ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

Analytical Thinking for understanding situation รุ่น 2

Analytical Thinking for understanding situation . วันนี้รุ่นสองแล้ว...ผมยังสนุกกับการสอนแบบ Virtual Classroom แม้ถ้าเลือกได้อยากสอนแบบ Classroom ปกติมากกว่า แต่เมื่อสถานการณ์ไม่ปกติก็ต้องปรับตัวตามโจทย์&รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปกระบวนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์คือ ไม่ว่าบริบท สภาพแวดล้อมของclass จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่วิทยากร&โค้ชจะปรับส่วนผสมอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของ T&GC (Training and Group Coaching) มองเห็น & ยอมรับตัวเอง มีเรื่องที่จะนำไปปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและวิธีการของตัวเอง (Mindset & Methodology) ผ่านกระบวนการสอนของวิทยากร&โค้ช ส่วนผสมของการสอนที่ผมยึดถือและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของคลาสคือ เนื้อหาที่เป็นทฤษฎี หลักการประกอบ เครื่องมือ & กิจกรรม กระบวนการที่ใช้ด้วยความเป็น Virtual Class แบบนี้ การ blend ทั้ง 4 ส่วนผสมผ่านกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่องในแต่ละ class ครับ

Logical and Lateral Thinking ด้วยรูปแบบ Virtual Classroom

สองวันจบไปเรียบร้อยกับหลักสูตร Logical & Lateral Thinking ด้วยรูปแบบ Virtual Classroom ได้ Challenge ตัวเองหลายเรื่องกับโจทย์ความคาดหวังของลูกค้ารวมทั้งของตัวเอง วิทยากร&โค้ชที่สอนแนว Training and Group Coaching จะตั้งโจทย์ของตัวเองอยู่เสมอ โจทย์ของผมกับคลาสสองวันนี้ก็เช่นกัน1.วิทยากร&โค้ชบรรยายทฤษฎีแล้วชวนคิด แต่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้น2.ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ฟังเข้ากับบริบทงานของตัวเองได้ทันที3.ผู้เรียนเกิดความเชื่อว่าสิ่งที่กำลังฟัง เทคนิคที่กำลังเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริงและใช้กับงานของเขาได้ผสมกับโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าคือ4.สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แชร์มุมมอง แล้วต่อยอดสิ่งที่ได้ฟังจากผู้อื่น แม้รูปแบบการสอนจะเปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์และมีเครื่องมือให้ใช้มากมาย ดังนั้นการสอนยังคงไว้ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการ T&GC เช่น ใช้ฟังก์ชั่นของเทคโนโลยีที่มีเป็นตัวช่วยในกาเก็บเบาะแส (Mindset & Methodology) ของผู้เรียน เพื่อนำมาเชื่อมโยงเข้ากับหลักการ ทฤษฎี ทำให้ให้ผู้เรียนได้มองเห็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แม้Virtual Class จะลดทอนความเป็น 2 Ways Learning ใน Workshop ลงไปบ้าง แต่การฟังแบบจับประเด็นสิ่งที่ผู้เรียนได้แชร์ แล้วนำมาทำ Transition Wrap-up เพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ยังสามารถทำได้การถอดบทเรียนการสอนของตัวเอง น่าจะเป็นบันไดในการสอนรุ่นถัดไปได้สนุกและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น#TrainingAndGroupCoaching #Entraining #MSTeam #LogicalThinking #LateralThinking VDO อธิบาย Competency Conceptual Lateral Thinking

หลักสูตร Conflict Management แบบ Virtual class

หลักสูตร Conflict Management แบบ Virtual class รุ่นที่ 1 คลาสแรก เนื้อหาสำคัญ - เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง- ปรับกรอบความคิดที่มีต่อความขัดแย้ง- หลักการบริหารความขัดแย่ง- เทคนิคบริหารจัดการความขัดแย้งด้วย NLP- เทคนิคบริหารความขัดแย้งด้วยการสร้างสัมพันธ์ สิ่งที่ชอบ- บรรยากาศของการสอนที่ Active & 2 way เน้นการมีส่วนร่วม- สัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างเนื้อหากับกิจกรรม- ลักษณะของการสอนที่เป็นบรรยาย + story tellingและชวนผู้เรียนถอดบทเรียน- การปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้ทั้งไหวพริบและสติ สิ่งที่ได้เรียนรู้- การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอน Virtual ทำให้เรามี resource มากพอที่จะวางแผนการสอนและกิจกรรม- การฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการทำให้ deliver สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้า- การมีครู พี่เลี้ยง & เพื่อนที่ดีช่วยให้เราเติบโตได้อย่างรวดเร็ว- การเตรียมตัว การโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน & ความยืดหยุ่นนำมาซึ่งความสำเร็จขอบคุณ Pakorn WongrattanapiboonNuttha Wongrattanapiboonขอบคุณ อจ. ที่มอบโอกาสดีๆ ให้ได้เรียนรู้และเติบโต และ support ทั้งสถานที่ และการ set อุปกรณ์ทุกอย่างCoCoach Trainer- น้องมิด IT & ทีม Entraining ขอบคุณที่ช่วย support หลังบ้านมาตลอดกว่าจะออกมาเป็นวันนี้ มีการปรับและประชุมมาหลายครั้งหลายหน- ทีม HR Betagro ขอบคุณมากๆ ค่ะที่ช่วย support และให้คำแนะนำและขอบคุณผู้เข้าอบรม ที่กระตือรือร้นในการเรียนและมีส่วนร่วมค่ะ- Patcharin Roongsuk- ขอบคุณพี่เลี้ยงที่น่ารัก คอยให้คำแนะนำ ตั้งแต่ตอนเตรียม จนกระทั่งสอนเสร็จ ยังมานั่ง unpack ด้วยกัน กราบงามๆ หลายทีเลยคร่า- และหมอต่อ ที่แบ่งปันเกี่ยวกับการสอน online ทั้งเทคนิค, อุปกรณ์, สิ่งที่ควรทำข้อควรและข้อควรระวัง- ขอบคุณท่าน อจ.โกเอ็นก้าที่สอนวิปัสสนา และสถานการณ์ COVID ที่ให้ได้นั่งวิปัสสนาเช้าเย็น ทำให้สติและอุเบกขามากพอจน Handle คลาสวันนี้ออกมาได้ดีค่ะ#entraining#trainingandgroupcoaching

เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนด้วย 5W1H

2 รุ่นที่เพิ่งจบลงไปด้วยกรอบการสอนทั้ง Training and Group Coaching V.2020 กับบทบาท Fa & Coach เนื่องจากปีนี้ยังต้องสอนหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ตลอดทั้งปี ในการสอนแต่ละครั้งของหลักสูตรนี้ผมจึงถอดบทเรียนการสอนและบรรยากาศในคลาสอยู่เสมอ จึงทำให้มองเห็นประเด็นที่สามารถพัฒนาการสอนของตัวเองได้มากมายเช่น 1.การชวนคิดด้วยเนื้อหาและตัวอย่างเพื่อเป็นกระจกให้ผู้เรียนมองเห็น Fix Mindset ของการคิดวิเคราะห์ชัดเจนขึ้น เช่น ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ ไม่ค้นหาประเด็นใหม่ๆเพิ่มเติม ยึดถือความคิดตัวเองเป็นหลัก จนไม่รับฟังมุมมองจากภายนอกเพิ่มเติม มองโลกในแง่ดี (มากเกินไป) มองเรื่องผิดปกติ ความเสี่ยงเป็นเรื่องปกติ ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น มีข้ออ้างเสมอเมื่อเกิดปัญหา 2.สอนที่แก่นของการคิดวิเคราะห์ เนื้อหาไม่ต้องเยอะ แต่ให้เฉพาะที่ตรงประเด็น , เครื่องมือการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยคีย์เวิร์ดง่ายๆ จับต้องได้แล้วลงมือปฏิบัติได้ทันที เพราะผู้เรียน เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ไม่พร้อมจดจำนิยาม ความหมายการคิดวิเคราะห์ที่ยาวๆ เพราะไม่ได้นำไปสอบ พร้อมสนใจทฤษฎีของการวิเคราะห์ หากทำให้เข้าใจง่าย และ เชื่อมโยงเข้ากับตัวเขาเองได้เร็ว รู้สึกว่าเครื่องมือไม่ซับซ้อน เข้าใจด้วยภาษาที่ง่าย แล้วนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ได้ 3.ผู้เรียนมีกรอบความคิดของตัวเองที่อาจจะไม่สอดคล้องกับแก่นของเนื้อหาที่กำลังเรียนรู้ การทำให้เขาเกิด Awareness พร้อมปรับเปลี่ยนกรอบความคิดโดยไม่รู้วึกว่าถูกสั่งหรือตำหนิ แต่โฟกัสที่ประโยชน์ที่จะได้จากการนำหลักการคิดวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ 4.Worksheet ที่ต้องออกแบบเป็นกระบวนการ ผู้เรียนฝึกเขียนเครื่องมือหนึ่งแล้วเชื่อมโยงไปอีกเครื่องมือหนึ่ง ไปเรื่อยๆ จนจบครบกระบวนการได้เป็น Action Plan, Solution ที่มีความครบทั้งกระบวนการคิดตามทฤษฎี 5.การใช้บทบาท Fa & Coach ในจังหวะที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดด้วยตัวเอง แต่มาจากมุมมองที่ถูกชี้ให้เห็นแล้วพร้อมปรับเปลี่ยน ประยุกต์ด้วยความเต็มใจ ยังมีอีกหลายหลักสูตร หลายหมวดในปีนี้ที่จะต้องอัพเกรดต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทผู้เรียนและความต้องการของผบห. Hr. บนหลัก Customer Centric ครับ

Business Matching ผู้จัดการยุคใหม่

โครงการ Business Matching ที่สภาอุตสาหกรรม จัดให้กับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ "ผู้จัดการยุคใหม่" เป็นครั้งแรกของผม ที่คลาสมีผู้เรียนไม่ได้อยู่ร่วมองค์กรเดียวกัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ความกังวลมีตั้งแต่รับโจทย์ ถึงแม้จะมี handout แต่แท้จริงเราไม่รู้เลยว่า ความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้าร่วมนั้นคืออะไรกันแน่ เราจะเตรียมอะไรเผื่อไว้อย่างไรดี และความคาดหวังที่อยากให้ผลลัพท์ออกมาดีก็ยังคงติดตัวมาอยู่ดี ถึงแม้จะเรียนเกี่ยวกับการวางใจในผลลัพธ์มามากแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ได้เรียนรู้คือเมื่อเราไม่มั่นคง เมื่อเรายังคงยึดอยู่ที่ความคาดหวังความกังวลของตัวเอง ไม่มีทางเลยที่เราจะ be there กับผู้เข้าร่วมได้อย่างเต็มที่ การจะอยู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมได้ คือการวางใจ เราเตรียมมาดีที่สุดแล้ว ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีที่สุดเสมอ หยิบสิ่งที่เกิดใน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมมากที่สุด และผลลัพธ์ก็จะตามมาเอง นอกจากได้สัมผัสความใหม่ (เหมือนการจัดกระบวนการครั้งแรกๆ) และความตื่นตัวของตัวเองครั้งนี้แล้ว ยังเป็นความโชคดีที่ได้สัมผัสพัฒนาการของกลุ่มตามที่ได้เรียนรู้มาอีกด้วย ครั้งนี้เป็น session ที่ผมได้ขนสรรพกำลังของผมมาใช้อย่างเต็มที่ และได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากครับ ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ร่วมกันสร้างอ่างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น และคงมีโอกาสได้พบกันอีกครับ

พัฒนาทักษะการสื่อสาร Communication Skill

คลาสวันนี้กับหลักสูตร "พัฒนาทักษะการสื่อสาร Communication Skill" ด้วย Training and Group Coaching version 2020 แก่นของหลักสูตรสื่อสาร เรียนรู้ด้วย Communication Model ที่ประกอบไปด้วยนัยยะสำคัญมากมาย 1.การให้ความสำคัญกับทั้งผู้พูด-ผู้ฟัง-ข้อความ-การตอบกลับ ทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นได้ทั้งใจและงาน 2. E+R=O เมื่อผู้อื่นเป็น Event ของเราและเราต้อง Response กับเราเป็น Event ของผู้อื่นและเขา Response ตอบกลับเรา ทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นได้ทั้งใจและงาน 3. จิตใต้สำนึกของคนแตกต่างกัน, Type ของคนแตกต่างกัน, หมวกหรือบทบาทที่กำลังสวมใส่แตกต่างกัน ทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นได้ทั้งใจและงาน สร้าง Growth Mindset ขยาย Comfort Zone 1.คนส่วนใหญ่มี Comfort Zone ที่กลายเป็นอุปสรรคของการสื่อสารให้คนเข้าใจและยินดีปฏิบัติตาม การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตได้ (Growth Mindset) โฟกัสเป้าหมาย เอาชนะความกังวล ข้อจำกัด มองผลลัพธ์เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของตัวเอง 2.กรอบความคิดของการฟังเพื่อ "จับถูก" มองผู้ฟังในเชิงบวก เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อจูงใจให้คนคล้อยตามความคิด แทนการบังคับด้วยแรงกระตุ้นเชิงลบ 3.รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ปรับการสื่อสารที่สอดคล้องกับแต่ละคุณลักษณะของบุคคล เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน สร้างแนวคิดผ่านกิจกรรมและเครื่องมือ Training and Group Coaching ที่เพิ่มความสนุกในการเรียนรู้แต่ยังคงไว้ซึ่งจุดเด่นของกระบวนการคือ ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง มีเรื่องที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย เทคนิค แนวทางที่ได้เรียนรู้ในคลาสผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching 1.การ์ดเรื่องเล่าเพื่อเข้าใจคุณลักษณะของคนเล่า (ผู้พูด) เพื่อใช้ความเป็นตัวตนผ่านเรื่องเล่าแล้วถอดบทเรียนตัวตนนั้นด้วยคีย์เวิร์ดที่เป็นคุณลักษณะเด่นของผู้เล่า 2.หมวกหกใบเพื่อตระหนักรู้ความสอดคล้องและความขัดแย้งระหว่างบทบาทกับตัวตนผ่านแต่ละโจทย์ของกิจกรรม รวมทั้งการสร้างรูปแบบการสื่อสารด้วยหลักการ "รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน" 3.การRole Playing ด้วยสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีมุมมองที่ต่างไปจากกรอบความคิดของการสื่อสารเดิมๆ รวมทั้งความสนุกจากการถอดบทเรียนร่วมกัน สิ่งสำคัญในวันนี้คือ หลักสูตรนี้คือหลักสูตรสุดท้ายของโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารแบบบูรณการด้วย 5 Competency หลัก ตลอด 1 ปีที่อยู่ร่วมกันมา ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงผ่านการ Sharing ในคลาส บางท่านมองเห็นตัวเองได้เร็วตั้งแต่หลักสูตรแรก บางท่านค่อยๆ สะสมความรู้และ mindset แล้วมาตกผลึกในคลาสหลังๆ รอพบกันใหม่กับ Advance Programe ที่เป็นเชิง Coach and Facilitation ในแผนการอบรมหน้าครับ

พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร

ได้มีโอกาสไปแบ่งปันในงานประชุมประจำปีให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวข้อ พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านบุคลิกภาพสู่การบริการที่ดี Key หลักๆ เห็นความสำคัญของบุคลิกภาพ และประโยชน์ต่อตนเอง บุคลิกภาพที่ดีเริ่มจากภายใน มุมมองของตน ทัศนคติที่มี ความเชื่อ ความมั่นใจ แล้วสะท้อนไปที่บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายในและภายนอก มารยาทของผู้ให้บริการที่ดี ผู้เรียนได้เป้าหมายบุคลิกภาพที่ดีแบบของตนเอง รู้จุดแข็ง จุดที่จะพัฒนาของตน สิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองในครั้งนี้ การเพิ่มการ connect กับผู้เรียนมากขึ้น การ connect = rapport ที่ดี ทำให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สนุกกับการทำสไลด์ การร้อยเรียงเนื้อหา และการเตรียม การเพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในคลาสเพิ่มขึ้น ให้ฝึกตั้งแต่ในห้อง จะได้นำไปใช้ต่อ ขอขอบคุณ ขอบคุณคุณเดือนที่ดูแลและจัดเตรียมสถานที่ให้ ขอบคุณผู้อบรมที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำกิจกรรมเต็มที่ค่ะ

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ได้ไปแบ่งปันเรื่องการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ ให้กับ บ.อะยิโนะโมะโต๊ะ Key ของหลักสูตร ในองค์ประกอบการสื่อสาร feedback สำคัญที่สุด เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ปรับตนเองให้เหมาะกับสไตล์คนที่คุยด้วย สร้างสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้สื่อสารและจูงใจได้ดี หลักการ, เทคนิค NLP และ การนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร สิ่งที่ผู้เรียนชอบและจะนำไปใช้ การฟัง การพูดให้ครบถ้วน ทั้งจุดประสงค์ รายละเอียด และทางเลือก การสร้างสัมพันธ์ด้วย NLP หลักพื้นฐานของ NLP เพื่อการเข้าใจผู้อื่น สิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองในครั้งนี้ เพิ่มการ connect กับผู้เรียน ตั้งแต่เล่าประวัติตนเองสั้นๆ และใช้คำถามให้ผู้เรียนได้ตอบ ได้ rapport ตั้งแต่ต้น และอีกมากมาย ช่วง contract บอกกติกาแบบเนียนๆ และค่อยๆ เสริมกติการะหว่างสอน ผู้เรียนให้เห็นประโยชน์ของหัวข้อนี้ตั้งแต่ต้น ตามการสื่อสาร ที่สื่อในสิ่งที่ผู้รับสารเห็นประโยชน์ จึงเริ่มจากให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ก่อน ตั้งแต่เกริ่นเข้าเนื้อหา มีการใช้ Story Telling จากประสบการณ์ของตนเองเพื่อจูงใจก่อนอธิบายเทคนิคต่างๆ และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้จากประสบการณ์ของตนเอง น่าจะได้ทั้งความน่าติดตามและเพิ่ม rapport กับผู้เรียนตลอดการสอน ฝึกที่จะฟังแบบตั้งใจแบบหน้าตาเป็นมิตร โดยใช้เรื่องของการรู้ตัวจากการฝึกสติ

