ผลงานฝึกอบรม - Mind Map Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Mind Map Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 สิงหาคม 2562       793       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้อยู่กับหลักสูตร Mind Map Thinking อีกครั้งครับ
กรอบเนื้อหาของหลักสูตรและแนวการสอนที่เลือกใช้ในวันนี้
หลักการทำงานของสมองLeft - Right
การคิดแบบ Logical & Lateral Thinking
ทฤษฎีของ Mind Map
การตระหนักรู้กระบวนการคิดกับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง
การเชื่อมโยงหลักการสมองเข้ากับเทคนิค Mind Map เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน

การกำหนดเป้าหมายและการวางแผน
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
การมอบหมายงานให้ทีมงาน
การพัฒนาบุคลากรตามความสามารถ

เป้าหมายคือจบคลาสวันนี้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการนำเทคนิค Mind Map ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับ