หลักสูตรฝึกอบรม Six Sigma - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Six Sigma

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เพื่อทำความเข้าใจกับระบบ Six Sigma ทั้งระบบ เนื่องจากเป็นระบบใหญ่และใช้เครื่องมือหลายประเภทดังนั้นการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อเข้าใจภาพรวมและสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนำมาแก้ปัญหา หรือพัฒนา อีกทั้งเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำ เนื่องจากระบบใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นหลักในการวิเคราะห์ และหากระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อทำให้คุณภาพของสินค้า/บริการ อยู่ในระดับ 6 หรือเกิดการผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งใน 1 ล้านครั้ง

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ภาพรวมระบบ Six Sigma
2. รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในระบบ Six Sigma
3. เพื่อการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กร
4. เพื่อเตรียมการก่อนลงมือทำระบบ Six Sigma

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ประวัติ และ อะไรคือ Six Sigma
 DMAIC and DMAIC road map
 DMADV and DMADV road map
 เบื้องต้น และความหมายของ “Six sigma Process”
 Quality Management Tools เครื่องมือ 32 อย่าง
 Implementation Rules กฎการเริ่มต้น
 Six Sigma Level รู้จักระดับของการทำ Six Sigma
 Statistical Analysis tools การใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Six SigmaManagementAnalysis

แสดงความคิดเห็น