คู่มือให้ความรู้ : คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

×
×
×
×
Download e-book

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3352 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คู่มือจิ๋วเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพราะผมในฐานะวิทยากรที่สอนในแนว Training & Group Coaching, โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) และที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ โดยใช้กระบวนการ Coaching & Consulting ทำให้ต้องใช้ คำถาม? ประกอบอยู่ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่อยู่ ปัจจุบันมีความคุ้นเคยกับการใช้คำถามมากกว่าการบอก หรือชี้แนะ เพราะเห็นประโยชน์ว่าคำถามช่วยให้ผู้อื่นสามารถคิดได้ด้วยตัวของเขาเอง บนสถานการณ์และวิธีการของเขา ซึ่งเหมาะสมกับเขามากที่สุด หากจำเป็นก็ชี้แนะ หรือแนะนำวิธีการบ้าง แต่ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นเรื่องดี

หลังจากที่ฝึกฝนการใช้คำถาม และค้นคว้ามาโดยตลอด จึงเชื่อว่าถ้าช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ไปใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละบุคคลได้มากขึ้นด้วยคำถามที่ถูกต้อง กับเหตุการณ์และบุคคลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นเท่าทวีคูณ หลายคนสงสัยว่า คำถามจะช่วยให้เราดีขึ้นได้อย่างไร เพราะทุกวันนี้ “ถามคำถามทีไร มีปัญหากับคนที่ถูกถามทุกที” นั่นเป็นเพราะ “คุณยังไม่เข้าใจคำถามที่สร้างสรรค์ดีพอ”

ลองประยุกต์ใช้คำถามจากคู่มือจิ๋วเล่นนี้ดูครับ ว่าเกิดประโยชน์กับท่านจริงหรือไม่

คู่มือเล่มนี้สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องใดได้บ้าง
การใช้คำถามกับตัวเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (ปรับมุมมองใหม่)
การใช้คำถามเพื่อทำให้ผู้อื่นดึงศักนภาพมาใช้ (สำหรับโค้ช)
การใช้คำถามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ
การร้องขอความช่วยเหลือโดยใช้คำถามจูงใจ
การคิดหาสาเหตุโดยใช้คำถามเชิงสร่างสรรค์
การแก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยคำถามเจาะลึก
การบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีที่เหมาะสมด้วยคำถาม

“คำถามที่ดีสามารถท้าทายกระบวนการคิด ช่วยปรับเปลี่ยนและขยับกรอบความคิดเดิมๆ ที่เป็นปัญหาอยู่ ไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นแนวทางแก้ไขแล้ว ไปสู่เป้าหมาย สร้างพลัง อารมณ์ ความรู้สึก ในเชิงบวก กระตุ้นให้เราอยากศึกษา ค้นคว้า ใฝ่รู้มากขึ้น ตลอดจนทำให้เขาได้มีโอกาสทบทวนตัวเอง นึกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวเอง จูงใจให้เลือกเรื่องที่สำคัญในการตัดสินใจให้ถูกต้อง เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยตัวเอง”

“คำถามทรงพลัง (Powerful Questions) สามารถทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเป็นสดชื่น ความคิดที่คัดแคบเป็นเปิดกว้าง การแบกโลกไว้เป็นการวางลง การอับจนหนทางเป็นการเห็นแสงสว่างที่ชัดเจน สามารถช่วยทั้งตัวคุณเอง และผู้อื่น ได้ทันที”

“ คำถามที่ดี ย่อมให้ ผลลัพธ์ที่ดี
คำถามที่ถูกต้อง ย่อมให้ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
คำถามที่มีคุณภาพ ย่อมให้ ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
คำถามที่ทรงพลัง ย่อมให้ พลังกับผู้ตอบ
คำถามที่ใช่! ย่อมให้ สิ่งที่ดีที่สุด นั่นเอง!

“ คุณคิดว่า วันนี้คำถามของคุณเป็นแบบไหนครับ?”

“ คำถามของเพื่อน...ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดี
คำถามของหัวหน้า...สร้างความเชื่อมั่น
คำถามของที่ปรึกษา...กระตุ้นให้ค้นหาคำตอบ
คำถามของโค้ช...สร้างแนวความคิดดีๆ
คำถามของเรา...ช่วยทุกคนได้แน่นอน”

 เนื้อหาภายในเล่ม

แสดงความคิดเห็น

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คำถามสร้างสรรค์คำถามทรงพลังPowerful Questions