รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดการบริหาร,การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร (Management Organization Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวด Management-OD

รายชื่อหลักสูตรหมวด Management OD
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุก พิชิตเป้าหมายร่วมกัน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานให้โดนใจนาย 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขั้นสูงสำหรับผู้จัดการ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการและโค้ชทีมงานเชิงรุก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งครบวงจร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความหลากหลายเชิงบวก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงาน ยุค 4.0 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอจูงใจผู้อื่นลดข้อขัดแย้ง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการยุคใหม่ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการและโค้ชทีมงานเชิงรุก 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 วัน สถาบัน
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน