ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม และการติดตามผลลัพธ์

รุ่นที่ 2 ของ การสมนาคุณลูกค้า ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม และการติดตามผลลัพธ์ ดีใจที่โครงการช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมนา มีแนวทางในการ จัดทำโปรแกรมที่ตอบโจทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้การพัฒนาบุคคลากร มีปัจจัยหลายอย่าง ที่อาจจะเป็นอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถ จัดทำ แผนการอบรมได้ เช่น ยังไม่มี Competency หน่วยงาน บอกความต้องการไม่ชัดเจน (Need หรือ Want กันแน่) ไม่รู้จะวัดผลอย่างไร ต้องทำ survey หา need ก่อน ไม่รู้จะทำยังไง ทำแผนออกมาแล้ว ผบห ถามว่าจะรู้ได้ไงว่าได้ผล และ อื่นๆ ที่ทำให้นำเสนอแล้วไม่ค่อยโดนใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รูปแบบ ที่นำเสนอ 6 รูปแบบนี้ รวบรวมมาจากประสบการณ์ ออกแบบหลักสูตร และโปรแกรมอบรมให้กับหลายๆองค์กร เป็นเครื่องมือที่ HRD สามารถนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล และออกแบบแผนการอบรมได้ ทั้งแบบระยะสั้น และ ระยะยาว หากผู้บริหารมองเห็น "ที่มา" ของหลักสูตร/โปรแกรมว่า มีส่วนเกี่ยวข้องและเชิ่อมโยงในด้านต่างๆขององค์กร และสามารถ ตอบสนองผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ จะช่วยให้ผู้บริหาร และผู้เรียน เห็นประโยชน์ในการอบรมมากขึ้น

การสอนด้วยรูปแบบที่ผสมผสาน

การสอนด้วยรูปแบบที่ผสมผสานตามจังหวะและอาการของผู้เรียน หากผู้เรียนสามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเขาเอง (Self Awareness) เขาก็จะเป็นผู้เลือกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเขาเอง แต่หากผู้เรียนไม่ได้ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง ผู้สอนในฐานะวิทยากร&โค้ช สามารถใช้บทบาทโค้ชในการชวนคิดได้ครับ พฤติกรรมที่เป็นเชิงลบที่ผู้เรียนแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างๆและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเชิงลบ เกิดจากความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีที่เขาใช้ และเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัว หากสามารถทำให้ผู้เรียนมองเห็น"ที่มา"ของพฤติกรรมเหล่านั้นได้ด้วยทักษะการฟังเชิงลึกของผู้สอน และใช้การชวนคิดถึงประโยชน์ของการแสดงพฤติกรรมอีกด้านหนึ่ง ความอยากเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นจากภายในของเขาเองได้ครับ ขอบคุณผู้เรียนทุกๆ ท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบรรยากาศคลาสที่เรียบง่าย ด้วยการสอนที่ไม่ลึกแต่ใช้การฟังเชิงลึกค่อนข้างมากในวันนี้ครับ

สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

คลาสวันนี้หลักสูตร"สร้างจิตสำนึก"อีกครั้งครับ --------------------------------- ผมมีโอกาสสอนหลักสูตรเกี่ยวกับจิตสำนึกหลายหลักสูตร...จึงพอจะตกผลึกวิธีการสอนในมุมของตัวเองที่ใช้หลายแบบดังนี้..... สอนจิตสำนึกด้วยทฤษฎี.....ผู้เรียนได้ความรู้ สอนจิตสำนึกด้วยกิจกรรม....ผู้เรียนได้ความรู้สึก สอนจิตสำนึกด้วยการโค้ช....ผู้เรียนได้การตระหนักรู้ สอนจิตสำนึกด้วยการปฏิบัติจริง....ผู้เรียนได้การประยุกต์ใช้ การสอนหลักสูตรนี้สำหรับวันนี้และวันต่อๆไป...คือการผสมผสานจังหวะและวิธีการให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนให้มากขึ้น...เพื่อให้ได้การตระหนักรู้ตัวเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปครับ

จิตวิทยาการขายออนไลน์

ขยายพื้นที่ความปลอดภัย? (Comfort Zone) อีกครั้งตั้งแต่รับโจทย์ กับหลักสูตรจิตวิทยาการขายออนไลน์ยุค 4.0 (Online Selling Psychology) 1. ถามตัวเองว่ารับงานนี้ได้ประโยชน์อะไร? ตอบแล้วจึงมีกระบวนการ - สอบถามความต้องการ...โจทย์ผบห. - ประสบการณ์งานจริง...ซึ่งไม่เกี่ยวมาก - เชื่อมโยงกิจกรรมปัจจุบัน...ลค. ตอบใช่ๆๆ 2.ถามตัวเองต่อว่าถ้าไม่ได้งานจะเป็นอย่างไร? ตอบตัวเองได้แล้วก็จัดการออกแบบหลักสูตรตามที่ได้ยิน - แตกต่างเพราะประสบการณ์ตรง(ไม่มี) - เชื่อมโยงหลักการจิตวิทยา - ผสาน magic world 3.แล้วควรสอนอะไร? แนวทาง?กระบวนการ? ตอบได้ 6 ขั้นตอนแล้วก็ลุยๆๆ 4.หากผลลัพธ์ไม่ok จะรู้สึกอะไรบ้าง? ได้อะไร?เสียอะไร?เรียนรู้อะไร? 5.นักเรียนบอกได้พลังเห็นแสงสว่าง สร้างแผนที่ได้ลางๆ เติมคำในช่องว่างได้มั่นใจขึ้น รู้ว่าต้องกลับไปทำอะไร?คุยกับใคร?หาตรงไหน?

สร้างมาตรฐานงานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า

หลักสูตรนี้ ผมยังเชื่อมั่นในกระบวน Training and Group Coaching เพื่อทำให้ผู้เรียน มองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองครับ ในกระบวนการส่วนตัวผมเชื่อว่า สมาชิกแต่ละท่านมีมาตรฐานงานบริการในแนวทางของตัวเองที่ดีอยู่แล้วครับ ดังนั้นสองวันนี้ผมเลยตั้งใจมาชวนสมาชิก ย้อนกลับไปดูตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของตัวเองได้อย่างมั่นใจ งานบริการเป็นเรื่องของแนวคิดเชิงบวกที่ผู้ให้บริการใช้ในการรักษามาตรฐานงานบริการของตนเอง ให้คงเส้นคงวาอยู่เสมอครับ ส่วนความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องปกติ ของงานบริการอยู่แล้ว เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นคน เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาต่างๆ ผมชวนผู้เรียนทำกิจกรรมให้เห็ฯว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ เพื่อให้รู้จักสังเกตุตัวเอง และให้รู้จักการดึงตัวเองออกจากปัญหาเล่านั้น มามุ่งเน้นที่ การเดินไปข้างหน้า เพื่อให้ความขัดแย้งนั้นจบอย่างเร็วที่สุด ในส่วนของการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ผมชวนผู้ฟังเรียนรู้เรื่องของ ระดับการให้ข้อมูลป้อนกลับที่สอดคล้องกับงานบริการของแต่ละท่าน เป็นอย่างไร กับกิจกรรมสนุกๆที่ชื่อว่า เกม"รู้จริงป่าว" สนุกสนานมากครับ ปิดท้ายด้วยการสรุปเรื่องราวทั้งหมด ให้เห็นว่าหากจะเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ต้องรู้จักเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองก่อน แล้วนั่นจะเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของตนเอง ครบถ้วนกระบวนความสำหรับหลักสูตรนี้ครับ ในส่วนตัวของผมเอง สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมการการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นครับ การเดินทางในครั้งนี้ยังอีกยาวไกลนัก การพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นปนิธานของผมในการเปลี่ยนแปลงตนเองครับ ขอบคุณโค้ชเอ กับฟีดแบคระหว่างและหลังการอบรม นั่นทำให้ผมมองเห็ฯตัวเองชัดเจนมากขึ้น และอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาครับ

