ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental Program.

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental Program.

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 กุมภาพันธ์ 2562       699       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เข้าสู่ครึ่งหลังของโปรแกรมแล้วครับ โดยพาร์ทนี้ของการพัฒนากลุ่มผู้จัดการจะมุ่งเน้นที่

การบริหารคนด้วย...ภาวะผู้นำ
การแยกแยะกรอบความคิด ค่านิยม และแนวทางบริหารจัดการที่แตกต่างกันระหว่าง
"ผู้จัดการแบบBOSS v.s. ผู้จัดการแบบLEADER"

การพัฒนาคนด้วย...การโค้ชและการสอนงาน
กระบวนการพัฒนาคนบนโฟกัสของผู้จัดการที่แตกต่างกันระหว่าง " HELPER v.s. COACH"

การทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักทฤษฎีที่แตกต่างกันด้วยการTeaching
การทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดแบบใหม่บนความเป็นตัวเองด้วยCoaching
การทำให้ผู้เรียนเรียนรู้เชิงลึกจากการโค้ชเชิงปฏิบัติจริงด้วน Training