#พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

การออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย Comfort Zone

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย / การออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย Comfort Zone

แนวความคิดจากรูปภาพ
เราจะทำในสิ่งที่คุ้นเคย เพราะทำได้ง่ายและเรามีความเชี่ยวชาญ การทำงานก็เช่นเดียวกัน แต่เมื่อมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหลายคน ก็ยังคงทำแบบที่เคยทำจึงมีคำพูดว่า “เสียพนักงานเก่งไป 1 คน แต่ได้หัวหน้าที่แย่มา 1 คน” เป็นเพราะหัวหน้าคนนั้นไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองกับบทบาทใหม่เพราะ ไม่คุ้นเคยดังนั้นหากต้องการประสบความสำเร็จ เพิ่มขึ้นคงต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมากขึ้นเพราะพื้นที่แห่งความสำเร็จ ล้วนอยู่นอกพื้นที่ที่คุ้นเคย (Comfort Zone) ก็ทำเรื่องเดิมๆก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆเมื่อเป้าหมายเราเปลี่ยนไปมีความยากมากขึ้น เราก็ต้องออกจากสิ่งเดิมๆด้วยเช่นเดียวกันจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้


ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผมจะดำเนินชีวิตแบบเดิมๆมาโดยตลอด เช่น กินกระเพราหมูไข่ดาว, ขับรถเส้นทางเดิมๆ, ไปสถานที่เดิมๆ ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงแต่ก็มุ่งมั่นให้เกิดเป้าหมาย จนทำให้เกิดความเครียดเพราะวิธีเดิมเราต้องใช้พลังงานเยอะเพื่อพิชิตเป้าหมายที่สูงขึ้น ปัจจุบันเมื่อมีเรื่องท้าทายใหม่ๆ ผมมักจะคิดหาวิธีใหม่ๆ แล้วลองทำก็รู้สึกว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นใช้พลังงานน้อยลง ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เรื่อยๆ กินอาหารแปลกๆ ไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมากขึ้น ก็ช่วยให้เรายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นครับ

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง
เราจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรบ้าง?
 อาหารอะไรที่เราอยากจะลองกินดูสักครั้ง?
 สถานที่ใดที่เราอยากจะลองไปดูสักครั้ง?
 สิ่งที่เราทำเป็นประจำแล้วจะลองเปลี่ยนดูคือเรื่องใด?
 ถ้าอยากประสบความสำเร็จเราควรเปลี่ยนตัวเองเรื่องใด?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พื้นที่ที่คุ้นเคยComfort Zoneการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น