หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เสียงและอวัจนภาษาเพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เสียงและอวัจนภาษาเพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รายละเอียดกิจกรรม
ฝึกทั้งการสื่อสารทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร ครอบคลุมการสนทนา การเลือกใช้คำพูด น้ำเสียง และการใช้โทรศัพท์หรือไมโครโฟน
 พูดอย่างไร ให้ได้ทั้ง “ใจความ” และ “ใจคน”
 การใช้เสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และสร้างความประทับใจ
 วิเคราะห์โทนเสียง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับงาน 
 เรียนรู้น้ำเสียงกับความรู้สึกของผู้ฟัง 
 การสนทนาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง / การสั่งงาน และปฏิเสธอย่างนุ่มนวล 
 มารยาทการใช้โทรศัพท์ 
 การตอบคำถามสื่อมวลชน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ทุกคนที่ต้องการมีการสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จ มีน้ำเสียงน่าฟัง น่าประทับใจ

หมายเหตุ 
รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ร่วมฝึกอบรม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม