สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. เอช ซี เอ็น (ฮอนด้านนทบุรี)
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บจก ดิจิตอลคอม
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
บมจ เอ็มโอแค็ป
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
เวอรีน่า
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

คุณสมบัติของความสำเร็จ

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี