คู่มือให้ความรู้ : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

×
×
×
×
Download e-book

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3352 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผมอยากเป็นคนประสบความสำเร็จ และเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องการเช่นเดียวกัน หากมีวิธีใดที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ เราก็คงเต็มใจและปฏิบัติตามอย่างแน่นอน ผมได้รวบรวมแนวคิดของคุณสมบัติที่ดีของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาใช้ฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงขออนุญาตนำมาแบ่งปันไว้ในเล่มนี้ หากผู้ใดสนใจจะนำไปปฏิบัติก็ยินดีครับ

การเขียนหนังสือเล่มนี้ เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นคือ ความตั้งใจ ครั้งแรกในการเขียนนั้น คิดว่า คุณสมบัติต่างๆ ทั้ง 10 ข้อ จะมีเนื้อหาที่แยกจากกัน เพื่อให้สะดวกในการนำไปปฏิบัติ เพราะเป็นเรื่องของคุณสมบัติ แต่พอกำหนดหัวข้อเสร็จก็ไม่ทันสังเกตว่า ความคิดของเรามีการเชื่อมโยงคุณสมบัติต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน

เริ่มลงมือเขียนภาพรวมของคุณสมบัติ เพื่อให้การพัฒนาง่ายขึ้นด้วยการสร้างเป็นรูปภาพ ก็ทำให้เห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้น พอเขียนคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติ ก็รู้สึกประหลาดใจว่า เหมือนเรากำลังเล่าเรื่องราวของคนที่จะประสบความสำเร็จ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ใช่คุณสมบัติ เพราะคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้สำเร็จ แต่ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบทั้ง 10 คุณสมบัติ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นแน่นอน

ผมจึงไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติเป็นขั้นตอน หรือพัฒนาเป็นแต่ละคุณสมบัติ ลองพิจารณาตามความเหมาะสม ตามความถนัดแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับเทคนิคการใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิผล
การอ่านแบบเชื่อมโยง การอ่านลักษณะนี้จะเป็นการนำคุณสมบัติต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน แบบเกิดความต่อเนื่อง กลายเป็นการปฎิบัติตัวได้ครบทุกๆ คุณสมบัติ เท่าที่เป็นไปได้ จะทำให้เกิดเป็นกระบวนการ (process) การพัฒนาตัวเองขึ้นได้
การอ่านแบบจินตนาการ การโดยการนึกภาพของตัวเอง กับเหตุการณ์กรือสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวเองกับข้อความ ความหมายที่ได้อ่าน แล้วนึกว่าถ้าเป็นตัวเรากับเหตุการณ์นั่นๆ เราจะปฎิบัติตัวหรือพัฒนาตัวเองอย่างไร จะทให้เกิดแนวทางของตัวเองทันที
การอ่านแบบประยุกต์ใช้ การอ่านให้เข้าใจความหมายของเนื้อหาแต่ละคุสมบัติก่น เมื่อเข้าใจ จนครบถ้วนแล้วจึงมากำหนดเป้าหมายและแผนงานของตัวเอง ก็จะเกิดความชัดเจนเป้นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ สู่การกระทำของตัวเอง
การอ่านแบบเลือกหยิบ การอ่านเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร แต่เมื่อเจอสิ่งที่ชอบก็จะหยุดแล้วลองนำไปปฏิบัติดู เมื่อสสัยหรืออยากรู้เพิ่มก็จะกลับมาอ่านอีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้จริงจัง แต่สนุกกับการอ่านมาก กว่าการปนะยุกต์ไปใช้

เทคนิคการอ่านแต่ละประเภทเป็นความถนัดและ style ของแต่ละคน สามารถเลือกตามความเหมาะสม เพียงแต่ได้เกิดเป็น การกระทำของตัวเองให้ได้ คู่มือจ็วเล่มนี้จึงเกิดประโยชน์ครับ

 เนื้อหาภายในเล่ม

แสดงความคิดเห็น

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนากำหนดเป้าหมายทัศนคติเชิงบวก