รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวดทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)

หลักสูตร 1 วัน


หลักสูตร 2 วัน


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน