หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เสียงและอวัจนภาษาเพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เสียงและอวัจนภาษาเพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

รายละเอียดกิจกรรม
ฝึกทั้งการสื่อสารทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร ครอบคลุมการสนทนา การเลือกใช้คำพูด น้ำเสียง และการใช้โทรศัพท์หรือไมโครโฟน
 พูดอย่างไร ให้ได้ทั้ง “ใจความ” และ “ใจคน”
 การใช้เสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และสร้างความประทับใจ
 วิเคราะห์โทนเสียง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับงาน 
 เรียนรู้น้ำเสียงกับความรู้สึกของผู้ฟัง 
 การสนทนาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง / การสั่งงาน และปฏิเสธอย่างนุ่มนวล 
 มารยาทการใช้โทรศัพท์ 
 การตอบคำถามสื่อมวลชน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ทุกคนที่ต้องการมีการสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จ มีน้ำเสียงน่าฟัง น่าประทับใจ

หมายเหตุ 
รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ร่วมฝึกอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม