หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่ประชุม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพูดในที่ประชุม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รายละเอียดกิจกรรม
 การระบุวัตถุประสงค์ของการประชุม 
 ลักษณะการจัดโต๊ะประชุมประเภทต่างๆ ที่ให้ผลแตกต่างกัน
 บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 การสร้างบรรยากาศที่ดี ทั้งก่อนประชุม และขณะประชุม
 เทคนิคการใช้น้ำเสียงที่น่าฟังน่าเชื่อถือ และเหมาะสม
 การระดมความคิดในที่ประชุม 
 การยอมรับและการปฏิเสธผู้อื่นในที่ประชุม
 ฝึกการประชุมเป็นกลุ่ม พร้อมรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ทุกคนที่ต้องการพูดสื่อสารในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเกิดบรรยากาศในการประชุมที่ดี เกิดความร่วมมือและร่วมคิดระหว่างกันและกันในที่ประชุม และประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

หมายเหตุ 
 รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ร่วมฝึกอบรม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการพัฒนาตนเองการพูดในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น