หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / บทความหมวด การโค้ชงาน (Coaching)

บทความหมวด การโค้ชงาน (Coaching)

ค้นหาบทความ

     การโค้ช (Coaching) คือ การทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง แล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง ไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นของตัวเอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง การพัฒนาหลักพื้นฐานของโค้ช (Coach) เป็นสิ่งที่ผมยึดและปฏิบัติโดยตลอด เพราะผมเชื่อว่าการที่โค้ช (Coach) เข้าใจพื้นฐานที่สำคัญและนำมาฝึกฝนอยู่เรื่อยๆสุดท้ายจะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของตัวเอง

หลักพื้นฐานของโค้ชที่ผมคิดถึงอยู่ตลอดเวลาระหว่างการโค้ชคือ ......
การกำหนดความเชื่อที่ดี (Mindset)
การสร้างความรู้สึกร่วม (Rapport)
การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listen)
การใช้ คำถามทรงพลัง (Powerful Question)

     การปฏิบัติตามหลักพื้นฐานนี้ระหว่างการโค้ช (Coaching) ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับการโค้ช (Coaching) เป็นอย่างมาก ทำให้โค้ชชี่ (Coachee) รู้สึกดี เป็นอิสระทางความคิด มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง

4M Coaching Process

13 ธ.ค. 2562   อ่าน 1,740

ควรเป็นโค้ชด้านไหนดี

31 ต.ค. 2562   อ่าน 1,319

เป้าหมายของการโค้ช

23 ก.ย. 2562   อ่าน 2,583

โค้ชเป็นกระจกเงา

26 ส.ค. 2562   อ่าน 1,438

Coaching High Performance

26 ก.ค. 2562   อ่าน 1,313

หัวใจสำคัญของการโค้ช

25 ก.ค. 2562   อ่าน 1,731

ทักษะการโค้ชตัวเอง

25 ก.ค. 2562   อ่าน 1,147

การถอดบทเรียนการโค้ช

26 เม.ย. 2562   อ่าน 1,643

ทักษะการโค้ชด้วยสติ

25 เม.ย. 2562   อ่าน 1,482

การตระหนักรู้ในตัวตน

18 ธ.ค. 2561   อ่าน 1,738

การโค้ชภายในองค์กร

26 ต.ค. 2561   อ่าน 1,382

การฟังในฐานะโค้ช

19 ก.ย. 2561   อ่าน 1,695