หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ Leadership

หลักสูตรสถาบันหมวด พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ Leadership

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

ทักษะอนาคตสำหรับผู้นำแห่งอนาคต

(Future Skill for Future Leadership)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน

(Motivation for Staff Development)

Manager    Supervisor   Staffs

ผู้นำ 360 องศาขององค์กร

(360 degree Leadership)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

(The First time Manager)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

(Leadership within You)

Manager    Supervisor  

ผู้นำพลังคิดเชิงบวก

(The Positive Energy Leader)

Manager    Supervisor  

คุณเป็นได้ดีกว่าที่คิด

(You can do better)

Manager    Supervisor   Staffs

สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ

(Professional Branch Manager)

Manager    Supervisor  

ผู้นำพลังคิดเชิงบวก

(Positive Energy Leader)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

(Leadership Within You)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

(The First time Manager)

Manager    Supervisor  

หลักสูตร 2 วัน

ผู้นำบริหารงานเชิงรุกและพัฒนาทีมงาน

(Proactive Management And Leadership Development)

Manager    Supervisor  

Leader Skill Development

Manager    Supervisor  

อุปนิสัยผู้นำทรงประสิทธิผล

(Effective Leadership Habit)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

(Leadership within You)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

(Leadership Within You)

Manager    Supervisor  

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)