หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์ผสานการขายและการตลาด - หลักสูตร 1 วัน
(Sales & Marketing Strategies)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์ผสานการขายและการตลาด (Sales & Marketing Strategies)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่เก่งเรื่องการขายแล้วจะขายสินค้าได้ดั่งใจหวัง แต่ต้องเยี่ยมเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดอีกด้วย เพราะการตลาดคือการวางหมากสำคัญให้กับสินค้าขององค์กรในวันนี้และอนาคต เพื่อให้สินค้าขององค์กรสามารถยืนอยู่เหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งได้ และสามารถยืนอยู่ในใจของผู้บริโภคได้เสมอ ไม่ว่าผู้บริโภคจะคิดถึงหรือไม่คิดถึงสินค้าขององค์กรก็ตาม ทั้งหมดทั้งมวลการทำกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นกุญแจสำคัญที่จะใช้ในการวางหมากการขายให้กับองค์กร 
หลากหลายองค์กร หลากหลายการขาย ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง โมเดิร์นเทรด มีการทำการตลาดที่แตกต่างกัน มีวิธีคิดกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน มีการวางหมากเกมที่จะเป็นจุดตัดชัยชนะกับคู่แข่งทางการค้า จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่การนำหลักการตลาดตามตำรามาใช้แล้วจะประสบผลสำเร็จได้ หากแต่ต้องล่วงรู้การมองเห็นการบริโภคในกระแสของตลาดที่ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Marketing) แล้วตีโจทย์ในสินค้าขององค์กรบวกการวางหมากที่ชัดเจนให้ขาด สินค้าขององค์กรจึงจะยืนอยู่เหนือความเปลี่ยนแปลงจากผู้บริโภคและคู่แข่งได้ 
หลักสูตรกลยุทธ์ผสานการขายและการตลาดจะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดที่มีต่อการทำตลาด และการขายในยุคปัจจุบัน เน้นการวางหมากกลยุทธ์ที่แปรเปลี่ยนจากปัจจัยรอบตัวมากมาย ส่งผลให้เกิดเป้าหมายการทำยอดขายที่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ให้งานขายและการตลาดขององค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสอดรับกับปัจจัยที่องค์กรมีอยู่ด้วย

“การผสาน การประสาน กุญแจสำคัญที่จะอยู่เหนือคู่แข่ง”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแนวคิดการสร้างกลยุทธ์การทำตลาด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงการผสานการขายและการตลาดเชิงรุก
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการวางกลยุทธ์ที่ตรงใจกับผู้บริโภคยุคใหม่
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 วิเคราะห์การทำตลาดและรูปแบบการขายขององค์กร 
แนวโน้มตลาดผู้บริโภคในอนาคต 
เรียนรู้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค 
เมื่อคุณเป็นผู้บริโภคยุคใหม่โดยไม่รู้ตัว 
เข้าใจถึงการค้าในรูปแบบต่างๆ 
 การออกแบบกลยุทธ์การทำตลาดผสานการขาย 
วิเคราะห์กลยุทธ์การทำตลาดที่สอดรับกับองค์กร 
เคล็ดลับการทำตลาดแบบเข้าถึงเป้าหมาย 
การวางหมากทางการตลาดเชิงรุกจากนักการตลาดสู่นักขายมือฉมัง 
การประเมินและการปรับวิเคราะห์ปัจจัยจากการทำตลาด 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

          ให้โจทย์การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผสานการขาย 
          วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
 ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม