×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 เมษายน 2562


3,500 บาท

เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 เมษายน 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 26 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

Train the Internal Trainer

Train the Internal Trainer ให้มีความครบเครื่องเรื่องการสอน ความเป็นครบเครื่องเรื่องการสอนสำหรับผมคือ การเข้าใจบริบทของผู้เรียนที่เป็นภาพใหญ่ในการทำงานของเขา แล้วเลือกใช้บทบาทการสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดแนวทางในการทำงานให้สำเร็จ การเข้าใจบริบท (ที่แท้จริง) ของผู้เรียนในฐานะวิทยากรเป็นโจทย์ของผมในฐานะ Train the Trainer ที่ไม่สามารถสรุป"ศักยภาพ"ของผู้เรียนบนมุมมองของผมได้ ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่และอยากเรียนรู้ด้วยรูปแบบของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่มีความสนใจที่เฉพาะเจาะจง ความรู้ไหน เทคนิคไหนที่เขาไม่สนใจ แม้จะเกี่ยวข้องกับงานของเขา ก็ไม่อาจเกิดการนำไปใช้ เช่นกันหากเทคนิคไหนที่เขาเรียนแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินความสามารถของเขา มีโอกาสที่เขาจะส่งเทคนิคนั้นคืนผู้สอนอย่างรวดเร็ว แต่หากผู้สอนสามารถทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพว่าเรื่องที่กำลังสอนเกี่ยวข้องกับงานของเขาอย่างไร ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบนความสามารถที่เขามีอยู่ตอนนี้ เรื่องนั้นเขาจะให้ความสนใจมากขึ้นและยินดีที่จะนำไปทดลองปฏิบัติบนความตั้งใจของเขา ผู้เรียนมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเอง ผู้สอนกับผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นตัวตนไม่เหมือนกันหากผู้สอนพยายามใส่ความเป็นตัวตนของตัวเองลงในเรื่องที่กำลังสอนมาเท่าไร ก็มีโอกาสสูงที่ผู้เรียนจะรู้สึกว่าเรื่องนั้น อาจไม่เหมาะกับสไตล์ของเขาได้ การเลือกถ่ายทอดแค่เพียงหลักการแล้วทำให้ผู้เรียนคิดถึงงานของเขาทันที ผ่านการใช้กระบวนการโค้ช ช่วยให้เขาสามารถประยุกต์ใช้หลักการนั้นมากำหนดเป็นขั้นตอน แนวทาง แผนงานการนำไปใช้ด้วยสไตล์ ความเป็นตัวตนบนจุดเด่นของเขาเอง ผู้เรียนอยากได้รับการยอมรับความสามารถเท่าที่เขามีอยู่จากผู้สอนโดยไม่ถูกคาดหวัง การแชร์มุมมอง แลกเปลี่ยนแนวความคิดจากผู้เรียนจากคำถามที่ผู้สอนถามไป ย่อมมีความกังวลอยู่ลึกๆว่าคำตอบของเขาอาจจะผิด อาจจะไม่ตรงกับที่ผู้สอนคาดหวังให้เขาตอบ หากผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนไม่กังวลกับการตอบคำถาม หลีกเลี่ยงการมีผิดถูก แต่ฟังโดยสามารถสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นศักยภาพที่อยู่ในคำตอบ สิ่งที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก โดยสอนหรือให้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางมากขึ้น ก็จะช่วยให้เขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆได้ตลอดการอบรม ผู้เรียนในคลาสวันนี้เป็น Internal Trainer ที่มีประสบการณ์การสอนพอสมควร ทำให้ผมสามารถถ่ายทอดเทคนิคในเชิงลึกได้ ต้องขอบคุณที่ผู้เรียนไม่กังวลกับสิ่งที่เรียนรู้และมองเป็นเชิงบวกกับการนำไปต่อยอดการสอนของตัวเองได้ต่อไปครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. เหล็กแผ่นรีดเย็น
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. ซองซอล ไฮเทค
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
ออลล์เทรนนิ่ง
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก ประชาอาภรณ์
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
VISTEON (THAILAND) LIMITED
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
S&J International Enterprises Public Company Limited
Central Marketing Group
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย

การให้คำปรึกษา