ผลงานฝึกอบรม - Quality Awareness Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Quality Awareness Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 พฤศจิกายน 2565       200       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

25.11.65 ... ได้รับโอกาสมาบรรยายหลักสูตร Quality Mindset Awareness ให้กับบริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ ผู้ผลิตฟิลม์หน้าจอโทรศัพท์มือถือ

ผู้เข้าอบรมวันนี้ส่วนมากเป็นกลุ่ม Gen Y ซึ่งรักการพัฒนาตัวเอง อยากแสดงความสามารถ ต้องการเติบโตและให้ความสนใจกับเรื่อง Mindset ค่อนข้างมาก
ดังนั้นการกระตุ้นกรอบความคิดด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching ในวันนี้จึงค่อนข้างสนุก เพราะ Mindset ที่ค่อนข้างเปิดรับสิ่งใหม่ๆของคน Gen นี้
กรอบความคิดการตระหนักรู้ด้านคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญ พนักงานส่วนใหญ่รู้ว่าคุณภาพคือเรื่องสำคัญ แต่เมื่อเจอสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด หรืออุปสรรค เช่น
- ออเดอร์ด่วนและมีเวลาจำกัด
- ความไม่พร้อมของทรัพยากร
- สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
- ความเข้มงวดในการตรวจสอบงาน
สถานการณ์เช่นนี้มักจะทำให้ Quality มีความสำคัญลดลงไป เพราะต้องเอา Delivery มาก่อนบ้าง , ความรู้สึกของคนมาก่อนบ้าง จน #QualityNotFirst
เทคนิคการสร้างกรอบความคิดการตระหนักรู้ด้านคุณภาพเพื่อให้ Quality นั้น First ก่อน เช่น
- ถ้าข้ามขั้นตอนแล้วส่งผลต่อคุณภาพ ... หาวิธีใหม่ดีกว่า
- ถ้าให้คนมาใหม่ทำแล้วคุณภาพไม่ได้ ... สอนเข้าให้พร้อมก่อนดีกว่า
- ถ้าเปลี่ยนสเปควัสดุแล้วสีไม่เหมือนเดิม ... พยายามหาวัสดุแบบเดิมให้ได้ก่อนดีกว่า
แนวคิดหรือคำพูดแบบนี้จะช่วยให้ #สมองคิดเชิงเหตุผล ทำงานแทนสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดหรืออุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้ป้องกันไม่ให้เกิดงานเสียหรือการแก้ไขได้
#ทำให้ดีตั้งแต่ครั้งแรก เป็นอีกกรอบความคิดสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะเผลอลืม เพราะรอไปลุ้นกับQC บ้าง หรือคิดว่าคงไม่เป็นไรบ้าง หรือแก้ทีหลังก็คงไม่เป็นไรบ้าง
Cost ของงานเสียไม่ได้มีเพียงแค่วัสดุใหม่ที่ต้องเอามาใช้ แต่ยังมี cost แฝงเช่น ค่าแรง เวลาที่เสียไป และอาจจะรวมถึงความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่บางครั้งอาจจะประเมินค่าไม่ได้
การนึกถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะได้จากงานที่มีคุณภาพช่วยสร้างความรู้สึกดี และคสามใส่ใจที่จะทำให้สินค้าออกมาดีตั้งแต่แรก QC จะได้ไม่ต้องคอยเป็นตำรวจจับผู้ร้าย แต่จะไปพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มากขึ้นต่อไป

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ทำให้การสอนของผมคลาสนี้เกินความคาดหมายมากๆครับ