รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดความรู้และทักษะความชำนาญทั่วไป (General Softskill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวดความรู้และทักษะความชำนาญทั่วไป (General Softskill)

หลักสูตร 1 วัน


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน