หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่ประชุม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่ประชุม

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

รายละเอียดกิจกรรม
 การระบุวัตถุประสงค์ของการประชุม 
 ลักษณะการจัดโต๊ะประชุมประเภทต่างๆ ที่ให้ผลแตกต่างกัน
 บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 การสร้างบรรยากาศที่ดี ทั้งก่อนประชุม และขณะประชุม
 เทคนิคการใช้น้ำเสียงที่น่าฟังน่าเชื่อถือ และเหมาะสม
 การระดมความคิดในที่ประชุม 
 การยอมรับและการปฏิเสธผู้อื่นในที่ประชุม
 ฝึกการประชุมเป็นกลุ่ม พร้อมรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ทุกคนที่ต้องการพูดสื่อสารในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเกิดบรรยากาศในการประชุมที่ดี เกิดความร่วมมือและร่วมคิดระหว่างกันและกันในที่ประชุม และประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

หมายเหตุ 
 รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ร่วมฝึกอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม