หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / บทความหมวด เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด (Traps)

บทความหมวด เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด (Traps)

ค้นหาบทความ

     ผมเขียน "กรณีศึกษาต่างๆ" ที่เป็นหลุมพรางทางความคิด ของคนทำงาน โดยส่วนใหญ่ขึ้น พร้อมกับให้เทคนิคที่สามารถเอาชนะหลุมพรางในแต่ละกรณี เพื่อเป็นแนวความคิดให้กับทุกๆท่านที่สนใจจะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในหลุมพรางที่ไม่มีประโยชน์ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

     ผมมีความเชื่อว่า “หลุมพรางทางความคิด” เปรียบเสมือนความรู้สึกเชิงลบที่เราคิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราได้พบเจอ ถึงแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาต่อการทำงานของเราก็ตาม ถ้าหากสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ความรู้สึก ของเราที่มีต่อสิ่งนั้นแล้ว เราสามารถเปลี่ยนความคิดของเราต่อเหตุการณ์นั้นๆ ใหม่ได้ ความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเชิงบวกได้ ถ้าความคิดของเราเป็นเชิงบวก ดังนั้นถ้าเรามีเทคนิคที่เราใช้ปรับเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ให้เป็นเชิงบวกได้ ก็จะทำให้เราหลุดจากหลุมพรางได้เช่นเดียวกัน

     เทคนิคต่างๆ ที่ผมใช้ในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดนั้นได้รวบรวมจากการปฏิบัติด้วยตัวเอง , การฝึกอบรม (Training), การให้คำปรึกษา (Consult) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้อื่นประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

การปรับนิยามใหม่
คำถามสร้างพลังให้ตัวเอง
ปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่
สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

     การใช้เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางของผมนั้น เป็นเพียงแนวความคิดหนึ่ง ซึ่งอยากแลกเปลี่ยนเท่านั้น มิใช่ สูตรสำเร็จ (Best Solution) แต่อย่างไร ดังนั้นทุกท่านคงต้องเป็นผู้คิดค้น หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป แต่ที่ผมแน่ใจอย่างมากก็คือ การใช้เทคนิคที่ชัดเจน ย่อมดีกว่าการใช้ความรู้สึก เอาชนะความรู้สึกครับ เพราะเมื่อเรามีความรู้สึกเชิงลบแล้ว อารมณ์ของเราจะห้ามตัวเองยาก จึงต้องปรับเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดก่อนครับ ความรู้สึกยากจะเปลี่ยนมาแทนที่ความรู้สึกเชิงลบเองครับ

     การศึกษาเทคนิคต่างๆ และ "กรณีศึกษาต่างๆ" ที่ผมยกให้เป็นตัวอย่างนี้แล้ว หากว่าท่านเห็นประโยชน์ที่จะแนะนำให้ผู้อื่นได้มีโอกาสศึกษาด้วย ก็ขอรบกวนแนะนำต่อๆ ไปด้วยนะครับ สำหรับกรณีที่ต้องการให้ผมได้มีโอกาสให้คำปรึกษา กรณีใหม่ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างนี้ ผมก็ยินดีครับ เพื่อจะได้นำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้อื่นต่อๆไปครับ

     ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และหวังว่าทุกท่านคงจะสนุกกับการใช้เทคนิคเพื่อเอาชนะหลุมพรางของตัวเองนะครับ สวัสดีครับ

หัวข้อหลุมพราง พร้อมเทคนิคเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง