หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่ประชุม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่ประชุม

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รายละเอียดกิจกรรม
 การระบุวัตถุประสงค์ของการประชุม 
 ลักษณะการจัดโต๊ะประชุมประเภทต่างๆ ที่ให้ผลแตกต่างกัน
 บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 การสร้างบรรยากาศที่ดี ทั้งก่อนประชุม และขณะประชุม
 เทคนิคการใช้น้ำเสียงที่น่าฟังน่าเชื่อถือ และเหมาะสม
 การระดมความคิดในที่ประชุม 
 การยอมรับและการปฏิเสธผู้อื่นในที่ประชุม
 ฝึกการประชุมเป็นกลุ่ม พร้อมรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ทุกคนที่ต้องการพูดสื่อสารในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเกิดบรรยากาศในการประชุมที่ดี เกิดความร่วมมือและร่วมคิดระหว่างกันและกันในที่ประชุม และประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

หมายเหตุ 
 รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ร่วมฝึกอบรม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม