สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

สมาร์ทแลนด์แอสเสท
บจก. เหล็กแผ่นรีดเย็น
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
บจก. เบเยอร์
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
เวลคราฟท์โปรดัคส์
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์
บมจ เอ็มโอแค็ป
เอชซีสตาร์ค
บจก เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล อินดัสตรี้
การไฟฟ้านครหลวง
ธนาคารทหารไทย
แปลน ฟอร์ คิดส์
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย