ผลงานเอ็นเทรนนิ่ง

หน้าแรก / ผลงานเอ็นเทรนนิ่ง

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

การสร้างการตระหนักรู้สภาวะและศักยภาพตัวเองกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา หลังจากจบการสอนหลักสูตรการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making) แต่ละครั้ง ผมมักตั้งโจทย์ให้กับตัวเองอยู่เสมอเพื่อการสอนครั้งถัดไป มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ตระหนักรู้ถึงสภาวะที่กำลัง(State)ที่กำลังเป็นอยู่กับเหตุการณ์ได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ถอดบทเรียนวิธีการจัดการที่เขาเคยใช้จัดการปัญหามาเป็นกระบวนการตามทฤษฎีได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ตระหนักรู้ถึงจุดเด่นและคุณค่าในตัวเองที่มีอยู่ได้อย่างไรอีกบ้าง ? ผู้เรียนมีแนวทาง....อยู่กับพื้นที่กังวลนอกComfort Zone ด้วยGrowth Mindsetใหม่ของเขาได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....สร้างกระบวนการจัดการปัญหาของตัวเองด้วยหลักคิดและเครื่องมือแก้ปัญหาตามทฤษฎีได้อย่างไรอีกบ้าง ? มีแนวทางที่ผู้เรียนสามารถ....ตระหนักรู้ถึงศักยภาพในการตัดสินใจเรื่องต่างๆแล้วกล้าขยายพื้นที่อิทธิพลกับการตัดสินใจในเรื่องที่เคยไม่ตัดสินใจได้อย่างไรอีกบ้าง ? การเผชิญกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในมุมของกรอบความคิด(Mindset)คือ...การอยู่กับพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยในมิติใหม่ๆของเหคุการณ์ งาน เรื่องราว เพื่อขยายขอบเขตอิทธิพล(Comfort Zone) ให้ครอบคลุมความกังวลนั้นๆ จนกลายเป็นศักยภาพใหม่ของตนเองได้ ดังนั้นผมจึงเลือกจะหยิบประเด็นเหล่านี้มาเป็นโจทย์ในการพัฒนา"ความละเอียด" ของกระบวนการSolution Coaching ของตัวเองให้มากขึ้นอีกเพื่อให้เป็นศักยภาพใหม่ของตัวผมเองด้วยเช่นกันครับ

พัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานขาย

เป็นอีกหลักสูตร ที่ช่วยให้ได้เรียบเรียงการถ่ายทอด ในงานที่ชอบอีกงาน คือ การทำงานขาย และที่พิเศษคือการขายผ่านทีมงาน ที่ทำให้ได้ฝึกฝนการพัฒนาภาวะผู้นำอีกด้วย ผู้จัดการทีมงานขาย บริหารการขายด้วย 4 เรื่อง สำคัญ คือ Strategic Planning Leadership Coaching Sales Management การสร้างคัมภีร์บริหารงานขาย ของตัวเองด้วย 9 เรื่องสำคัญ การใช้คุณลักษณะเด่นของตัวเองในการสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาทีมงานให้ ไม่จิตตกง่าย หรือ จูงใจให้ตัวเองได้ในยามที่เจอปัญหาอุปสรรคในการขาย พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง ทำงานอย่างเป็นระบบ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching ให้ผู้เรียน ได้คู่มือบริหารงานขาย และ ได้กรอบความคิดต่างๆที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน ฉบับของตัวเอง ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ได้นำ case ของตัวเองมาเข้ากระบวนการทำให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างกว้างขวาง ปล. สอนคู่แบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบ

โปรแกรมการติดตามผลลัพธ์การปฏิบัติการโค้ช

วันนี้มาติดตามผลลัพธ์ "สิ่งที่ผู้เรียนโค้ชนำไปปฏิบัติครับ" วันนี้กับบทบาทโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) แบบกลุ่มครับ สร้างคุณภาพการสอนหลักสูตรการโค้ช ให้เกินความคาดหวัง ของผู้เรียน ผู้เรียนหลักสูตรการโค้ช คาดหวังจากผู้สอนในเรื่องอะไรบ้าง? การสอนหลักสูตรการโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้สอน เพราะผู้เรียนมีความคาดหวังที่จะสามารถนำการโค้ชไปปฏิบัติได้จริง การสอนให้เกินความคาดหวัง คือ ผู้เรียนเข้าใจความละเอียดอ่อนของกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง...ทำให้เกิดความรู้สึกหลงรักการโค้ช มากกว่าการได้รับเพียงความรู้เท่านั้น การทำให้ผู้เรียนเห็นการโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริงได้ เป็นเสน่ห์ของการสอนที่เกินความคาดหวังของผู้เรียนครับ ขอบคุณผู้บริหารกลุ่มโค้วยู่ฮะ ที่ชอบการสอนเชิงปฏิบัติการโค้ชจริงครับ

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นักขายที่ประสบความสำเร็จ รักที่จะได้ขาย Vs รักที่จะขายได้ คำถามเริ่มต้นสำหรับคลาสนี้ค่ะ กรอบความคิดของนักขายที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย - วันนี้เราเป็นเจ้าของเป้าหมาย หรือ ขายเพื่อให้ได้ตามเป้าที่ได้รับ การกำหนดขนาดตลาด - วันนี้เรามองเห็นขนาดตลาดเป็นอย่างไร Sales Pipeline - งานขายของเราเป็นระบบหรือไม่ วินัย/ความมุ่งมั่น - เราหมั่นตรวจสุขภาพงานขาย และฝึกฝนต่อยอดขยาย Comfort Zone อย่างไร วันนี้ บรรยายทั้งใน หมวกของคุณครู ที่ให้หลักการและทฤษฎี รวมไปถึงการเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นภาพ หมวกเทรนเนอร์ ฝึกปฏิบัติในคลาส เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ หมวกโค้ช เป็นกระจกเงาให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพ ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและเครื่องมือที่จำเป็นต่องานขายค่ะ การเปลี่ยนแปลงในทุกครั้ง เป็นการก้าวออกจาก Fix Mindset ไปสู่ Growth Mindset ซึ่งผู้เรียนที่นี่ มีศักยภาพในการปิดการขายและเชื่อมั่นในแบรนด์ขององค์กร หลักการต่างๆที่ให้ เป็นเพียงทางเลือกเพื่อใช้ต่อยอดได้ทันที ทั้งในเรื่องการขยายขนาดตลาด การหา Winning Zone การเตรียมตัวและฝึกฝน Selling Skill จนเป็นธรรมชาติด้วยคัมภีร์นักขายตามสไตล์ของแต่ละคนค่ะ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

หลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญ ทักษะหัวหน้างาน การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของหัวหน้างาน และ การนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที...เพราะหัวหน้างานต้องใช้ทักษะเหล่านี้ทุกวัน หัวใจสำคัญ คือ การตระหนักรู้ (Awareness) ในบทบาทของหัวหน้างานได้ทันเหตุการณ์ จะทำให้สามารถนำทักษะที่เหมาะสมมาใช้สร้างผลลัพธ์ได้ การเข้าใจเบื้องหลังของ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ของตัวเองในฐานะหัวหน้างาน ก็ช่วยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้เร็ว หัวหน้างานทุกคน รู้ว่าควรมีทักษะอะไรบ้าง? ประเด็นสำคัญ คือ การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเองได้อย่างไร ในขณะที่พบเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ การเรียนแบบผู้ใหญ่ คือ การเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ในบทบาทของหัวหน้างาน ครับ

Thinking Mindset and Solution Tools

การประยุกต์ Thinking Mindset & Solution Tools กับเหตุการณ์จริง ช่วงเช้าผู้เรียนอยู่กับบรรยากาศความเงียบ ไม่มีกิจกรรมเครื่องเล่นชวนสนุก มีแต่ให้คิด คิด คิด คิดถึงเรื่องตัวเอง จนผู้บริหารบางท่านแอบทัก (เล็กๆ) แต่หลังทำWorkshopและนำเสนอแนวทางจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือและหลักคิดที่ได้เรียนรู้ ทำให้แต่ละคนเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ของความเงียบในช่วงเช้า จากโฟกัสปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เปลี่ยนเป็นสนใจสาเหตุภายใน (ตัวเอง) ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที จากใช้ประสบการณ์ที่เคยชิน มาค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่สำคัญมาวิเคราะห์เพิ่มเติม จากแก้แต่ปัญหาเดิมๆซ้ำ (แต่ไม่หาย) มาเข้าใจกรอบความคิดตัวเองและลองขยับออกนอกกรอบดูบ้าง แม้วันนี้จะพรีเซนต์ได้เพียงบางส่วน (จาก20กลุ่ม) แต่ก็คุ้มค่าต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาที่แต่ละกลุ่มเลือกใช้ครับ

สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในการทำงาน

สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชกระบวนการสอนแบบ Training & Group Coaching วันนี้ผมมาเรียนรู้กับโค้ชพี่แจ็ค เพื่อฝึกฝนการแกะ การเชื่อมโยงกระบวนการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้น ผมคิดว่าตัวเองยังต้องพัฒนา ในส่วนของการเชื่อมโยงหลักการ กับเหตุการณ์หรือเนื้อหา ซึ่งนั่นหมายถึงการบอกที่มาที่ไปของเรื่องราวนั้นๆ ความพอดีของจังหวะที่เกิดจากคำถามเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปเชื่อมโยงกับหลักการ ทำให้ผมเห็นภาพชัดมากขึ้น ในกระบวนการของตัวเอง วันนี้ยังได้โอกาสรัน workshop ในสไตล์ของตัวเอง ที่แม้จะแตกต่างแต่ยังคงความเป็น Trannig & Group Coaching อย่างครบถ้วน ขอบคุณโค้ชพี่แจ็ค ที่ให้โอกาสไปCo-Coach ขอบคุณพี่แอร์ ที่คอยชวนคุยเพื่อคลายข้อสงสัยระหว่างเรียนรู้อบในการทำงาน

สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ

หลักสูตร สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ (Accountibilty Awareness) 2 รุ่น รพ.สัตว์ทองหล่อ - เรียนรู้เรื่องกรอบความคิด(Mindset) - ตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ (Awareness) - ทักษะสำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ (Skill) เครื่องมือช่วยสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง กรณีศึกษาที่ใช้วันนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้จิตสำนึกรับผิดชอบของตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆในการทำงานได้ครับ กรณีศึกษาที่วิทยากร และโค้ชสถาบันใช้ในคลาส เป็นกรณีศึกษาที่ถูกออกแบบมาจากการจำลองสถานการณ์จริงโดยใช้ตัวละครสมมติ เพื่อให้ผู้เรียนได้จินตนาการออกจากตัวเขาเอง จึงไม่รู้สึกกังวลหรือเหมือนถูกคอมเมนต์/ตำหนิ ผู้เรียนจึงสามารถใช้หลักการต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปแล้วมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วคิดหาแนวทางบริหารจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนหลายท่านบอกว่าการทำกรณีศึกษานี้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาก ดังนั้นวิทยากร และโค้ช จึงสามารถใข้กระบวนการโค้ชด้วยคำถามรูปแบบต่างๆ ทำให้ผู้เรียนนึกถึงเหตุการณ์จริงและนำวิธีการที่ใช้จัดการในกรณีศึกษาไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันทีหากเขาต้องเผชิญอีกครั้ง

การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย

การฉายภาพรวมของงานขาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพใหญ่ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายในการขาย / การกำหนดขนาดของตลาด / การทำงานขายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นว่า วันนี้เราทำอะไรได้ดี และสิ่งใดที่เราต้องการเพิ่มเติม โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นว่า วันนี้นักขายทุกคน มีศักยภาพของแต่ละบุคคลต่างกันไป หากเค้ามองเห็นว่า เค้ายังขาด Knowledge หรือ ทักษะการขาย หรือ ทัศนคติ/กรอบความคิดเกี่ยวกับงานขาย เค้าจะได้โฟกัสในส่วนที่ขาดและเติมเต็มด้วยตัวเค้าเอง หลักจากตระหนักรู้แล้ว ในช่วงปรับ Mindset ชี้ให้ผู้เรียนเห็นด้วยความต่างของคำคู่ Fix Mindset Vs Growth Mindset ซึ่งเป็น Mindset ที่ดีทั้งคู่ ผู้เรียนสามารถขยาย Comfort Zone ได้ตามสไตล์ของแต่ละคน ในด้านทักษะ การ Roleplay ช่วยทำให้ผู้เรียนเห็นภาพได้ชัดมากขึ้น ประกอบกับการทำกรณีศึกษา ผู้เรียนนำหลักการต่างๆ มาเชื่อมโยงและสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที ความสำคัญของการทำงานขายอย่างเป็นระบบ ชี้ให้เห็นประโยชน์ แปลงความต้องการลูกค้าจากการฟัง หา Winning Zone ของเราให้ได้ เพียงเท่านี้งานขายของคุณ สำเร็จตามเป้าหมายได้ไม่ยาก

