หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด การโค้ชงาน Coaching

หลักสูตรสถาบันหมวด การโค้ชงาน Coaching

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

(Mentoring Technique for Talent Development)

Manager    Supervisor  

เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิต

(Coaching & Counselling Technique)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ

(Coaching Skill in Practice - Advance)

Manager    Supervisor   Staffs

การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี

(Coaching by Story Telling)

Manager    Supervisor  

เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน

(Situation & WI On the Job Training)

Supervisor   Staffs

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช

(Communication Connection and Coaching)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ

(Effective Teaching, Training and Coaching)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP

(Coaching by NLP Technique)

Manager    Supervisor   Staffs

ผู้นำในฐานะโค้ช

(Leader as a Coach)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการสอนแนะ

(Strategic Group Coaching & Consulting)

Manager    Supervisor   Staffs

Life and Performance Coaching

Manager    Supervisor  

ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน

(Coaching on job)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย

(Coaching for Goal)

Manager    Supervisor   Staffs

HRD คุณคือ โค้ชขององค์กร

(HRD You are the Coach)

Manager    Supervisor  

เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน

(Situation and WI On the Job Training)

Supervisor   Staffs

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช

(Communication Connection & Coaching)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช

(Leader as a Coach You must change)

Manager    Supervisor  

เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP

(Coaching by NLP Technique)

Manager    Supervisor   Staffs

หลักสูตร 2 วัน

บทบาทพนักงานสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษา

(Employee Relation as Coach & Counsellor)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

(Coaching by On The Job Training)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

(Coaching and Mentoring Technique)

Manager    Supervisor   Staffs

ผู้นำในฐานะโค้ช

(Leader as a Coach)

Manager    Supervisor   Staffs

Life and Performance Coaching

Manager    Supervisor  

ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

(Leader as Coach and Mentor)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช

(Leader as a Coach You must change)

Manager    Supervisor  

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

(Coaching by On The Job Training)

Manager    Supervisor   Staffs

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)