คู่มือให้ความรู้ : พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

×
×
×
×
Download e-book

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3352 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คุณรักตัวเองหรือไม่ ?
ถ้าทุกคนรักตัวเองแล้วทุกวันนี้เราพัฒนาตัวเองกันมากแค่ไหน หลายคนไม่รู้ตัวว่าเผลอทำร้ายตัวเองไป เพราะคล้อยตามสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วโต้ตอบด้วยแนวคิดเชิงลบและการกระทำเชิงลบ โดยโทษว่าเป็นเพราะเหตุการณ์หรือบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำกับเรา แต่จริงๆ แล้วเรานั่นแหละที่เป็นผู้คิดเชิงลบ จึงเกิดความรู้สึกเชิงลบ การกระทำที่ไม่ดีจึงเกิดขึ้น

การเตือนตัวเองให้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรปฏิบัติเพราะจะทำให้เราจดจ่อกับเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่าเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์

คู่มือจิ๋วฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
เป็นคู่มือข้างกายคุณสำหรับการพัฒนาตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ให้กับคุณ
ทำให้คุณประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที
แก้ไข ปัญหา/อุปสรรคด้วยตัวคุณเอง
เผยแพร่แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

วิธีใช้คู่มือจิ๋วให้เกิดประสิทธิผล
อ่านเนื้อหา สรุปว่าได้แง่คิดอะไรบ้าง? ตั้งใจไปปรับใช้กับเรื่องอะไร?
เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความคิดเดิมเป็นความคิดใหม่ เรื่องไหน? เปลี่ยนความคิดแล้วรู้สึกอย่างไร?
ลงมือปฏิบัติ ประยุกต์ใช้กับตัวเองทันที

การเรียนรู้ผ่านรูปภาพ
การจำด้วยรูปภาพจะทำให้เราจำได้ง่ายและนานกว่าการจำเป็นตัวอักษร การสร้างแนวความคิดจากรูปภาพจะทำให้กลายเป็นความคิดใหม่ของเรา ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว มากกว่าการฟังจากผู้อื่น จึงอยากให้ผู้อ่านคิดตามที่ได้อ่านเนื้อหาจากรูปภาพ แล้วสรุปเป็นแนวความคิดของตัวเองอีกครั้ง

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น
การได้อ่านประสบการณ์ของผู้อื่น (ของผม) จะทำให้ผู้อ่านได้แง่คิดที่จะนำไปใช้กับตัวเองได้ทันที เพราะได้จินตนาการเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น มากกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว

“คนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นได้ดีกว่าของตัวเอง”

การประยุกต์ใช้ของตัวเอง
การลงมือทำย่อมได้เรียนรู้และประสบการณ์กับตัวเอง ซึ่งจะดีกว่าแค่การเข้าใจในเนื้อหา คุณต้องปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

 เนื้อหาภายในเล่ม

แสดงความคิดเห็น

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาตัวเองเปลี่ยนความคิดรักตัวเอง