วิทยากรมืออาชีพแนวการฝึกอบรม Training and Group Coaching

ใกล้จบโปแกรม TTT สอนแนว Training and Group Coaching 12 วันกันแล้วครับ ทุกคนได้แสดงศักยภาพและความตั้งใจในการนำไปใช้...ทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่า "ทำไมต้องเรียนกันถึง 12 ครั้ง" ครั้งที่ 8 เราเรียนกันเรื่อง "Strategic Group Coaching" ทำให้สามารถเสริมการสอนแนว Training and Group Coaching เพิ่ม ดีใจที่ผู้เรียน สามารถสอนแนว Group Coaching ได้ทันทีในวันนี้ หากจับหลักการสอน Group Coaching ได้ชัดเจนแล้ว...แนวทางการสอนในกระบวนการโค้ช ที่เป็น Style ตัวเองก็ง่ายขึ้นครับ ครั้งหน้า...พบกับเทคนิค 1:1 Coaching ใน Class ครับ

การสร้างความพร้อมสำหรับพนักงานเลื่อนตำแหน่ง

การเป็นคนมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Proactive...ช่วยให้เราอยู่กับเรื่องที่กังวลด้วยความรู้สึกใหม่ได้ครับ คลาสวันผู้เรียนได้มองเห็นกระบวนการ Transform ตัวเองผ่านการขยายขอบเขตอิทธิพล (Comfort Zone) โดยการสร้าง Growth Mindset ของตัวเอง "หน้างานไม่พร้อม แต่ Owner ก็ยังเร่งให้เสร็จ..เครียด" "บอกให้แก้ก็ไม่ฟัง ชอบมีแต่ข้ออ้าง..เบื่อ" "ปรับเปลี่ยนแผนงานรายวัน ทำตามไม่ถูกแล้ว..เซ็ง" กรอบความคิดของการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) ช่วยให้ผู้เรียนพร้อมกลับไปอยู่กับสถานการณ์เดิมๆ(Event)แบบนี้ โดยใช้เทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ทักษะการคิดเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ การสื่อสารสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ การเจรจาต่องรองแบบWIN:WIN การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ และนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ (New Response) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ (New Outcome) ตามเป้าหมายที่กำหนดครับ

สร้างมาตรฐานงานบริการ ลดข้อขัดแย้ง

วันนี้ ได้รับความกรุณาจากโค้ชกังฟู ให้เข้าร่วม co coach ในหลักสูตรที่พี่เค้าบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ท้าทาย ข้ามขอบของการเป็นวิทยากรของตัวเองหลักสูตรหนึ่ง จากการสังเกตตลอดทั้งวัน ดูไม่เหมือนการพยายามข้ามขอบ แต่ดูเหมือนโค้ชกังฟูกำลังเรียนรู้ที่จะนำความเป็น expert ด้านผู้นำเกมของตนเอง ประสานกับการที่ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการในแบบ Training and Group Coaching ภาพรวมทั้งวันจึงมีความครบรส ทั้งความเงียบในขณะที่ผู้เรียนกำลังคิดเชื่อมโยงกับเรื่องของตนเอง และความสนุกสนานที่ได้คิดด้วยไปพร้อมๆกัน ผมต้องขอยอมรับในสิ่งที่โค้ชกังฟูกำลังทำ ที่ขยายพื้นที่ปลอดภัยของตนเองเข้าสู่อีกพื้นที่หนึ่ง ที่เชื่อว่าจะได้พัฒนาตนเองไปอีกไกลมากๆ (และหาคนมาเทียบได้ยาก) นอกจากบรรยากาศแล้ว ด้วยกระบวนการของโค้ชกังฟูทำให้ผมที่สังเกตุการณ์อยู่วงนอก ได้กลับมาสะท้อนกระบวนการของตัวเองถึงจุดที่ต้องพัฒนาในกระบวนการของตนเอง และความเชื่อมั่นในกระบวนการอย่างที่โค้ชกังฟูมีอย่างสูง ขอบพระคุณโค้ชกังฟู ที่ให้โอกาสได้เข้าร่วม co coach ในครั้งนี้ ในหลักสูตรที่ทั้งผู้เรียน และ co coach อย่างผมได้แง่คิด และได้แนวทางในการเปลี่ยนแปลง mindset และพฤติกรรม ที่จะทำให้ตนเองพัฒนาสู่เป้าหมายของตนเองต่อไป

