ผลงานฝึกอบรม - Conflict Management

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Conflict Management

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 กันยายน 2565       324       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การบริหารความขัดแย้ง คือ เรื่องของทักษะการสื่อสาร คนส่วนใหญ่มักมองความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งและเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะมักจะตัดจบ ยุติการสื่อสารแบบฉับไวทำให้ต้นตอของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

ผู้เข้าอบรมเคยเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับผู้นำกับ อาจารย์ จึงมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารมาบ้างแล้ว ว่าจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ดี คือการสื่อสารที่ดีกับตนเองก่อน

เช่นเมื่อเจอกับปัญหาความท้าทาย สามารถที่จะมองลึกลงไป เห็นคุณค่า ประโยชน์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในทุกๆปัญหา และ สื่อสารกับตนเองทุกครั้งที่ผ่านปัญหามาได้ว่า เป็นการสร้างความแข็งแกร่ง เชี่ยวชาญ มากกว่าที่จะ สื่อสารกับตนเองทุกครั้งในทางลบว่า ทำไมต้องเจอแบบนี้ แย่จัง เบื่อหน่าย

ดังนั้นครั้งนี้ จึงมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อื่นให้มากขึ้น ในมุมของบุคลิกภาพที่แตกต่าง และ ค่านิยม
ผู้เข้าอบรมบางท่าน เนื่องจากยังไม่เคย วิเคราะห์เรื่อง ค่านิยม อย่างลึกซึ้งมาก่อน จึงรู้สึกว่าค่อนข้างจะท้าทายในการทำความเข้าใจอยู่พอสมควร แต่ก็รู้สึกว่าทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในที่ทำงานส่วนใหญ่ก็มาจากค่านิยมที่ไม่ตรงกันนี้ เช่น เรามีค่านิยม ในการพัฒนาเจริญเติบโตในการทำงาน แต่ทีมงานของเราอาจจะไม่เป็นแบบนั้น เป็นต้น


และเมื่อผู้เข้าอบรม เข้าใจการสื่อสารทั้ง 2 ฝั่ง สื่อสารกับตนเอง และ สื่อสารกับผู้อื่น ก็จะทำให้เมื่อมี
ความขัดแย้งขึ้น ก็จะสามารถมองแบบ Empathy เห็นอกเห็นใจคนที่สื่อสารด้วย และ ไม่ไปรีบตัดสิน
และสรุปความไปเอง แต่จะฟังด้วยใจและเหตุผลมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการประนีประนอมและจบการขัดแย้งไปได้อย่างเข้าอกเข้าใจกัน