หลักสูตรฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน

(First aid & Resusitation)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้อง สามารถลดการเกิดอันตรายและป้องกันความรุนแรงได้ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไป สามารถฝึกและเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ 
หลักในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั่วไป
หลักในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
การปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 
แบ่งกลุ่ม 
ฝึกปฏิบัติ กับ หุ่นสาธิต

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

ดร.สุมลา พรหมมา
วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพยาบาลหลักการพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ

แสดงความคิดเห็น