รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวด Leadership

รายชื่อหลักสูตรหมวด Leadership
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด ด้วยการพัฒนาตัวเอง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เรียนรู้หลักการ เสริมสร้างหลักเดิม เพิ่มเติมศักยภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ศิลปะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คิด 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังคิดเชิงบวก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการให้บริการและการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Leader Skill Development 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique) 3 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร 3 วัน สถาบัน
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน