หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่สาธารณะ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่สาธารณะ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รายละเอียดกิจกรรม
การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
 การจัดวางโครงร่างเนื้อหาสิ่งที่จะพูดให้เป็นระบบอย่างมืออาชีพ 
 การขจัดอาการประหม่าลดความตื่นเต้นและสร้างความมั่นใจ
 การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ 
 การใช้ไมโครโฟนที่ถูกต้อง 
 เทคนิคการใช้น้ำเสียงที่น่าฟังและเหมาะสม
 การใช้สีหน้าและท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติและเหมาะสม
 การถามและตอบอย่างได้ใจความและมีประสิทธิภาพ 
 ฝึกการพูดเป็นรายบุคคล พร้อมรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาตนเอง 


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ทุกคนที่ต้องการพูดในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจ ประทับใจผู้ฟัง และประสบความสำเร็จในการสื่อสาร 

หมายเหตุ 
รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ร่วมฝึกอบรม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม