ผลงานฝึกอบรม - Communication Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Communication Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 สิงหาคม 2562       446       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้รุ่นที่ 17 รุ่นสุดท้ายของโปรแกรมตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา

ตั้งใจจัดเต็มทั้งเนื้อหา กระบวนการ และการประยุกต์ใช้เช่นเคยครับ

ความชัดเจนในบทบาทและจุดประสงค์ของตนเอง
การเข้าใจบทบาทและจุดประสงค์ของผู้อื่น
การเตรียมรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับผู้ฟัง
การสร้างความเชื่อมั่นเอาชนะความกลัว

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาบุคคลกรขององค์กรครับ