[ผลงานฝึกอบรม] Mind Map Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Mind Map Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     29 สิงหาคม 2562     153     0

วันนี้อยู่กับหลักสูตร Mind Map Thinking อีกครั้งครับ
กรอบเนื้อหาของหลักสูตรและแนวการสอนที่เลือกใช้ในวันนี้
หลักการทำงานของสมองLeft - Right
การคิดแบบ Logical & Lateral Thinking
ทฤษฎีของ Mind Map
การตระหนักรู้กระบวนการคิดกับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง
การเชื่อมโยงหลักการสมองเข้ากับเทคนิค Mind Map เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน

การกำหนดเป้าหมายและการวางแผน
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
การมอบหมายงานให้ทีมงาน
การพัฒนาบุคลากรตามความสามารถ

เป้าหมายคือจบคลาสวันนี้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการนำเทคนิค Mind Map ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการคิดMind MapLateral Thinking

แสดงความคิดเห็น