หลักสูตรฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน
(First aid & Resusitation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First aid & Resusitation)

ดร.สุมลา พรหมมา

(วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
     อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้อง สามารถลดการเกิดอันตรายและป้องกันความรุนแรงได้ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไป สามารถฝึกและเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ
หลักในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั่วไป
หลักในการช่วยฟื้นคืนชีพ
การปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 30 %
แบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ กับ หุ่นสาธิต 70%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม