หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด งานขายและการตลาด Sales and Marketing

หลักสูตรสถาบันหมวด งานขายและการตลาด Sales and Marketing

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

สร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ

(Create Sales Strategy with 6 Thinking Hats)

Manager    Supervisor   Staffs

สร้างโอกาสในวิกฤต พลิกมุมคิด พิชิตยอดขาย

(Creating Sales Opportunity with Growth Mindset)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้างกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วย Business Model Canvas

(Building Up-Selling & Cross Selling Strategy)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ

(Building Professional Selling Process)

Manager    Supervisor   Staffs

ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช

(Sales Manager You are the coach)

Manager    Supervisor  

สร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า

(Create Powerful Business Value for Customer)

Manager    Supervisor   Staffs

ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์

(Smart Strategic Sales Leader)

Manager    Supervisor   Staffs

การเพิ่มยอดขายในตลาดโครงการ

(Up-Selling & Cross Selling Skill Strategy (Project))

Manager    Supervisor   Staffs

การเพิ่มยอดขายในตลาดตัวแทนจัดจำหน่าย

(Up-Selling & Cross Selling Skill Strategy (Agent))

Manager    Supervisor   Staffs

ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช

(Sales Manager You are the coach)

Manager    Supervisor   Staffs

กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง

(Specific Marketing Strategy)

Manager    Supervisor   Staffs

หลักสูตร 2 วัน

ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์

(Smart Strategic Sales Leader)

Manager    Supervisor   Staffs

ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช

(Sales Manager as a coach)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน

(Performance Selling Techniques)

Manager    Supervisor   Staffs

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)