เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

หน้าแรก / เสียงตอบรับผู้เข้าอบรม

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การดู 30 ครั้ง

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
การดู 70 ครั้ง

หลักสูตร Leadership for Motivation

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
การดู 45 ครั้ง

หลักสูตร Positive Thinking

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การดู 16 ครั้ง

หลักสูตร การโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การดู 92 ครั้ง

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การดู 29 ครั้ง

หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การดู 65 ครั้ง

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก

โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
การดู 63 ครั้ง

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก

โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
การดู 120 ครั้ง

หลักสูตร PROFESSIONAL SALES MANAGER

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การดู 629 ครั้ง

หลักสูตร หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การดู 503 ครั้ง

หลักสูตร SALES MANAGER

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การดู 1002 ครั้ง