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่ทางผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในแต่ละองค์กรต้องจัดทำขึ้น ก่อนการฝึกอบรมในแต่ละปี การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม ผู้จัดทำอาจจะคำนึงถึงคำถาม 3 ด้าน Why(Objective) : เหตุใดจึงต้องฝึกอบรม...การอบรมที่ได้ผลลัพธ์สามารถตอบโจทย์ทิศทางองค์กร หรือ กลยุทธ์ของผู้บริหารเรื่องใดบ้าง ?? How : การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม มีหลักการ เทคนิคอย่างไร และ มีแนวทางการติดตามวัดผลลัพธ์เพื่อไปตอบโจทย์How อย่างไร ?? What : ขั้นตอนกระบวนการ แผนงานระยะเวลาที่จะกำหนด งบประมาณที่เหมาะสม กลุ่มบุคลากรเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม และสถาบันหรือวิทยากร&โค้ชที่เหมาะสม ... ที่จะต้องทำมีอะไรบ้าง ? วันนี้ทาง สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง จึงจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม" ให้กับกลุ่มHR / ผู้ที่ต้องจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมภายใน เพื่อเป็นข้อมูล แนวคิด มุมมอง และเทคนิคที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ครับ

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม

การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมมีรายละเอียดลึกซึ้งมากครับ ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกๆท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งสถานการณ์จริงในการทำแผน ไอเดียทำแผน หรือสถานการณ์เมื่อต้องประสานงานทั้งฝ่ายปฏิบัติงานและผู้บริหาร การจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ Core Value และเป้าหมายกลยุทธ์ ความต้องการของผู้บริหาร ทิศทางการเติบโตขององค์กร การสร้างเส้นทางการเติบโตให้กับบุคลากร รูปแบบการอบรมที่มีองค์ประกอบครบทั้ง Skill Set , Mindset และ Tool Set เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว...เป็นการบ้านที่ต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ครับ

การตอบคำถามผู้เรียนในคลาสแนวการสอน Training and Group Coaching

การตอบคำถามผู้เรียนในคลาสแนวการสอน Training and Group Coaching ในคลาสเมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัย อยากรู้และตั้งคำถามกับวิทยากร เราสามารถทำอะไรได้บ้าง ?? 1. ตอบคำถามแบบตรงๆด้วยประสบการณ์และมุมมองของเรา..เพื่อให้ผู้ถามได้แนวคิดเพิ่มเติม Consulting 2. ตอบคำถามด้วยการอธิบายสไลด์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำถามอีกครั้ง..เพื่อให้ผู้ถามเกิดความกระจ่างในเนื้อหานั้นมากขึ้น Teaching&Training 3. ไม่รีบตอบคำถามโดยตรง แต่ใช้หยิบหลักการที่เกี่ยวข้องนำมาเชื่อมโยงและถามกลับเพื่อให้ผู้ถามค้นหาคำตอบด้วยตัวเขาเอง 1:1 Coaching 4. ไม่รีบตอบคำถามโดยตรง แต่clarifyประเด็นให้เป็นคำถามกลาง...แล้วตั้งคำถามกับผู้เรียนท่านอื่นในคลาสเพื่อให้แต่ละคนคิดถึงเรื่องราวของตัวเองที่คล้ายๆกับเรื่องราวของผู้ถาม Group Coaching 5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่านอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นกับคำถามของผู้ถามเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย Class Sharing Training and Group Coaching คือการใช้ทักษะการฟังเชิงลึกเพื่อเก็บเบาะแสที่เป็นประเด็นสะท้อนถึง สภาวะโดยรวมของกลุ่มผู้เรียน..กรอบความคิดกลุ่มผู้เรียน..คุณค่าที่เป็นตัวตนโดยรวมของกลุ่ม แล้ววิทยากร&โค้ชใช้คำถามชวนคิด (Mirror) เพื่อให้แต่ละคนคิดถึงสภาวะ กรอบความคิด ความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อเข้าใจ (Mindset) แล้วจึงขยายกรอบความคิดเดิมสู่กรอบความคิดใหม่ (Movement) ครับ

ทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานที่ดีคือผู้ที่สามารถสื่อสารและวางแผนบริหารทีม ให้สามารถที่ได้รับมอบหมาย หรือ พาทีมไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมใช้กระบวนการ Training and Group Coaching เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการ มองเห็นตัวเอง ยอมรับตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ทักษะสำคัญที่นำมาแลกเปลี่ยน คือ 1.การกำหนดเป้าหมาย (Goal) 2.การวางแผนการทำงาน (PDCA) 3.การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication) 4.การสั่งงาน และมอบหมายงาน (Delegation) 5.การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving) 6.การกล้าตัดสินใจ (Decision Making) ไฮไลท์สำคัญของหลักสูตรนี้ ผมยกให้กับกิจกรรม(Communication) ซึ่งผมนำกระบวนการ Powerful Game Coaching มาใช้ครับ เวลาที่เราสื่อสาร เคยสังเกตุตัวเองบ้างมั้ย ว่าเราสื่อสารอย่างไร เวลาที่เรารับสาร เคยสังเกตุมั้ยว่าเราชอบและเข้าใจการสื่อสารแบบไหน เวลาถ่ายทอดข้อความหรือสั่งงาน เราสังเกตุผู้รับสารบ้างหรือไม่ว่า เข้าใจหรือไม่เข้าใจ หงุดหงิดหรือมีข้อสงสัย กับการถ่ายทอดของเราบ้างรึเปล่า กิจกรรมนี้ เน้นให้สังเกตุตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น นั่นจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกการเปี่ยนแปลงของหัวหน้างานทุกท่านครับ

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

Born to be Sales หลายคนอาจมีความเชื่อว่า คนจะทำงานขายได้ดีต้องเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้น แต่ส่วนตัวเชื่อว่า เราสามารถทำสิ่งไหนก็ได้ หากเรามีใจรักในสิ่งนั้น ด้วยพื้นฐานที่ไม่ได้เน้นมาทางการขาย แต่ได้ทำงานขาย เพราะหัวหน้าให้โอกาส พี่เขาคงไม่ได้เห็นแววนักขายของเรา แต่คงเห็นแววคุณสมบัติบางอย่างที่...เชื่อว่าเราทำได้...จุดเริ่มต้นของความรู้สึก ... อยากสอนในหลักสูตรนี้ ... นักขาย พิชิตเป้าหมาย (ใน Style ของตัวเอง) มองเห็นทุกอย่างเป็นโอกาส มากกว่า เป็นอุปสรรค กระตือรือร้น (จิตไม่ตก) เพราะมองเห็นขนาดตลาดที่ใหญ่ สร้างโอกาสทางการขายอยู่เสมอด้วยการมองที่คุณค่าของลูกค้า (แม้ลูกค้าจะปฏิเสธ) ทำงานเป็นระบบ ด้วย Sales Pipeline รู้จัก 5 เรื่องสำคัญ ในการทำ Script เตรียมความพร้อมในจังหวะการขายในแต่ละช่วงของ Sales Pipeline ต่างๆ ฝึกฝนทักษะสำคัญ ในการพูดคุยกับลูกค้า (Role Play) ทำให้ลูกค้า เชื่อมั่น และกลับมาหาเราอีก เนื้อหาที่ออกแบบมาจาก ท่านโค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ที่เรียงร้อยความเชื่อมโยงด้วยกระบวนการโค้ช ครอบคลุม ความรู้เกี่ยวกับการขาย ทักษะสำคัญในการขาย การสร้าง Growth Mindset เพื่อให้ขยาย Comfort Zone ด้วย Positive Psychology ผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ ทำให้ได้พูดคุย ฝึกฝนกันอย่างทั่วถึง ขอบคุณผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมตลอด class ขอบคุณหัวหน้าเก่าที่ให้โอกาสได้มีประสบการณ์

พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

Training and Group Coaching ไม่ใช่แค่การพัฒนาผู้เรียน...แต่ยังพัฒนาตัวผู้สอนเองด้วยเช่นกันครับ การสร้างให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้บนเนื้อหา (สไลด์) ที่กำลังสอนอยู่ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมตัวเองที่ปฏิบัติและเลือกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่จากสิ่งที่เขามองเห็นและยอมรับ ขณะเดียวกัน วิทยากร&โค้ชก็เกิดการตระหนักรู้ขณะสอนด้วยเช่นกันว่า เราเลือกใช้คำถามนี้กับสไลด์นี้เพราะสคริปต์หรือเพราะอาการใดของผู้เรียน ?? การแชร์คำตอบที่เป็นกรอบความคิดและวิธีปฏิบัติของผู้เรียนสะท้อนการสอน&โค้ชอย่างไรของเรา ?? เราคิดและรู้สึกอย่างไรกับคำตอบผู้เรียนแชร์&นำเสนอ ?? หากเราได้ยินและมองเห็นมุมที่ผู้เรียนสามารถคิดต่อได้อีก (จากประสบการณ์ของเรา)..เราเลือกการบอก แนะนำ (Consult) หรือ กลับไปอธิบายสไลด์อีกครั้ง (Teaching) หรือใช้สไลด์เนื้อหา+ถามชวนคิด (Training&Coaching) หรือถามชวนคิดทันที (Coaching) แม้จะไม่ตรงตามโจทย์ที่ตั้งให้กับการสอนของตัวเองวันนี้ทั้งหมด แต่โดยกระบวนการสอนที่เป็นเนื้อแท้ภายในของตนเอง ทำให้อดถอดบทเรียนการสอนตัวเองออกมาไม่ได้จริงๆ ครับ

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

ชอบชื่อหลักสูตรนี้มากๆ ครับ "การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร" การสอนแนว Training and Group Coaching มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้จากการเชื่อมโยงเนื้อหาสำคัญๆ ทั้งหมดที่มีในหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง การทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหากับสถานการณ์จริงจองตัวเอง ช่วยทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของตัวเองได้ทันที เนื้อหาวันนี้ให้ผู้เรียนนำ "เรื่องสำคัญขององค์กร" มาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ...สู่เป้าหมายร่วมกันในองค์กร

ผู้นำพลังบวกกับการพัฒนาทีมงานขาย ณ จุดขาย

หลักสูตรผู้นำพลังบวกกับการพัฒนาทีมงานขาย ณ จุดขาย ( PC) ผสาน 4 แนวคิด พิชิตเป้าหมาย คิดเชิงบวกกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ คิดกลยุทธ์บริหารยอดขายให้บรรลุเป้า คิดพัฒนานักขายมืออาชีพ คิดพัฒนาการบริหารงานครบ 4 มิติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้พัฒนาทีมงานทั้งหมด 5รุ่น เราเดินทางร่วมกันทุกกระบวนการ เริ่มจากออกแบบหลักสูตร ปรับการสอนกันทุกรุ่น และมีรูปแบบการติดตามผลที่ชัดเจน สำหรับโปรแกรมแรก ปีนี้ และมีก้าวต่อไปปีหน้าอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณนักเรียนทุกรุ่นที่ขยายศักยภาพ และสร้างความเชื่อมโยงกับน้องๆ รวมเพื่อนรุ่นอื่นๆ ให้มีคลื่นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน #การบ้านคือคู่มือนักขายเล่มโต จากศักยภาพของ ผจก.ทีมขายกว่า 200 ชีวิตสำหรับปี2562 ขอขอบคุณสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง ในการสนับสนุนและติวเข้มให้เป็นวิทยากรแนว Training and Group Coaching กับ Success Pattern ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดได้อย่างมีรูปแบบด้วยการถอดบทเรียนตัวเองในทุกการตัดสินใจใช้เครื่องมือหรือหลักการต่างๆในสไตล์ตัวเอง

