ผลงานฝึกอบรม - Coach The Coaches

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Coach The Coaches

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 เมษายน 2561       195       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การฝึกโค้ชจริงเชิงปฏิบัติการ (Coaching in Practice) สำคัญมากครับ

ในการพัฒนาหัวหน้างานให้ใช้บทบาทโค้ช ผมเน้นการทำRole Play หลังการสอนทฤษฎีและทักษะต่างๆ ของโค้ช เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้จากการโค้ชจริง

เนื่องจากหัวหน้างานบางท่านคุ้นเคยกับบทบาทของการเป็น Helper ให้ทีมงาน ซึ่งมีกรอบความคิดและทักษะแตกต่างจากบทบาทโค้ช

การ Train the Coaches อาจช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจในเชิงทฤษฎี แต่ผู้เรียนอาจจะยังไม่เข้าใจในเชิงปฏิบัติจริงหากเขายังใช้กรอบความคิดและความเชื่อเดิมในการเรียน

การ Coach the Coaches จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นกรอบความคิดแบบเดิมที่อยากใช้การ Coach แต่เผลอเป็น Helper โดยไม่ตั้งใจ แล้วเกิดความเชื่อมั่นในการสลับจาก Helper มาใช้การโค้ชตามหลักดารและทฤษฎีได้จริงครับ