การคิดบวก รุ่น2

คลาสวันนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบตระหนักรู้ (Awareness) ตลอดทั้งวันผ่านกระบวนการ Training & Group Coaching การเป็นกระจกของวิทยากรในฐานะโค้ชช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นการตอบสนอง (Response) ด้วยอารมณ์เชิงบวกและลบ ทำให้เขาเกิดตระหนักรู้ตัวเองกับเหตุการณ์ (Event) มากขึ้น การพัฒนา EQ (Emotional Quotient) เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการฝึกตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self Awareness) โดยคนรอบตัวเป็นกระจกส่องตัวเรา แล้วปรับเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบเป็นบวกได้เร็วขึ้น เพราะการคิดบวกเป็นวิธีการ...ดังนั้นหากเขาตระหนักรู้ได้เองว่าวิธีการคิดลบที่เคยใช้ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ (Outcome) ที่ดีได้... ก็เลือกเปลี่ยนวิธีใหม่ (New Response) โดยเริ่มจากคิดบวกนั่นเองครับ

Supervisory Skill Day2

วันที่ 2 กับกลุ่มหัวหน้างานของ AGC ค่ะ หลังจากได้พัฒนาทักษะหัวหน้างานครบเครื่องแล้ว ซึ่งหัวหน้างาน นอกจาก เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด แล้ว วันนี้เลยมาต่อยอดอีก 1 เก่ง คือ เก่งพัฒนาทีมงานค่ะ Mindset การพัฒนาตัวเอง ผู้เรียนเริ่มตระหนักรู้แล้ว ความต่างระหว่าง "หัวหน้างาน Vs ผู้นำ" จึงใช้คำถามชวนคิดและให้นิยามที่เข้าใจง่าย ผู้เรียน เริ่มเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาในวันนี้ได้ การพัฒนาทีม มีรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป ตามศักยภาพของลูกน้อง - ไม่มีความรู้ในงานที่ทำ > Teaching - ไม่เชี่ยวชาญในงาน > Training - กังวล / ไม่มั่นใจ / กลัว / ไม่ตั้งใจ > Coaching - ติดปัญหา / ต้องการแนวทางแก้ไขทันที > Consult - Workshop ==> ให้เห็นบทบาทในแต่ละบทบาทในการสอนงาน และเห็นวิธีการสอนงาน ในแต่ละบทบาท - Case Study + Role Playing ==> สวมบทบาทตามโจทย์ โดยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับการทำงานจริง โดยนำหลักการต่างๆ มาใช้ในการ Roleplay ทำให้มองเห็นผลลัพธ์ที่สามารถต่อยอดได้ - การผสมผสานบทบาท และวิธีการสอนงาน ทำให้ผู้เรียนเห็นถึงกระบวนการในแต่ละขั้น มีการใช้คำถามเป็นช่วงๆ ระหว่างการสอน เพื่อเป็น checklist ว่าน้อง ขาด Knowledge หรือ Skill หรือ Attribute เพื่อสวมหมวกให้ตรงกับสิ่งที่น้องขาด - การบ้าน สร้าง Commitment สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ คือ การเชื่อมโยงหลักการ กับเหตุการณ์ของผู้เรียน ซึ่งต้องเพิ่มเติมในเรื่องการเก็บเบาะแสให้มากกว่านี้ค่ะ

หลักสูตรใหม่

แนะนำวิทยากร

อาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง
ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน
อาจารย์ รสวันต์ พิพิธเมธานนท์
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