Solution Coaching and Value Coaching

วันนี้ใช้กระบวนการสอนเชิงประยุกต์รูปแบบใหม่ครับ "Solution Coaching & Value Coaching" Solution Coaching = การทำให้ผู้เรียนนำหลักการของเครื่องมือเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงและค้นหาแนวทางบริหารจัดการในรูปแบบของเขาเอง Value Coaching = กระบวนการที่ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าที่เป็นพื้นฐานการคิดแต่ละแบบแล้วตระหนักรู้คุณค่าของตนเองที่สอดคล้องกับแต่ละการคิด ตัวอย่าง : ปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตเกินมาตรฐานที่กำหนด Solution Tools ที่เลือกใช้คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วย "ผังก้างปลา" Value ของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ตระหนักรู้กับเหตุการณ์นี้คือ "สร้างสรรค์" "สำรวจ" "มุ่งมั่น" End Result ของSolution Coaching & Value Coaching คือ สาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่ผู้เรียนวิเคราะห์ได้บนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อนำไปค้นหาแนวทางแก้ไขด้วยความเชื่อมั่นบนมาตรฐานของเขาเอง และValue "พัฒนา" ช่วยให้ผู้เรียนนำเครื่องมือไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นทักษะต่อไปได้ครับ

Empathic Communication for Teamwork

กระบวนการ ฟาโค้ช ตัวผมเองได้เคยผ่านการเรียนรู้กับโค้ชเอมาหนึ่งครั้ง ในครั้งนั้นทำให้ผมเห็น ผลสำเร็จในความแตกต่างของกระบวนการทั่วไป ซึ่งนัั่นสำหรับผมก็เพียงพอแล้ว ในฐานะผู้เข้าร่วมเรียนรู้คนนึง มาครั้งนี้ ได้มาเป็นผู้ชมการเดินกระบวนการ ทำให้ได้เห็นอีกมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นของ ฟาโค้ช กระบวนการที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆ แต่สำหรับผมที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรมาพอสมควร บอกเลยว่ากระบวนการฟาโค้ชนี้ มันท้าทายมากเช่นเดียวกัน การเริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยของผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยวิธีการถามตอบ แบบที่เชื่อมั่นในความรู้สึกของผู้เรียนมากๆ คือจุดเด่นของกระบวนการนี้ครับ ตลอดทั้งการเรียนรู้ ทำให้ผมเห็นได้ว่า การให้ความสำคัญกับความคิดและความรู้สึกของผู้เรียนแบบ100% นั้นดียังไง นี่คงเป็นวิทยากรที่พูดน้อยที่สุดแล้ว ที่ผมเคยเจอมาครับ ทั้งกระบวนการ มีแต่การตั้งคำถามให้ผู้เรียนตอบ ทั้งนั้นเลยครับ ดังนั้นความสำคัญของการเรียนรู้แบบนี้คือ ความคิดและความรู้สึกของผู้เรียน กิจกรรมที่ออกแบบมา ก็สามารถตรึงผู้เรียนให้อยู่กับตัวเองได้เป็นอย่างดี แบบที่ผมยังงงอยู่ว่า ผู้เรียนเข้าถึงกิจกรรมอย่างกลมกลืนขนาดนี้ได้ยังไง การเข้าถึงผู้เรียนแบบ ทั่วถึงคือเสน่ห์อีกอย่างของโค้ชเอครับ เดินไปคุยทุกโต๊ะ สอบถามทุกคน มองข้างนอกเหมือนคลาสนี้มันเงียบแปลกๆ แต่ที่จริงแล้วโค้ชเอใส่ใจความรู้สึกของผู้เรียนทุกคนอย่างแท้จริงครับ บางคำถามที่นั่งฟัง ผมรู้สึกว่าทรงพลังมาก เป็นคำถามที่ตัวผมเองยังไม่กล้าถาม ในตอนที่เป็นวิทยากร แต่โค้ชเอก็ถามแบบไม่คิดอะไร เดาว่าเพราะเป้าหมายของโค้ชเอ คือผู้เรียนไม่ใช่ตัวเอง เลยถามได้แบบชิลมากๆ นับถือจริงๆ สุดท้าย คำตอบของทุกคน กับคำถามที่โค้ชเอ ถามเป็นคำถามสุดท้าย ได้เรียนรู้อะไร จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นแนวทางการสื่อสารที่แต่ละคนมองเป็นในรูปแบบของตัวเอง นำไปใช้ด้วยตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างแท้จริงครับ