หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด ชุดเครื่องมือ COURSE BY TOOLING PROGRAM

หลักสูตรสถาบันหมวด ชุดเครื่องมือ COURSE BY TOOLING PROGRAM

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

การสื่อสาร ทำงานเป็นทีมเวิร์คด้วยหมวก 6 ใบ

(Communication for Team Working with Six Thinking Hats)

Manager    Supervisor   Staffs

การทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์คด้วยหมวก 6 ใบ

(Team Work & Collaboration with six Thinking Hats)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ

(6 Thinking Hats for Conflict Management)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ด

(Coaching Card Skill Development)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้าง Growth Mindset ด้วยการ์ดเชิงปฏิบัติการ

(Build Growth Mindset with Coaching Card in Practice)

Manager    Supervisor   Staffs

การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking

(Complex Problem Solving with Design Thinking)

Manager    Supervisor   Staffs

หลักสูตร 2 วัน

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)