รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดการโค้ชงาน (Coaching)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวด Coaching

รายชื่อหลักสูตรหมวด Coaching
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงานด้วยการโค้ชเชิงปฏิบัติการ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยชุดเครื่องมือค้นหาคุณค่า 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม HRD คุณคือ โค้ชขององค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการโค้ชให้มีจิตสำนึกผูกพันองค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 3 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 4 วัน สถาบัน
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน