัดการปัญหามาเป็นกระบวนการตามทฤษฎีได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ตระหนักรู้ถึงจุดเด่นและคุณค่าในตัวเองที่มีอยู่ได้อย่างไรอีกบ้าง ? ผู้เรียนมีแนวทาง....อยู่กับพื้นที่กังวลนอกComfort Zone ด้วยGrowth Mindsetใหม่ของเขาได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....สร้างกระบวนการจัดการปัญหาของตัวเองด้วยหลักคิดและเครื่องมือแก้ปัญหาตามทฤษฎีได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ตระหนักรู้ถึงศักยภาพในการตัดสินใจเรื่องต่างๆแล้วกล้าขยายพื้นที่อิทธิพลกับการตัดสินใจในเรื่องที่เคยไม่ตัดสินใจได้อย่างไรอีกบ้าง ? การเผชิญกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในมุมของกรอบความคิด(Mindset)คือ...การอยู่กับพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยในมิติใหม่ๆของเหคุการณ์ งาน เรื่องราว เพื่อขยายขอบเขตอิทธิพล(Comfort Zone) ให้ครอบคลุมความกังวลนั้นๆ จนกลายเป็นศักยภาพใหม่ของตนเองได้ ดังนั้นผมจึงเลือกจะหยิบประเด็นเหล่านี้มาเป็นโจทย์ในการพัฒนา"ความละเอียด" ของกระบวนการSolution Coaching ของตัวเองให้มากขึ้นอีกเพื่อให้เป็นศักยภาพใหม่ของตัวผมเองด้วยเช่นกันครับ

พัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานขาย

เป็นอีกหลักสูตร ที่ช่วยให้ได้เรียบเรียงการถ่ายทอด ในงานที่ชอบอีกงาน คือ การทำงานขาย และที่พิเศษคือการขายผ่านทีมงาน ที่ทำให้ได้ฝึกฝนการพัฒนาภาวะผู้นำอีกด้วย ผู้จัดการทีมงานขาย บริหารการขายด้วย 4 เรื่อง สำคัญ คือ Strategic Planning Leadership Coaching Sales Management การสร้างคัมภีร์บริหารงานขาย ของตัวเองด้วย 9 เรื่องสำคัญ การใช้คุณลักษณะเด่นของตัวเองในการสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาทีมงานให้ ไม่จิตตกง่าย หรือ จูงใจให้ตัวเองได้ในยามที่เจอปัญหาอุปสรรคในการขาย พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง ทำงานอย่างเป็นระบบ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching ให้ผู้เรียน ได้คู่มือบริหารงานขาย และ ได้กรอบความคิดต่างๆที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน ฉบับของตัวเอง ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ได้นำ case ของตัวเองมาเข้ากระบวนการทำให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างกว้างขวาง ปล. สอนคู่แบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบ

โปรแกรมการติดตามผลลัพธ์การปฏิบัติการโค้ช

วันนี้มาติดตามผลลัพธ์ "สิ่งที่ผู้เรียนโค้ชนำไปปฏิบัติครับ" วันนี้กับบทบาทโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) แบบกลุ่มครับ สร้างคุณภาพการสอนหลักสูตรการโค้ช ให้เกินความคาดหวัง ของผู้เรียน ผู้เรียนหลักสูตรการโค้ช คาดหวังจากผู้สอนในเรื่องอะไรบ้าง? การสอนหลักสูตรการโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้สอน เพราะผู้เรียนมีความคาดหวังที่จะสามารถนำการโค้ชไปปฏิบัติได้จริง การสอนให้เกินความคาดหวัง คือ ผู้เรียนเข้าใจความละเอียดอ่อนของกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง...ทำให้เกิดความรู้สึกหลงรักการโค้ช มากกว่าการได้รับเพียงความรู้เท่านั้น การทำให้ผู้เรียนเห็นการโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริงได้ เป็นเสน่ห์ของการสอนที่เกินความคาดหวังของผู้เรียนครับ ขอบคุณผู้บริหารกลุ่มโค้วยู่ฮะ ที่ชอบการสอนเชิงปฏิบัติการโค้ชจริงครับ

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นักขายที่ประสบความสำเร็จ รักที่จะได้ขาย Vs รักที่จะขายได้ คำถามเริ่มต้นสำหรับคลาสนี้ค่ะ กรอบความคิดของนักขายที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย - วันนี้เราเป็นเจ้าของเป้าหมาย หรือ ขายเพื่อให้ได้ตามเป้าที่ได้รับ การกำหนดขนาดตลาด - วันนี้เรามองเห็นขนาดตลาดเป็นอย่างไร Sales Pipeline - งานขายของเราเป็นระบบหรือไม่ วินัย/ความมุ่งมั่น - เราหมั่นตรวจสุขภาพงานขาย และฝึกฝนต่อยอดขยาย Comfort Zone อย่างไร วันนี้ บรรยายทั้งใน หมวกของคุณครู ที่ให้หลักการและทฤษฎี รวมไปถึงการเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นภาพ หมวกเทรนเนอร์ ฝึกปฏิบัติในคลาส เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ หมวกโค้ช เป็นกระจกเงาให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพ ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและเครื่องมือที่จำเป็นต่องานขายค่ะ การเปลี่ยนแปลงในทุกครั้ง เป็นการก้าวออกจาก Fix Mindset ไปสู่ Growth Mindset ซึ่งผู้เรียนที่นี่ มีศักยภาพในการปิดการขายและเชื่อมั่นในแบรนด์ขององค์กร หลักการต่างๆที่ให้ เป็นเพียงทางเลือกเพื่อใช้ต่อยอดได้ทันที ทั้งในเรื่องการขยายขนาดตลาด การหา Winning Zone การเตรียมตัวและฝึกฝน Selling Skill จนเป็นธรรมชาติด้วยคัมภีร์นักขายตามสไตล์ของแต่ละคนค่ะ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

หลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญ ทักษะหัวหน้างาน การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของหัวหน้างาน และ การนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที...เพราะหัวหน้างานต้องใช้ทักษะเหล่านี้ทุกวัน หัวใจสำคัญ คือ การตระหนักรู้ (Awareness) ในบทบาทของหัวหน้างานได้ทันเหตุการณ์ จะทำให้สามารถนำทักษะที่เหมาะสมมาใช้สร้างผลลัพธ์ได้ การเข้าใจเบื้องหลังของ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ของตัวเองในฐานะหัวหน้างาน ก็ช่วยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้เร็ว หัวหน้างานทุกคน รู้ว่าควรมีทักษะอะไรบ้าง? ประเด็นสำคัญ คือ การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเองได้อย่างไร ในขณะที่พบเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ การเรียนแบบผู้ใหญ่ คือ การเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ในบทบาทของหัวหน้างาน ครับ

Thinking Mindset and Solution Tools

การประยุกต์ Thinking Mindset & Solution Tools กับเหตุการณ์จริง ช่วงเช้าผู้เรียนอยู่กับบรรยากาศความเงียบ ไม่มีกิจกรรมเครื่องเล่นชวนสนุก มีแต่ให้คิด คิด คิด คิดถึงเรื่องตัวเอง จนผู้บริหารบางท่านแอบทัก (เล็กๆ) แต่หลังทำWorkshopและนำเสนอแนวทางจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือและหลักคิดที่ได้เรียนรู้ ทำให้แต่ละคนเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ของความเงียบในช่วงเช้า จากโฟกัสปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เปลี่ยนเป็นสนใจสาเหตุภายใน (ตัวเอง) ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที จากใช้ประสบการณ์ที่เคยชิน มาค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่สำคัญมาวิเคราะห์เพิ่มเติม จากแก้แต่ปัญหาเดิมๆซ้ำ (แต่ไม่หาย) มาเข้าใจกรอบความคิดตัวเองและลองขยับออกนอกกรอบดูบ้าง แม้วันนี้จะพรีเซนต์ได้เพียงบางส่วน (จาก20กลุ่ม) แต่ก็คุ้มค่าต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาที่แต่ละกลุ่มเลือกใช้ครับ

สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในการทำงาน

สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชกระบวนการสอนแบบ Training & Group Coaching วันนี้ผมมาเรียนรู้กับโค้ชพี่แจ็ค เพื่อฝึกฝนการแกะ การเชื่อมโยงกระบวนการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้น ผมคิดว่าตัวเองยังต้องพัฒนา ในส่วนของการเชื่อมโยงหลักการ กับเหตุการณ์หรือเนื้อหา ซึ่งนั่นหมายถึงการบอกที่มาที่ไปของเรื่องราวนั้นๆ ความพอดีของจังหวะที่เกิดจากคำถามเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปเชื่อมโยงกับหลักการ ทำให้ผมเห็นภาพชัดมากขึ้น ในกระบวนการของตัวเอง วันนี้ยังได้โอกาสรัน workshop ในสไตล์ของตัวเอง ที่แม้จะแตกต่างแต่ยังคงความเป็น Trannig & Group Coaching อย่างครบถ้วน ขอบคุณโค้ชพี่แจ็ค ที่ให้โอกาสไปCo-Coach ขอบคุณพี่แอร์ ที่คอยชวนคุยเพื่อคลายข้อสงสัยระหว่างเรียนรู้อบในการทำงาน

สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ

หลักสูตร สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ (Accountibilty Awareness) 2 รุ่น รพ.สัตว์ทองหล่อ - เรียนรู้เรื่องกรอบความคิด(Mindset) - ตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ (Awareness) - ทักษะสำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ (Skill) เครื่องมือช่วยสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง กรณีศึกษาที่ใช้วันนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้จิตสำนึกรับผิดชอบของตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆในการทำงานได้ครับ กรณีศึกษาที่วิทยากร และโค้ชสถาบันใช้ในคลาส เป็นกรณีศึกษาที่ถูกออกแบบมาจากการจำลองสถานการณ์จริงโดยใช้ตัวละครสมมติ เพื่อให้ผู้เรียนได้จินตนาการออกจากตัวเขาเอง จึงไม่รู้สึกกังวลหรือเหมือนถูกคอมเมนต์/ตำหนิ ผู้เรียนจึงสามารถใช้หลักการต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปแล้วมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วคิดหาแนวทางบริหารจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนหลายท่านบอกว่าการทำกรณีศึกษานี้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาก ดังนั้นวิทยากร และโค้ช จึงสามารถใข้กระบวนการโค้ชด้วยคำถามรูปแบบต่างๆ ทำให้ผู้เรียนนึกถึงเหตุการณ์จริงและนำวิธีการที่ใช้จัดการในกรณีศึกษาไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันทีหากเขาต้องเผชิญอีกครั้ง