แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ Training and Group Coaching เป็นอย่างไร ?

หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน

การสร้างมาตรฐานการสอนของตัวเอง..เป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่การเป็นวิทยากรและโค้ชมืออาชีพอย่างเต็มตัวเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว !

   ผมยอมรับครับว่า.. ผมยังคงเป็นวิทยากรมือใหม่ ในแวดวงการฝึกอบรม ซึ่งมีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์การสอนมากว่า 20-30 ปีมาแล้ว ที่ได้พัฒนาการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ มาอย่างมากมาย ทำให้การฝึกอบรมมีมาตรฐานการสอนที่ดีมาโดยตลอดครับ!

   ผมมีความเชื่อมั่นว่า วิทยากรทุกคน ตั้งใจสร้างมาตรฐานการสอนของตัวเองให้เป็นที่ยอมขององค์กรลูกค้า และพัฒนาแนวการสอนของตัวเองที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ!

   วันนี้ขอนำเสนอ "แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ Training and Group Coaching" เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให้เป็นทางเลือกกับองค์กรลูกค้าครับ ผมและทีมงานวิทยากรและโค้ช ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ได้ร่วมกันพัฒนาแนวการสอนมาเรื่อยๆ จนได้รายละเอียดของมาตรฐานดังรูปครับ!

    แก่นของการฝึกอบรม แบ่งหมวดการสอนเป็น 4 เรื่อง!
    การทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆเชิงลึก เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวการสอน 7 Version
    การทำให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ในการนำไปใช้จริง จัดไว้ 7 ระดับ (Level)

    ผมและทีมวิทยากรสร้างมาตรฐานการสอน เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์ของการฝึกอบรมได้ ทำให้วิทยากรและโค้ช ที่สอนแนว T&GC มีหน่วยวัด (KPI) ของตัวเช่นเดียวกันครับ! ปัจจุบันองค์กรลูกค้าสามารถใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการวัดคุณภาพการสอนของวิทยากรได้ทันทีครับ

    ผมเชื่อว่า "การกำหนดมาตรฐานการสอน" เป็นเรื่องสำคัญที่วิยากรควรใช้ในการนำเสนอให้กับองค์กรลูกค้า ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกไปดำเนินการสอนได้ เพราะสามารถประเมินมาตรฐานการสอนกับความต้องการได้ทันทีก่อนการอบรมครับ!

    ผมและทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันยินดีที่จะสื่อสารแนวการสอนของทีม ด้วยมาตรฐานที่องค์กรลูกค้าสามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนครับ!

    ถ้ามาตรฐานการสอนของผมและทีมวิทยากร ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ก็จะทำให้ผมได้มีโอกาสพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปครับ! ขอบคุณมากครับ

ด้วยแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์...หลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร และวิทยากรที่พร้อมสำหรับการจัด อบรม สัมมนา เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้

คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้วครับ!! อย่าลังเลที่จะให้เราได้มีโอกาสเสนอข้อมูล เพิ่มเติมที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352

ส่งข้อความหาเรา..คลิ๊กที่นี่