ผลงานฝึกอบรม - Coaching and Feedback

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Coaching and Feedback

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 สิงหาคม 2562       392       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Day 2 เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ Coach Mindset

การให้ข้อมูลป้อนกลับในบทบาทโค้ช มีความแตกต่างจากการให้ข้อมูลป้อนกลับในบทบาทผู้จัดการ

Coaching and Feedback จึงมีความสำคัญในเรื่องของจุดประสงค์ที่เลือกใช้ กับน้องแต่ละบุคคล เมื่อผู้จัดการเข้าใจทักษะเชิงลึก ก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นครับ