#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Harmony ความสอดคล้องกัน

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Harmony ความสอดคล้องกัน

H: Harmony (ความสอดคล้องกัน)
การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากทีมมากกว่าตัวบุคคล หลายๆ ทีมล้มเหลวทั้งๆ ที่ประกอบด้วยคนเก่งมากมาย แต่ทุกคนต่างยึดติดกับแนวคิดของตัวเองเป็นหลัก ทำให้มองเห็นผู้อื่นด้วยมุมองที่ไม่ดี แต่ทีมที่ประสบความสำเร็จจะมีเหมือนกันคือ ทุกคนมุ่งมั่นที่เป้าหมายเดียวกัน ทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด สอดประสานกันเป็นอย่างดี มีการชื่นชมในจุดเด่นซึ่งกันและกัน และให้อภัยในข้อด้อยของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้ เหมือนวงดนตรีที่มีความไพเราะเพราะเครื่องดนตรีทุกชิ้นมีความสอดคล้องกัน (ผมอยากมีทีมเวิร์คแบบนี้บ้างจังเลย)

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองHarmonyความสอดคล้องกัน

แสดงความคิดเห็น