รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดการบริหาร,การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร (Management and Productivity)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวดการบริหาร,การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร (Management and Productivity)

หลักสูตร 1 วัน


หลักสูตร 2 วัน


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน