ผลงานเอ็นเทรนนิ่ง

หน้าแรก / ผลงานเอ็นเทรนนิ่ง

Leadership Development Program

โชคดีได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม LDP ในหลายๆองค์กร...ทำให้เห็นรายละเอียดจองโปรแกรมนี้ ที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับ Competency ที่แตกต่างกัน โปรแกรม LDP ในทุกระดับ ของแต่ละองค์กร เป็นโปรแกรมระยะยาว เพราะต้องการวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและการนำไปปฏิบัติได้จริง การเป็นหนึ่งในผู้สอนของโปรแกรม จึงต้องเชื่อมโยงเนื้อทั้งหมดให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน การสอนแนว T&GC จึงเน้นการเชื่อมโยงเนื้อหากับกรอบความคิด ผู้เรียนจึงรู้สึกได้ถึงการเรียนเป็นโปรแกรม เพราะเนื้อหามีความเชื่อมโยงกันจริงๆ ขอบคุณองค์กรลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่องครับ

Power up team Activity Committee

Power up team Activity Committee บทบาทที่เพิ่มเติมจากงานประจำที่ทำอยู่ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มใหม่ที่มีภารกิจใหม่เพื่อองค์กร ผู้เรียนวันนี้พึ่งรวมตัวกันบางคนเคยรับบทบาทนี้มาแล้ว บางคนก็พึ่งเคยทำครั้งแรก จึงต้องมีการมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้การทำงานร่วมกันในอีกหนึ่งปีข้างหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมพลังทีมงานให้เข้มแข็งมากขึ้น ผมเลือกใช้ Powerful Game Coaching เพื่อทำให้ผู้เรียนรับรู้เป้าหมายของบทบาทที่เค้าได้รับ และยินดีจะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความเต็มใจ - มองเห็น - ยอมรับ - เห็นจุดที่สามารถพัฒนา - สร้างการเลี่ยนแปลง แน่นอนว่าทุกกระบวนการ ผู้เรียนถูกคำถามป้อนกลับให้นึกถึงตัวเองอยู่เสมอ และด้วยความโชคดีที่สมัยยังทำงานประจำ เคยได้รับบทบาทนี้มาก่อน ทำให้เข้าใจและเชื่อมโยงถึงความกังวลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ด้วยโฟกัสของการทำงานเป็นทีมร่วมกัน อย่างมีความสุข

สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก

ทัศนคติเชิงบวก...เป็นผลลัพธ์ของการแสดงออกเมื่อเผชิญเหตุการณ์เชิงลบ.... แต่การสร้างทัศนคติเชิงบวกเป็น "กระบวนการ" ครับ กระบวนการสร้างทัศนคติเชิงบวกที่ผู้เรียนสามารถจับต้องได้ในคลาสวันนี้คือ - ตระหนักรู้ในอารมณ์เชิงลบที่ใช้อยู่ - ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบนั้น - ยอมรับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ - เอาชนะอารมณ์เชิงลบด้วยการสร้างกรอบความคิดเชิงบวกขึ้นมาแทนที่ - ใช้การคิดแบบต่างๆ(ของสมองคิด)เพื่อสร้างแนวทางจัดการอย่างสร้างสรรค์ ขอบคุณเสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับกระบวนการ Training & Group Coaching สามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเองบนสไตล์ที่แต่ละท่านถนัดครับ

การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างาน

วันนี้ผมได้มานั่งดูกระบวนการ Training& Group Coaching กับโค้ชพี่แจ็คอีกครั้ง ในสัปดาห์ Co-coach แบบมาราธอนของผม เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ติดตามโค้ชพี่แจ็คมา ยิ่งดูยิ่งเห็นได้ถึงความเชื่อมั่นในการเดินกระบวนการ ความเป็นธรรมชาติในรูปแบบของโค้ชพี่แจ็คเอง ในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่างจากต้นฉบับ (อ.ปกรณ์) ขอคารวะจากใจจริงครับ วันนี้ผมได้ทำความเข้าใจเรื่อง Mindset เพิ่มมากขึ้น ในกระบวนการที่มีความละเอียดสูงมากๆ โดยโค้ชพี่แจ็ค ในขณะที่เชื่อมโยงหลักการกับการแกะคำพูดหรือการกระทำ ที่นำมาเป็นตัวอย่าง การผงกหัวของผู้ฟังพร้อมกับตอบคำถาม ทำให้ผมรู้ว่าผู้ฟังเริ่มเข้าใจในความละเอียดอ่อนของ Mindset เพิ่มมากขึ้นแน่นอน ยังมีเรื่องของทักษะของผู้นำที่จำเป็น ที่โค้ชพี่แจ็คเดินมากระซิบว่า จะเดิน Solution Coaching ให้ดู ถึงบางอ้อในทันทีทีได้เห็น อาจเป็นเพราะตัวผมเข้าใจในหลักการ T&GC อยู่พอสมควร เลยมองภาพออกและเห็นความเชื่อมโยงที่สามารถนำพาผู้เรียนนำเอาทักษะต่างๆเชื่อมโยงกับเรื่องของตัวเองได้เป็นอย่างดี สุดท้ายที่ชอบที่สุดของวัน คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโค้ชพี่แจ็ค ระหว่างที่อาศัยรถกลับบ้านมาด้วยกัน บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาทอง ที่ทำให้ผมได้รับแรงบันดาลใจในการเดินทางบนเส้นทางสายวิทยากร แบบคาดไม่ถึง เห็นภาพตัวเองชัดขึ้นว่าควรจะเดินทางต่อไปยังไง ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มา Co-coach ในครั้งนี้มากๆ ขอบคุณจริงๆครับ

ทักษะในเรื่องการสื่อสาร

ได้รับโอกาสจาก AK hotel and Resort Club (โค้ชพี่อาร์ม) ให้มาบรรยายในหลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและผลลัพธ์ของงาน" โดยใช้กระบวนการสอน Training and Group Coaching ค่ะ ทักษะในเรื่องการสื่อสาร เมื่อใช้กระบวนการสอน T&GC - ในช่วงแรก ทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นตัวเองว่า ในวันนี้ เรามีความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารของตนเอง รู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคำพูดที่ไม่ตรงใจเรา (ตระหนักรู้) โดยใช้คำถามให้ผู้เรียนอยู่กับความคิดของตัวเอง - ทุกอย่างเป็นสิ่งเร้า ที่วิ่งมาหาเรา หากเราตอบสนองกลับอย่างไร ผลลัพธ์ก็จะออกมาเช่นนั้น ทุกคนมีความตั้งใจที่จะสื่อสารให้เข้าใจ เพียงแต่บางครั้ง เราอาจจะติดหลุมพราง/อุปสรรค เมื่อผู้เรียนมองเห็นหลุมพลางที่ตัวเองเผลอเป็นบ่อยๆ ยิ่งทำให้ผู้เรียนยอมรับและเริ่มปรับมุมมองใหม่ๆ - ทฤษฎี หลักการ เทคนิค เครื่องมือ ต่างๆ เป็นเพียงทางเลือกซึ่งผู้เรียนต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน และเลือกหลักการ/เทคนิคแตกต่างกันไปตามสไตล์ของแต่ละคน - workshop / roleplay ที่ผู้เรียนทำกิจกรรมต่างๆ โดยนำเครื่องมือ/หลักการที่ได้ ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ทันทีหลังจบคลาส

การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างาน Day 2

วันที่ 2 ของโปรแกรม Leadership Mindset การเรียนรู้ "เทคนิคการสอนงาน" จากการโค้ชเชิงปฏิบัติจริง...ช่วยสร้างความเข้าใจที่ต่อยอดจากเนื้อหาได้จริงครับ วิทยากรที่สอนด้วยกระบวนการ T&GC สามารถใช้ Roleplayในคลาสได้หลายสถานการณ์ด้วยกันเช่น 1. Roleplayทั่วไป...เพื่อให้มองเห็นการนำแต่ละเทคนิคตามเนื้อหาไปใช้อย่างครบถ้วน 2. Roleplayหลังจากผู้เรียนลองฝึกปฏิบัติด้วยเอง...เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่ผู้สอนปฏิบัติและมีเรื่องที่เขาสามารถหยิบมาประยุกต์ใช้เพิ่มได้ (จากการลองฝึกของตัวเอง) 3. Roleplay ด้วยเหตุการณ์เชิงลบ...เพื่อมองเห็น Mindset ของการฟังเพื่อการเป็นผู้สอนที่ดี 4. Roleplay ตามข้อสงสัย (คำถาม) เพื่อมองเห็นความแม่นยำของการใช้ทฤษฎีหรือประสบการณ์ของผู้สอน ทำให้ผู้เรียนได้คำตอบของเขาเอง 5. Roleplay จากเบาะแสของผู้เรียนในคลาส (ตั้งแต่เช้า)...เพื่อให้มองเห็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักสูตร แล้วประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การหาจังหวะ Roleplay ของวิทยากร&โค้ชนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึกแล้ว ตัววิทยกร&โค้ชก็ได้ฝึกการทำ 1:1 Coaching ด้วยเช่นกันครับ

การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างาน Day 1

วันแรกของโปรแกรมรุ่นที่สอง... สิ่งที่ผู้เรียนแกะตัวเองจากกระบวนการ T&GC ที่ใช้ในวันนี้ - วิทยากร&โค้ชไม่ได้มาเปลี่ยนMindsetผู้เรียน...แต่กระบวนการโค้ชทำให้ผู้เรียนเห็นMindsetของตัวเองกับบทบาทของหัวหน้างานในวันนี้...และมีสิ่งที่อยากนำไปต่อยอดเพื่อเปลี่ยน Fix ให้เป็น Growth Mindset เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานด้วยตัวเขาเอง - หัวหน้างานในฐานะผู้นำ..แค่เปลี่ยน Mindset ของตัวเองกับบทบาทที่ใช้อยู่ในการฟังผู้อื่น ช่วยให้Mindsetคนรอบตัวเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องใช้การสั่งหรือบอก - ทักษะต่างๆของหัวหน้างานที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาผิดหรือทำไม่ดี...แต่ช่วยให้เขาเห็นสิ่งที่สามารถไปต่อยอดเพิ่มได้ด้วย Solution Coaching พรุ่งนี้กับเนื้อหาวันที่สอง...มีทั้งหลักการและเทคนิคการบริหารทีมงานอีกมากมายที่สามารถนำมาต่อยอด Mindset ที่แต่ละคนได้สร้างขึ้นมาในวันนี้ครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในวันนี้คือ..ชื่นชมและขอบคุณโค้ชกังฟู ที่มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง และถอดบทเรียนกันตลอดคลาสและช่วงการเดินทางทั้งเช้าและเย็น เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าจริงๆครับ

สร้างกรอบความคิดเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดแบบหมวก 6 ใบ

คลาสวันนี้เป็นวันที่สองติดต่อกันกับหลักสูตรนี้และเป็นรุ่นที่สามของโปรแกรมแล้วครับ การสอนด้วย T&GC ทำให้สูตรเดิม ๆที่สอนแต่บรรยากาศและผลลัพธ์ต่างๆจากเดิม มาจาก5องค์ประกอบ (จากการถอดบทเรียนการสอนของตัวเอง) 1.เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการสอน...อยากให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร 2.ความรู้ เทคนิค ทักษะของผู้สอน..ที่เป็นresources ความเชี่ยวชาญและกระบวนการที่ใช้สอน 3.จังหวะหรือเหตุการณ์ต่างๆของคลาส..ที่ผู้สอนหยิบมาเชื่อม ประยุกต์กับกระบวนการสอน 4.บทบาทหรือหมวกต่างๆที่หยิบออกมาใช้กับจังหวะเหล่านั้น 5.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ resources+จังหวะ+บทบาท ตรงหรือแตกต่างจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การถอดบทเรียนการสอนของตัวเองหลังจบคลาสในแต่ละครั้งช่วยขัดเกลาความละเอียดในการใช้องค์ประกอบต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือยกระดับมาตรฐานการสอนของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ

สร้างกรอบความคิดเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดแบบหมวกหกใบ

วันนี้มาเรียนรู้กับแนวคิดหมวกหกใบ ในกระบวนการการTraining & Group Coaching วันนี้ผมตั้งใจดูกระบวนการเป็นพิเศษ เพราะโค้ชพี่แจ็คนับเป็นเดี่ยวมือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการสอนในแนวทางนี้ อยากดูเพื่อให้เห็นความแตกต่างในสไตร์ของแต่ละคน กับหลักการที่เชื่อมั่นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆ ผมชอบแนวทาง T&GC เพราะนอกจากจะทำให้รู้แล้ว ยังทำให้คิดด้วย ความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนมีศักยภาพ คือการเชื่อมั่นในกระบวนการว่าผู้เรียนจะเชื่อมโยงหลักการกับตัวผู้เรียนเองเพื่อประยุกต์ใช้ได้จริงๆ มีความสุขทุกครั้งที่เห็นผู้เรียนแชร์ว่าจะนำไปใช้อย่างไร หมวกหกใบ คือการทำให้คุ้นเคยกับการสวมบทบาท เข้าใจว่าแต่ละบทบาททำหน้าที่อะไร และเรากำลังใช้บทบาทอะไรกับใครอยู่ คู่สนทนาอยู่ในบทบาทไหน เพื่อให้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเข้าใจผู้อื่นจากการสวมบทบาทนั้นๆ เท่านี้ผมว่าก็เพียงพอให้การอยู่ร่วมกันในการทำงาน มีความสุขมากขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้ว เท่านั้นไม่พอ วันนี้ได้คุยนอกรอบกับโค้ชพี่แจ็คอีกหลายรอบ สิ่งที่เห็นและรับฟังได้ คือความเชื่อมั่นในกระบวนการ T&GC ซึ่งนั่นก็เป็นการส่งต่อความมั่นใจนั้นมาให้ผมด้วยเช่นเดียวกัน สนุกดีที่ได้เจอและทำงานกับคนที่มีแนวคิดเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่เรามองไม่เห็น ทำให้ลึกซึ้งในการเรียนรู้มากขึ้นไปอีก ขอบคุณโค้ชพี่แจ็คที่ให้ติดตามไปดูกระบวนการในวันนี้ด้วยครับ

เทคนิคหมวกหกใบสร้างการเปลี่ยนแปลง

วันนี้กับเทคนิคหมวกหกใบสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่สองแล้วครับ ประเด็นสำคัญของโปรแกรมที่ชวนผู้เรียนคิดในคลาสวันนี้ - การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดจากกรอบความคิดที่ดี โดยเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่จนกระทั่งดีขึ้น - การเปลี่ยนแปลงผู้อื่น เรากำลังใช้กรอบความคิดของเราไปทำให้เขาเปลี่ยนแปลง - การทำให้เขาเป็นผู้เลือกเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราแค่ทำให้เขามองเห็นกรอบความคิดที่เขาเลือกใช้อยู่ ยอมรับและสร้างกรอบความคิดใหม่ - คำพูดหรือพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานไม่ได้แสดงถึงตัวตน (Being) ของเขาทั้งหมด แต่อาจมาจากหมวกหรือบทบาทที่เขาสวมใส่อยู่ตอนนั้น - หมวกมีหลายใบ แต่ละใบใช้การคิดที่แตกต่างกัน การเลือกใส่หมวกที่สอดคล้องเพียงหนึ่งใบหรือหลายใบอาจช่วยให้มองเห็นสถานการณ์อย่างรอบด้านมากขึ้น นำไปสู่การคิดหาแนวทางใหม่ๆเพิ่มเติม - พนักงานแต่ละคนมีแนวความคิดหรือไอเดียที่ดีในมุมของตัวเอง การใช้หมวกทีละใบกับทีละคนจะช่วยให้ความคิดตามหมวกสีเดียวกันถูกหยิบมาใช้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดเวลา ลดความขัดแย้งจากการใส่หมวกต่างสีในเวลาเดียวกัน พรุ่งนี้กับรุ่นที่สามน่าจะได้ตกผลึกกับเครื่องมือนี้มากขึ้นอีกครับ ปล. ขอบคุณโค้ชกังฟู มากๆที่มาเดินกิจกรรม Powerful Game Coaching เซสชั่นสั้นๆแต่ทรงพลังในคลาสวันนี้ ทีมผู้จัดให้ความสนใจในรูปแบบและอยากจัดโปรแกรมต่อเนื่องทันที

โปรแกรมพัฒนาโค้ชมืออาชีพ Style ตัวเอง Day1

เข้มข้นตั้งแต่วันแรกเลยครับ !!! ในฐานะโค้ชพี่เลี้ยง...ได้เห็นศักยภาพของโค้ชแต่ละท่านแล้ว อยากให้ครั้งถัดไปมาถึงไวไวเลยครับ... เริ่มต้นของคลาส ... แต่ละท่านอยู่ในช่วงของการปรับจูน ตรวจเช็คresources ที่แต่ละคนมีอยู่ ซึ่งก็เหมือนบ้างต่างบ้างหากมองในเชิงทฤษฎี แต่เมื่อถึงช่วงปฏิบัติ...โค้ชทุกท่านสามารถดำเนินการโค้ชในศาสตร์และสไตล์ที่ถนัด ทำให้สามารถประยุกต์เข้ากับหลักการของ"โลกแห่งการโค้ช(The World of Coaching)"ได้ทันที จบคลาสวันนี้แล้ว โค้ชทุกท่านมีการบ้านที่ต้องไปดำเนินเซสชั่นโค้ชของตัวเองแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกับโค้ชพี่เลี้ยงและมาสเตอร์โค้ช ส่วนตัวเลยวันนี้ที่ได้คือ...การเพิ่มความละเอียดให้กับการโค้ชของตัวเอง ซึ่งผมมองว่าสำคัญมากครับ หลายจังหวะที่เราดำเนินการโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติของตัวเอง อาจทำให้เราไม่ได้อยู่บนกระบวนการCoach แต่เผลอไปเป็นHelper ดังนั้นทฤษฎีและrole play วันนี้ ช่วยให้ตระหนัก(Self Awareness) และขัดเกลาความละเอียดของการโค้ชตัวเองได้หลายจังหวะเลยครับ :) ขอเก็บไปเป็นการบ้านของตัวเองแล้วกลับมาพบกันวันที่สองนะครับ

First Time Manager

วันนี้กลุ่มผู้จัดการและว่าที่ผู้จัดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเต็มที่เลยครับ - ผู้จัดการหลายท่านมองเห็นเห็นประโยชน์ของการเป็นผู้จัดการในฐานะโค้ชโดยจะเลือกใช้Coachมากขึ้นจากเดิมที่เป็นHelper แล้วรู้สึกไม่โอเคกับผลลัพธ์ - Internal Trainerหลายท่านประหลาดใจกับรูปแบบและผลลัพธ์ของการสอนด้วย Training and Group Coaching และอยากนำไปปรับใช้กับสไตล์การสอนของตนเอง - ผู้จัดการมือใหม่หลายท่านเข้าใจที่มาของความกังวลจากสมการ "หลุมพราง = Value + Fix Mindset" จึงเริ่มค้นหาValueที่ใช้ผ่านกรอบความคิดแบบตายตัว นำไปสู่ความกังวลต่างๆ กลายเป็นความคิดเชิงลบกับการเป็นผู้จัดการและยึดติดกับพื้นที่คุ้นเคย(Comfort Zone) "เทคนิคเอาชนะ = Value + Growth Mindset" การใช้Value Coaching ผ่านกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและการใช้สมองคิด เพื่อก้าวออกจากComfort Zone ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆทั้งผู้สอนในฐานะโค้ชและผู้เรียนในฐานะโค้ชชี่ครับ

การตลาด ยุค 4.0 Digital Marketing

การตลาดพื้นฐาน ... สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง วันนี้ สมัครมาเรียน หรือ ถูกเกณฑ์ มาเรียน? คำถามเปิด class วันนี้ กลุ่มผู้เรียนจากหลากหลายแผนก ทุกส่วนงานสามารถเป็นนักการตลาดได้ สร้างกรอบความคิด การตลาดใน style ตัวเอง เรียนรู้ ในเรื่อง - หลักการตลาด - พฤติกรรมผู้บริโภค - ขบวนการพัฒนาลูกค้า - สร้างแผนการตลาดง่ายๆของตัวเอง - การพัฒนาทักษะสำคัญของนักการตลาด - พัฒนากรอบความคิดเรื่องการขาย - หลักการสำคัญในการเพิ่มยอดขาย - เทคนิคการเพิ่มยอดขาย แบบต่างๆ และความสำเร็จของนักการตลาด คือ *** การทำงานเป็นทีม *** ผู้เรียนที่นี่ ทันสมัยมาก สามารถใช้สิ่งที่มีอยู่ มาตอบหลักการเรียนในวันนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การทำ workshop ในรูปแบบ T&GC กระตุ้นให้ผู้เรียน ต่อยอดสิ่งที่เรียนรู้ ไปในการทำสิ่งใหม่เพิ่มเติม ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย (หรือ KPI) ที่หน่วยงานในความสำคัญ ที่สำคัญ วิทยากร ดำเนินการ ชวนคิดชวนคุย โดยไม่ตัดสิน(comment) ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน Comfortable ที่จะพูดคุย และแสดงความคิดออกมา การสอนที่เรียบง่าย แต่สร้างความสนุกให้กับผู้เรียนด้วยการ challenge กับ KPI ของผู้เรียนเอง การค่อยๆเติมเนื้อหา แล้วชวนคิด ยกตัวอย่าง เทียบเคียงกับสินค้าและบริการที่ผู้เรียนปฏิบัติอยู่(Story) การให้ให้พูดถึงแนวทางไปปฏิบัติ แล้วเติมเนื้อหา ชวนเชื่อมโยงกับหลักการ ให้ฝึกเขียน พูด เป็นการฝึกสมองให้จำแล้วใช้ตลอดช่วงการอบรม ต่อยอดเชื่อมโยงไปที่การทำงานของตัวเอง เป็นวงจร การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียนเอง ... สนุกกับการเป็นนักการตลาด ขององค์กร สนุกกับความเป็นมืออาชีพ อย่างมีจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และคำนึงถึงสังคม วันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม... ที่ทีมงาน เราทำการตลาด 4.0 มานานแล้วรึนี่ แต่ช่องทางปัจจุบัน มีอีกมากมาย ... ยังทำไม่ครบเลย ถือเป็นโอกาสในการ ท่องเที่ยว สำรวจไปยังช่องทางต่างๆ ที่ยังไม่เคยทำ เป็นการฝึกและเพิ่มพูนทักษะทางการตลาด ให้ทีมงาน

Brain Based Coaching Skill Day2

Brain Based Coaching Skill Day II โรงพยาบาลราชวิถี รอบนี้คือวันสุดท้ายของการบรรยาย 5 วันติดต่อกัน แต่กลับเป็นวันที่ผมรู้สึกชอบมากที่สุด และคิดว่าเดินกระบวนการได้ดีที่สุดใน5 วันที่ผ่านมา แม้จบวันแล้วก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยหรือล้าเลย ยังสามารถกลับมาปั่นจักรยายเล่นกับน้องโค้ชชี่ แล้วมาอยู่เวรต่อได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการสอนแบบ Pack คู่ กับ โค้ช ดร.กล้วย พี่สาวผม ที่มาช่วยสลับกันบรรยาย ทำให้เราได้มีเวลามานั่งถอดบทเรียนระหว่างคลาสเป็นระยะ อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจาก รางวัลจากการก้าวข้ามความกังวล ในการ Role-playing ในการโค้ชสด ที่ทำต่อเนื่องในทุกๆ วัน จนเริ่มคุ้นชิน รู้สึกไม่ต้องเสียพลังงานในการเดินกระบวนการมากเกินไป แถมได้ฮอร์โมนความสำเร็จ Dopamine มาช่วยเติมความกระตือรือร้น และกระปี้กระเป่าให้ตัวเอง การได้สอนหลักสูตรโค้ชติดๆ กัน ทำให้เราได้ทดลอง และได้เห็นแง่มุมที่เราจะพัฒนาหลักสูตรได้เร็วขึ้น แถมเดือนหน้าอาจมีโอกาสได้ทดลองเดินกระบวนการในสิ่งที่คิดไว้ได้ทันที อยากให้ถึงวันบรรยายครั้งหน้าเร็วๆ เพื่อจะได้เห็นว่าสิ่งที่คิดไว้ จะมีประโยชน์กับผู้เรียนได้อย่างแท้จริงครับ

กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ เชิงปฎิบัติการ

การประยุกต์ใช้หลักการ สร้างแนวทางของตัวเอง ผู้เรียนมีแนวทางที่เป็น Style ของตัวเอง เมื่อสามารถตระหนักรู้หลักการต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ทันที หมวก คือ บทบาทที่เราเป็น หมวก...ทำให้เกิดโฟกัสที่ชัดเจน หมวก...สร้างมุมมองให้ตัวเรา หมวก...กำหนดเรื่องที่สนใจ หมวก...เป็นกรอบที่เฉพาะเจาะจง หมวก...ใส่ได้ที่ละใบ หมวก...เราเลือกใส่ได้เป็นครั้งๆ หมวกที่ใส่...เป็นสภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับเรา ในขณะหนึ่งๆ กระบวนการสอนแนว T&GC ทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงหลักการกับศักยภาพจองตัวเอง นำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ทันที

Brain Based Coaching Skill

Brain Based Coaching Skill วันนี้ชวน โค้ช ดร.กล้วย ควงคู่กันมาชวนคิด ชวนคุย ชวนรับฟัง เพื่อฝึกทักษะการโค้ชบนศาสตร์ของสมอง ให้กับทางโรงพยาบาลราชวิถีครับ หลังจากได้ไปฝึกกับอาจารย์ปกรณ์มาสองวัน ก็ได้มีโอกาสนำเครื่องมือหลายๆ อย่างมาประยุกต์ใช้ทันทีในวันนี้ เทียบกับปีที่แล้ว เห็นเลยว่าทั้งหลักสูตร ทั้งตัวผู้สอนถูก Upgrade ไปอีกขั้นเป็นที่เรียบร้อย ความหมายคือ ด้วยการเรียนรู้บนกระบวนการโค้ช ทำให้พวกผมถูกฝึกให้ติดตั้ง Growth Mindset ให้ตนเองด้วยเช่นกัน ดังนั้น ไม่เพียงแต่ผู้เรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้สอนเองก็มีเรื่องที่พัฒนาในทุกๆ วัน ไม่ติดกับหลุมพรางของ - ทำดีที่สุดแล้ว - ทำเต็มที่แล้ว - ตั้งใจเต็มร้อยแล้ว ที่จะทำให้เราหยุดเติบโต - เนื้อหาใหม่ๆ ที่ลึกขึ้น - กิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น - เครื่องมือใหม่ๆ ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา ผมชอบสอนหลักสูตรโค้ช ก็เพราะเราเองก็ถูกโค้ชด้วยทุกครั้งเช่นกันครับ

Nurse Leader as Coach Day 2

Nurse Leader as Coach Day II สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โค้ช ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการสอน พวกผมจึงถูกฝึกให้ต้องโค้ชสดบนเคสจริงใน Class และที่สำคัญต้อง Unpack ได้ว่า - ถามแบบนี้ เพราะอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการ - สะท้อนแบบนี้ เพราะฟังที่อะไร ได้ยินคำไหน - กระบวนการโค้ชที่ใช้ ใช้หลักการของศาสตร์การโค้ชใด ซึ่งวันนี้ก็จัดไปเต็มๆ ถึงสี่รอบ ???? สำหรับตัวผมเอง การโค้ชสด ยังเป็นความท้าทาย สมอง ของผมเกือบทุกครั้ง เพราะต้องแยกแยะรายละเอียดมากกว่าตอนทำ 1 on 1 Coaching แต่ทุกครั้งก็เป็นความท้าทายที่รู้สึกดี ที่ช่วยให้ผู้เรียนกระบวนการโค้ชได้ประโยชน์สูงสุด จากการถอดบทเรียนการโค้ชด้วยตนเอง สองวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับสมาคมพยายาลประเทศไทย แต่ยังเหลืออีกสองวันสำหรับหลักสูตร Brain Based Coaching Skill กับทางโรงพยาบาลราชวิถี ผมกับโค้ช ดร.กล้วย ยังต้องควงกันไปบรรยายต่อในวันพรุ่งนี้และมะรืน ตื่นเต้นที่จะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสองวันนี้ ไปใช้ได้ทันทีครับ

Nurse Leader as Coach

วันนี้ยกระดับตัวเอง จากการ CoCoach มาเป็นวิทยากรร่วมในหลักสูตร Nurse Leader as Coach ให้ทางสภาการพยาบาล ร่วมกับอาจารย์ปกรณ์ และ โค้ช ดร.กล้วย วันนี้มีหลายเรื่องที่ได้เรียนรู้ เรื่องแรกคือ การได้เรียนรู้จังหวะในการสอนร่วม เพราะเราต้องคอยเก็บข้อมูลว่า อาจารย์สอนเนื้อหาอะไรไปแล้วบ้าง ใช้โมเดลไหนไปก่อนหน้านี้ แม้จะพูดเรื่อง สมอง ของเรา แต่ต้องเชื่อมกับไปที่เนื้อหาและโมเดลก่อนหน้านี้ได้ เรื่องที่สอง คือการได้เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นกับบทบาทของ Mentor Coach ที่ช่วยให้พี่ๆ พยาบาล ได้เข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการที่เพิ่งสอนไปมากขึ้น เพราะเราเองก็เคยผ่านจุดที่พะวง สงสัย ไม่แน่ใจ มาก่อน จึงมีทรัพยากรมากพอที่จะช่วยให้คนอื่นๆ ผ่านจุดที่คุ้นเคยนั้นไปสู่การทดลองลงมือปฏิบัติได้ เรื่องที่สาม คือการออกแบบเนื้อหาการสอนของตนเอง เพราะต่อไปเราก็ต้องออกไปบินเดี่ยว แล้วสไตล์การบินของเราคืออะไร สรุปว่าวันนี้คุ้มค่ามากครับ แต่ยังไม่หมดแค่นี้ เพราะพรุ่งนี้ผมยังอยู่กับพี่ๆ พยาบาลกันต่ออีกวัน มาฝึก โค้ช กันให้สนุกนะครับ

เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการโค้ช

รู้สึกดีใจครับที่สอนเครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการโค้ช ทำให้ผู้สอนเปลี่ยนการแนะนำหรือชี้ประเด็นให้เห็นมาเป็นการชวนคิดด้วย Content ที่เป็น Coaching Process แทน ผลลัพธ์ที่เห็นในคลาสคือผู้เรียนเริ่มเปลี่ยนFix Mindsetที่เป็นหลุมพรางของการคิดวิเคราะห์ตามหลักการ โดยสร้าง Growth Mindset คือการมองเห็นผลกระทบ(ด้านดี) และเรื่องที่เขาจะได้พัฒนาจากการใช้หลักการ 3G & 5Why ในการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนจึงสนุกสนานกับการทำWorkshop ต่างๆจากการเรียนรู้ครั้งแรกเพื่อให้เข้าใจตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือ และมองเห็นเรื่องที่เขาจะกลับไปพัฒนาเพิ่มต่อได้ครับ

หลักสูตรใหม่

แนะนำวิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
อาจารย์ ธนภณ รวยอารี
วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช
อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