ผลงานฝึกอบรม - บทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - บทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       1 ตุลาคม 2561       1078       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้เรียนได้แนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

ดีใจที่หัวหน้างานให้ความสำคัญกับ "การฟัง" เพื่อให้เข้าใจทีมงานมากขึ้น

ผู้เรียนตระหนักรู้ "บทบาทโค้ช&พี่เลี้ยง" ของตัวเองชัดเจนขึ้น และตั้งใจนำทักษะการโค้ช ไปฝึกฝนเพิ่มเติม...หลังจากที่ดูการโค้ชใน Class และฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเองแล้ว

การเรียนรู้และเห็น "รายละเอียดการโค้ชที่ถูกต้องตามหลักการโค้ช" ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นจังหวะการใช้คำถามต่างๆ ตามจังหวะการโค้ชอย่างชัดเจน

ทุกคนได้เขียน "สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ(การบ้าน)" ด้วยตัวเอง...และยินดีให้ติดตามผลลัพธ์ของการนำไปใช้จริง...เพราะเป็นเรื่องที่ผู้เรียนยืนยันด้วยตัวเองอย่างเต็มใจ