บทความหมวดการโค้ชงาน

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / บทความหมวดการโค้ชงาน

     การโค้ช (Coaching) คือ การทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง แล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง ไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นของตัวเอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง การพัฒนาหลักพื้นฐานของโค้ช (Coach) เป็นสิ่งที่ผมยึดและปฏิบัติโดยตลอด เพราะผมเชื่อว่าการที่โค้ช (Coach) เข้าใจพื้นฐานที่สำคัญและนำมาฝึกฝนอยู่เรื่อยๆสุดท้ายจะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของตัวเอง

หลักพื้นฐานของโค้ชที่ผมคิดถึงอยู่ตลอดเวลาระหว่างการโค้ชคือ ......
การกำหนดความเชื่อที่ดี (Mindset)
การสร้างความรู้สึกร่วม (Rapport)
การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listen)
การใช้ คำถามทรงพลัง (Powerful Question)

     การปฏิบัติตามหลักพื้นฐานนี้ระหว่างการโค้ช (Coaching) ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับการโค้ช (Coaching) เป็นอย่างมาก ทำให้โค้ชชี่ (Coachee) รู้สึกดี เป็นอิสระทางความคิด มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง

รวบรวมบทความเกี่ยวกับการโค้ช เลือกอ่านตามใจชอบได้เลยครับ!

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

 หลักสูตรน่าสนใจ

TAG  ศักยภาพบุลคลโค้ชStrengths Coachingคุณค่าจุดแข็ง

แสดงความคิดเห็น