Proactive working mindset

ขอบคุณของขวัญวันคริสมาสต์ปีนี้ คือ การได้ไปแบ่งปันพลังงานดีๆ ให้กับโรงงานเภสัชกรรมทหารในหัวข้อ Proactive working mindset ครั้งนี้เป็นการอัพเกรดตัวเอง ตั้งแต่กลุ่มผู้เข้าอบรมมีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน อายุงาน culture ขององค์กรที่เป็นแนวทหาร และจำนวนคน 120 คน และผู้เข้าอบรมเข้าเรียนเป็นวันที่ 2 (วันก่อนหน้าเรียนอีก 1 หลักสูตร) และต้องเลิกเร็ว ห้ามเกิน 3 โมง สิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากคลาสนี้ ความหลากหลายของผู้เรียนยิ่งมาก ยิ่งเตรียมตัวมาก ทั้งการใช้คำง่ายๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เขาเข้าใจ กิจกรรมก็ค่อยๆ พาเขาทำทีละขั้นทีละตอน พร้อมยกตัวอย่าง การพกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนไปเผื่อส่วนตัว ช่วยให้เราพร้อมทุกสถานการณ์ (การมีเผื่อเหลือ ดีกว่าขาด ใช้ไม่ใช้อีกเรื่อง) การมีกิจกรรมที่หลากหลายสำคัญมาก เช่น การใช้เกม/กิจกรรม (ให้มี movement) ก็ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ แล้วค่อยดึงกลับมาเข้าบทเรียน การให้ผู้เรียนวาดรูปแล้วอธิบาย ก็ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเขาเอง และกล้าที่จะพูดมากขึ้น (ใช้ทั้งฐานคิด ฐานกาย และฐานใจ) การมีสติอยู่กับปัจจุบันของผู้สอน อยู่กับผู้เรียน และรับผู้เรียนได้ในแบบของเขา เชื่อมั่นในศักยภาพว่าเขาสามารถ move ไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นได้ และเราสามารถช่วยให้เขา move ได้ และเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น การใจเย็น และมี EQ ดี ช่วยให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี การเรียนรู้จากการวางแผน เตรียมตัว ลงมือทำ หมั่นสังเกต และปรับให้ดีขึ้น ใจความสำคัญของ Proactive working mindset Proactive คือ ไม่ว่าคน/สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็จะสร้างพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ (ไม่โทษสิ่งแวดล้อม ปรับที่ตัวเอง) โฟกัสเป้าหมาย มากกว่าปัญหาอุปสรรค เอาชนะทัศนคติเชิงลบ ด้วยการหารูปแบบความสำเร็จในอดีต การให้ความหมายเชิงบวก การเรียนรู้เชิงบวก เป็นต้น ขยาย comfort zone ให้ใหญ่ขึ้น ค้นหา strength เพิ่มเติม และมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้ คน Proactive จะใช้เทคนิคมากมายเพื่อให้งานสำเร็จ เช่น การเข้าใจคนที่แตกต่าง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ท้ายที่สุดคลาสนี้ก็จบลงแบบสวยงาม พลังงานในห้องจากที่เบาๆ ก็ค่อยๆ ดีขึ้น จนเต็มที่และเป็นพลังของความรัก สามัคคี ในกิจกรรมสุดท้าย

สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ทัศนคติที่ดีสร้างได้ สร้างจากการคิดด้านดีด้านบวกต่อเรื่องที่ต้องการ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วขยายไปยังคนและสิ่งรอบข้าง บ่อยๆ ทัศนคติที่ดี บอกการกระทำที่ผลการทำงาน จิตสำนึกรักองค์กร แสดงออกที่พฤติกรรม กรอบความคิดคุณภาพ มองเห็นจากการเติบโต ครั้งนี้ ท้าทายเรื่องการสื่อสาร กับผู้อบรมชาวพม่า 50% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด แต่มีผู้เข้าอบรมตัวอย่าง คุณปุ้มปุ้ย ที่มีทัศนคติดีเยี่ยม เป็นตัวอย่าง เป็นเพชรขององค์กรเลย เป็นผู้นำที่ดีของพนักงานพม่า กระตุ้นการเรียนรู้ และ สนุก ได้ความรู้ ได้สิ่งที่ต้องการเริ่มทำ ถูกใจคนสอน คนเรียน และ ผู้บริหาร ขอบคุณน้องตาล และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ที่ช่วยประสานเป็นอย่างดีงานนี้ น้องตาล ตามมาดูแลลูกค้าเองเลย ขอยคุณ บ. ต้าฟงอุตสากรรม ที่ไว้วางใจ สอนมา 3 รอบ

VUCA WORLD

เมื่อวันก่อนมีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดกับผู้บริหารที่ได้รับโอกาสไปบรรยายในปีนี้ ประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในมุมของการพัฒนาบุคลากรในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 1.ทิศทางขององค์กรที่พนักงานควรรู้ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องดับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ยุคที่คำว่า "VUCA WORLD" ไม่ใช่แค่กระทบกับระดับองค์กร แต่ลงลึกไปถึงระดับบุคคล ดังนั้นเป้าหมายที่องค์กรจะก้าวไปให้ถึงตรงจุดนั้น ทำอย่างไรจึงจะเป็นเป้าหมายเดียวกับที่พนักงานอยากจะร่วมเดินทางไปด้วย 2.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การปฏิบัติตัว พฤติกรรมที่คนภายนอกสัมผัส รับรู้ ทำอย่างไรให้เขาสามารถรู้ได้ว่านี่คือคนขององค์กรนี้ โดยไม่ต้องแนะนำตัว !!! ไม่ว่าจะคุยกับ Level ไหน ไม่ว่าจะคุยกับฝ่ายหรือแผนกไหน ลูกค้าเกิดความรู้สึกได้ว่าที่เป็นวัฒนธรรมของคนองค์กรนี้จริงๆ 3.แนวทางการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ เมื่อข้อ1และข้อ2ชัดเจน ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลจะต้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาคนทั้ง สมรรถนะทางด้าน Functional, Soft Skill กรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คุณค่าของพนักงาน (Value) ที่สามารถนำไปปฏิบัติตัวให้เป็นอุปนิสัยใหม่ๆ 4.แผนและรูปแบบการอบรมที่ รูปแบบการอบรมที่ทำให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ข้อ3 รวมทั้งสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ (10:20:70) การให้ความสำคัญกับภาพใหญ่ (ทิศทางองค์กร) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในภาพย่อย (สมรรถนะของพนักงาน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งผลลัพธ์ เวลา ต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching

