×

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 มีนาคม 2563

3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 มีนาคม 2563

3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. โอเชี่ยนกลาส
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
Central Marketing Group
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
บจก.ดีสโตนคอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บมจ.พฤกษาโฮลดิ้ง/พฤกษาเรียลเอสเตท
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
เอเซียบุ๊คส
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
GFCA Co., Ltd.
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
บจก. บางจากปิโตรเลียม
S&J International Enterprises Public Company Limited


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน