หลักสูตรฝึกอบรม Heart of Analytical Thinking skills - หลักสูตร 1 วัน

(HATs)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Heart of Analytical Thinking skills

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน (20%)
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แก่นหัวใจหลักของทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน (20%)
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง (60%)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แก่นหัวใจหลักทักษะการคิดเคราะห์
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 1: ช่างสังเกต สงสัย ซักถาม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 2: ช่างแยกแยะ จับประเด็น
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 3: ช่างเชื่อมโยง 
สรุปภาพรวมแก่นหัวใจหลักทักษะการคิดวิเคราะห์
 ถาม-ตอบ และสรุป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง จำนวนไม่เกิน 30 คน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Thinking skillsการคิดเคราะห์ทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น