แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ Brain Based Coaching Process เป็นอย่างไร

หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน / แนวทางการอบรม Brain Based Coaching Process

รูปแบบการฝึกอบรมแนว Brain Base Coaching

   เนื่องจากพฤติกรรม มาจากวงจรของความเชื่อ ความคิด และความรู้สึก ในสมองของเรา การจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม จึงต้องเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของสมอง โดยเฉพาะสมองของผู้ใหญ่ ที่มีฐานข้อมูลเดิม และวงจรพฤติกรรมของตนเองที่แข็งแรงจนกลายเป็นตัวตน กรอบความคิด และนิสัยของแต่ละคน การจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการสอน ชี้แนะ สั่งให้ทำ จึงอาจไม่เพียงพอ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้

เพราะการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและต่อเนื่องได้ คนคนนั้นต้องเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอีกได้ ต้องเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง มองเห็นความคุ้มค่าของการเปลี่ยนแปลงนั้น และสุดท้ายเกิดความต้องการและความรู้สึกที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

การบรรยายในแนวทาง Brain Based Coaching and Training Process จึงเป็นการเดินกระบวนการ เพื่อสร้างการปลี่ยนแปลง อย่างเป็นขั้นตอน บนความสอดคล้องกับธรรมชาติการทำงานของ สมอง ของเรา


4E Step for Change Your Brain Change Your Destiny
By Brain Based Coaching and Training Process
เป็นการออกแบบ 4 ขั้นตอน อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะสร้างทั้งความต้องการและแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน

Step 1 Exploration for Awareness, Present, Why
Behavior Cycle สำรวจวงจรพฤติกรรม จากความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ในสมอง สู่การกระทำและผลลัพธ์ในปัจจุบัน เป็นขั้นตอนแรกที่จะพาผู้เรียนสำรวจ มองเห็น และยอมรับ ตนเองตามหัวข้อที่มาเรียนรู้ เพราะการที่มีคนอื่นบอกว่าเราต้องเปลี่ยน แม้ด้วยความปารถนาดี แต่ไม่อาจทำให้เรายอมรับได้ ดังนั้นเราต้องเป็นคนที่ส่องกระจก เพื่อสำรวจตัวเราเอง เห็นในสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราทำ เกิดจากอะไรของเรา เราเลือกแบบนั้นเพราะเราให้ความสำคัญกับอะไร ด้วยคุณค่าอะไรในตัวเรา และสิ่งนั้นกำลังสร้างผลลัพธ์อย่างไร เราพึงพอใจหรือไม่กับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราต้องการ ดังนั้นการจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง อะไรคือเหตุผลของเรา ที่จะกระตุ้นให้เราก้าวเดินออกจากกรอบของพื้นที่ที่คุ้นเคย

Step 2 Empowerment for Strength, Confidence, Flow
Feeling and Thinking Brain ปรับเปลี่ยนสมองส่วนอารมณ์เชิงลบ มาใช้ศักยภาพของสมองส่วนคิดในเชิงสร้างสรรค์ หลายครั้งที่เรารู้สึกว่า เราไม่พอใจในผลลัพธ์ กังวลต่อผลกระทบ จากสิ่งที่เราทำ แต่เรากลับยังปล่อยให้ตนเองทำเหมือนเดิม โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ สถานการณ์ที่ทำให้ตกสู่ หลุมพราง ของตนเอง เพราะในจังหวะนั้น เรากำลังปล่อยให้ สมองส่วนอารมณ์และสัญชาตญาณ ทำงานและตอบสนองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสมองส่วนอารมณ์นั้นทำงานได้เร็วมาก เพราะทำงานด้วยฐานข้อมูลเก่า จึงทำให้เราตอบสนองต่อเหตุการณ์เดิม ด้วยรูปแบบที่คุ้นเคย หากเราทันต่อ หลุมพรางทางความคิด ของตนเอง ก็จะสามารถหาจังหวะในการปรับมาใช้ สมองส่วนคิด ได้มากขึ้น เพราะสมองส่วนคิด ทำให้เรารู้ตัว สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล บนจุดแข็ง โอกาส และการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างแนวทางใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ไม่ติดกับดักของหลุมพรางทางความคิด มีความมั่นใจ และมีความสุข กับการได้ใช้ศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น

Step 3 Expanding for Growth Mindset, New Tools, New Technique
New Wiring เติมอาหารสมอง นำไปต่อยอด สร้างทางเลือกใหม่ๆ เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่าง แม้อยู่ในสถานการณ์เดิม เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ เครื่องมือ และกระบวนการ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นแนวคิด เครื่องมือ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่จะต่อยอดศักยภาพของตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ นอกเหนือจากการขยายศักยภาพของตนเองแล้ว ยังเป็นการขยายการรับรู้และเข้าใจศักยภาพของคนอื่นๆ และทีมงานที่อยู่รอบข้าง สร้างมุมมองใหม่ๆ ที่จะเห็นข้อดีของกันและกัน ด้วยความเข้าใจคุณค่าของแต่ละบุคคล

Step 4 Engagement for Apply, Planning, Commitment
New Hard Wiring ฝึกฝนซ้ำๆ เพื่อสร้างทักษะ เกิดเชื่อมั่นในการนำไปปฏิบัติในการทำงานจริง สมองของเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ทั้งในแง่ของกระบวนการคิด หรือแม้แต่โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การคิด และรู้สึก แต่ต้องเกิดการลงมือปฏิบัติ และต้องเป็นการปฏิบัติซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง จนสมองจดจำจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนสุดท้ายจึงเป็นการสร้างการวางเป้าหมายที่รู้สึกว่าสำคัญ และอยากจะนำไปใช้จริง การวางแผนการ แนวทาง และกรอบของเวลาที่จะนำไปใช้ และได้ทดลองฝึกฝน ทดลองจริง เพื่อสร้างทั้งความเข้าใจ และความมั่นใจ เมื่อต้องกลับไปเจอกับสถานการณ์จริง ที่ยังหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนที่เปลี่ยนไปคือตัวเราเองเป็นการสร้างจุดเริ่มต้นของวงจรการเปลี่ยนแปลงในสมองของเรา

ผมเชื่อว่า หากเราสามารถพาผู้เรียนค่อยๆ ผ่านขั้นตอนทั้ง 4 ด้วยการเรียนรู้ ทดลอง ชวนคิด ชวนคุย ผู้เรียนจะสามารถซึมซับกระบวนการ และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่ในหัวข้อที่เรียนรู้เท่านั้น แต่นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง ที่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352

ส่งข้อความหาเรา..คลิ๊กที่นี่