คลาสวันนี้สอน Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching สอนที่ Conceptual ของ Mindmap เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ทีหลักการ ให้พื้นที่อิสระในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนรู้ของตัวเอง เชื่อมโยงทฤษฎีกับหลักการเข้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เห็นแนวทางประยุกต์ใช้ ออกแบบWorkshop ให้ลองลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองระหว่างทำและหลังทำ ถอดบทเรียนความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่อยากทำเพิ่มเติม ด้วยกระบวนการ Group Coaching เสริมเติมด้วยเทคนิคจากประสบการณ์ผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเลือกหยิบบางมุมไปต่อยอดปีหน้าตั้งใจพัฒนากระบวนการสอนที่ Conceptual Training and Group Coaching ให้ลึกและละเอียด เพื่อต่อยอดไปถึงเครื่องมือและรูปแบบWorkbookครับ

Do Fast Fail Fast Learn Fast

ตลอด 5 ปีของเส้นทางวิทยากรและโค้ช ผมมักจะได้รับโจทย์จาก Mentor Coach อ.ปกรณ์ ให้ลองไปคิด ไปขยาย ไปลงรายละเอียด โจทย์ต่างๆ แล้วทำออกมาเป็นชิ้นงานอยู่เสมอ เช่น เขียนบทความประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการโค้ชจากการถอดบทเรียนการเรียนรู้ของตัวเอง สร้างโปรแกรมพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิดใหม่ๆ เปิดเซสชั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยๆ คิดเครื่องมือการสอนและการโค้ช สอนหลักสูตรเดิมด้วยเทคนิคใหม่ๆ และเทคนิคเดิมกับหลักสูตรใหม่ๆ พัฒนาความเชี่ยวชาญให้ออกมาเป็นเครื่องมือบริหารงาน สิ่งที่ได้หากประเมินผลลัพธ์ที่เป็นImpactภายนอก บางชิ้นงานก็สำเร็จและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน บางชิ้นงานก็คงอยู่ได้ระยะหนึ่ง (เฉยๆ) บางชิ้นงานก็เริ่มต้นและจบลงอย่างรวดเร็ว (ไม่เวิร์ค) แต่หากประเมินผลลัพธ์ที่ Impact ภายใน ผมกลับได้อะไรมากมายที่เป็นประสบการณ์สะสมมาจนเป็นตัวตน (ในบทบาทวิทยากรและโค้ช) จากการเรียนรู้ระหว่างคิดค้น วิจัย ค้นหาข้อมูล ลองผิดลองถูก แล้วหยิบผลที่ได้มา Develope and Practice อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้มีอะไรบ้าง ผ่านสามคีย์เวิร์ดหัวเรื่อง 1. Do Fast (ลงมือทำให้เร็ว) การไม่รอให้พร้อม ไม่รอให้สมบูรณ์แบบ ไม่รอให้ข้อมูลครบ แล้วค่อยลงมือทำ แต่ทำเท่าที่มี Resource ขณะนั้นกับการเสริมเติมอีกนิดหน่อย แล้วค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมระหว่างลงมือทำ กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผมไม่เสียเวลาไปกับความกลัว ความกังวล ความไม่มั่นใจ ที่สำคัญ...ทำให้ผมไม่ยึดติดกับ "ความสมบูรณ์แบบ" เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด 2.Fail Fast (ผิดพลาดให้เร็ว)การทำถูก การทำได้ นั้นดีเสมอและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังเมื่อจะลงมือทำอะไรสักอย่าง แต่การทำแล้วเกิดข้อผิดพลาด กลับช่วยสะท้อน Reaources ที่เรามีว่าควรเพิ่มเติม เสริมอะไรมากขึ้น สำหรับผม ผลลัพธ์คือตัวประเมิน ชี้วัดระดับความรู้ ทักษะ วิธีการ ประสบการณ์และ Mindset ที่ใช้ตัดสินใจลงมือทำ หากเข้าใจธรรมชาติของความผิดพลาด ก็จะทำให้เราอยู่กับเรื่องนั้นได้อย่างสนุกและมีความสุขกับมันจริงๆ 3.Learn Fast (เรียนรู้โดยเร็ว) เมื่อเรายอมรับและอยู่กับข้อผิดพลาดได้แล้ว ก็ต้องรีบถอดบทเรียนเพื่อคิดหาแนวทาง วิธีการใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อเริ่มต้นลงมือทำอีกครั้งให้เร็วเท่าที่จะเริ่มได้ สร้างวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะไม่หยุดลงมือ ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนา สิ่งที่เกิดขึ้นคือกรอบของศักยภาพที่ค่อยๆขยายใหญ่โตขึ้น เพิ่มขึ้น ปี 2563 ยังมีอีกหลายโจทย์ หลายชิ้นงานรอให้ DO FAST FAIL FAST LEARN FAST และน่าจะเป็นปีที่ท้าท้ายบทบาทวิทยากรและโค้ชมากกว่าปีที่ผ่านมามากๆ ครับ

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

เมื่อวันก่อนทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ได้จัดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมา เป็นโปรแกรมสมนาคุณให้กับกลุ่มบุคลากร HR ที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม Core Program นี้อยู่ที่รูปแบบ แนวทางการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายขององค์กร ผมนึกถึงคำๆ นึงคือ "Demand Chain & Demand Side" แนวทางการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมโดยที่ใช้ Customer Centric เป็นแก่นของการคิดรูปแบบ "Demand Side" คือ ที่มาของการทำ Training Roadmap หรือ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี มีจุดเริ่มจากอะไรได้บ้าง ต้องการให้สอดคล้องกับ Vision, Mission, Core Value ใช้ Training Need Survey จากพนักงานหรือผู้จัดการ ประเมิน Competency Gap เพื่อพัฒนาตามระดับพนักงานและ Functional โปรแกรมพัฒนาอื่นๆเช่น Talent - Succession Plan, Internal Trainer เป็นต้น Demand Chain คือ กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดของโปรแกรมจนกระทั่งอบรมแล้วเสร็จ "HR" .. เริ่มออกแบบและจัดทำTraining Roadmap ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร "ผู้บริหาร"... พิจารณาและอนุมัติแผนอบรมกับงบประมาณ "วิทยากร&สถาบันจัดฝึกอบรม" ซึ่งHRและผู้บริหารคัดเลือก โดยสามารถตอบโจทย์ทั้งเนื้อหา กระบวนการสอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง...และงบประมาณที่ตั้งไว้ "พนักงาน,สถานที่" ... จัดเตรียม วางแผน กำหนดนัดหมายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมตามแผน "HR , ผู้บังคับบัญชา" ... ดำเนินติดตาม ประเมินและวัดผลลัพธ์หลังจบโปรแกรม จาก Demand Side & Demand Chain มองภาพรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย กลายเป็นที่มาของสิ่งที่ทางสถาบัน น้องๆ ทีมงาน รวมถึงวิทยากร ที่ช่วยจัดเครื่องมือต่างๆตามกลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อคอยสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรต่างๆอย่างเต็มความสามารถ

ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

จบอย่างเฮฮามีสาระครบรส ในหลักสูตร ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน เป็นผู้นำ นอกจากต้องเก่งเรื่องบริหารงานแล้ว ยังต้องเก่งเรื่องบริหารคน และที่สำคัญต้องสามารถ โค้ชทีมงานให้สร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ด้วย ผู้เข้าอบรมชอบ กิจกรรม รู้จักตนเองด้วย disc การทำ workshop สื่อสารกับทีมงานแบบ ต่างๆ และ role play ในบทบาทผู้นำ ตามกรณีศึกษาได้ดีเยั่ยม งานนี้ ผู้นำทุกคนสามารถทำได้ เพียงรู้เทคนิค การรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนแต่ละแบบและบริหารทีมงานแบบ 360 องศาได้ เสียงสะท้อนจากผู้อบรม ต่างบอกว่า เรียนสนุก ชอบกิจกรรม และพึ่งเคยเจอ อจ.แบบนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส ตัวเอง รวมศาสตร์ที่มีมา รู้จักผู้เข้าอบรมจากกิจกรรมแนะนำตน workshop ต่างๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับแต่ละหลักสูตร แต่ละองค์กรอย่างเหมาะสม และ กลมกล่อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณ บ. ไดเกียว คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ขอบคุณ น้องตาล ผู้ประสานงาน และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ขอบคุณน้องน้ำ สาธุกับความดีงาม จิตเบิกบานเพราะปล่อยเป็น ผู้ช่วยและการทำ vdo

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

วันนี้ กับการชวนคิดชวนคุย กับ HRD ขององค์กรในการแปลงโจทย์ จากผู้บริหาร เป็นโปรแกรมพัฒนาบุคคลากร เป็นกลุ่มที่ 2 ในปีนี้ สนุกกับโจทย์ที่หลากหลาย สำหรับทีมงานของเอ็นเทรนนิ่งแล้ว หากช่วย HRD ให้สามารถอธิบาย ที่มาของการออกแบบโปรแกรม ที่ตอบความคาดหวังขององค์กร และสามารถวัด/ติดตามผลลัพธ์การอบรมได้ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริหาร และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงแม้จะได้ออกแบบโปรแกรมให้กับหลายๆ องค์กรมาแล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องที่พัฒนาได้อีก เมื่อได้พูดคุยกับผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้ ขอบคุณคุณลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน และมีสิ่งที่จะนำไปทำ และ ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

คำตอบที่ไม่คาดคิด !!!กับคลาสวันนี้ ผมเริ่มต้นคลาสด้วยคำถามประจำหลักสูตรคือ ใครชอบปัญหาบ้างครับ ??? และคำตอบของคำถามก็แทบไม่ต่างจากทุกคลาสของหลักสูตรนี้ก่อนหน้านี้คือ ไม่มีใครชอบ!!! เป็นสัญญานเล็กๆว่าวันนี้กระบวนการสอนควรให้สัดส่วนในเรื่องวิธีคิด (Mindset) ต่อปัญหา ไม่แพ้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหา (Methodology) เพื่อให้การสอนหลังจบคลาสแล้วช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองแล้วสร้างมุมมองเชิง Positve กับปัญหามากขึ้นกว่าตอนเริ่มคลาส สิ่งที่ผู้เรียนท่านหนึ่งแชร์หลังจบคลาส ทำให้ผมเซอร์ไพรซ์ (ระดับหนึ่ง) "ถ้าให้อาจารย์ถามอีกครั้งตอนนี้ว่า ใครชอบปัญหาบ้าง ผมคิดว่าคำตอบก็คงเหมือนเดิม คือ ไม่มีใครยกมือ!!!!""แต่ความรู้สึกของผมตอนนี้และคิดว่าเพื่อนๆน่าจะคล้ายกันคือ เราไม่กลัวเมื่อต้องเจอปัญหา เพราะเรารู้ว่าจะ Handle กับปัญหาอย่างไร " ผมยังเชื่อลึกๆว่า คำตอบที่เกิดขึ้นมาจาก "กระบวนการสอน" มากกว่า "ผู้สอน"กระบวนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเดินผ่านเส้นทางของความละเอียดในสมการ E+R=O มองเห็นกรอบความคิดทั้งเชิงบวก (Growth) และเชิงลบ (Fix) ที่ใช้ Response กับ Event ยอมรับกรอบความคิดที่นำไปสู่ Outcome ที่ยังไม่ Ok (Self Awareness) อยากเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดใหม่ (สร้างResponseใหม่ๆด้วยการมองคุณค่าของปัญหาหรือ Event ที่เผชิญ) เทคนิค เครื่องมือ ที่เขาเป็นชอบ เชื่อ ใช่ และเป็นผู้เลือกอยากนำไปใช้...จัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญ (ขยาย Comfort Zone) เทคนิคการสอนที่ทำให้ กรอบความคิดกับวิธีการ..เป็นเรื่องเดียวกัน ผู้เรียนรู้ว่าเขาติดอยู่ตรงจุดไหนของกระบวนการจัดการปัญหา เขารู้สึกว่าปัญหาที่เคยใหญ่...เล็กลงกว่าเดิม "แสงสว่างปลายอุโมงค์" คำนี้ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าแสงสว่างนั้นจะเป็น มุมมองใหม่ ตัวตนใหม่ กรอบความคิดใหม่ วิธีการจัดการใหม่ ที่จะนำไปสู่ Action ใหม่ๆที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ขอบคุณ Training and Group Coaching ที่ทำให้มีความสุขทุกครั้งหลังคลาสสอน

Creative Positive Brain at Work

มองภาพแล้ว เห็นคำคู่ไหนบ้างครับ ? Rapport for Creative Positive Thinking วันนี้เดินทางไกล มาชวนคิดถึงราชบุรี ให้กับทางบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) แต่ก็ได้แนวคิดในการ Upgrade การสอนในหลายจุดคุ้มค่ากับที่มา โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมตัวเรา เข้ากับผู้เรียน เพื่อเชื่อมผู้เรียน เข้ากับหลักสูตร โดยปกติในกระบวนการ Training and Group Coaching จะมีเทคนิคหนึ่งคือการใช้คำคู่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในช่วงเริ่มต้น วันนี้ได้ทดลองอีกเทคนิคคือการใช้คำคู่ คู่กับการอธิบาย Conceptual Model ในแต่ละส่วน เพราะผมมองว่า Conceptual Model หนึ่งภาพ มีหลายจุดที่สร้างชุดคำให้ผู้เรียนตะหนักรู้ได้ บนภาพๆ นี้ เรากำลังใช้ "ความคิด" หรือ "อารมณ์" ในการแก้ปัญหา (Thinking and Feeling Brain) เรากำลังใช้ "ข้อมูล" หรือ "ประสบการณ์" ในการวิเคราะห์สถานการณ์ (Perception) เรากำลัง "รักตัวเอง" หรือ "ตามใจตัวเอง" กับสถานการณ์ที่เจอ (Lazy Brain) เรากำลัง "ใช้ศักยภาพ" หรือ "สร้างหลุมพราง" บนคุณค่าของตัวเอง (Brain CARES)และเรากำลัง "สร้างสรรค์" หรือ "สร้างนิสัย" ให้ตนเอง ครั้งนี้เป็นการทดลองครั้งแรกในการใช้ Rapport ร่วมกับการสร้างภาพ Conceptual ในสมองของผู้เรียน และคิดว่า น่าจะลงลึกในรายละเอียดได้อีก ในครั้งต่อๆ ไป อยากได้ไปใช้อีดเร็วๆ เลยครับ

ทักษะการนำเสนอ Presentation Skill

วันนี้สอนหลักสูตร ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) กลุ่มหัวหน้างานระดับต้น ให้เขาสร้างกรอบความคิดในการนำเสนอที่ดี ผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching โดย ให้เขาอยู่ในสภาวะที่ดี มีการกำหนดเป้าหมาย/ตั้ง ความคาดหวัง focus กับการเรียน ให้สำรวจ ความคิด ความรู้สึก เมื่อจะนำเสนอ ซึ่งส่วนใหญ่ มี "ความกลัว" ในการนำเสนอ - กลัวคนฟังไม่รู้เรื่อง - กลัวคนฟังถามในสิ่งที่เราไม่รู้ - ไม่มีเทคนิคนำเสนอ ให้เทคนิคในการเตรียมตัว และ ขั้นตอนการนำเสนอ แล้วให้ทดลองปฏิบัติจริง สิ่งที่ให้ผู้เรียนฝึกฝน ใน class ผ่าน workshop ต่างๆ เตรียมตัวทุกครั้ง ที่จะนำเสนอ สร้างความมั่นใจ เตรียมข้อมูล และ ออกแบบนำเสนอ ให้สอดคล้องคุณลักษณะ และ ความคาดหวังของผู้ฟัง สร้างความเชื่อถือให้ผู้ฟัง สื่อสารสร้างสัมพันธ์ ไม่จินตนาการเชิงลบกับผู้ฟัง สร้างการเขื่อมโยง รับฟังอย่างตั้งใจ ในสิ่งที่ผู้ฟังสอบถาม สร้างการยอมรับ ใช้คำถามสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างความเชื่อมั่น สนุกกับการนำเรื่องงานที่ตัวเองดูแล มาสร้างสรรค์ เป็นการนำเสนอแล้ว Role play เพื่อซ้อมก่อนขึ้นนำเสนอจริง

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ หลักสูตรสองวันนี้ สอนด้วยคีย์เวิร์ดคำคู่เพื่อสร้างกรอบความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking Mindset) กับการพิชิตเป้าหมาย เมื่อเจอ "อุปสรรค" เราโฟกัสที่ "อุปสรรค" หรือ "เป้าหมาย" ?? เราแก้ปัญหา "เฉพาะหน้า" หรือคิดเพื่อหาแนวทาง "ปรับปรุงในระยะยาว" ไปพร้อมกัน ?? สถานการณ์ไหนเราใช้ "ข้อมูล" มาประกอบการคิด สถานการณ์ไหนเราใช้ "ประสบการณ์" ?? เราคิดแนวทางที่ "หลากหลาย" หรือ "ยึดมั่นในแนวทาง" ที่เชื่อมั่นแล้วตัดสินใจ ?? "คิด" กับ "รู้สึก" เราจะเลือกใช้อย่างไร ?? การสร้างกรอบความคิดที่สอดคล้องกับแนวทางของแต่ละทักษะ ช่วยให้มองเห็นกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพครับ

Entrepreneur Mindset

เปลี่ยน Fix Mindset เป็น Growth Mindset คลาสวันนี้รู้สึกละเอียดมากขึ้น มีเครื่องมือใหม่มากขึ้น ฟังผู้เรียนเชิงลึกมากขึ้น เพื่อหยิบมุมต่างๆ ที่เป็นเบาะแสของ Fix Mindset เพื่อมาชวนให้ผู้เรียน มองเห็น Mindset ที่เป็นที่มาของพฤติกรรม ยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก Mindset ที่เลือกใช้ อยากปรับเปลี่ยน Mindset ใหม่เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ Mindset อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกชอบได้ แต่อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนพร้อมขยาย Comfort Zone ด้วยMindsetใหม่ๆได้ หากผู้เรียนมีศัตรูของ Growth Mindset เช่น คงได้แค่นี้ เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก คิดเองก็ไม่เกิดประโยชน์ อื่นๆ อีกหลายความเชื่อ (ที่เป็นข้อจำกัด) การทำให้ผู้เรียนมองเห็น-ยอมรับ-อยากเปลี่ยนด้วยเทคนิคการสอน เรื่องเล่า ตัวอย่างสมมติ เพื่อชวนคิด Roleplaying ด้วยสถานการณ์จริงแล้วถอดบทเรียนเทคนิคที่ใช้ การใช้หลักการสร้างการตระหนักรู้ กรณีศึกษาด้วยสถานการณ์คล้ายจริงเพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์คือ ผู้เรียนมีมุมที่รู้สึกชอบ เชื่อว่าเป็นไปได้ ใช่กับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ นำไปใช้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ของตัวเอง ขอบคุณบรรยากาศคลาสวันนี้ เป็นอีกหนึ่งคลาสที่เหมือนทุกคลาสที่ช่วยให้ผู้สอนมี Powerful ในกระบวนการ Training and Group Coaching ตลอด 6 ชั่วโมง

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่น 2 กลุ่มผู้เรียน manager, leader, talent staff บ.ฮอนด้า (อยุธยา) ใจความสำคัญ ธรรมชาติมนุษย์ชอบได้รับการยอมรับ ชอบให้คนมองเค้ามุมดีๆ (จับถูก) ชอบให้คนเห็นคุณค่า หากมีครบ คนๆ นั้นจะอยากพัฒนา อยากเก่งด้วยตัวของเขาเอง ปฏิบัติกับลูกน้องแบบคนๆ นึง ไม่ใช่พนักงาน เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์กับลูกน้อง การรับฟังแบบเปิดใจ และการโค้ช รับรู้ความต้องการของลูกน้องและทำให้เขาเห็นประโยชน์ในสิ่งที่จะมอบหมาย/จูงใจให้ทำ เห็นความคิดเชิงลบของตนเองในการเป็นผู้นำ ตระหนัก และก้าวข้ามความคิดเชิงลบด้วยเทคนิคต่างๆ เข้าใจความแตกต่างของบทบาทต่างๆ ของผู้นำ เช่น manager coach trainer teacher consult จังหวะไหนใช้อะไร รูปแบบการเรียนรู้ คุยไปเรียนไป เน้นให้ตอบโจทย์ผู้เรียน โดยชวนคิดในสถานการณ์จริง ให้เห็นอุปสรรค เชื่อมโยงเทคนิคที่จะนำไปใช้ในเหตุการณ์จริง และกรณีศึกษา ถอดบทเรียนจากการสอน ก่อนสอนตั้งใจจะเตรียมการสอนและปรับเนื้อหาที่พูด ปรับเอกสาร แต่ได้มุมมองจาก อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ทำให้ตัดสินใจไม่แก้เอกสาร หรือแก้กระบวนการสอนใหญ่ๆ พอตอนเตรียมจริง ก็คิดจะแก้สคริป แต่เริ่มเห็นความคิดภายในตัวเอง ว่าจะปรับแล้วรวน แล้วนึกถึงคำพูด อ.วีรพันธ์ เกษสังข์ ที่ถามว่าเราปรับได้จริงเหรอ จึงตัดสินใจใช้สคริปเดิม ไม่เขียนใหม่ และเตรียมสอนให้เต็มที่แทน เริ่มเรียนรู้จากคลาสออกกำลังกาย ว่าคลาสที่เราอยากเข้าคือคลาสที่ อ สร้างบรรยากาศสบายๆ ไม่กดดัน และให้กำลังใจ มี อ ท่านนั้นเป็น role model และตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศให้สบายๆ มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนกล้าเปิดและพร้อมที่จะเรียนรู้และทำกิจกรรม เห็นว่าครั้งนี้บรรยากาศในคลาสก็ดีเพิ่มขึ้น ระหว่างสอนเห็นความยืดหยุ่นของตัวเองที่มากขึ้น ทำให้โฟกัสที่ผู้เรียนมากกว่าเนื้อหามากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา เชื่อมั่นในศักยภาพผู้เรียนมากขึ้น เชื่อมั่นในกระบวนการสอน และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ตั้งใจที่จะเป็นพลังงานดีๆ ที่สนับสนุนผู้เรียน

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

ความกลัว..ทำให้เตรียมตัว ความใส่ใจ..ทำให้ละเอียดต่อกระบวนการ ความกล้า..ทำให้ลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ความวางใจ..ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ความมั่นคง..ทำให้เห็นทั้งหมดเกิดขึ้น การมาเป็นวิทยากร แบบ Facilitative Coach ในหลักสูตร "วิทยากร มืออาชีพ" ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นเหล่าวิทยากร ในหน่วยงานรัฐบาล ในระยะเวลา 3 วัน เป็นความท้าทายอย่างที่สุด ที่ผมตัดสินใจกระโดดลงน้ำครั้งนี้ ทั้งๆที่ไม่แน่ใจว่าการว่ายน้ำของเราแข็งพอรึยัง สิ่งที่ได้รียนรู้คือ เมื่อเราเชื่อมั่น กระบวนการ วางใจ ทำเหตุให้ดี จะได้ผลอันซึ่งเกิดจากเหตุ ซึ่งไม่ใช่การได้วิทยากรที่ดูดีขึ้น แต่เป็นวิทยากรที่ฟังผู้เรียนมากขึ้น กล้ามากขึ้น และมั้นคงมากขึ้น อันซึ่งความมั่นคงไม่ได้มาจากการบอกตัวเองว่าต้องดี หากแต่เป็นการยอมรับว่ามีความเปราะบาง ความกระเพื่อมเกิดขึ้น ขณะที่เราก็ทำงานของเราต่อไป และการสร้างพื้นที่ให้เกิดการยอมรับมุมมองที่แตกต่างนั้นมีพลังมากกว่าสิ่งใด เพราะเสมือนการติดดาบการเรียนรู้ในชีวิตจริงให้แก่ผู้เข้าร่วม ขอบคุณคำชื่นชม ของขวัญ และคำแนะนำดีๆที่ผู้เข้าร่วมได้มอบให้ เพื่อให้ผมได้พัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นบนเส้นทาง Facilitative Coach และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการบ่มเพาะผมให้เติบโตจนได้มาแบ่งปันกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อประเทศในครั้งนี้ ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ข้าราชการรุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์และความตั้งใจที่จะทำงานของตนเองอย่างเต็มที่ ทำให้ผมได้รับแรงบันดาลใจกลับบ้าน และมีแรงที่จะทำงานในเส้นทางนี้ต่อไป